hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – opsætning af Faxmodtagelse (EWS)

Brug følgende oplysninger til at konfigurere faxmodtagelse vha. den integrerede webserver (EWS).

Indledning

Brug siden Opsætning af faxmodtagelse til at konfigurere indstillinger for følgende gruppe af funktioner:

 • Enhedens modemindstillinger

 • Indstillinger for faxjob

 • Faxmodtagelse - indstillinger

 • Meddelelsesindstillinger

 • Faxudskrivningsplan

 • Blokerede faxnumre

Før du starter

Tilslut faxkablet til faxporten på printeren og til telefonporten på væggen.

Trin 1: Konfigurér indstillingerne for faxjob

Se, hvordan du konfigurerer faxjobindstillingerne for enten FutureSmart 3 eller 4.

FutureSmart 3

Brug følgende trin til at vælge indstillingerne for faxjob (FutureSmart 3).

 1. Klik på Fax på de øverste navigationsfaner.

 2. Klik på linket Opsætning af faxmodtagelse i venstre navigationsrude.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér faxmodtagelse i området Opsætning af faxmodtagelse. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, er funktionen ikke tilgængelig på printerens kontrolpanel.

 4. Angiv følgende funktioner i området Indstillinger for faxjob:

  • Papirvalg: Hvis du vælger en bakke, udskrives faxen på det papirformat, der er i bakken

  • Udskriftsbakke

  • Sider: Brug denne indstilling til at angive, om indgående faxer udskrives på én eller to sider

   Bemærk:

   Du skal være administrator for at kunne få adgang til denne indstilling.

  • Tilpas til side: Skalér den indgående side, så den kan udskrives på papirformatet i en af bakkerne

  • Føj stempel til modtagne faxer: Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt, telefonnummer og sidetal på alle indgående faxsider

FutureSmart 4

Brug følgende trin til at vælge indstillingerne for faxjob (FutureSmart 4).

 1. Klik på Fax på de øverste navigationsfaner.

 2. Klik på linket Opsætning af faxmodtagelse i venstre navigationsrude.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér faxmodtagelse i området Opsætning af faxmodtagelse. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, er funktionen ikke tilgængelig på printerens kontrolpanel.

 4. Angiv følgende funktioner i området Standardjobindstillinger:

  • Papirvalg: Hvis du vælger en bakke, udskrives faxen på det papirformat, der er i bakken

  • Udskriftsbakke

  • Udskriftssider: Brug denne indstilling til at angive, om indgående faxer udskrives på én eller to sider

   Bemærk:

   Du skal være administrator for at kunne få adgang til denne indstilling.

  • Tilpas til side: Skalér den indgående side, så den kan udskrives på papirformatet i en af bakkerne

  • Føj stempel til modtagne faxer: Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt, telefonnummer og sidetal på alle indgående faxsider

Trin 2: Konfigurér indstillingerne for faxmodtagelse

Angiv følgende funktioner i området Indstillinger for faxmodtagelse:

FutureSmart 3

 • Lydstyrke for ringetone

 • Ring før svar: Vælg det tilladte antal ring, før faxen svarer

 • Faxmodtagelseshastighed

 • Ringeinterval: Vælg et ringeinterval mellem 220 og 600 ms

 • Ringehyppighed: Standardringehyppigheden er 68 Hz. Du kan angive en brugerdefineret hyppighed på mellem 1 og 200 Hz

FutureSmart 4

 • Lydstyrke for ringetone

 • Ring før svar: Vælg det tilladte antal ring, før faxen svarer

 • Faxmodtagelseshastighed

 • Ringeinterval: Indtast et ringeinterval mellem 0 og 600 ms

 • Øvre grænse for hyppighed af ringetone: Standardringehyppigheden er 68 Hz. Du kan angive en brugerdefineret hyppighed på mellem 0 og 100 Hz

Trin 3: Konfigurér meddelelsesindstillinger

Angiv beskedindstillingerne for enten FutureSmart 3 eller 4.

FutureSmart 3

Brug indstillingerne i området Meddelelsesindstillinger til at angive, hvornår du eller den person, som sender e-mailen, skal modtage besked om status for sendte e-mails. Standardindstillingen er, at e-mailadressen for den bruger, der er logget på, vil blive brugt. Hvis modtager-e-mailadressen er tom, vil der ikke blive sendt nogen besked.

