hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – opsætning af Scan til netværksmappe

Se, hvordan du opsætter funktionen Scan til netværksmappe.

Bemærk:

Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.

Kontrolpaneler

Firmwareversion

Kontrolpaneler

FutureSmart 3

FutureSmart 3-kontrolpanel

FutureSmart 4

FutureSmart 4-kontrolpanel

FutureSmart 3

Brug følgende trin til FutureSmart 3.

Indledning

Dette dokument forklarer, hvordan du aktiverer og konfigurerer funktionen Scan til netværksmappe. Printeren indeholder en funktion, der gør det muligt at scanne et dokument og gemme det i en netværksmappe. Printeren skal være tilsluttet et netværk for at kunne bruge denne scanningsfunktion; funktionen er dog ikke tilgængelig, før den er blevet konfigureret. Der er to metoder til konfiguration af Scan til netværksmappe, guiden til opsætning af Scan til netværksmappe for grundlæggende konfiguration og Opsætning af Gem til netværksmappe for avanceret konfiguration.

Før du starter

Gennemgå følgende oplysninger, inden du konfigurerer funktionen Scan til netværksmappe.

Bemærk:

Hvis du vil konfigurere funktionen Scan til netværksmappe, skal printeren have en aktiv netværksforbindelse.

Administratorer skal bruge følgende elementer, før de starter konfigurationsprocessen.

 • Administratoradgang til printeren

 • Det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) (f.eks. \\servername.us.companyname.net\scans) til destinationsmappen ELLER IP-adressen til serveren (f.eks. \\16.88.20.20\scans).

  Bemærk:

  Brugen af udtrykket "server" henviser i denne kontekst til den computer, hvor den delte mappe ligger.

Bemærk:

Netværksmappen skal være konfigureret som en delt mappe, for at funktionen Scan til netværksmappe kan fungere. Hvis du vil have flere oplysninger om konfiguration af en delt netværksmappe, skal du se Opsætning af en delt mappe (c04431534).

Vis en videodemonstration af, hvordan du opsætter funktionen Scan til netværk på FutureSmart 3-printere

Opsætning af Save to Network Folder (Gem i netværksmappe)

Brug en af følgende metoder til at konfigurere Gem i netværksmappe.

Metode 1: Brug guiden Gem i netværksmappe

Denne indstilling bruges til at åbne den opsætningsguide, som findes i HP's integrerede webserver (EWS) for printeren. Opsætningsguiden indeholder indstillinger til basiskonfiguration.

Bemærk:

Før du starter: Tryk på knappen Netværk Netværk på printerens kontrolpanel for at få vist printerens IP-adresse eller værtsnavn.

 1. Klik på fanen Scan/Digital Send. Dialogboksen Hurtige opsætningsguider til E-mail og Gem i netværksmappe åbnes.

 2. Klik på linket Guiden Genvejssæt til Gem i netværksmappe.

 3. I dialogboksen Tilføj eller fjern et genvejssæt til Gem i netværksmappe skal du klikke på Tilføj.

  Bemærk:

  Genvejssæt er genvejsjob, som man kan få adgang til fra printerens startskærmbillede eller i genvejssætprogrammet.

  Bemærk:

  Funktionen Gem i netværksmappe kan konfigureres minimalt uden at oprette et genvejssæt. Uden et genvejssæt skal brugere dog angive oplysninger om destinationsmappen på kontrolpanelet for hver scanningsopgave. En hurtigindstilling skal indeholde metadata til Save to Network Folder (Gem i netværksmappe).

 4. I dialogboksen Tilføj mappegenvejssæt skal du udfylde følgende oplysninger:

  1. I feltet Genvejssættitel skal du skrive en titel.

   Bemærk:

   Navngiv genvejssættet noget, som brugere hurtigt kan forstå (f.eks. "Scan og gem i en mappe").

  2. Fra rullemenuen Placering af knap skal du vælge en af følgende indstillinger for at angive, hvor knappen Genvejssæt skal vises på produktets kontrolpanel:

   • Anvendelse af hurtigindstillinger

   • Startskærmbilledet

  3. I feltet Beskrivelse af genvejssæt skal du skrive en beskrivelse, der forklarer, hvad genvejssættet vil gemme.

  4. Klik på Næste.

 5. I dialogboksen Konfigurer destinationsmappe skal du udfylde følgende oplysninger:

  1. I feltet UNC-mappesti skal du angive en mappesti, hvor scanningen skal placeres.

   Mappestien kan enten være det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) eller IP-adressen til serveren. Sørg for, at mappestien (f.eks. \scans) følger FQDN eller IP-adressen.

   FQDN-eksempel: \\servername.us.companyname.net\scans

   Eksempel på en IP-adresse: \\16.88.20.20\scans

   Bemærk:

   FQDN kan være mere pålideligt end IP-adressen. Hvis serveren henter sin IP-adresse via DHCP, kan IP-adressen blive ændret. Forbindelsen med en IP-adresse kan dog være hurtigere, fordi printeren ikke behøver at bruge DNS til at finde destinationsserveren.

  2. Fra rullemenuen Godkendelsesindstillinger skal du vælge en af følgende indstillinger:

   • Anvend brugeroplysningerne til at oprette forbindelse efter logon på kontrolpanelet

   • Brug altid disse adgangsoplysninger

    Bemærk:

    Hvis Brug altid disse adgangsoplysninger er valgt, skal der angives et brugernavn og en adgangskode i de tilsvarende felter, og printerens adgang til mappen skal bekræftes ved at klikke på Kontroller adgang.

  3. I feltet Windows-domæne skal du skrive Windows-domænet.

   Bemærk:

   Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 7, skal du klikke på Start, klikke på Kontrolpanel og klikke på System.

   Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 8, skal du klikke på Søg, angive System i søgefeltet og derefter klikke på System.

   Domænet er angivet under Computernavn, domæne og arbejdsgruppeindstillinger.

  4. Klik på Næste.

 6. I dialogboksen Konfigurer indstillinger for filscanning skal du angive standardindstillingerne for scanning for genvejssættet og derefter klikke på Næste.

