hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ENVY Inspire-printere – fejl vedrørende emballage, registrering eller kontrol af elementer vises under printeropsætning

Under opsætning af en ENVY Inspire 7200e- og 7900e-printer holder HP Smart-appen muligvis op med at reagere på grund af en fejl relateret til printerstatus, åbne dæksler eller forhindringer som f.eks. emballagemateriale, der ikke er blevet fjernet fra printeren. En af følgende fejl vises, når dette problem opstår:

 • Fjern al emballage fra printeren for at fortsætte opsætningen

 • Kan ikke registrere printeren til din konto med fejlkode OW_4XX_OWSWS00001

 • Kontroller punkterne nedenfor for at løse potentielle problemer

Kontroller punkterne nedenfor for at løse potentielle problemer og fejl

Brug følgende trin til at forberede printeren korrekt til opsætning. Fortsæt med printeropsætning efter hver opgave, indtil opsætningen er gennemført.

Kontroller, at printeren er klar til opsætning

Sørg for, at alle indvendige emballagematerialer er fjernet, alle låger er lukket og bakkerne genindsat.

 1. Kontroller og sikr følgende:

  • Printeren er placeret på en jævn, jævn overflade.

  • Pap er fjernet fra printerområdet.

   Fjernelse af kartonen fra udskrivningsområdet
  • Al tape og pap er fjernet fra inden i papirbakkeområdet.

   Fjernelse af al tape og karton fra papirbakken
  • Der er ingen hindringer inde i den grå fotobakke, og bakken kan bevæge sig frit.

  • Patrondækslet og frontdækslet er korrekt lukket.

  • Papirbreddestyrene er glidende til kanterne på hovedbakken.

   Skub papirbreddestyrene til hovedbakkens kanter
 2. Luk hovedbakken.

  Lukning af hovedbakken
 3. Hvis der vises en fejlmeddelelse om papirstop eller slædestop, skal du trykke på OK på printerens kontrolpanel.

 4. Åbn frontdækslet, og luk det derefter.

  Dette opdaterer printerens status.

  Åbning og derefter lukning af frontdækslet

Vent i op til 60 sekunder, hvis HP Smart-appen stadig ikke reagerer, skal du fortsætte til næste trin.

Genstart HP Smart og din printer

Genstart HP Smart-appen og din printer.

 1. Luk HP Smart-appen.

 2. Tryk på tænd/sluk-knappen fra printerens kontrolpanel, vent, til printeren slukker, og tænd derefter for den.

 3. Vent, indtil printeren ikke er i brug og stille, før du fortsætter.

 4. Åbn HP Smart-appen, og tryk derefter på Afslut opsætning for at fortsætte printeropsætningen.

Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Gendan standardindstillinger

Gendan printerens standardindstillinger fra menuen med berøringsskærmsindstillinger.

 1. Tryk på Home-knappen på printerens kontrolpanel.

  1. Hvis meddelelsen HP-softwaren konfigurerer din printer... vises, skal du trykke på .

   Tryk på ikonet ?
  2. Tryk på Afslut.

   En firmwareopdateringsskærm åbnes.

  3. Tryk på Næste, vælg dine præferencer, og tryk derefter på Gem.

  Velkomstskærmbilledet åbnes.

 2. Tryk på det øverste banner.

 3. Tryk på ikonet Opsætning, og tryk derefter på Printervedligeholdelse.

 4. Rul ned, og tryk derefter på Gendan > Gendan standardindstillinger.

 5. Tryk på Fortsæt i bekræftelsesprompten for at fuldføre gendannelsen til standardindstillingerne.

  Når gendannelsen er fuldført, tændes printeren automatisk.

 6. Vent, indtil printeren stille og inaktiv, før du fortsætter.

 7. Åbn HP Smart-appen.

 8. På startskærmbilledet skal du højreklikke på det eksisterende printernavn og derefter klikke på Skjul printer eller Glem denne printer.

 9. Klik på eller Tilføj printer, og følg derefter vejledningen på skærmen for at slutte printeren til et trådløst netværk og fortsætte konfigurationen.

Fortsæt til næste trin, hvis problemet fortsætter.

Kontakt HP's kundesupport

Hvis de foregående trin ikke løste problemet, skal du kontakte HP's kundesupport for at få yderligere hjælp.

 1. Indtast produktets serienummer for at få vist garantistatus og om nødvendigt ændre din placering.

 2. Vælg en suppportmulighed. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...