hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Tank MFP 1005-, 1600-, 2600-printere – Er/03 eller "Ikke mere papir" vises, printeren opsamler ikke papir

Efter afsendelse af et udskriftsjob blinker Advarselsindikatoren og ikonet for papir , og Er/03 vises på printerens kontrolpanel. Der vises muligvis også en fejlmeddelelse om, at der ikke er mere papir, på computeren eller i HP Smart-appen.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Undersøg papiret, og læg det derefter i igen

Kontroller, om der er problemer med papirstakken, f.eks. krøllet, iturevet eller bukket papir, der kan forårsage opsamlingsproblemer.

 1. Fjern eventuelt papir fra papirbakken.

 2. Fjern eventuelt bukket, krøllet eller iturevet papir fra stakken.

 3. Kontroller for og fjern eventuelle blokeringer inde i papirbakken. Sørg for, at intet blokerer papiret.

 4. Læg papirstakken i papirbakken.

  Ilægning af papir
 5. Skub papirbreddestyrene helt ind, indtil de hviler mod papirets kanter.

  Indskubning af papirbreddestyrene

Udskriv en renseside

Brug tonerrensetilstanden til at fjerne støv fra papirvalserne.

 1. Kontroller, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Åbn de avancerede indstillinger, printerens webside eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Åbn appen, og klik derefter på din printers navn eller billede. Vælg Printerindstillinger, hvis det er nødvendigt, og vælg derefter Avancerede indstillinger.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Søg efter og åbn HP, og åbn derefter HP Printer Assistant. Vælg Udskriv, og klik derefter på Printerens hjemmeside (EWS) eller HP Device Toolbox.

 3. Klik på Systemtjenester > .

 4. Indtast brugernavnet og adgangskoden, hvis du bliver bedt om det.

  Bemærk:

  Hvis adgangskoden ikke er ændret, kan du finde brugernavnet og pinkoden (adgangskoden) under tonerdækslet.

  Eksempel på placering af brugernavn og mærkat med pinkode
 5. Find Rensetilstand for fikseringsenhed, klik på Start, og klik derefter på OK.

  Advarselsindikatoren blinker på printerens kontrolpanel.

 6. Tryk på knappen Genoptag/Annuller på kontrolpanelet.

  Printeren bruger et enkelt stykke papir til at rense fikseringsenheden.

 7. Kasser papiret i udskriftsbakken.

Rengør opsamlingsvalsen

Der kan samle sig støv, papirfibre og andet skidt på opsamlingsvalsen, hvor de kan være årsag til papirfremføringsproblemer. Rengør opsamlingsvalserne inden i printeren.

Brug følgende:

 • En fnugfri klud eller vatpind

 • Destilleret eller filtreret vand eller vand på flaske (postevand kan beskadige printeren)

 1. Sluk for printeren, og tag derefter netledningen ud af stikket bag på printeren.

 2. Fjern papirstakken fra papirbakken.

 3. Vip printeren om på siden.

  Vippe printeren om på siden
 4. Frigør og hold på den blå lås, og fjern derefter adgangspanelet.

  Fjernelse af adgangspanelet
 5. Fugt vatpinden eller kluden let med vand, og pres overskydende vand væk.

 6. Rengør opsamlingsvalserne med en vatpind ved at anvende et passende tryk.

  Rengøring af valserne
 7. Lad opsamlingsvalserne tørre helt (cirka 10 minutter).

 8. Hold den blå lås på plads, tilpas, og indsæt adgangspanelet. Slip den blå lås for at låse panelet på plads.

  Indsættelse af adgangspanelet
 9. Vip printeren tilbage til sin oprindelige opretstående position.

  Vip printeren tilbage til dens originale, lodrette position
 10. Læg papirstakken tilbage i papirbakken.

 11. Sæt strømledningen i igen, og tænd derefter for printeren.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk strømkablet ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk strømkablet ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...