 7. Gennemse dialogboksen Oversigt, og klik derefter på Udfør.

 8. I dialogboksen Opsætning af Gem i netværksmappe skal du gennemgå de valgte indstillinger og derefter klikke på Udfør for at afslutte opsætningen.

Metode 2: Brug Opsætning af Scan til netværksmappe

Denne indstilling giver mulighed for avanceret konfiguration af funktionen Gem i netværksmappe ved hjælp af HP's integrerede webserver (EWS) for printeren.

Bemærk:

Før du starter: Tryk på knappen Netværk på printerens kontrolpanel for at få vist printerens IP-adresse eller værtsnavn.

Trin 1: Start konfigurationen

Følg disse trin for at starte konfigurationen Opsætning af Gem til netværksmappe.

 1. Klik på fanen Scan/Digital Send.

 2. I venstre navigationsmenu skal du klikke på linket Opsætning af Gem i netværksmappe.

Trin 2: Konfigurer indstillingerne Gem i netværksmappe

Konfigurer indstillingerne Gem i netværksmappe som følger.

Start guiden Genvejssæt

Brug følgende trin til at navigere til og starte guiden Genvejssæt.

 1. I dialogboksen Opsætning af Gem i netværksmappe skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver Gem i netværksmappe. Hvis dette felt ikke er markeret, er funktionen ikke tilgængelig på printerens kontrolpanel.

 2. Klik på Tilføj i området Genvejssæt. Guiden Genvejssæt åbnes.

  Bemærk:

  Genvejssæt er genvejsjob, som man kan få adgang til fra printerens startskærmbillede eller i genvejssætprogrammet.

  Bemærk:

  Funktionen Gem i netværksmappe kan konfigureres minimalt uden at oprette et genvejssæt. Uden et genvejssæt skal brugere dog angive oplysninger om destinationsmappen på kontrolpanelet for hver scanningsopgave. En hurtigindstilling skal indeholde metadata til Save to Network Folder (Gem i netværksmappe).

Gennemfør alle dialogboksene i guiden Genvejssæt for fuldt ud at konfigurere funktionen Gem i netværksmappe.

Første dialogboks: Indstil placering for knap til genvejssæt og indstillinger for brugerbetjening på kontrolpanelet

Brug denne dialogboks til at konfigurere, hvor knappen Genvejssæt vises på printerens kontrolpanel, og til at konfigurere brugerhandlingsniveauet på printerens kontrolpanel.

 1. I feltet Genvejssættitel skal du skrive en titel.

  Bemærk:

  Navngiv genvejssættet noget, som brugere hurtigt kan forstå (f.eks. "Scan og gem i en mappe").

 2. Fra listen Placering af knap skal du vælge en af følgende for at angive, hvor knappen Genvejssæt skal vises på produktets kontrolpanel:

  • Anvendelse af hurtigindstillinger

  • Startskærmbilledet

 3. I feltet Beskrivelse af genvejssæt skal du skrive en beskrivelse, der forklarer, hvad genvejssættet vil gemme.

 4. Fra listen Startindstilling for genvejssæt skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Mulighed 1: Indtast program, og tryk på Start

  • Mulighed to: Start øjeblikkeligt efter valg

   Vælg en af følgende indstillinger under Forespørgsel om originale sider:

   • Brug programstandard

   • Spørg efter originale sider

   Bemærk:

   Hvis Start øjeblikkeligt efter valg er valgt, skal destinationsmappen angives i næste trin.

 5. Klik på Næste.

Anden dialogboks: Mappeindstillinger

Brug dialogboksen Mappeindstillinger til at konfigurere de typer af mapper, som printeren sender scannede dokumenter til.

Der er to typer af destinationsmapper at vælge fra:

 • Delte mapper eller FTP-mapper

 • Personlige delte mapper

Der er to typer mappetilladelser at vælge fra:

 • Læse- og skriveadgang

 • Kun skriveadgang

Følgende oplysninger beskriver, hvordan du konfigurerer mappeindstillingerne.

Eksempel på dialogboksen Mappeindstillinger
Konfigurer destinationsmappen for scannede dokumenter

Brug en af følgende muligheder til at konfigurere destinationsmappen.

Indstilling 1: Delte mapper eller FTP-mapper

Hvis du vil gemme scannede dokumenter til delte standardmapper eller FTP-mapper, skal du følge disse trin:

 1. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du vælge Gem i delte mapper eller FTP-mapper.

 2. Klik på Tilføj.... Dialogboksen Tilføj sti til netværksmappe åbnes.

 3. I dialogboksen Tilføj sti til netværksmappe skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Mulighed 1: Gem i en personlig delt standardnetværksmappe

   Eksempel på felterne Gem i en personlig delt standardnetværksmappe
   Bemærk:

   Hvis du vil have flere oplysninger om at oprette delte netværksmapper, skal du se Opsætning af en delt mappe (c04431534).

   1. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du vælge Gem i en delt standardnetværksmappe.

   2. I feltet UNC-mappesti skal du angive en mappesti.

    Mappestien kan enten være det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) eller IP-adressen til serveren. Sørg for, at mappestien (f.eks. \scans) følger FQDN eller IP-adressen.

    FQDN-eksempel: \\servername.us.companyname.net\scans

    Eksempel på en IP-adresse: \\16.88.20.20\scans

    Bemærk:

    FQDN kan være mere pålideligt end IP-adressen. Hvis serveren henter sin IP-adresse via DHCP, kan IP-adressen blive ændret. Forbindelsen med en IP-adresse kan dog være hurtigere, fordi printeren ikke behøver at bruge DNS til at finde destinationsserveren.

   3. Hvis du automatisk vil oprette en undermappe til scannede dokumenter i destinationsmappen, skal du vælge et format til undermappens navn fra listen Brugerdefineret undermappe.

    Hvis du vil begrænse undermappens adgang til den bruger, der opretter scanningsjobbet, skal du vælge Begræns adgang til undermappe for bruger.

   4. Hvis du vil se den fulde mappesti for scannede dokumenter, skal du klikke på Vis opdatering.

   5. Fra listen Godkendelsesindstillinger skal du vælge en af følgende indstillinger:

    • Anvend brugeroplysningerne til at oprette forbindelse efter logon på kontrolpanelet

    • Brug altid disse adgangsoplysninger

     Bemærk:

     Hvis Brug altid disse adgangsoplysninger er valgt, skal der angives et brugernavn og en adgangskode i de tilsvarende felter.

