hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – opsætning af Scan til SharePoint

Se, hvordan du opsætter funktionen Scan til SharePoint.

Bemærk:

Trinnene varierer afhængigt af typen af kontrolpanel.

Kontrolpaneler

Firmwareversion

Kontrolpaneler

FutureSmart 3

FutureSmart 3-kontrolpanel

FutureSmart 4

FutureSmart 4-kontrolpanel

Videooversigt

Se oplysninger om, hvordan Scan til SharePoint aktiveres.

FutureSmart 3

Brug følgende trin til FutureSmart 3.

Indledning

Brug Gem i SharePoint® til at scanne dokumenter direkte til et Microsoft® SharePoint-websted. Denne funktion fjerner behovet for at scanne dokumenter til en netværksmappe, et USB-flashdrev eller en e-mail og derefter overføre filerne manuelt til SharePoint-webstedet.

Gem i SharePoint® understøtter alle scanningsindstillinger, herunder muligheden for at scanne dokumenter som billeder eller bruge OCR-funktioner til at oprette tekstfiler eller PDF-filer, der kan søges i.

Denne funktion er som standard slået fra. Aktivér Gem i SharePoint® i HP's integrerede webserver (EWS).

Før du starter

Inden denne procedure kan gennemføres, skal den destinationsmappe, som de scannede filer skal gemmes i, findes på SharePoint-webstedet, og der skal aktiveres skriveadgang til destinationsmappen. Gem i SharePoint® er deaktiveret som standard.

Aktiver Gem i SharePoint, og opret et genvejssæt til Gem i SharePoint

Brug følgende trin til at aktivere funktionen Gem i SharePoint og oprette et genvejssæt.

 1. Brug de øverste navigationsfaner, og klik på Scan/Digital Send.

 2. Klik på Gem i SharePoint® i det venstre navigationspanel.

  Bemærk:

  Genvejssæt er genvejsjob, som man kan få adgang til fra printerens startskærmbillede eller i genvejssætprogrammet.

 3. Vælg Aktivér Gem i SharePoint®, og klik derefter på knappen Anvend.

 4. Klik på Tilføj i området Genvejssæt for at starte guiden Genvejssæt.

 5. Angiv en titel på genvejssættet (f.eks. "Scan til Sharepoint") og en beskrivelse af genvejssættet.

 6. Vælg en Placering af knap for genvejssættet for at bestemme, om genvejssættet vises fra Startskærmen eller inden for området Genvejssæt på produktets kontrolpanel.

 7. Vælg Startindstilling for genvejssæt for at bestemme, hvad der sker efter at have valgt et genvejssæt på produktets kontrolpanel, og klik derefter på knappen Næste.

 8. Gør følgende for at føje stien til SharePoint-mappen.

  1. Klik på Tilføj på siden Destinationsindstillinger for SharePoint® for at åbne siden Tilføj SharePoint®-sti.

  2. Åbn endnu et browservindue, og naviger til den SharePoint-mappe, du vil bruge, kopiér derefter mappestien for SharePoint-mappen fra dette browservindue.

  3. Indsæt SharePoint-mappestien i feltet SharePoint®-sti:.

  4. Printeren overskriver som standard en eksisterende fil, der har det samme filnavn som den nye fil. Fjern markeringen i Overskriv eksisterende filer, så en ny fil med det samme navn som en eksisterende fil tildeles et dato-/klokkeslætsstempel.

  5. Vælg en indstilling i rullemenuen Godkendelsesindstillinger. Angiv, om det er nødvendigt at logge på SharePoint-webstedet med legitimationsoplysninger, eller om legitimationsoplysningerne skal lagres i genvejssættet.

   Bemærk:

   Hvis Anvend brugerens legitimationsoplysninger til at oprette forbindelse efter at have logget på i kontrolpanelet er valgt på rullelisten Godkendelsesindstillinger, skal den bruger, der er logget på, have skriveadgang til det angivne SharePoint-websted.

