solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

Pc'er fra HP – Fejlen 3F0 Harddisk startenhed ikke fundet

Hvis harddiskfejl 3F0 boot-enheden ikke blev vist på en sort skærm, skal du bruge følgende procedurer for at prøve at løse fejlen.

Identifikation af 3F0-harddiskfejl

Gendan BIOS-standardindstillinger

For at gendanne standardindstillingen i BIOS skal du åbne BIOS-opsætningsskærmen.

 1. Sluk computeren, og vent 5 sekunder.

 2. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at starte computeren, og tryk flere gange på tasten F10 for at åbne BIOS-opsætningsmenuen.

 3. På BIOS-opsætningsskærmen skal du trykke på F9 for at vælge og indlæse Standardindstillinger for opsætning til BIOS.

 4. Tryk på F10 for at gemme og afslutte.

 5. Brug piletasterne til at vælge Ja og tryk derefter på Enter når du bliver bedt om det Afslut og gem ændringer?

 6. Følg anvisningerne for at genstarte computeren.

Udfør harddisksymptomettesten i HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Når Windows ikke starter, skal du bruge følgende instruktioner for at åbne menuen Symptomtest og derefter køre harddisktesten.

 1. Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at slukke computeren.

 2. Tænd for computeren, og tryk straks på Esc gentagne gange, ca. en gang i sekundet. Når menuen vises, skal du trykke på F2-tasten.

 3. Klik på Symptomtests i hovedmenuen.

  Menuen Symptomtests vises.

  Menuen Symptomtests kan være anderledes afhængigt af de komponenter, der er installeret på computeren.

  Menuen Symptomtests
 4. Vælg harddisk-/SSD-drevproblem, og tryk derefter på Enter.

 5. Hvis computeren har mere end én harddisk, skal du vælge det drev, der skal testes. For at teste alle harddiske skal du vælge Test alle harddiske.

  Bemærk:

  Hvis testen ikke finder en harddisk, kan du prøve at geninstallere Windows vha. trinene i Geninstaller Windows på harddisken.

  Når testen er fuldført, vises en skærm som indeholder resultaterne. Testresultaterne er også tilgængelige i Testlogge i hovedmenuen.

 6. Hvis harddisken består den hurtige test, men der stadig er problemer med harddisken, skal du køre den udvidede test. Denne test omfatter SMART-kontrol, Kort DST, Optimeret DST og Lang DST. For at køre disse test individuelt skal du vælge dem fra menuen Harddisktest.

 7. Hvis harddisken ikke består en test, skal du klikke på Fejlfinding.

 8. Følg vejledningen på skærmen for at forsøge at løse problemet, og klik derefter på Ja.

 9. Hvis problemet ikke er løst, skal du klikke på Ja for at kontakte HP's kundesupport.

 10. Noter eller kopier fejl-id'et (24-cifret kode) og produkt-id'et, som du skal bruge, når du kontakter HP's kundesupport. Du kan også bruge din mobile enhed til at tage et billede af disse oplysninger eller til at scanne den viste QR-kode. Oplysningerne er også tilgængelige under Testlogge i hovedmenuen.

 11. Hvis din computer er online, skal du klikke på NÆSTE for at gå til webstedet for HP's kundesupport.

Hvis din computer er offline, skal du bruge din mobile enhed til at scanne den angivne QR-kode og få adgang til HP's kundesupport.

Geninstaller Windows på harddisken

Geninstaller Windows via Windows Genoprettelsesmiljø (F11) eller ved hjælp af HP Cloud Recovery Tool.

Efter geninstallation af Windows skal du køre Windows Update for at opdatere al software, firmware og alle drivere.