   6. I feltet Windows-domæne skal du skrive Windows-domænet.

    Bemærk:

    Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 7, skal du klikke på Start, klikke på Kontrolpanel og klikke på System.

    Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 8, skal du klikke på Søg, angive System i søgefeltet og derefter klikke på System.

    Domænet er angivet under Computernavn, domæne og arbejdsgruppeindstillinger.

    Bemærk:

    Hvis en delt mappe er indstillet til at kunne åbnes af alle, skal der angives værdier for et arbejdsgruppenavn (standardindstillingen er "Arbejdsgruppe"), et brugernavn og en adgangskode i de tilsvarende felter. Men hvis mappen findes under en bestemt brugers mapper og ikke er offentligt tilgængelig, skal den pågældende brugers brugernavn og adgangskode anvendes.

    Bemærk:

    Det kan være nødvendigt at angive en IP-adresse i stedet for et computernavn. Mange hjemmeroutere håndterer ikke computernavne korrekt, og der er ikke nogen DNS (Domain Name Server). I så fald er det bedst at angive en statisk IP-adresse på den delte computer til at afhjælpe problemet med, at DHCP tildeler en ny IP-adresse. På en normal hjemmerouter kan dette klares ved at angive en statisk IP-adresse, der findes på samme undernet, men uden for DHCP-adresseområdet.

   7. Klik på OK.

  • Mulighed to: Gem på en FTP-server

   Eksempel på felterne Gem på en FTP-Server
   Bemærk:

   Hvis et FTP-sted findes uden for firewallen, skal der angives en proxyserver under netværksindstillingerne. Disse indstillinger findes under fanen EWS-netværk under indstillingerne for Avanceret.

   1. Vælg Gem på en FTP-server.

   2. I feltet FTP-server skal du skrive navnet på FTP-serveren eller IP-adressen.

   3. I feltet Port skal du skrive portnummeret.

    Bemærk:

    I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre standardportnummeret.

   4. Hvis du automatisk vil oprette en undermappe til scannede dokumenter i destinationsmappen, skal du vælge et format til undermappens navn fra listen Brugerdefineret undermappe.

   5. Hvis du vil se den fulde mappesti for scannede dokumenter, skal du klikke på Vis opdatering.

   6. Fra listen FTP-overførselstilstand skal du vælge en af følgende indstillinger:

    • Passiv

    • Aktiv

   7. I feltet Brugernavn skal du skrive brugernavnet.

   8. I feltet Adgangskode skal du skrive adgangskoden.

   9. Klik på Kontroller adgang for at bekræfte, at der er adgang til destinationen.

   10. Klik på OK.

Indstilling 2: Personlige delte mapper

Hvis du vil gemme scannede dokumenter til en personlig delt mappe, skal du gennemføre følgende trin:

Bemærk:

Denne indstilling bruges i domænemiljøer, hvor administratoren konfigurerer en delt mappe for hver bruger. Hvis funktionen Gem i en personlig delt mappe er konfigureret, skal brugere logge på i printerens kontrolpanel ved hjælp af Windows-legitimationsoplysninger eller LDAP-godkendelse.

 1. Vælg Gem i en personlig delt mappe.

 2. I feltet Hent enhedsbrugerens hjemmemappe vha. denne attribut skal du skrive brugerens hjemmemappe i Microsoft Active Directory.

  Bemærk:

  Kontrollér, at brugeren ved, hvor på netværket denne mappe er placeret.

 3. Hvis du vil tilføje en brugernavnsundermappe i slutningen af mappestien, skal du vælge Opret undermappe baseret på brugernavn.

  Hvis du vil begrænse undermappens adgang til den bruger, der opretter scanningsjobbet, skal du vælge Begræns adgang til undermappe for bruger.

Vælg destinationsmappens tilladelser

Brug en af følgende muligheder til at vælge destinationsmappetilladelserne.

Indstilling 1: Læse- og skriveadgang

Hvis du vil sende scannede dokumenter til en mappe, der er konfigureret til læse- og skriveadgang, skal du gennemføre følgende trin:

Bemærk:

Send kun til mapper med læse- og skriveadgang understøtter mappegodkendelse og jobmeddelelse

 1. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du vælge Send kun til mapper med læse- og skriveadgang.

 2. Hvis du vil kræve, at printeren skal bekræfte mappeadgang, inden et scanningsjob startes, skal du vælge Kontrollér adgang til mappen før jobstart.

  Bemærk:

  Scanningsjob kan fuldføres hurtigere, hvis Kontroller mappeadgang før jobstart ikke er valgt; hvis mappen ikke er tilgængelig, kan scanningsjobbet imidlertid ikke udføres.

 3. Klik på Næste.

Indstilling 2: Kun skriveadgang

Hvis du vil sende scannede dokumenter til en mappe, der er konfigureret kun til skriveadgang, skal du gennemføre følgende trin:

Bemærk:

Tillad afsendelse til mapper kun med skriveadgang understøtter ikke mappebekræftelse eller jobmeddelelse

Bemærk:

Hvis denne indstilling er valgt, kan printeren ikke danne filnavnet for scanningen. Det samme filnavn bliver sendt for alle scanninger.

Vælg et tidsrelateret filnavn eller suffiks for scanningens filnavn, så hver enkelt scanning gemmes som en entydig fil og ikke overskriver en tidligere fil. Dette filnavn bestemmes ud fra oplysningerne i dialogboksen Filindstillinger i guiden Genvejssæt.

 1. Vælg Tillad kun afsendelse til mapper med skriveadgang.

 2. Klik på Næste.

Tredje dialogboks: Meddelelsesindstillinger

Se, hvordan du konfigurerer indstillingerne for meddelelser.

 1. I dialogboksen Meddelelsesindstillinger skal du udføre en af følgende opgaver:

  Bemærk:

  For at kunne sende meddelelser via e-mail skal printeren konfigureres til at bruge en SMTP-server til afsendelse af e-mailjob. Hvis du vil have flere oplysninger om konfiguration af SMTP-serveren til afsendelse af e-mails, skal du se Opsætning af Scan til e-mail (c05523998).

