hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

HP ZBook-workstation-pc'er – Brug af Z Light Space

Z Light Space giver dig mulighed for at tilpasse og synkronisere RGB-belysning for en personlig belysning. Du kan farvekode dine tastaturgenveje for programmer, nøjagtigt farve din grafik ved at forbedre din grafik af skærmfarve og forskelligt humør.

Bemærk:

Z Light Space er tilgængelig på udvalgte HP ZBook-workstations.

Installer Z Light Space

Z Light Space er en selvstændig app, der er forudinstalleret på HP ZBook G8 og nyere pc'er. Til alle andre produkter kan du downloade Z Light Space fra Microsoft Store.

Sådan installerer du fra Microsoft Store:

 1. Åbn Microsoft Store.

 2. Søg efter Z Light Place, og klik derefter på Hent.

Når installationen er færdig, vises indstillingen Start. Du kan opdatere automatisk fra Microsoft Store for at holde Z Light Space opdateret.

Åbn Z Light Space

Du kan åbne Z Light Space på en af følgende måder.

 • Menuen Start

 • Værktøjslinje

Bemærk:

Z Light Space er forudinstalleret og automatisk fastgjort til proceslinjen på HP G9-workstations. På alle andre computere kan du fastgøre Z Light Space til proceslinjen.

Vejledninger

Når du første gang åbner Z Light Space, åbnes en trinvis vejledning.

Vejledningen indeholder en oversigt over grænseflade og funktioner i Z Light Space. Du kan når som helst få vist selvstudiet igen ved at klikke på Hjælpeikonet for at åbne menuen Hjælp.

Fanen Belysningsindstillinger

Når du åbner Z Light Space, vises fanen Belysningsindstillinger.

Som standard er understøttede og tilsluttede enheder indstillet til humøret Nattilstand. Hvis du har ændret dine indstillinger, viser enheder og indstillinger dine tilpassede indstillinger.

Hovedkomponenterne i fanen Belysningsindstillinger er som følger:

 • Lag

 • Zonevalg

 • Værktøjer og effekter

Panelet Lag

Belysningsindstillingerne i Z Light Space er lagbaseret. Hvert lag indeholder ét sæt valgte zoner og én effektindstilling.

Lagpanel på fanen med belysningsindstillinger

Flere lag kan bruges med forskellige zoner og effektindstillinger for at oprette komplekse belysningseffekter til dine enheder.

Du kan oprette et lag ved at klikke på Opret et nyt lag. Vælg derefter en zone og en effekt til laget.

Når du holder markøren over et lag, vises fire ikoner. Du kan bruge disse ikoner til at gøre følgende:

 • Omdøb et nyt lag.

 • Dubler et lag.

 • Slet laget.

 • Omarranger laget.

Lagene prioriteres. Hvis et lag har en tidszone med et lag under det, bruges effekten i det øverste lag. Hvis du vil omarrangere lagene, skal du klikke på menuikonet længst til højre og derefter trække lagindstillingerne til den rigtige placering i lagrækkefølgen.

Du kan oprette og slette så mange lag, som du ønsker, men du kan ikke slette det endelige lag. Du skal have mindst et lag i lagpanelet.

Som standard hedder hvert nyt lag Humør og bruger forudindstillingen Nattilstand. Lagene kan have dublerede navne, og navnet kan være tomt.

Nyt lag med navnet Humør

Ikonet til venstre for lagnavnet angiver den type effekt, der er valgt for lagtypen. Hvis du vil vise eller skjule lag, skal du klikke på visningsikonet længst til venstre.

Skjul humørlag

Panelet Zonevalg

På fanen Belysningsindstillinger giver panelet Zonevalg dig mulighed for at vælge belysningszoner for hvert lag.

Der findes tre typer metoder til valg af zone:

 • Zonebaseret

 • Markering

 • Enhedsbaseret

Zonebaseret valg

Hvis du vil vælge en zone ved hjælp af zonebaseret metode, skal du klikke på ikonet for Zonebaseret og derefter gøre et af følgende.

Bemærk:

Hvis en markering overlapper med en tidligere valgt zone, inverteres markeringen.

 • Klik på en zone eller tast i brugergrænsefladen.

 • Tryk og hold nede på Ctrl-tasten, og klik derefter på flere zoner eller taster i brugergrænsefladen.

 • Klik på og træk i et område for at vælge en gruppe med zoner eller taster.

Valg af en zone ved hjælp af zonebaseret metode i Z Light Space

Aktuelt valg

Hvis du vil vælge en zone ved hjælp af markeringsmetoden, skal du klikke på ikonet Markering og derefter flytte eller ændre størrelsen på det rektangulære område.

Bemærk:

Det rektangulære område er tilknyttet lærredet, ikke enheden. Hvis du flytter enheden, forbliver den valgte zone i det rektangulære område i kraft.