   Bemærk:

   Af sikkerhedshensyn vises de legitimationsoplysninger, der angives i guiden Genvejssæt, ikke på printeren.

  6. Klik på OK for at fuldføre opsætningen af SharePoint-stien og gå tilbage til siden Destinationsindstillinger for SharePoint.

 9. Vælg Kontrollér adgang til mappen før jobstart for at sikre, at den SharePoint-mappe, der er angivet som destinationsmappe, er tilgængelig, hver gang genvejssættet bruges. Hvis denne indstilling ikke er markeret, kan job gemmes hurtigere i SharePoint-mappen. Men, hvis denne indstilling ikke er valgt og SharePoint-mappen ikke er tilgængelig, kan jobbet ikke gennemføres.

 10. Klik på Næste.

 11. Angiv en indstilling for Giv besked i følgende tilfælde: på siden Meddelelsesindstillinger. Denne indstilling konfigurerer genvejssættet til enten ikke at give besked eller at sende en e-mail eller udskrive en oversigtsside efter et fuldført eller mislykket job. Vælg en af følgende indstillinger på rullemenuen Giv besked i følgende tilfælde:

  • Vælg Giv ikke besked, så genvejssættet ikke giver besked, når et job er fuldført eller mislykket.

  • Vælg Giv besked, når jobbet er udført, så genvejssættet giver besked, når et job er fuldført.

  • Vælg Giv kun besked, hvis jobbet mislykkes, så genvejssættet kun giver besked, når et job mislykkes.

  Hvis du vælger enten Giv besked, når jobbet er udført eller Giv kun besked, hvis jobbet mislykkes, skal Metode, der skal bruges til at levere beskeder: konfigureres. Vælg mellem følgende indstillinger:

  • E-mail: Brug denne indstilling til at sende en e-mail, når den valgte meddelelsesindstilling bruges. Denne indstilling kræver en gyldig e-mailadresse i feltet E-mailadresse til meddelelser.

   Bemærk:

   Hvis du vil bruge e-mailbeskedmetoden, skal du først konfigurere e-mailfunktionen på printeren.

  • Udskriv: Brug denne indstilling til at udskrive beskeden, når den valgte meddelelsesindstilling bruges.

  Bemærk:

  Vælg Medtag miniaturebillede, hvis hver meddelelsesindstilling skal medtage et miniaturebillede af den første side af den scannede side af jobbet.

 12. Klik på Næste.

 13. Vælg indstillinger på siden Scanningsindstillinger, og klik derefter på Næste. Se Scanningsindstillinger for Gem i SharePoint for at få yderligere oplysninger.

 14. Vælg indstillinger på siden Filindstillinger, og klik derefter på Næste. Se Filindstillinger for Gem i SharePoint for at få yderligere oplysninger.

 15. Gennemgå oversigten over indstillinger, og klik derefter på knappen Udfør for at gemme genvejssættet, eller klik på knappen Forrige for at redigere indstillingerne.

Scan og gem en fil direkte på et Microsoft SharePoint-websted

Følg disse trin for at scanne et dokument direkte til et SharePoint-websted.

 1. Placer dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen, eller læg det med forsiden opad i dokumentføderen, og juster papirstyrene til størrelsen på dokumentet.

 2. Tryk på Gem i SharePoint® på startskærmbilledet på printerens kontrolpanel.

  Bemærk:

  I dette trin viser startskærmbilledet den titel, som brugeren gav genvejssættet. Gem i SharePoint® bruges i dette trin som et eksempel.

  Bemærk:

  Du skal muligvis logge på printeren for at kunne bruge denne funktion.

 3. Vælg et punkt på listen Genvejssæt.

 4. Tryk på tekstfeltet Filnavn: for at åbne et tastatur, og skriv derefter filnavnet enten på skærmtastaturet eller på det fysiske tastatur. Tryk på OK.

 5. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på rullemenuen Filtype for at vælge et andet outputfilformat.

