hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Computere fra HP – Skift skærmindstillinger, baggrundsbillede, ikoner og pauseskærm (Windows 11)

Se, hvordan du ændrer tekststørrelse, skrivebordsbaggrund, ikonstørrelse, pauseskærm og andre skrivebords- eller skærmindstillinger i Windows 11.

Skift størrelse på tekst, skærmlysstyrke og skærmopløsning

Du kan ændre størrelsen på skrivebordets tekst og vinduer, så det passer til dine personlige indstillinger. Du kan også justere skærmopløsningen samt andre skærmindstillinger.

Bemærk:

Under en normal installation af Windows tester programmet grafikkortet og viser den optimale størrelse og opløsning for det pågældende kort.

 1. Højreklik på et tomt område på skrivebordet i Windows, og vælg derefter Skærmindstillinger.

 2. Hvis du vil ændre Skærmretning mellem Liggende og Stående eller vende retningen, skal du vælge en indstilling fra rullemenuen Skærmretning og derefter klikke på Bevar ændringer eller Gendan.

  Ændring af skærmretning
 3. Hvis du vil ændre størrelsen på tekst og appvinduer, skal du vælge den ønskede størrelse i rullemenuen Skaler i afsnittet Skalering og layout. Ændringerne træder i kraft med det samme.

  Skift størrelse på tekst, apps og andre elementer.
 4. For at justere skærmens lysstyrke skal du klikke på og trække i skyderen under Lysstyrke og farve. Ændringerne træder i kraft med det samme.

  Justering af lysstyrken ved hjælp af skyderen
 5. Hvis du vil reducere mængden af det blå lys, der kommer fra skærmen, skal du aktivere Nattelys.

  Aktivering af nattelys
 6. For at planlægge nattelys skal du klikke på pilen til højre for knappen Nattelys og derefter aktivere Planlæg nattelys.

  Aktivering af Planlæg nattelys
 7. Hvis du vil ændre Skærmopløsning, skal du vælge en opløsning fra rullemenuen, og derefter klikke på Bevar ændringer eller Gendan.

  Bemærk:

  HP anbefaler i de fleste tilfælde, at du bruger den oprindelige skærmopløsning, som er markeret som Anbefalet.

  Skift opløsningen på skærmen

  Hvis du har mere end én skærm, skal du klikke på den skærm, som du vil justere, og derefter gentage disse trin for at ændre opløsningen. Der vises et bekræftelsesvindue.

Skift skrivebordsbaggrunden i Windows

Du kan tilpasse mønsteret eller billedet på startskærmbilledets baggrund.

 1. Højreklik på et tomt område på skrivebordet, og klik på Tilpas.

 2. Klik på Baggrund for at ændre det billede, der vises i baggrunden.

  Baggrundsindstillinger
 3. Vælg et billede eller et diasshow, eller klik på Gennemse for at vælge et af dine billeder eller diasshows.

 4. For at ændre den måde, billedet vises i baggrunden, skal du vælge Tilpas, Stræk, Felt, Centrer eller Spred ud fra rullemenuen. Ændringerne træder i kraft med det samme.

Juster skrivebordsikonerne

Skift indstillinger for at justere udseendet på ikoner, få vist manglende skrivebordsikoner og tilføje nye mapper eller genveje til skrivebordet.

Juster størrelsen på skrivebordets ikoner

Du kan ændre størrelsen på ikonerne på et Windows-skrivebord.

Hvis du vil ændre størrelsen på skrivebordsikoner, skal du højreklikke på et tomt område på skrivebordet, vælge Vis og derefter klikke på Store ikoner, Mellemstore ikoner eller Små ikoner.

Bemærk:

Du kan hurtigt justere størrelsen på alle ikoner på én gang ved at klikke på et tomt område på skrivebordet, og derefter trykke på tasten Ctrl og holde den nede og bruge rullehjulet på musen.

Juster størrelsen på ikoner på skrivebordet

Omdøb et skrivebordsikon

Du kan omdøbe et skrivebordsikon.

 1. Højreklik på det ikon, du gerne vil omdøbe, og klik derefter på ikonet Omdøb.

 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Vis manglende skrivebordsikoner

Hvis alle skrivebordsikoner mangler, kan du gendanne dem ved hjælp af dette trin.

Hvis alle skrivebordsikoner mangler, skal du højreklikke på et tomt område på skrivebordet, vælge Vis og sørge for, at Vis ikoner på skrivebordet er valgt.

Vis ikoner på skrivebordet

Opret en ny mappe

Benyt følgende fremgangsmåde til at oprette en ny mappe, der vises på skrivebordet.

 1. Hvis du vil oprette en ny mappe på skrivebordet, skal du højreklikke på et tomt område på skrivebordets baggrund, vælge Ny og derefter vælge Mappe.