  • Mulighed 1: Giv ikke besked

   1. Vælg Giv ikke besked.

   2. Hvis du vil bede brugeren om at gennemgå deres meddelelsesindstillinger, skal du vælge Påmind bruger inden jobstart og derefter klikke på Næste.

  • Mulighed to: Meddel ved udført job

   1. Vælg Meddel ved udført job.

   2. Vælg leveringsmetoden for meddelelsen fra listen Metode, der skal bruges til at levere beskeder.

    Hvis den valgte meddelelsesmetode er E-mail, skal du skrive e-mailadressen i feltet E-mailadresse til beskeder.

   3. Hvis du vil medtage et miniaturebillede af den første scannede side i meddelelsen, skal du vælge Medtag miniaturebillede.

   4. Hvis du vil bede brugeren om at gennemgå deres meddelelsesindstillinger, skal du vælge Påmind bruger inden jobstart og derefter klikke på Næste.

  • Mulighed 3: Meddel kun ved jobfejl

   1. Vælg Meddel kun ved jobfejl.

   2. Vælg leveringsmetoden for meddelelsen fra listen Metode, der skal bruges til at levere beskeder.

    Hvis den valgte meddelelsesmetode er E-mail, skal du skrive e-mailadressen i feltet E-mailadresse til beskeder.

   3. Hvis du vil medtage et miniaturebillede af den første scannede side i meddelelsen, skal du vælge Medtag miniaturebillede.

   4. Hvis du vil bede brugeren om at gennemgå deres meddelelsesindstillinger, skal du vælge Påmind bruger inden jobstart og derefter klikke på Næste.

Fjerde dialogboks: Scanningsindstillinger

Få mere at vide om scanningsindstillingerne.

I dialogboksen Scanningsindstillinger skal du angive standardindstillingerne for scanning for genvejssættet og derefter klikke på Næste.

Scanningsindstillinger og -beskrivelser

Funktion

Beskrivelse

Originalformat

Vælg sideformatet for originaldokumentet.

Originale sider

Vælg, om originaldokumentet er enkeltsidet eller dobbeltsidet.

Optimer tekst/billede

Vælg for at optimere udskriften for en bestemt type indhold, eller vælg Juster manuelt.

Optimer til

Denne indstilling er kun tilgængelig, når Optimer tekst/billede er angivet til Juster manuelt. Vælg en værdi for manuel justering.

Indholdsretning

Vælg den måde, som indholdet af originaldokumentet er placeret på siden på: Stående eller Liggende, eller vælg Registrer automatisk.

2-sidet format

Denne indstilling er ikke tilgængelig, når Indholdsretning er angivet til Registrer automatisk. Vælg for at beskrive indbindingen af siden for at angive, om bagsiden af siden vender nedad eller opad.

Baggrundsoprydning

Vælg en værdi for at fjerne utydelige billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.

Mørkhed

Vælg en værdi for at justere mørkheden i filen.

Kontrast

Vælg en værdi for at justere kontrasten i filen.

Skarphed

Vælg en værdi for at justere skarpheden i filen.

Billedeksempel

Vælg, om det skal være påkrævet eller valgfrit at få vist en eksempelvisning af jobbet eller for at deaktivere en eksempelvisning.

Beskæringsindstillinger

Vælg, om et job skal beskæres eller ej og typen af beskæringsindstilling.

Jobopbygning

Vælg denne indstilling for at kombinere flere sæt originale dokumenter i en enkelt vedhæftet fil i en e-mail. Du kan også bruge denne indstilling til at scanne et originaldokument, som har flere sider, end dokumentføderen har plads til på én gang.

Automatisk tone

Vælg denne indstilling for automatisk at indstille indstillingerne Mørkhed, Kontrast og Baggrundsoprydning, hvilket så gør disse indstillinger utilgængelige på denne side.

Registrering af indføring af flere sider

Vælg denne indstilling for at aktivere registrering af jobs med indføring af flere sider.

Slet kanter

Vælg denne indstilling for at angive bredde af de kantmargener, der skal slettes, enten i tommer eller millimeter, for forsiden og bagsiden af et job.

Femte dialogboks: Filindstillinger

Få mere at vide om filindstillingerne.

I dialogboksen Filindstillinger skal du angive standardfilindstillinger for genvejssættet og derefter klikke på Næste.

Filindstillinger og -beskrivelser

Funktion

Beskrivelse

Filnavnpræfiks

Angiv det filnavnpræfiks, der bruges som standard for filer, der gemmes i en netværksmappe.

Standard-filnavn

Standardfilnavnet for den fil, der skal gemmes.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på printerens kontrolpanel.

Filnavnsuffiks

Angiv det filnavnsuffiks, der bruges som standard for filer, der gemmes i en netværksmappe.

Filnummerformat

Vælg et filnavnformat til, når jobbet bliver opdelt i flere filer.

Standardfiltype

Vælg filformatet for den gemte fil.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på printerens kontrolpanel.

Eksempelvisning af filnavn

Angiv et filnavn, og klik derefter på knappen Vis opdatering.

Standardfarvepræference

Vælg, om filen er i sort-hvid eller i farver.

Standardoutputkvalitet

Vælg kvaliteten af filen. Billeder af høj kvalitet kræver en større filstørrelse end billeder af lavere kvalitet, og de tager længere tid at sende.

Standardopløsning

Angiv opløsningen af filen. Billeder med høj opløsning indeholder flere punkter pr. tomme (dpi), så de viser flere detaljer. Billeder med lav opløsning indeholder færre punkter pr. tomme og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.

Komprimering

Angiv, om filen bruger normal eller høj komprimering, når et scannet dokument gemmes som en PDF- eller XPS-fil. Hvis komprimeringen er angivet til Høj, er den scannede fil mindre, men scanningsprocessen kan tage længere tid end ved normal komprimering.

Sort TIFF-komprimering

Vælg den TIFF-komprimeringsalgoritme for sort, som skal bruges til komprimering af den genererede TIFF-fil.

TIFF-komprimering for farve/gråtone

Vælg den TIFF-komprimeringsalgoritme for farve/gråtone, som skal bruges til komprimering af den genererede TIFF-fil.