 6. Tryk på Flere indstillinger for at få vist og konfigurere indstillinger for dokumentet.

  Bemærk:

  Du kan når som helst se billedet ved at trykke på knappen Eksempel øverst til højre på skærmen. Tryk på knappen Hjælp på eksempelskærmen for at få flere oplysninger om denne funktion.

 7. Tryk på knappen Start for at gemme filen.

Genvejssæt for scanningsindstillinger og indstillinger for Gem i SharePoint

Følgende tabeller indeholder de indstillinger, der er tilgængelige i guiden Genvejssæt, når du tilføjer, redigerer eller kopierer et genvejssæt for Gem i Sharepoint®.

Scanningsindstillinger for Gem i SharePoint

Funktion

Beskrivelse

Originalformat

Vælg sideformatet for originaldokumentet.

Originale sider

Vælg, om originaldokumentet er enkeltsidet eller dobbeltsidet.

Optimer tekst/billede

Vælg for at optimere udskriften for en bestemt type indhold, eller vælg Juster manuelt.

Optimer til

Denne indstilling er kun tilgængelig, når Optimer tekst/billede er angivet til Juster manuelt. Vælg en værdi for manuel justering.

Indholdsretning

Vælg den måde, som indholdet af originaldokumentet er placeret på siden på: Stående eller Liggende, eller vælg Registrer automatisk.

2-sidet format

Denne indstilling er ikke tilgængelig, når Indholdsretning er angivet til Registrer automatisk. Vælg for at beskrive indbindingen af siden for at angive, om bagsiden af siden vender nedad eller opad.

Baggrundsoprydning

Vælg en værdi for at fjerne utydelige billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.

Mørkhed

Vælg en værdi for at justere mørkheden i filen.

Kontrast

Vælg en værdi for at justere kontrasten i filen.

Skarphed

Vælg en værdi for at justere skarpheden i filen.

Billedeksempel

Vælg, om det skal være påkrævet eller valgfrit at få vist en eksempelvisning af jobbet eller for at deaktivere en eksempelvisning.

Beskæringsindstillinger

Vælg, om et job skal beskæres eller ej og typen af beskæringsindstilling.

Jobopbygning

Vælg denne indstilling for at kombinere flere sæt originale dokumenter i en enkelt vedhæftet fil i en e-mail. Du kan også bruge denne indstilling til at scanne et originaldokument, som har flere sider, end dokumentføderen har plads til på én gang.

Automatisk tone

Vælg denne indstilling for automatisk at indstille indstillingerne Mørkhed, Kontrast og Baggrundsoprydning, hvilket så gør disse indstillinger utilgængelige på denne side.

Registrering af indføring af flere sider

Vælg denne indstilling for at aktivere registrering af jobs med indføring af flere sider.

Slet kanter

Vælg denne indstilling for at angive bredde af de kantmargener, der skal slettes, enten i tommer eller millimeter, for forsiden og bagsiden af et job.

Filindstillinger for Gem i SharePoint

Funktion

Beskrivelse

Filnavnpræfiks

Angiv det filnavnpræfiks, der bruges som standard for filer, der gemmes i en netværksmappe.

Standard-filnavn

Standardfilnavnet for den fil, der skal gemmes.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på produktets kontrolpanel.

Filnavnsuffiks

Angiv det filnavnsuffiks, der bruges som standard for filer, der gemmes i en netværksmappe.

Identisk standard for filnavnsuffiks [filename]_YYYYMMDDT

Filnummerformat

Vælg et filnavnformat til, når jobbet bliver opdelt i flere filer.

Standardfiltype

Vælg filformatet for den gemte fil.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på produktets kontrolpanel.

Eksempelvisning af filnavn

Angiv et filnavn, og klik derefter på knappen Vis opdatering.

Standardfarvepræference

Vælg, om filen er i sort-hvid eller i farver.

