hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
  • Oplysning
    Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

    Windows 11-opgraderingsvejledning.

  • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Tank MFP 1005-, 1600- og 2600-printere – Fejlkoder og blinkende indikatorer

De følgende afsnit beskriver de mest almindelige fejltilstande med kombinationer af blinkende indikatorer, der vises på printerens kontrolpanel, efterfulgt af løsninger til hver kombination. Find det blinkende indikatormønster, som kontrolpanelet gengiver, og følg derefter trinene for at løse problemet.

Knapper, ikoner og indikatorer på kontrolpanelet (dn-/dw-/w-modeller)

Knapper, ikoner og indikatorer på kontrolpanelet

Billedtekst

Beskrivelse

1

Indikator for åbent låg: Lyser, når scannerlåget er åbent.

2

Indikator for trådløs: Angiver status for den trådløse forbindelse.

3

Knap og indikator for trådløs: Slår trådløst forbindelse til eller fra.

4

Advarselsindikator (kun USB-printere): Angiver en fejl.

5

Kontrolpanelets display: Viser fejlkoder, antal kopier, status for trådløs forbindelse samt andre printerfunktioner.

6

Knap for kopiindstillinger: Angiver det antal kopier, der skal udskrives.

7

Knap og indikator for kopiering: Starter et kopieringsjob i sort/hvid. Hold nede eller tryk flere gange for at øge antallet af kopier. Kopiering starter to sekunder efter det seneste tryk på knappen.

8

Knappen Id-kopi: Anbring et kort eller et lille dokument på et vilkårligt sted på scannerglaspladen for at kopiere begge sider på den samme side.

9

Knappen og indikatoren Oplysninger: Udskriver en informationsside med en oversigt over printerindstillinger og status.

10

Knappen og indikatoren Genoptag: Genoptager et job efter en afbrydelse (f.eks. efter ilægning af papir eller udbedring af et papirstop) eller angiver, at printeren har modtaget en advarsel eller er i fejltilstand.

11

Knap og indikator for Annuller: Annullerer et udskriftsjob.

12

Tænd/sluk-knap og indikator: Tænder eller slukker printeren.

Knapper, ikoner og indikatorer på Kontrolpanelet (sdn-/sdw-modeller)

Ikoner på kontrolpanelets display

Billedtekst

Beskrivelse

1

Tænd/sluk-knap og indikator: Tænder eller slukker printeren.

2

Advarselsindikator: Angiver en fejl.

3

Indikator for åbent låg: Lyser, når scannerlåget er åbent.

4

Kontrolpanelets display: Viser fejlkoder, antal kopier, status for trådløs forbindelse samt andre printerfunktioner.

5

Knap for kopiindstillinger: Angiver det antal kopier, der skal udskrives.

6

Knappen Id-kopi: Anbring et kort eller et lille dokument på et vilkårligt sted på scannerglaspladen for at kopiere begge sider på den samme side.

7

Knap og indikator for kopiering: Starter et kopieringsjob i sort/hvid. Hold nede eller tryk flere gange for at øge antallet af kopier. Kopiering starter to sekunder efter det seneste tryk på knappen.

8

Knap og indikator for Annuller: Annullerer et udskriftsjob.

9

Knappen og indikatoren Oplysninger: Udskriver en informationsside med en oversigt over printerindstillinger og status.

10

Knappen og indikatoren Trådløs (kun trådløse modeller): Slår trådløst forbindelse til eller fra.

11

Knappen og indikatoren Genoptag: Genoptager et job efter en afbrydelse (f.eks. efter ilægning af papir eller udbedring af et papirstop) eller angiver, at printeren har modtaget en advarsel eller er i fejltilstand.

Ikoner på kontrolpanelets display

Eksempel på knapper, ikoner og indikatorer på kontrolpanelet

Billedtekst

Beskrivelse

1

Papir-ikon: Blinker, når papirbakken er løbet tør, eller der er opstået en papirfejl.

2

Wi-Fi Direct-ikon (kun trådløse modeller): Angiver, at Wi-Fi Direct er aktiveret.

3

Ethernet-ikon (kun Ethernet-modeller): Angiver, at printeren er tilsluttet netværket via en kablet forbindelse.

4

Trådløs-ikon (kun trådløse printere): Angiver, at printeren har forbindelse til et trådløst netværk.

5

Antalstæller: Viser bogstavet E og et tal, når printeren er i fejltilstand, eller viser antallet af kopier i løbet af et kopieringsjob.

6

Ikonet Antal kopier: Viser antallet af kopier for den valgte udskrivning.

7

Ikonet Kontrast: Viser kontrastindstillingerne.

8

Ikonet Skaler: Viser skaleringsfaktoren.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...