PDF-kryptering

Hvis filtypen er PDF, krypterer denne indstilling output-PDF-filen. Som en del af krypteringen skal der angives en adgangskode. Denne adgangskode skal bruges til at åbne filen. Brugeren vil blive bedt om at angive en adgangskode inden scanning af job, hvis der ikke er blevet angivet en adgangskode inden tryk på start.

Deaktiver OCR-filtyper

Vælg denne indstilling for at forhindre OCR-filtyper i at være tilgængelige fra produktets kontrolpanel.

Aktivér Undertryk tomme sider

Hvis indstillingen Aktiver Undertryk tomme sider er aktiveret, vil tomme sider blive ignoreret.

Sjette dialogboks: Oversigt

Gennemgå oversigten over opsætningen af Scan til netværk.

I dialogboksen Oversigt skal du gennemgå dialogboksen Oversigt og derefter klikke på Udfør.

Trin 3: Afslut konfigurationen

Gennemfør opsætningen af Gem i netværksmappe på følgende måde:

 1. I dialogboksen Gem i netværksmappe skal du gennemgå de valgte indstillinger og derefter klikke på Anvend for at afslutte opsætningen.

FutureSmart 4

Brug følgende trin til FutureSmart 4.

Indledning

Dette dokument forklarer, hvordan du aktiverer og konfigurerer funktionen Scan til netværksmappe. Printeren indeholder en funktion, der gør det muligt at scanne et dokument og gemme det i en netværksmappe. Printeren skal være tilsluttet et netværk for at kunne bruge denne scanningsfunktion; funktionen er dog ikke tilgængelig, før den er blevet konfigureret.

Der er to metoder til konfiguration af Scan til netværksmappe, Opsætningsguiden til Gem i netværksmappe og Opsætning af Gem til netværksmappe til avanceret opsætning.

Før du starter

Sørg for, at følgende elementer er tilgængelige, før du konfigurerer funktionen Scan til netværk.

Bemærk:

Hvis du vil konfigurere funktionen Scan til netværksmappe, skal printeren have en aktiv netværksforbindelse.

Administratorer skal bruge følgende elementer, før de starter konfigurationsprocessen.

 • Administratoradgang til printeren.

 • Det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) (f.eks. \\servername.us.companyname.net\scans) til destinationsmappen ELLER IP-adressen til serveren (f.eks. \\16.88.20.20\scans).

  Bemærk:

  Brugen af udtrykket "server" henviser i denne kontekst til den computer, hvor den delte mappe ligger.

Opsætning af Scan til netværksmappe

Brug en af følgende metoder til at konfigurere Scan til netværksmappe.

Metode 1: Brug guiden Scan til netværksmappe

Brug denne indstilling til grundlæggende konfiguration af funktionen Gem i netværksmappe ved hjælp af guiden Scan til netværksmappe.

Bemærk:

Før du starter: For at få vist printerens IP-adresse eller værtsnavn skal du trykke på ikonet Oplysninger Ikonet Oplysninger  og derefter trykke på ikonet Netværk Ikonet Netværk på printerens kontrolpanel.

 1. Brug de øverste EWS-navigationsfaner, og klik på fanen Scan/Digital Send. Dialogboksen Hurtige opsætningsguider til E-mail og Scan til netværksmappe åbnes.

 2. Klik på Hurtige opsætningsguider til E-mail og Scan til netværksmappe i venstre navigationsrude.

 3. Klik på linket Guiden Genvejssæt til Gem i netværksmappe.

 4. I dialogboksen Tilføj eller fjern et genvejssæt til Gem i netværksmappe skal du klikke på Tilføj.

  Bemærk:

  Genvejssæt er genvejsjob, som man kan få adgang til fra printerens startskærmbillede eller i genvejssætprogrammet.

  Bemærk:

  Funktionen Gem i netværksmappe kan konfigureres minimalt uden at oprette et genvejssæt. Uden et genvejssæt skal brugere dog angive oplysninger om destinationsmappen på kontrolpanelet for hver scanningsopgave. En hurtigindstilling skal indeholde metadata til Gem i netværksmappe.

 5. I dialogboksen Tilføj mappegenvejssæt skal du udfylde følgende oplysninger:

  1. I feltet Genvejssættitel skal du skrive en titel.

   Bemærk:

   Navngiv genvejssættet noget, som brugere hurtigt kan forstå (f.eks. "Scan og gem i en mappe").

  2. I feltet Beskrivelse af genvejssæt skal du skrive en beskrivelse, der forklarer, hvad genvejssættet vil gemme.

  3. Klik på Næste.

 6. I dialogboksen Konfigurer destinationsmappe skal du udfylde følgende oplysninger:

  1. I feltet UNC-mappesti skal du angive en mappesti, hvor scanningen skal placeres.

   Mappestien kan enten være det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) eller IP-adressen til serveren. Sørg for, at mappestien (f.eks. \scans) følger FQDN eller IP-adressen.

   FQDN-eksempel: \\servername.us.companyname.net\scans

   Eksempel på en IP-adresse: \\16.88.20.20\scans

   Bemærk:

   FQDN kan være mere pålideligt end IP-adressen. Hvis serveren henter sin IP-adresse via DHCP, kan IP-adressen blive ændret. Forbindelsen med en IP-adresse kan dog være hurtigere, fordi printeren ikke behøver at bruge DNS til at finde destinationsserveren.

  2. Fra rullemenuen Godkendelsesindstillinger skal du vælge en af følgende indstillinger:

   • Anvend brugeroplysningerne til at oprette forbindelse efter logon på kontrolpanelet

   • Brug altid disse adgangsoplysninger

    Bemærk:

    Hvis Brug altid disse adgangsoplysninger er valgt, skal der angives et brugernavn og en adgangskode i de tilsvarende felter, og printerens adgang til mappen skal bekræftes ved at klikke på Kontroller adgang.

  3. I feltet Windows-domæne skal du skrive Windows-domænet.

   Tip:

   Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 7, skal du klikke på Start, klikke på Kontrolpanel og klikke på System.

   Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 8, skal du klikke på Søg, angive System i søgefeltet og derefter klikke på System.

   Domænet er angivet under Computernavn, domæne og arbejdsgruppeindstillinger.

