solution Contentsolution Content

HP ENVY Inspire-printere – Fejlmeddelelsen "Printeren ikke kan registreres på din konto"

Under opsætningen af din printer i HP ENVY Inpire 7200e- eller 7900e-serien viser HP Smart-appen ikke printeren til din kontomeddelelse med fejlkode OW_4XX_OWSWS00001 eller holder op med at reagere ved at kontrollere elementerne nedenfor for at løse potentielle problemer fejlskærmbilledet.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Forsøg at fuldføre printeropsætningen efter hver opgave.

Meddelelse om, at printeren ikke kan registreres på din konto

Meddelelse om, at printeren ikke kan registreres på din konto

Kontroller elementerne nedenfor for at løse potentielle problemer-fejl

Kontroller elementerne nedenfor for at løse potentielle problemer-fejl

Kontroller, at printeren er klar til opsætning

Sørg for, at alle indvendige emballagematerialer er fjernet, alle låger er lukket og bakkerne genindsat.

 1. Kontroller og sikr følgende:

  • Printeren er placeret på en jævn, jævn overflade.

  • Pap er fjernet fra printerområdet.

   Fjernelse af kartonen fra udskrivningsområdet
  • Al tape og pap er fjernet fra inden i papirbakkeområdet.

   Fjernelse af al tape og karton fra papirbakken
  • Der er ingen hindringer inde i den grå fotobakke, og bakken kan bevæge sig frit.

  • Patrondækslet og frontdækslet er korrekt lukket.

  • Papirbreddestyrene er glidende til kanterne på hovedbakken.

   Skub papirbreddestyrene til hovedbakkens kanter
 2. Luk hovedbakken.

  Lukning af hovedbakken
 3. Hvis der vises en fejlmeddelelse om papirstop eller slædestop, skal du trykke på OK på printerens kontrolpanel.

 4. Åbn frontdækslet, og luk det derefter.

  Dette opdaterer printerens status.

  Åbning og derefter lukning af frontdækslet

Vent i op til 60 sekunder, hvis HP Smart-appen stadig ikke reagerer, skal du fortsætte til næste trin.

Genstart HP Smart og din printer

Genstart HP Smart-appen og din printer.

 1. Luk HP Smart-appen.

 2. Tryk på tænd/sluk-knappen fra printerens kontrolpanel, vent, til printeren slukker, og tænd derefter for den.

 3. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.

 4. Åbn HP Smart-appen, og tryk derefter på Afslut opsætning for at fortsætte printeropsætningen.

Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Gendan fabriksindstillinger

Gendan printerens fabriksindstillinger fra menuen med berøringsskærmsindstillinger.

 1. Tryk på Home-knappen på printerens kontrolpanel.

  1. Hvis en HP-software konfigurerer din printer... vises en meddelelse, skal du trykke? > Afslut.

   En firmwareopdateringsskærm åbnes.

  2. Tryk på Næste,vælg dine præferencer, og tryk derefter på Gem.

  Velkomst skærmbilledet åbnes.

 2. Tryk på det øverste banner.

 3. Tryk på ikonet Opsætning (), og tryk derefter på Printervedligeholdelse.

 4. Rul ned, og tryk derefter på Gendan > Gendan fabriksindstillingerne.

 5. Tryk på Fortsæt på bekræftelsesprompten for at fuldføre gendannelsen til standardindstillingerne.

  Når gendannelsen er fuldført, tændes printeren automatisk.

 6. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.

 7. Åbn HP Smart-appen.

 8. På startskærmbilledet skal du højreklikke på det eksisterende printernavn og derefter klikke på Skjul printer eller Glem denne printer.

 9. Klik eller tilføj printer,og følg derefter vejledningen på skærmen for at slutte printeren til et trådløst netværk og fortsætte konfigurationen.

Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Kontakt HP's kundesupport

Hvis de foregående trin ikke løste problemet, skal du kontakte HP's kundesupport for at få yderligere hjælp.

 1. Indtast produktets serienummer for at få vist garantistatus og om nødvendigt ændre din placering.

 2. Vælg en suppportmulighed. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.