Standardoutputkvalitet

Vælg kvaliteten af filen. Billeder af høj kvalitet kræver en større filstørrelse end billeder af lavere kvalitet, og de tager længere tid at sende.

Standardopløsning

Angiv opløsningen af filen. Billeder med høj opløsning indeholder flere punkter pr. tomme (dpi), så de viser flere detaljer. Billeder med lav opløsning indeholder færre punkter pr. tomme og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.

Komprimering

Angiv, om filen bruger normal eller høj komprimering, når et scannet dokument gemmes som en PDF- eller XPS-fil. Hvis komprimeringen er angivet til Høj, er den scannede fil mindre, men scanningsprocessen kan tage længere tid end ved normal komprimering.

Sort TIFF-komprimering

Vælg den TIFF-komprimeringsalgoritme for sort, som skal bruges til komprimering af den genererede TIFF-fil.

TIFF-komprimering for farve/gråtone

Vælg den TIFF-komprimeringsalgoritme for farve/gråtone, som skal bruges til komprimering af den genererede TIFF-fil.

PDF-kryptering

Hvis filtypen er PDF, krypterer denne indstilling output-PDF-filen. Som en del af krypteringen skal der angives en adgangskode. Denne adgangskode skal bruges til at åbne filen. Brugeren vil blive bedt om at angive en adgangskode inden scanning af job, hvis der ikke er blevet angivet en adgangskode inden tryk på start.

Deaktiver OCR-filtyper

Vælg denne indstilling for at forhindre OCR-filtyper i at være tilgængelige fra produktets kontrolpanel.

Aktivér Undertryk tomme sider

Hvis indstillingen Aktiver Undertryk tomme sider er aktiveret, vil tomme sider blive ignoreret.

FutureSmart 4

Brug følgende trin til FutureSmart 4.

Indledning

Konfigurer funktionen Scan til SharePoint, og scan derefter dokumenter direkte til et SharePoint-websted.

Scan til SharePoint understøtter alle scanningsindstillinger, herunder muligheden for at scanne dokumenter som billeder eller bruge OCR-funktioner til at oprette tekstfiler eller PDF-filer, der kan søges i.

Denne funktion er som standard slået fra. Aktivér Gem i SharePoint i HP's integrerede webserver (EWS).

Før du starter

Inden denne procedure kan gennemføres, skal den destinationsmappe, som de scannede filer skal gemmes i, findes på SharePoint-webstedet, og der skal aktiveres skriveadgang til destinationsmappen. Scan til SharePoint er deaktiveret som standard.

Aktivér Scan til SharePoint, og opret et genvejssæt til Scan til SharePoint

Brug følgende trin til at aktivere funktionen Gem i SharePoint og oprette et genvejssæt.

 1. Brug de øverste navigationsfaner, og klik på Scan/Digital Send.

 2. Klik på Scan til SharePoint® i venstre navigationspanel.

  Bemærk:

  Genvejssæt er genvejsjob, som man kan få adgang til fra printerens startskærmbillede eller i programmet Genvejssæt.

 3. Vælg afkrydsningsfeltet Aktivér Scan til SharePoint®, og klik derefter på Tilføj....

 4. Angiv et Genvejssætnavn (f.eks. "Scan til SharePoint") og en Genvejssætbeskrivelse.

 5. Vælg Startindstilling for genvejssæt for at bestemme, hvad der sker efter at have valgt et genvejssæt på printerens kontrolpanel, og klik derefter på knappen Næste.

 6. Gør følgende for at føje stien til SharePoint-mappen.

  1. Klik på Tilføj på siden Destinationsindstillinger for SharePoint® for at åbne siden Tilføj SharePoint®-sti.

  2. Åbn endnu et browservindue, og naviger til den SharePoint-mappe, du vil bruge, kopiér derefter mappestien for SharePoint-mappen fra dette browservindue.