  4. Klik på Næste.

 7. I dialogboksen Konfigurer indstillinger for filscanning skal du angive standardindstillingerne for scanning for genvejssættet og derefter klikke på Næste.

 8. Gennemse dialogboksen Oversigt, og klik derefter på Udfør.

Metode 2: Brug Opsætning af Scan til netværksmappe

Denne indstilling giver mulighed for avanceret konfiguration af funktionen Gem i netværksmappe ved hjælp af HP's integrerede webserver (EWS) for printeren.

Bemærk:

Før du starter: For at få vist printerens IP-adresse eller værtsnavn skal du trykke på ikonet Oplysninger Ikonet Oplysninger og derefter trykke på ikonet Netværk Ikonet Netværk på printerens kontrolpanel.

Trin 1: Start konfigurationen

Følg disse trin for at starte konfigurationen af Scan til netværksmappe.

 1. Klik på fanen Scan/Digital Send.

 2. Klik på Opsætning af Scan til netværksmappe i venstre navigationsrude.

Trin 2: Konfigurér indstillinger for Scan til netværksmappe

Følg disse trin for at fuldføre konfigurationen af Scan til netværksmappe.

Trin 1: Start konfigurationen

Følg disse trin for at starte konfigurationen.

 1. På siden Opsætning af Scan til netværksmappe skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér Scan til netværksmappe. Hvis dette felt ikke er markeret, er funktionen ikke tilgængelig på printerens kontrolpanel.

 2. Klik på Genvejssæt i området Scan til netværksmappe i det venstre navigationspanel. Klik på Tilføj for at åbne dialogboksen Opsætning af genvejssæt.

  Bemærk:

  Genvejssæt er genvejsjob, som man kan få adgang til fra printerens startskærmbillede eller i genvejssætprogrammet.

  Bemærk:

  Funktionen Scan til netværksmappe kan konfigureres minimalt uden at oprette et genvejssæt. Uden et genvejssæt skal brugere dog angive oplysninger om destinationsmappen på kontrolpanelet for hver scanningsopgave. Et genvejssæt skal indeholde metadata til Scan til netværksmappe.

Gennemfør alle indstillinger i guiden Genvejssæt for fuldt ud at konfigurere funktionen Scan til netværksmappe.

Første dialogboks: Angiv Genvejssætnavn, beskrivelse og indstillinger for brugerbetjening på kontrolpanelet.

Angiv oplysningerne for genvejssæt for brugerbetjening på printerens kontrolpanel.

Brug dialogboksen Indstil placering for knap til genvejssæt og indstillinger for brugerbetjening på kontrolpanelet til at konfigurere, hvor knappen Genvejssæt vises på printerens kontrolpanel og til at konfigurere niveauet af brugerbetjening på printerens kontrolpanel.

 1. I feltet Genvejssætnavn skal du skrive en titel.

  Bemærk:

  Navngiv genvejssættet noget, som brugere hurtigt kan forstå (f.eks. "Scan og gem i en mappe").

 2. I feltet Beskrivelse af genvejssæt skal du skrive en beskrivelse, der forklarer, hvad genvejssættet vil gemme.

 3. Fra listen Startindstilling for genvejssæt skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Mulighed et: Åbn program, hvorefter bruger trykker på Start.

  • Mulighed to: Start øjeblikkeligt efter valg.

   Vælg en af følgende Spørg-indstillinger:

   • Spørg efter originale sider

   • Spørg efter yderligere sider

   • Kræv eksempel

   Bemærk:

   Hvis Start øjeblikkeligt efter valg er valgt, skal destinationsmappen angives i næste trin.

 4. Klik på Næste.

Anden dialogboks: Mappeindstillinger

Brug dialogboksen Mappeindstillinger til at konfigurere de typer af mapper, som printeren sender scannede dokumenter til, samt mappetilladelser.

Der er to typer af destinationsmapper at vælge fra:

 • Delte mapper eller FTP-mapper

 • Personlige delte mapper

Der er to typer mappetilladelser at vælge fra:

 • Læse- og skriveadgang

 • Kun skriveadgang

Konfigurer destinationsmappen for scannede dokumenter

Vælg en af følgende indstillinger til at konfigurere en destinationsmappe.

Indstilling 1: Konfigurer printeren til at gemme i en delt mappe eller en FTP-mappe

Hvis du vil gemme scannede dokumenter til en delt standardmappe eller en FTP-mappe, skal du følge disse trin.

 1. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du vælge Gem i delte mapper eller FTP-mapper.

 2. Klik på Tilføj.... Dialogboksen Tilføj sti til netværksmappe åbnes.

 3. I dialogboksen Tilføj sti til netværksmappe skal du vælge en af følgende indstillinger:

  • Mulighed et: Gem i en personlig delt standardnetværksmappe.

   Eksempel på felterne Gem i en personlig delt standardnetværksmappe
   1. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du vælge Gem i en delt standardnetværksmappe.

   2. I feltet UNC-mappesti skal du angive en mappesti.

    Mappestien kan enten være det fuldt kvalificerede domænenavn (FQDN) eller IP-adressen til serveren. Sørg for, at mappestien (f.eks. \scans) følger FQDN eller IP-adressen.

    FQDN-eksempel: \\servername.us.companyname.net\scans

    Eksempel på en IP-adresse: \\16.88.20.20\scans

    Bemærk:

    FQDN kan være mere pålideligt end IP-adressen. Hvis serveren henter sin IP-adresse via DHCP, kan IP-adressen blive ændret. Forbindelsen med en IP-adresse kan dog være hurtigere, fordi printeren ikke behøver at bruge DNS til at finde destinationsserveren.

   3. Hvis du automatisk vil oprette en undermappe til scannede dokumenter i destinationsmappen, skal du vælge et format til undermappens navn fra listen Brugerdefineret undermappe.

    Hvis du vil begrænse undermappens adgang til den bruger, der opretter scanningsjobbet, skal du vælge Begræns adgang til undermappe for bruger.