 2. Skriv et navn til mappen, og tryk derefter på Enter.

  Opret en ny mappe på skrivebordet

Opret en ny genvej på skrivebordet

For at oprette en ny genvej på skrivebordet skal du trække og slippe apps fra startmenuen til skrivebordet.

Du kan også højreklikke på et tomt område på skrivebordet, vælge Ny og derefter Genvej. Følg vejledningen på skærmen for at oprette genvejen.

Opret en ny genvej på skrivebordet

Skift udseende på vinduer og tekst til Windows-funktioner

Du kan tilpasse Windows-udseendet ved at vælge tekstfarver, tekstbaggrund, vinduesrammer og mange andre elementer. Du kan også vælge skrifttype og tekststørrelse for forskellige Windows-funktioner, som f.eks. menupunkter.

 1. Højreklik på et tomt område på skrivebordet, og vælg derefter Tilpas > Låseskærm.

 2. I vinduet Låseskærm, kan du vælge en af disse valgmuligheder i rullemenuen::

  • Windows Spotlys: Viser daglige billeder fra Microsoft samt tips og vejledning til brug af Windows.

  • Billede: Giver dig mulighed for at vælge et billede, der skal bruges som baggrund, fra en mappe på computeren.

  • Diasshow: Viser alle billeder i en mappe efter hinanden. Det omfatter også andre muligheder for justering af diasshowet.

  Vinduet Tilpasning viser indstillinger for låseskærm

Yderligere skærmindstillinger

Åbn de avancerede skærmindstillinger eller egenskaberne for skærmkort for at få vist skrivebordstilstanden, indstilling af opdateringshastigheden, administration af farve og andre avancerede indstillinger.

 1. Højreklik på skrivebordet, og vælg derefter Skærmindstillinger. Rul ned, og klik på Avancerede skærmindstillinger.

  Åbning af de avancerede egenskaber for skærmkort
 2. I vinduet Avancerede skærmindstillinger skal du vælge en skærm for at se de aktuelle indstillinger. Hvis du vil ændre skærmindstillingerne for en anden skærm, skal du klikke på skærmen eller vælge den i rullemenuen.

  Vælg en skærm, der skal justeres

Skift pauseskærm

Windows har forudindlæst en række pauseskærme, som du kan vælge.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Skift pauseskærm. Vinduet Indstillinger for pauseskærm vises.

 2. Vælg en pauseskærm fra menuen.

  Indstillinger for pauseskærm
 3. Klik på Indstillinger for at åbne et indstillingsvindue for den valgte pauseskærm (hvis der er tilgængelige indstillinger).

 4. Klik på Eksempel for at se, hvordan pauseskærmen vises på computerskærmen. Flyt musen, når du er færdig med eksempelvisningen af pauseskærmen.

 5. Indtast et antal minutter i feltet Vent. Dette er antallet minutter uden aktivitet, før pauseskærmen vises.

  Bemærk:

  Sørg for, at Ventetid for pauseskærmen er mindre end antallet af minutter, før computeren går ind i slumretilstand.

 6. Vælg Vis logonskærm ved fortsættelse for at anmode om logonoplysninger, når sessionen genoptages.

 7. Klik på OK for at gemme indstillingerne og lukke vinduet Indstillinger for pauseskærm.

Foretag fejlfinding af pauseskærmen

Hvis pauseskærmen ikke åbnes, når den valgte tid er udløbet, kan problemet skyldes aktivitet fra visse hardwareenheder. Brug indstillingerne i Enhedshåndtering til at forhindre disse hardwareenheder i at forstyrre pauseskærmen.

 1. Klik på ikonet Søg, og indtast derefter enhedshåndtering i søgefeltet.

 2. Klik på Enhedshåndtering.

 3. Dobbeltklik på den enhedstype, der muligvis forstyrrer pauseskærmen, og dobbeltklik derefter på enhedsnavnet for at åbne vinduet Egenskaber.

  Nogle enheder, der ofte kan forstyrre en pauseskærm, er en optisk mus (Mus og andre pegeredskaber), "Altid til"-internetforbindelse (Netværksadaptere) og HD-lyd (Enheder til lyd, video og spil).

 4. Klik på fanen Strømstyring, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad, at denne enhed vækker computeren.

  Bemærk:

  Hvis du forhindrer musen i at vække computeren, kan du vække computeren med mellemrumstasten på tastaturet.

  Fanen Strømstyring for en mus
 5. Klik på OK, luk åbne vinduer, og genstart computeren.

 6. Afbryd alle ikke-nødvendige eksterne enheder som f.eks. printere, scannere og USB-flashdrev.

 7. Genstart computeren med kun én mus, én skærm og ét tastatur tilsluttet.

  Hvis dette løser problemet med slumre/standby, var en af de tilsluttede enheder årsag til problemet. Udskift én enhed for at se, om problemet opstår igen. Fortsæt med at tilføje enheder, og test, indtil du finder den enhed, der er årsag til problemet.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...