hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – konfiguration og konfiguration af adressekartoteket

Se, hvordan du konfigurerer adressekartoteket.

Indledning

Et adressekartotek er en gemt liste over ofte anvendte kontakter, hvor du hurtigt kan vælge kontakter, når du sender et dokument fra printerens kontrolpanel. Brug siden Adressekartotek til at konfigurere og aktivere følgende udskriftsfunktioner:

 • Konfigurér søgeparametre

 • Tilføj individuelle kontakter eller gruppekontakter

 • Redigér eksisterende kontakter

Opsæt netværkskontakter

Brug området Opsætning af netværkskontakter på siden Adressekartotek til at aktivere netværkskontakter og angive søgemetoderne til søgning efter netværkskontakter.

Bemærk:

Udfør dette trin, før du konfigurerer gemte kontakter på printeren.

Konfigurér søgemetoden

Brug følgende trin til at indstille søgemetoden for netværkskontakter.

 1. Brug de øverste navigationsfaner, og klik på Scan/Digital Send.

 2. Klik på linket Adressekartotek eller Kontakter i venstre navigationsrude.

 3. Vælg en søgemetode:

  • Hurtigsøgning (finder forekomster, der begynder med søgestrengen).

  • Detaljeret søgning (finder forekomster, der indeholder søgestrengen).

Aktivér personlige kontaktpersoner (valgfrit)

Brug følgende trin til at aktivere personlige kontakter.

Få adgang til individuelle brugeres personlige kontakter fra deres personlige Microsoft Exchange Server-kontaktlister. Disse adresser er tilgængelige, når brugeren logger på via printerens kontrolpanel ved hjælp af Windows og derefter vælger adressekartoteksvisningen Personlige kontakter.

Bemærk:

Hvis der opstod problemer under import af adressekartoteker fra nyere Microsoft Exchange-servere, kan du kontakte HP Support for at få hjælp.

 1. Brug de øverste navigationsfaner, og klik på Scan/Digital Send.

 2. Klik på linket Adressekartotek eller Kontakter i venstre navigationsrude.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver Personlige kontakter (når brugere logger på Windows fra enheden).

 4. Klik på knappen Test Exchange-server for at teste forbindelsen til Microsoft Exchange-serveren.

  1. Windows-domæne: Angiv navnet på et Windows-domæne.

  2. Brugernavn: Angiv et brugernavn

  3. Adgangskode: Angiv en adgangskode

  4. Test: Angiv mindst tre bogstaver i et kontaktnavn, og klik derefter på knappen Test

 5. Klik på Anvend for at gemme indstillingerne.

Aktivér netværkskontakter (valgfrit)

Se, hvordan du aktiverer netværkskontakter.

Indledning

Lightweight Directory Access Protocol-funktionen (LDAP) giver adgang til et adressekartotek på netværket. Brug følgende områder til at konfigurere netværkskontaktfunktionen.

Bemærk:

Printeren skal anvende den korrekte firmwareversion for at være kompatibel med LDAP-funktionen.

Før du starter

Administratorer skal bruge følgende oplysninger, før de starter konfigurationsprocessen.

Opsætning af netværkskontakter

 • Servergodkendelseskrav

 • Sti til start af søgning (BaseDN, søgerod) (f.eks. o=mycompany.com)

 • Attributter til afstemning af det indtastede navn (f.eks. cn eller samAccountName), hentning af e-mailadressen (f.eks. mail) samt hvordan navnet vises på kontrolpanelet (f.eks. displayName)

Standard SMTP-konfiguration

 • SMTP-server (f.eks. smtp.mycompany.com)

 • SMTP-port (f.eks. 25, 587, 465)

 • Krav til sikker forbindelse (f.eks. Brug altid sikker forbindelse (SSL/TLS))

 • SMTP-servergodkendelseskrav til udgående e-mailmeddelelser, herunder brugernavn og adgangskode, som bruges til godkendelse, hvis det er relevant

Hent kontakter fra en LDAP-server

Få adresser fra en LDAP-server, så de er tilgængelige for brugere fra printerens kontrolpanel. Disse adresser er tilgængelige, når brugeren vælger adressekartoteksvisningen Alle kontakter.