   4. Hvis du vil se den fulde mappesti for scannede dokumenter, skal du klikke på Vis opdatering.

   5. Fra listen Godkendelsesindstillinger skal du vælge en af følgende indstillinger:

    • Anvend brugeroplysningerne til at oprette forbindelse efter logon på kontrolpanelet

    • Brug altid disse adgangsoplysninger

    Bemærk:

    Hvis Brug altid disse adgangsoplysninger er valgt, skal der angives et brugernavn og en adgangskode i de tilsvarende felter.

   6. I feltet Windows-domæne skal du skrive Windows-domænet.

    Bemærk:

    Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 7, skal du klikke på Start, klikke på Kontrolpanel og klikke på System.

    Hvis du vil finde Windows-domænet i Windows 8, skal du klikke på Søg, angive System i søgefeltet og derefter klikke på System.

    Domænet er angivet under Computernavn, domæne og arbejdsgruppeindstillinger.

    Bemærk:

    Hvis en delt mappe er indstillet til at kunne åbnes af alle, skal der angives værdier for et arbejdsgruppenavn (standardindstillingen er "Arbejdsgruppe"), et brugernavn og en adgangskode i de tilsvarende felter. Men hvis mappen findes under en bestemt brugers mapper og ikke er offentligt tilgængelig, skal den pågældende brugers brugernavn og adgangskode anvendes.

    Bemærk:

    Det kan være nødvendigt at angive en IP-adresse i stedet for et computernavn. Mange hjemmeroutere håndterer ikke computernavne korrekt, og der er ikke nogen DNS (Domain Name Server). I så fald er det bedst at angive en statisk IP-adresse på den delte computer til at afhjælpe problemet med, at DHCP tildeler en ny IP-adresse. På en normal hjemmerouter kan dette klares ved at angive en statisk IP-adresse, der findes på samme undernet, men uden for DHCP-adresseområdet.

   7. Klik på OK.

  • Mulighed to: Gem på en FTP-server.

   Eksempel på felterne Gem på en FTP-Server
   Bemærk:

   Hvis et FTP-websted er uden for firewall'en, skal der angives en proxyserver under netværksindstillingerne. Disse indstillinger findes under fanen EWS-netværk under indstillingerne for Avanceret.

   1. Vælg Gem på en FTP-server.

   2. I feltet FTP-server skal du skrive navnet på FTP-serveren eller IP-adressen.

   3. I feltet Port skal du skrive portnummeret.

    Bemærk:

    I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at ændre standardportnummeret.

   4. Hvis du automatisk vil oprette en undermappe til scannede dokumenter i destinationsmappen, skal du vælge et format til undermappens navn fra listen Brugerdefineret undermappe.

   5. Hvis du vil se den fulde mappesti for scannede dokumenter, skal du klikke på Vis opdatering.

   6. Fra listen FTP-overførselstilstand skal du vælge en af følgende indstillinger:

    • Passiv

    • Aktiv

   7. I feltet Brugernavn skal du skrive brugernavnet.

   8. I feltet Adgangskode skal du skrive adgangskoden.

   9. Klik på Kontroller adgang for at bekræfte, at der er adgang til destinationen.

   10. Klik på OK.

Indstilling 2: Konfigurer printeren til at gemme i en personlig delt mappe

Hvis du vil gemme scannede dokumenter til en personlig delt mappe, skal du følge disse trin.

Bemærk:

Denne indstilling bruges i domænemiljøer, hvor administratoren konfigurerer en delt mappe for hver bruger. Hvis funktionen Gem i en personlig delt mappe er konfigureret, skal brugere logge på i printerens kontrolpanel ved hjælp af Windows-legitimationsoplysninger eller LDAP-godkendelse.

 1. Vælg Gem i en personlig delt mappe.

 2. I feltet Hent enhedsbrugerens hjemmemappe vha. denne attribut skal du skrive brugerens hjemmemappe i Microsoft Active Directory.

  Bemærk:

  Kontrollér, at brugeren ved, hvor på netværket denne mappe er placeret.

 3. Hvis du vil tilføje en brugernavnsundermappe i slutningen af mappestien, skal du vælge Opret undermappe baseret på brugernavn.

  Hvis du vil begrænse undermappens adgang til den bruger, der opretter scanningsjobbet, skal du vælge Begræns adgang til undermappe for bruger.

Vælg destinationsmappens tilladelser

Vælg en af følgende indstillinger til at konfigurere destinationsmappens tilladelser.

Indstilling 1: Konfiguration af læse- og skriveadgang

Hvis du vil sende scannede dokumenter til en mappe, der er konfigureret til læse- og skriveadgang, skal du gennemføre følgende trin.

Bemærk:

Send kun til mapper med læse- og skriveadgang understøtter mappegodkendelse og jobmeddelelse.

 1. Hvis den ikke allerede er valgt, skal du vælge Send kun til mapper med læse- og skriveadgang.

 2. Hvis du vil kræve, at printeren skal bekræfte mappeadgang, inden et scanningsjob startes, skal du vælge Kontrollér adgang til mappen før jobstart.

  Bemærk:

  Scanningsjobs kan afsluttes hurtigere, hvis Kontrollér adgang til mappen før jobstart ikke er valgt, men hvis mappen ikke er tilgængelig, mislykkes scanningsjobbet.

 3. Klik på Næste.

Indstilling 2: Konfiguration af kun til skriveadgang

Hvis du vil sende scannede dokumenter til en mappe, der er konfigureret kun til skriveadgang, skal du følge disse trin.

Bemærk:

Tillad afsendelse til mapper kun med skriveadgang understøtter ikke mappegodkendelse eller jobmeddelelse.

Bemærk:

Hvis denne indstilling er valgt, kan printeren ikke danne filnavnet for scanningen. Det samme filnavn bliver sendt for alle scanninger.

Vælg et tidsrelateret filnavn eller suffiks for scanningens filnavn, så hver enkelt scanning gemmes som en entydig fil og ikke overskriver en tidligere fil. Dette filnavn bestemmes ud fra oplysningerne i dialogboksen Filindstillinger i guiden Genvejssæt.

 1. Vælg Tillad kun afsendelse til mapper med skriveadgang.

 2. Klik på Næste.

Tredje dialogboks: Meddelelsesindstillinger

Brug dialogboksen Meddelelsesindstillinger til at konfigurere, hvornår der sendes meddelelser.