  3. Indsæt SharePoint-mappestien i feltet SharePoint®-sti:.

  4. Printeren overskriver som standard en eksisterende fil, der har det samme filnavn som den nye fil. Fjern markeringen i Overskriv eksisterende filer, så en ny fil med det samme navn som en eksisterende fil tildeles et dato-/klokkeslætsstempel.

  5. Vælg en indstilling i rullemenuen Godkendelsesindstillinger. Angiv, om det er nødvendigt at logge på SharePoint-webstedet med legitimationsoplysninger, eller om legitimationsoplysningerne skal lagres i genvejssættet.

   Bemærk:

   Hvis Anvend brugerens legitimationsoplysninger til at oprette forbindelse efter at have logget på i kontrolpanelet er valgt på rullelisten Godkendelsesindstillinger, skal den bruger, der er logget på, have skriveadgang til det angivne SharePoint-websted.

   Bemærk:

   Af sikkerhedshensyn vises de legitimationsoplysninger, der angives i guiden Genvejssæt, ikke på printeren.

  6. Klik på OK for at fuldføre opsætningen af SharePoint-stien og gå tilbage til siden Destinationsindstillinger for SharePoint.

 7. Vælg Kontrollér adgang til mappen før jobstart for at sikre, at den SharePoint-mappe, der er angivet som destinationsmappe, er tilgængelig, hver gang genvejssættet bruges. Hvis denne indstilling ikke er markeret, kan job gemmes hurtigere i SharePoint-mappen. Men, hvis denne indstilling ikke er valgt og SharePoint-mappen ikke er tilgængelig, kan jobbet ikke gennemføres.

 8. Klik på Næste.

 9. Angiv en indstilling for Giv besked i følgende tilfælde: på siden Meddelelser. Denne indstilling konfigurerer genvejssættet til enten ikke at give besked eller at sende en e-mail eller udskrive en oversigtsside efter et fuldført eller mislykket job. Vælg en af følgende indstillinger på rullemenuen Giv besked i følgende tilfælde:

  • Vælg Giv ikke besked, så genvejssættet ikke giver besked, når et job er fuldført eller mislykket.

  • Vælg Giv besked, når jobbet er udført, så genvejssættet giver besked, når et job er fuldført.

  • Vælg Giv kun besked, hvis jobbet mislykkes, så genvejssættet kun giver besked, når et job mislykkes.

  Hvis du vælger enten Giv besked, når jobbet er udført eller Giv kun besked, hvis jobbet mislykkes, skal Metode, der skal bruges til at levere beskeder: konfigureres. Vælg mellem følgende indstillinger:

  • E-mail: Brug denne indstilling til at sende en e-mail, når den valgte meddelelsesindstilling bruges. Denne indstilling kræver en gyldig e-mailadresse i feltet E-mailadresse til meddelelser:.

   Bemærk:

   Hvis du vil bruge e-mailbeskedmetoden, skal du først konfigurere e-mailfunktionen på printeren.

  • Udskriv: Brug denne indstilling til at udskrive beskeden, når den valgte meddelelsesindstilling bruges.

  Bemærk:

  Vælg Medtag miniaturebillede, hvis hver meddelelsesindstilling skal medtage et miniaturebillede af den første side af den scannede side af jobbet.

 10. Klik på Næste.

 11. Vælg indstillinger på siden Scanningsindstillinger, og klik derefter på Næste. Flere oplysninger findes i tabellen "Scanningsindstillingerne for Scan til SharePoint®."

 12. Vælg indstillinger på siden Filindstillinger, og klik derefter på Næste. Flere oplysninger findes i tabellen "Filindstillingerne for Scan til SharePoint®."

 13. Gennemgå oversigten over indstillinger, og klik derefter på knappen Udfør for at gemme genvejssættet, eller klik på knappen Forrige for at redigere indstillingerne.

Scanningsindstillinger for genvejssæt og indstillinger for Scan til SharePoint

Gennemgå de indstillinger, der er tilgængelige i guiden Genvejssæt, når du tilføjer, redigerer eller kopierer et genvejssæt for Scan til Sharepoint.