 1. Brug de øverste navigationsfaner, og klik på Scan/Digital Send.

 2. Klik på linket Adressekartotek eller Kontakter i venstre navigationsrude.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér netværkskontakter (brug LDAP-server).

 4. Klik på Tilføj.

 5. Angiv LDAP-serverens IP-adresse i feltet LDAP-serveradresse. Hvis du ikke kender navnet på LDAP-serveren, skal du klikke på Autosøg for at få en liste over tilgængelige LDAP-servere. Vælg den LDAP-server, der skal bruges, og klik derefter på OK.

  Bemærk:

  Hvis LDAP-serveren, der skal bruges, ikke er på listen, skal du kontakte administratoren og bede om IP-adresse og attributkoder.

 6. Hvis du vil aktivere en sikker (SSL) forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug en sikker forbindelse (SSL).

 7. Hvis LDAP-serveren kræver godkendelse, skal du vælge den relevante godkendelsestype for LDAP-serveren i området Servergodkendelseskrav. Afhængigt af godkendelsestypen er nogle af de andre felter i dette område muligvis ikke tilgængelige, fordi de ikke er obligatoriske. Indtast oplysningerne for de obligatoriske felter. Sørg for at bruge de nøjagtige navne, som svarer til indstillingerne for LDAP-serveren.

  Bemærk:

  For individuelle brugere, som logger på med Windows-adgangsoplysninger, skal du markere muligheden for at anvende disse oplysninger til LDAP-servergodkendelsen.

  Typer af godkendelse, så printeren kan kommunikere med LDAP-serveren

  Godkendelsestype

  Beskrivelse

  Server kræver ikke godkendelse

  Serveren kræver ikke adgangsoplysninger for at få adgang til LDAP-databasen.

  Indstillingen til at bruge MFP-brugeroplysningerne er ikke tilgængelig.

  Server kræver godkendelse

  Anvend brugerens oplysninger til at oprette forbindelse efter logon på printerens kontrolpanel.

  Windows-forhandlet (SPNEGO):

  Serveren kræver brugeradgangsoplysninger for at få adgang til LDAP-databasen, og den krypterer adgangskoder og adgangsoplysninger, der sendes over netværket.

  Domænefeltet og muligheden for at bruge MFP-brugeradgangsoplysningerne er aktiveret.

  Simple adgangsoplysninger:

  Brugeren skal angive adgangsoplysninger for at få adgang til LDAP-databasen, men adgangskoden krypteres ikke, når den sendes på netværket.

  Felterne med brugernavn og adgangskode er aktiverede.

 8. I området Indstillinger for søgning i LDAP-database skal du klikke på Autosøg for at finde det sted, hvor søgningen i databasen skal starte.

  Bemærk:

  Som standard bruges der Active Directory-attributter. Hvis disse attributter ikke fungerer, kan du prøve indstillingen Anvend brugerdefinerede attributter og klikke på knappen Autosøg for at finde de korrekte attributter.

 9. Vælg den relevante indstilling Kilde til attributnavne. Attributfelterne bliver automatisk udfyldt.

 10. I området Test LDAP-hentning skal du teste LDAP-hentningen ved at angive en del af en attributværdi, f.eks. en del af modtagerens navn, og derefter klikke på Test. Brug mindst tre tegn.

Konfigurér kontakter, der er lagret på printeren

Brug knappen Importér til at indlæse en stor liste over de kontakter, der bruges mest på printeren, på én gang, i stedet for at tilføje dem enkeltvis.

Hvis du vil føje kontakter til flere printere, er det bedst at føje dem til en printer først, foretage eventuelle ændringer af listen og derefter anvende knappen Importér og Eksportér alle til at overføre adresserne til de øvrige printere.

Adressebogsopgaver

Se, hvordan adressekartoteksopgaver udføres.

Tilføj en kontakt eller gruppe ved at klikke på Tilføj kontakt eller Tilføj gruppe, hvilket åbner siden Tilføj kontakt eller Tilføj gruppe.

Tilføj en kontakt

Benyt følgende trin til at tilføje en kontakt.

