hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
  • Oplysning
    Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

    Windows 11-opgraderingsvejledning.

  • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro 3001-3008-printere – kontrolpanelets funktioner

Printerkontrolpanelets funktioner på HP LaserJet Pro 3001-3008- og 3001e-3008e-printere.

Kontrolpanelets knapper og indikatorer

Kontrolpanelet har knapper til direkte interaktion og indikatorer til at angive status, fejl osv.

Eksempel på knapper og indikatorer på kontrolpanelet

Funktion

Knapper/indikatorer

Beskrivelser

1

Papirindikator
Advarselsindikator
Patronindikator

Papir

Når denne indikator lyser, er printeren muligvis løbet tør for papir. Når denne indikator blinker, kan der være sket et papirstop eller en fejl.

Advarsel

Indikatoren lyser eller blinker, når printeren kræver eftersyn.

Patron

Når denne indikator lyser, kan patronen være løbet næsten tør for toner. Når denne indikator blinker, kan patronen have meget lav tonberbeholdning, eller der er opstået et problem med patronen.

2

Knappen Genoptag/Annuller

Genoptag/Annuller

Denne knap har to funktioner:

  • Genoptag: Tryk på denne knap for at genoptage udskrivningen efter ilægning af papir eller rydning af en fejl.

  • Annuller: Tryk på denne knap for at stoppe eller annullere den igangværende udskrivning.

3

Knappen og indikatoren Oplysninger

Oplysninger

Tryk på denne knap for at udskrive en oversigt over printerens indstillinger og status.

Hvis denne knap blinker under den trådløse opsætning, skal du trykke på knappen for at fuldføre godkendelsen.

4

Knappen og indikatoren Wi-Fi

Wi-Fi

  • Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for printerens trådløse funktioner.

  • Hold denne knap nede i mindst tre sekunder for at konfigurere en WPS-forbindelse.

5

Knappen og indikatoren Tænd/sluk

Tænd/sluk

Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for printeren.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...