Scanningsindstillinger for Scan til Sharepoint

Funktion

Beskrivelse

Originalformat

Vælg sideformatet for originaldokumentet.

Originale sider

Vælg, om originaldokumentet er enkeltsidet eller dobbeltsidet.

Optimer tekst/billede

Vælg for at optimere udskriften for en bestemt type indhold.

Indholdsretning

Vælg den måde, som indholdet af originaldokumentet er placeret på siden på: Stående eller Liggende.

Baggrundsoprydning

Vælg en værdi for at fjerne utydelige billeder fra baggrunden eller for at fjerne en lys baggrundsfarve.

Mørkhed

Vælg en værdi for at justere mørkheden i filen.

Kontrast

Vælg en værdi for at justere kontrasten i filen.

Skarphed

Vælg en værdi for at justere skarpheden i filen.

Billedeksempel

Vælg, om det skal være påkrævet eller valgfrit at få vist en eksempelvisning af jobbet eller for at deaktivere en eksempelvisning.

Beskæringsindstillinger

Vælg, om et job skal beskæres eller ej og typen af beskæringsindstilling.

Slet kanter

Vælg denne indstilling for at angive bredde af de kantmargener, der skal slettes, enten i tommer eller millimeter, for forsiden og bagsiden af et job.

Filindstillinger for Scan til SharePoint

Funktion

Beskrivelse

Filnavnpræfiks

Angiv det standardfilnavnpræfiks, som skal bruges til filer, der skal gemmes.

Filnavn

Standardfilnavnet for den fil, der skal gemmes.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på printerens kontrolpanel.

Filnavnsuffiks

Angiv det standardfilnavnsuffiks, som bruges til filer, der skal gemmes.

Identisk standard for filnavnsuffiks [filename]_YYYYMMDDT

Eksempelvisning af filnavn

Angiv et filnavn, og klik derefter på knappen Vis opdatering.

Filnummereringsformat

Vælg et filnavnformat til, når jobbet bliver opdelt i flere filer.

Tilføj nummerering, når jobbet kun omfatter én fil (eks. _1–1)

Vælg denne indstilling for at føje nummerering til et filnavn, når jobbet kun har én fil i stedet for flere.

Filtype

Vælg filformatet for den gemte fil.

Vælg afkrydsningsfeltet Kan redigeres af bruger for at gøre denne indstilling redigerbar på printerens kontrolpanel.

Høj komprimering (mindre fil)

Vælg denne indstilling for at komprimere den scannede fil, hvilket reducerer filstørrelsen. Scanningen af en fil med høj komprimering kan dog tage længere tid end for en fil med normal komprimering.

PDF-kryptering

Hvis filtypen er PDF, krypterer denne indstilling output-PDF-filen. Som en del af krypteringen skal der angives en adgangskode. Denne adgangskode skal bruges til at åbne filen. Brugeren vil blive bedt om at angive en adgangskode inden scanning af job, hvis der ikke er blevet angivet en adgangskode inden start af scanningen.

Opløsning

Angiv opløsningen af filen. Billeder med høj opløsning indeholder flere punkter pr. tomme (dpi), så de viser flere detaljer. Billeder med lav opløsning indeholder færre punkter pr. tomme og viser færre detaljer, men filstørrelsen er mindre.

Kvalitet og filstørrelse

Vælg kvaliteten af filen. Billeder af høj kvalitet kræver en større filstørrelse end billeder af lavere kvalitet, og de tager længere tid at sende.

Farve/sort

Angiv, om kopier skal udskrives i farve, sort og gråtone eller kun sort

Udskriv ikke tomme sider

Hvis indstillingen Udskriv ikke tomme sider er aktiveret, vil tomme sider blive ignoreret.

Opret flere filer

Vælg denne indstilling for at scanne sider til separate filer baseret på et forudbestemt maksimalt antal sider pr. fil.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...