 1. Klik på Tilføj kontakt. Siden Tilføj kontakt vises.

 2. Udfyld følgende felter:

  • Navn på Kontakt eller Vist navn: Angiv navnet på en kontakt (påkrævet)

  • Fornavn: Angiv et fornavn (valgfrit)

  • Efternavn: Angiv et efternavn (valgfrit)

  • Telefonnummer: Angiv et telefonnummer (valgfrit)

  • Faxnummer: Angiv faxnummeret i feltet (kan være påkrævet)

  • E-mailadresse: Angiv en e-mailadresse (kan være påkrævet)

  Bemærk:

  Der skal indtastes en e-mailadresse, et faxnummer eller en netværksmappe for denne kontakt.

 3. Hvis du bruger en netværksmappe til scanning/digital afsendelse, skal du vælge Standard delt mappe på rullelisten Netværksmappe og derefter tilføje UNC-stien til mappen i feltet Sti til UNC-mappe med følgende form: \\host\share.

  • Delt standardmappe

  • FTP-mappe

 4. Klik på knappen OK for at gemme den nye kontakt til printeren.

Tilføj en gruppe

Benyt følgende trin til at tilføje en gruppe.

 1. Klik på Tilføj gruppe. Siden Tilføj gruppe vises.

 2. Tilføj en e-mailgruppe:

  1. Vælg Tilføj e-mailgruppe.

  2. Indtast et navn til den nye gruppe i feltet Gruppenavn eller Vist navn.

  3. Hvis du vil tilføje et medlem til gruppen, skal du angive enten deres e-mailadresse i feltet Tilføj medlem eller tilføje dem fra et adressekartotek.

 3. Sådan tilføjer du en mappegruppe:

  1. Vælg Tilføj mappegruppe.

  2. Indtast et navn til den nye gruppe i feltet Gruppenavn.

  3. Sådan tilføjer du mapperne fra et adressekartotek.

 4. Når du har tilføjet alle medlemmerne eller grupperne til gruppen, skal du klikke på OK for at gemme gruppen.

Redigér en kontakt eller gruppe

Brug følgende trin til at redigere en kontakt eller gruppe.

 1. Marker den kontakt eller gruppe, du vil redigere. Indtast et navn i søgefeltet for at søge efter en specifik kontakt.

 2. Klip på knappen Rediger.

 3. Foretag de nødvendige ændringer af kontakten eller gruppen.

 4. Klik på knappen OK for at gemme ændringerne.

Slet en kontakt eller gruppe

Brug følgende trin til at slette en kontakt eller gruppe.

 1. Marker den kontakt eller gruppe, du vil slette. Indtast et navn i søgefeltet for at søge efter en specifik kontakt eller gruppe.

 2. Klik på knappen Slet.

 3. På den side, der vises, bliver du bedt om at bekræfte sletningen af den valgte kontakt eller gruppe. Du kan ikke gendanne en kontakt eller en gruppe, når først den er blevet slettet. Klik på OK for at bekræfte dit valg. Kontakten eller gruppen er slettet.

Importer eller eksporter en adressebog

Brug denne side til at importere og eksportere adressekartoteks- og brugeroplysninger til og fra printeren.

Når data importeres til printeren, tilføjes nye kontakter, faxkortnumre eller brugerkonti, så der er adgang til disse oplysninger på printeren. Det kan gøre det lettere, når du skal oprette de første lister, eller når du skal holde HP-printeren opdateret med ændringer i oplysningerne.

Ved eksport af poster gemmes e-mail-, fax- eller brugerposter fra printeren i en fil på din computer. Brug denne fil som en datasikkerhedskopi, eller brug den til at importere posterne på en anden HP-printer.

Importér et adressekartotek

Hvis du vil importere oplysninger fra et adressekartotek, skal du først oprette en fil i CSV-format (kommasepareret værdi). CSV-formatet er et almindeligt dataformat, som ofte anvendes til at overføre data mellem databaseprogrammer eller printere.