Valg af en zone ved hjælp af gentagelsesmetoden i Z Light Space

Enhedsbaseret valg

Hvis du vil vælge en zone ved hjælp af enhedsbaseret metode, skal du klikke på ikonet for Enhedsbaseret og derefter vælge enhederne på rullelisten.

Valg af en zone ved hjælp af enhedsbaseret metode i Z Light Space

Panelet Værktøjer og effekter

På fanen Belysningsindstillinger giver panelet Værktøjer og effekter dig mulighed for at vælge effekttype og tilpasse effektindstillingerne for et lag.

Bemærk:

Hvis du ændrer effekten for et lag, skifter alle indstillinger tilbage til standard. Hvert lag gemmer kun den seneste effekt og indstillinger.

De fleste effekter giver dig mulighed for at vælge en brugerdefineret farve. Hvis du vælger Brugerdefineret, åbnes et farveredigeringsprogram, og du kan gøre følgende:

 • Brug farvehjulet til at vælge en farve.

 • Juster belysningsstyrken af farven.

 • Indtast RGB-værdierne manuelt.

 • Juster opaciteten af farven.

Derudover kan du tilpasse en brugerdefineret farve.

Bemærk:

Din brugerdefinerede version er ikke tilgængelig i statisk farvetilstand.

 • Vælg mellem lineære eller cirkulære gradienttilstande.

 • Tilføj, slet eller flyt et graduerende stop.

 • Rediger farven på hvert graduerende stop.

Du kan også vælge farverne fra nyere eller forudindstillede farver.

Genvejsfarver

Du kan farvekode dine mest brugte enkelttastgenveje til alle programmer.

Genvejsfarver giver dig mulighed for at gøre følgende:

 • Klik på indsætningsikonet for at oprette et underlag.

 • Klik på standardfarven under Genvejsgruppe for at tildele underlaget en farve.

 • Klik på knappen +Tilføj genvej for at tilføje taster til hvert underlag og genvejsgrupper baseret på funktionen.

  Bemærk:

  Når du har klikket på knappen +Tilføj genvej, kan du vælge taster i det midterste lærred, der viser tastaturet. Du kan vælge taster en efter en, eller trykke og holde nede på Ctrl-tasten for at klikke på flere taster.

Indstil en farvekode til dine mest brugte enkelttastgenveje til alle programmer

Forudindstillinger for genvej til farve er tilgængelige til fotoredigering, videoredigering og bevægelsesgrafikprogrammer.

Humøreffekt

Humøreffekten giver dig mulighed for at bruge belysningsindstillinger til at vække specifikke humør eller indstillinger.

På fanen Temaer er der flere tilgængelige forudindstillinger. Du kan ikke redigere eller slette disse forudindstillinger.

På fanen Brugerdefineret kan du tilpasse din humørbelysning ved hjælp af følgende indstillinger.

Bemærk:

Du kan gemme op til fem brugerdefinerede humørtemaer.

 • Farver: Vælg farverne ved hjælp af RGB- eller HEX-værdierne, eller brug skyderen for RGB.

 • Opacitet

Farveproduktionseffekt

Farveproduktion giver dig en forudindstilling, der hedder Patron (D65).

Du kan ikke slette eller redigere denne forudindstilling.

Bølgeeffekt

Bølgen bevæger sig fra én valgt farve til den næste i en lineær bevægelse. Du kan vælge mellem et nuværende tema eller en brugerdefineret farve.

Du kan også vælge hastigheden og retningen (360 grader) af bølgebevægelsen.

Farvecykluseffekt

Farvecykluseffekten gennemløber problemfrit gennem en valgt serie af farver.

Du kan vælge et forudindstillet tema eller tilpasse farvetemaet ved hjælp af farveredigeringsprogrammet. Du kan også ændre hastigheden af animation med farvecyklus.

Åndedrætseffekten eller blinkende effekt

Åndedrætseffekten toner en farve ud og toner derefter ind i den næste. Den blinkende effekt skifter direkte mellem farver.

For begge effekter kan du vælge to farver eller vælge Tilfældig farve. Når du vælger Tilfældig farve, er farveredigeringsprogrammet deaktiveret.

Du kan også ændre hastigheden af animationen.

Interaktiv effekt

Den interaktive effekt starter, når du trykker på en valgt tast.

Bemærk:

Den interaktive effekt er kun tilgængelig på RGB-tastaturer. Zonebaseret metode skal også bruges til at vælge den interaktive effektzone.

Du kan vælge to farver eller vælge Tilfældig farve.

Der findes fire typer interaktive effekter:

 • Bølge fra tast: En cirkulær krusningsanimation udvider sig fra positionen af den valgte tast.

 • Udtoning fra tast: Den valgte tast lyser, og toner derefter langsomt ud.

 • Bølge fra tast (udfyldt): En cirkulær krusningsanimation udvider sig fra positionen af den valgte tast for at udfylde et markeret område.