 1. I dialogboksen Meddelelsesindstillinger skal du udføre en af følgende opgaver:

  • Mulighed et: Giv ikke besked.

   1. Vælg Giv ikke besked.

   2. Hvis du vil bede brugeren om at gennemgå deres meddelelsesindstillinger, skal du vælge Påmind bruger inden jobstart og derefter klikke på Næste.

  • Mulighed to: Meddel ved udført job.

   1. Vælg Meddel ved udført job.

   2. Vælg leveringsmetoden for meddelelsen fra listen Metode, der skal bruges til at levere beskeder.

    Hvis den valgte meddelelsesmetode er E-mail, skal du skrive e-mailadressen i feltet E-mailadresse til beskeder.

   3. Hvis du vil medtage et miniaturebillede af den første scannede side i meddelelsen, skal du vælge Medtag miniaturebillede.

   4. Hvis du vil bede brugeren om at gennemgå deres meddelelsesindstillinger, skal du vælge Påmind bruger inden jobstart og derefter klikke på Næste.

  • Indstilling tre: Meddel kun ved jobfejl.

   1. Vælg Meddel kun ved jobfejl.

   2. Vælg leveringsmetoden for meddelelsen fra listen Metode, der skal bruges til at levere beskeder.

    Hvis den valgte meddelelsesmetode er E-mail, skal du skrive e-mailadressen i feltet E-mailadresse til beskeder.

   3. Hvis du vil medtage et miniaturebillede af den første scannede side i meddelelsen, skal du vælge Medtag miniaturebillede.

   4. Hvis du vil bede brugeren om at gennemgå deres meddelelsesindstillinger, skal du vælge Påmind bruger inden jobstart og derefter klikke på Næste.

Fjerde dialogboks: Scanningsindstillinger

Færdiggør scanningsindstillingerne som følger.

I dialogboksen Scanningsindstillinger skal du angive standardindstillingerne for scanning for genvejssættet og derefter klikke på Næste.

Scannerindstillinger

Funktion

Beskrivelse

Originalformat

Vælg sideformatet for originaldokumentet.

Originale sider

Vælg, om originaldokumentet er enkeltsidet eller dobbeltsidet.

Optimer tekst/billede

Vælg for at optimere udskriften for en bestemt type indhold.

Indholdsretning

Vælg den måde, som indholdet af originaldokumentet er placeret på siden på: Stående eller Liggende.

Baggrundsoprydning

Vælg en værdi for at fjerne utydelige billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.

Mørkhed

Vælg en værdi for at justere mørkheden i filen.

Kontrast

Vælg en værdi for at justere kontrasten i filen.

Skarphed

Vælg en værdi for at justere skarpheden i filen.

Billedeksempel

Vælg, om det skal være påkrævet eller valgfrit at få vist en eksempelvisning af jobbet eller for at deaktivere en eksempelvisning.

Beskæringsindstillinger

Vælg, om et job skal beskæres eller ej og typen af beskæringsindstilling.

Slet kanter

Vælg denne indstilling for at angive bredde af de kantmargener, der skal slettes, enten i tommer eller millimeter, for forsiden og bagsiden af et job.

Femte dialogboks: Filindstillinger

Færdiggør filindstillingerne som følger.

I dialogboksen Filindstillinger skal du angive standardfilindstillinger for genvejssættet og derefter klikke på Næste.

Filindstillinger

Funktion

Beskrivelse

Filnavnpræfiks

Angiv det filnavnpræfiks, der bruges som standard for filer, der gemmes i en netværksmappe.

Filnavn

Standardfilnavnet for den fil, der skal gemmes.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på printerens kontrolpanel.

Filnavnsuffiks

Angiv det filnavnsuffiks, der bruges som standard for filer, der gemmes i en netværksmappe.

Eksempelvisning af filnavn

Angiv et filnavn, og klik derefter på knappen Vis opdatering.

Filnummereringsformat

Vælg et filnavnformat til, når jobbet bliver opdelt i flere filer.

Tilføj nummerering, når jobbet kun omfatter én fil (eks. _1–1)

Vælg denne indstilling for at føje nummerering til et filnavn, når jobbet kun har én fil i stedet for flere.

Filtype

Vælg filformatet for den gemte fil.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på printerens kontrolpanel.

Høj komprimering (mindre fil)

Vælg denne indstilling for at komprimere den scannede fil, hvilket reducerer filstørrelsen. Scanningen af en fil med høj komprimering kan dog tage længere tid end for en fil med normal komprimering.

PDF-kryptering

Hvis filtypen er PDF, krypterer denne indstilling output-PDF-filen. Som en del af krypteringen skal der angives en adgangskode. Denne adgangskode skal bruges til at åbne filen. Brugeren vil blive bedt om at angive en adgangskode inden scanning af job, hvis der ikke er blevet angivet en adgangskode inden start af scanningen.

Opløsning

Angiv opløsningen af filen. Billeder med høj opløsning indeholder flere punkter pr. tomme (dpi), så de viser flere detaljer. Billeder med lav opløsning indeholder færre punkter pr. tomme og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.

Kvalitet og filstørrelse

Vælg kvaliteten af filen. Billeder af høj kvalitet kræver en større filstørrelse end billeder af lavere kvalitet, og de tager længere tid at sende.

Farve/sort

Angiv, om kopier skal udskrives i farve, sort og gråtone eller kun sort.

Udskriv ikke tomme sider

Hvis indstillingen Udskriv ikke tomme sider er aktiveret, vil tomme sider blive ignoreret.

Metadatafilformat

Brug rullelisten til at vælge filformat for metadataoplysninger.

Opret flere filer

Vælg denne indstilling for at scanne sider til separate filer baseret på et forudbestemt maksimalt antal sider pr. fil.

Sjette dialogboks: Oversigt

I dialogboksen Oversigt skal du gennemgå dialogboksen Oversigt og derefter klikke på Udfør.

Trin 3: Afslut konfigurationen

Følg disse trin for at færdiggøre opsætningen af Scan til netværksmappe.

 1. Klik på Scan til netværksmappe i venstre navigationsrude.

 2. På siden Opsætning af Scan til netværksmappe skal du gennemgå de valgte indstillinger og derefter klikke på Anvend for at afslutte opsætningen.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...