hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Tank 1020-, 1500-, 2500-printere – Første opsætning af printer

Hvis du vil konfigurere printeren for første gang, skal du fjerne printeren fra kassen, tilslutte netledningen, ilægge papir og derefter installere printerdriveren.

Bemærk:

Hvis du leder efter printersoftwaren, skal du gå til 123.hp.com.

Tag printeren ud af kassen

Tag printeren ud af kassen, og fjern derefter al tape, alle mærkater og al emballage.

Pas på:

For at undgå opsætningsproblemer og mulig skade på printeren skal du sørge for at fjerne alt indvendig emballage, lukke alle dæksler, og genindsætte bakkerne korrekt, før du tænder printeren.

 1. Tag printeren og strømkablet ud af kassen.

 2. Fjern al tape fra printerens yderside.

  Fjernelse af al tape fra printerens yderside
 3. Genbrug al emballage.

Tilslut netledningen

Tilslut netledningen, og tænd printeren.

 1. Tilslut strømkablet bag på printeren, og tilslut den anden ende til en stikkontakt.

  Bemærk:

  Tilslut ikke et USB-kabel på dette tidspunkt. Forbindelsen til computeren etableres under softwareinstallationen.

  Tilslutning af nedledningen
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen .

Ilæg papir

Læg papir i papirbakken.

 1. Sænk papirbakken.

  Sænkning af papirbakken
 2. Skub papirbreddestyrene til papirbakkens kanter.

  Skub papirbreddestyrene til papirbakkens kanter
 3. Ilæg en stak almindeligt hvidt papir med udskriftssiden nedad i papirbakken.

  Ilægning af papir i papirbakken
 4. Skub papirbreddestyrene, indtil de hviler mod papirstakken.

  Skub af papirbreddestyrene, indtil de hviler mod papirstakken
 5. Skub papirbakkedækslet på plads, og træk udskriftsbakkens forlænger ud.

  Skub af papirbakkedækslet på plads, og udtrækning af udskriftsbakkeforlængeren

Tilslut et Ethernet-kabel (kun Ethernet-printere)

Hvis du vil tilslutte printeren til dit netværk med et Ethernet-kabel, skal du fjerne eventuelle beskyttelsesdæksler fra Ethernet-porten på din printer og derefter tilslutte kablet til printeren og en ledig port.

 1. Fjern eventuelle stik og beskyttelsesdæksler fra Ethernet-porten på printerens bagside.

 2. Slut et Ethernet-kabel til printeren og en ledig port.

  Tilslutning af et Ethernet-kabel mellem printeren og en ledig port

Når der er oprettet forbindelse til et netværk, vises ikonet Ethernet i kontrolpanelets menu.

Føj printeren til HP Smart

HP Smart-appen er påkrævet og hjælper med at forbinde din enhed til din printer. Den vejleder dig også gennem resten af opsætningsprocessen.

 1. Gå til 123.hp.com for at downloade og installere softwaren.

 2. Åbn appen, og tryk derefter på Tilføj en ny printer, eller tryk på plustegnet for at finde din printer.

 3. Følg anvisningerne i HP Smart for at slutte printeren til dit netværk og din enhed.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...