hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Avanceret konfiguration med HP Utility til macOS

Brug HP Utility til at kontrollere printerens status eller få vist eller ændre printerens indstillinger fra computeren.

Brug HP Utility, hvis printeren er tilsluttet med et USB-kabel eller er tilsluttet et TCP/IP-baseret netværk.

Åbn HP Utility

Åbn HP Utility for at komme i gang.

 1. På computere skal du åbne menuen System Preferences (Systemindstillinger), og derefter klikke på Print & Fax (Udskriv & fax), Print & Scan (Udskriv & scan) eller Printers & Scanners (Printere & scannere).

 2. Vælg printeren på listen.

 3. Klik på knappen Options & Supplies (Indstillinger og forbrugsvarer).

 4. Klik på fanen Utility (Hjælpeprogram).

 5. Klik på knappen Open Printer Utility (Åbn printerværktøj).

HP Utility-funktioner

HP Utility-værktøjslinjen indeholder følgende elementer:

 • Devices (Enheder): Klik på denne knappe for at vise eller skjule Mac-produkter, som HP Utility har fundet.

 • All Settings (Alle indstillinger): Klik på denne knap for at vende tilbage til hovedvisningen i HP Utility.

 • HP Support: Klik på denne knap for at åbne en browser og gå til HP- supportwebstedet.

 • Supplies (Forbrugsvarer): Klik på denne knap for at åbne webstedet HP SureSupply.

 • Registration (Registrering): Klik på denne knap for at åbne HP's registreringswebsted.

 • Recycling (Genbrug): Klik på denne knap for at åbne webstedet for genbrugsprogrammet HP Planet Partners.

HP Utility består af sider, der åbnes ved at klikke på listen All Settings (Alle indstillinger).

Nedenstående tabel beskriver de opgaver, der er tilgængelige med HP Utility.

HP Utility-opgaver

Vare

Beskrivelse

Supplies Status (Status for forbrugsvarer)

Viser status for printerens forbrugsvarer og indeholder links til onlinebestilling af forbrugsvarer.

Device Information (Enhedsoplysninger)

Viser oplysninger om den printer, der er valgt i øjeblikket.

File Upload (Filoverførsel)

Overfører filer fra computeren til printeren.

Upload Fonts (Overførselsfonte)

Overfører fontfiler fra computeren til printeren.

HP Connected (HP- forbundet)

Åbner HP Connected-webstedet.

Update Firmware (Opdater firmware)

Overfører en firmwareopdateringsfil til printeren.

Bemærk:

Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen View (Vis) og valgt punktet Show Advanced Options (Vis avancerede indstillinger).

Kommandoer

Sender specialtegn eller udskriftskommandoer til printeren efter udskriftsjobbet.

Bemærk:

Denne indstilling er først tilgængelig, efter du har åbnet menuen View (Vis) og valgt punktet Show Advanced Options (Vis avancerede indstillinger).

Supplies Management (Administration af forbrugsvarer)

Konfigurerer, hvordan printeren skal opføre sig, når forbrugsvarer er ved at nærme sig slutningen af deres forventede levetid.

Trays Configuration (Konfiguration af bakker)

Ændrer standardindstillingerne for bakker.

Output Devices (Udskriftsenheder)

Administrerer indstillingerne for valgfrit outputtilbehør.

Duplex Mode (Duplekstilstand)

Aktiverer den automatiske tosidede udskrivningstilstand.

Economode & Toner Density (EconoMode og tonerdensitet)

Konfigurerer indstillinger for at spare toner.

E-mail Alerts (E-mailadvarsler)

Konfigurerer automatiske e-mailadvarsler for visse printerbetingelser, f.eks. når forbrugsvarer skal erstattes, bakker er tomme, døre er åbne, eller der er opstået papirstop.

Resolution (Opløsning)

Angiver standardudskriftsopløsningen.

Protect Direct Ports (Beskyt direkte tilslutningsporte)

Deaktiverer udskrivning via USB eller parallelle porte.

Stored Jobs (Lagrede job)

Administrerer udskriftsjob, der er lagret på printerens harddisk.

Network Settings (Netværksindstillinger)

Konfigurerer netværksindstillingerne som f.eks. IPv4- og IPv6-indstillingerne.

Additional Settings (Yderligere indstillinger)

Giver adgang til HP's integrerede webserver.

Scan to E-mail (Scan til e-mail)

Kun MFP-modeller

Åbner siden HP's integrerede webserver, så du kan konfigurere indstillingerne for scanning til e-mail.

Bemærk:

USB-forbindelser understøttes ikke.

Scan to Network Folder (Scan til netværksmappe)

Kun MFP-modeller

Åbner siden HP's integrerede webserver, så du kan konfigurere indstillingerne for scanning til en netværksmappe.

Bemærk:

USB-forbindelser understøttes ikke.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...