Angiv følgende funktioner i området Indstillinger for meddelelser:

 • Giv besked i følgende tilfælde: Vælg en af følgende betingelser for at give besked:

  • Meddel ved udført job

  • Meddel kun ved jobfejl

 • Metode, der skal bruges til at levere beskeder: Vælg beskedmetode, E-mail eller Udskriv. Du skal angive en e-mailadresse for E-mail

 • Medtag miniaturebillede: Et miniaturebillede af faxens forside sendes med meddelelsen

 • Konsolidér udskrevne rapporter: Konsolidér flere faxdestinationer til den samme faxopkaldsrapport

FutureSmart 4

Naviger til området Meddelelse i området Opsætning af faxmodtagelse, eller naviger til Standardjobindstillinger i området Opsætning af faxafsendelse for at vælge meddelelsesindstillinger. Konfigurér meddelelsesindstillinger, der angiver, hvornår du eller den person, som sender e-mailen, skal modtage besked om status for sendte e-mails. Standardindstillingen er, at e-mailadressen for den bruger, der er logget på, vil blive brugt. Hvis modtager-e-mailadressen er tom, vil der ikke blive sendt nogen besked.

Angiv følgende funktioner i området Meddelelse:

 • Giv besked i følgende tilfælde: Vælg en af følgende betingelser for at give besked:

  • Giv ikke besked

  • Meddel ved udført job

  • Meddel kun ved jobfejl

Trin 4: Konfigurér faxudskrivningsplan

Indstil tidsplanen for faxudskrivning for enten FutureSmart 3 eller 4.

FutureSmart 3

Faxer udskrives som standard, men de kan også gemmes og udskrives efter en plan, som du lægger. Brug indstillingen Faxudskrivningsplan til at angive, hvornår faxer skal udskrives, og hvornår de skal gemmes.

Vælg en af følgende indstillinger for Faxudskrivningsplan:

 • Gem altid faxer

 • Udskriv altid faxer (standard)

 • Brug faxudskrivningsplan

Brug indstillingen Brug faxudskrivningsplan til at angive planlagte faxhændelser (udskrivning eller lagring af faxer). Indstillingen kan aktiveres og deaktiveres manuelt eller indstilles til at blive aktiveret og deaktiveret automatisk på bestemte ugedage. Planen kan indstilles til at udelukke en hel dag (24 timer) eller udelukke et tidsrum i løbet af dagen. Der kan kun indstilles en låseperiode, men den kan anvendes på et hvilket som helst antal dage.

 1. Vælg indstillingen Brug faxudskrivningsplan.

 2. Vælg, om du vil vælge at aktivere afkrydsningsfeltet Anvend feriedvaleplan.

 3. Vælg en Planlagt faxhændelse, eller klik på Tilføj for at oprette en ny faxhændelse:

  1. Vælg en Hændelsestype.

  2. Klik i feltet Klokkeslæt, og vælg derefter et tidspunkt for den planlagte faxhændelse.

  3. Vælg én eller flere Dage for hændelse.

  4. Klik på Anvend.

FutureSmart 4

Faxer udskrives som standard, men de kan også gemmes og udskrives efter en plan, som du lægger. Brug indstillingen Faxudskrivningsplan til at angive, hvornår faxer skal udskrives, og hvornår de skal gemmes.

Vælg en af følgende indstillinger for Faxudskrivningsplan:

 • Gem altid

 • Udskriv altid (standard)

 • Brug plan

Brug indstillingen Brug faxudskrivningsplan til at angive planlagte faxhændelser (udskrivning eller lagring af faxer). Indstillingen kan aktiveres og deaktiveres manuelt eller indstilles til at blive aktiveret og deaktiveret automatisk på bestemte ugedage. Planen kan indstilles til at udelukke en hel dag (24 timer) eller udelukke et tidsrum i løbet af dagen. Der kan kun indstilles en låseperiode, men den kan anvendes på et hvilket som helst antal dage.

Sådan bruger du en faxudskrivningsplan:

 1. Vælg indstillingen Brug plan.

 2. Vælg, om du vil vælge at aktivere afkrydsningsfeltet Anvend feriedvaleplan.

 3. Vælg en Hændelsestype, eller klik på Tilføj for at oprette en ny faxhændelse:

  1. Vælg en Hændelsestype.

  2. Klik i feltet Klokkeslæt, og vælg derefter et tidspunkt for den planlagte faxhændelse.

  3. Vælg én eller flere Dage for hændelse.

  4. Klik på Anvend.

 4. Hvis du vil redigere en planlagt faxhændelse, skal du vælge hændelsen og klikke på Rediger.

Trin 5: Færdiggør konfigurationen

På siden Opsætning af faxmodtagelse skal du gennemgå de valgte indstillinger og derefter klikke på Anvend for at afslutte opsætningen.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...