 • Bølge fra tast (regnbue): En cirkulær, regnbuefarvet animation udvides fra den valgte tast. Farveindstillingerne er deaktiveret.

Du kan justere hastigheden og størrelsen på enhver tastanimation.

Effekter udløst af det interaktive lag, der bevæger sig hen over alle tilgængelige zoner afhængigt af placeringen af dine enheder. Valg af zone vælger de taster, der aktiverer effekten, ikke de aktive belysningszoner.

Lydvisualiseringseffekt

Lydvisualiseringseffekten forbedrer belysningszonen baseret på lyd og hyppighed i systemets lydoutput.

Bemærk:

Metoden til markering skal bruges til at vælge lydvisualiseringszonen.

Du kan vælge mellem tilstanden Bølgeform og Effektsøjle.

Hvis du vælger FAST, kan du vælge to hovedfarver og en baggrundsfarve. Hvis du vælger SPECIEL, kan du bruge farveredigeringsprogrammet til at oprette en brugerdefineret graduering.

Omgivelseseffekt

Omgivelseseffekten tager en prøve fra den aktuelle skærm og bruger derefter prøvefarven til at indkapsle den valgte belysningszone.

Bemærk:

Markeringsmetoden skal bruges til at vælge omgivelseszonen.

Du kan vælge enten at prøve hele skærmen eller kun det aktive vindue. Hvis du vælger Hele skærmen og bruger flere skærme, kan du vælge, hvilken skærm du vil tage eksemplet fra.

For at opnå en balance mellem kvalitet og ydeevne, kan du ændre indstillingerne for Billedkvalitet og Opdateringer pr. sekund.

Omgivelseseffekten understøtter kun valg af Markering.

Billedeffekt

Billedeffekten tager en prøve fra en valgt billedfil og bruger derefter eksempelfarven til at indsætte den valgte belysningszone igen.

Du kan vælge et stillbillede eller en animeret GIF.

Profiler

Du kan oprette og gemme en belysningskonfiguration til din profil. Profiler gemmes lokalt og giver dig mulighed for at eksportere og importere profiler via en JUC-fil. Der findes to typer profiler.

 • Standard (alle programmer)

 • Programbaseret (specifikt program)

For at vælge en profil, skal du klikke på ikonet for pil ned i øverste højre hjørne af Z Light Space. Hvis du vil skifte automatisk mellem profiler, skal du aktivere Automatisk profilskift. Dette registrerer det aktive vindue og aktiverer den relevante profil.

Standardprofil

Standardprofiltypen giver dig mulighed for at have flere standardprofiler, der ikke er vises til et program.

Du kan redigere, omdøbe, dublere og slette disse profiler.

Skærm Standardprogramprofil

Programbaseret profil

Du kan have flere programbaserede profiler, men du kan kun have én profil pr. program. Disse profiler registreres automatisk, og efter programmet er åbnet, vises den programspecifikke belysningskonfiguration på hardwaren.

Du kan redigere, dublere og slette programbaserede profiler. Du kan ikke omdøbe programspecifikke profiler.

Skærmbilledet Programbaseret profil

Fanen Arbejdsområde

På fanen Arbejdsområde kan du klikke på og trække hver enhed for at omarrangere enhedens positioner og layout, så det passer til dit fysiske arbejdsområde.

Du kan også rotere retningen for hver enhed ved at klikke på hjørnet af kassen omkring enheden.

I denne tilstand vises panelerne Lag og Værktøjer og effekter ikke.

Du kan navigere på lærredet ved at bruge rullepanelerne, rulle musehjulet, klikke på og trække det tomme område på lærredet eller klikke på knappen Centrer igen.

For at zoome ind eller ud af lærredet skal du bruge en af følgende indstillinger:

 • Tryk på Ctrl, og rul musehjulet.

 • Brug zoom ind- eller ud-knapperne, eller indtast en procentdel for at zoome ind eller ud.

 • Klik på knappen, der passer til skærmen.

Ingen enheder tilsluttet

Hvis der ikke bliver fundet nogen understøttede enheder, når du åbner Z Light Space, eller hvis du frakobler alle understøttede enheder, vises følgende meddelelse i enhedens layoutområde.

Ingen enheder er forbundet til Z Light Space

Hvis du klikker på det angivne link, åbnes din standardbrowser og viser al HP-hardware, der er kompatibel med Z Light Space.

Denne meddelelse forsvinder, når en understøttet enhed er tilsluttet.

Menuen Z Light Space

I venstre side af skærmen er der en navigationsmenu. Ikonerne repræsenterer følgende funktioner.

 1. Hjælp: Åbner en dialogboks, som giver dig mulighed for at se vejledninger eller åbne supportsiden for Z Light Space.

 2. Om: Viser versionsinformation, når du holder markøren over ikonet.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...