Filen kan oprettes ved hjælp af et regnearksprogram f.eks. Microsoft Excel eller ved hjælp af et tekstredigeringsprogram f.eks. Microsoft Notesblok. Når du har oprettet filen, skal du sørge for at gemme eller eksportere den med filtypenavnet .CSV. En anden mulighed er at oprette en datafil ved at eksportere kontaktpersoner fra Microsoft Outlook eller en anden e-mailklient og gemme den som en .CSV-fil.

Bemærk:

Hvis du vil have hjælp til at oprette eller eksportere en .CSV-fil, skal du prøve at eksportere et eksisterende adressekartotek, som du kan bruge som skabelon.

Importér et adressekartotek

Brug følgende trin til at importere et adressekartotek.

 1. Opret en datafil, der indeholder en kolonneoverskrift med de kolonner, der kræves for dataene. Følgende kolonner kan bruges:

  • navn (eller "fornavn" og "efternavn")

  • adresse (eller "e-mail adresse", "e-mail", "emailadresse", "e-mail" eller "e-mailadresse")

  • dl-navn

  • "faxnummer" (eller"virksomhedsfax", "hjemmefax" eller "anden fax")

  • hurtigopkald

  • kode

  • fastgør

  Kolonneoverskriften er ganske enkelt den første række i regnearket eller filen.

 2. Efter kolonneoverskriften tilføjes rækker, der indeholder alle adressekartoteker eller brugerposter. Se afsnittet Påkrævede data og begrænsninger for posterne nedenfor for at se, hvilke kolonner der er påkrævede for hver enkelt type post.

  Tomme kolonner er tilladt. Hvis du opretter en fil til tekstimport, skal du indsætte et komma for hvert tomt felt.

  Hvis dataene i feltet indeholder et komma, en vognretur (\r) eller en linjeskifttegn (\n), skal dataene i det pågældende felt stå i anførselstegn, f.eks.

  "Jensen, Jens"

  Felter, som indeholder dobbelte anførselstegn, skal være omgivet af dobbelte anførselstegn. Alle enkeltstående dobbelte anførselstegn skal være repræsenteret af to dobbelte anførselstegn.

  Hvis du bruger Excel til at oprette importfilen, skal du ikke angive anførselstegn, fordi Excel indsætter dem automatisk, når filen konverteres til en .CSV-fil.

 3. Gem importfilen.

  Hvis filen er oprettet i Excel, skal du vælge Gem som i menuen Filer og derefter vælge .CSV (kommasepareret) (*.csv) på rullelisten Filtype.

  Hvis filen er oprettet som en tekstfil, skal du vælge Gem som i menuen Filer og derefter indtaste .csv som filtypenavnet i stedet for .txt.

 4. Hvis du vil importere kildefilen til printeren, skal du klikke på knappen Importér under Kontakter, der er lagret på enheden og derefter klikke på knappen Gennemse... for at gå til kildedatafilen. Hvis filen var krypteret, skal du angive krypteringsnøglen.

 5. Du skal klikke på Importér for at importere datafilen til printeren. Funktionen Importer tager ca. 1 minut for hver 1.000 poster, afhængigt af netværkets hastighed.

  Når importprocessen er færdig, vises en meddelelse, der angiver, hvor mange poster der er blevet importeret, og om der var nogle importfejl.

Påkrævede data- og posteringsgrænser

Gennemse data- og posteringsgrænserne for hver posteringtype.

Påkrævede data- og posteringsgrænser

Posttype

Nødvendige data

Maksimum feltlængde

E-mailadresse

navn (eller "fornavn" og "efternavn")

adresse1

64 unicode-tegn

256 unicode-tegn

Brugerpost

navn

fastgør

adresse1

245 tegn

4-8 cifre

255 tegn

E-maildistributionsliste

navn

adresse1

dl-navn

64 unicode-tegn

256 unicode-tegn

64 unicode-tegn2

Faxnummer

navn

faxnummer1

64 unicode-tegn

80 unicode-tegn

Faxkortnummer

faxnummer1

hurtigopkald2

kode2

80 unicode-tegn

64 unicode-tegn

2 cifre

Maks. 100 kortnumre, hver med maks. 100 poster

1 "Adresse"-feltet kan også kaldes "e-mail adresse", "e-mail", "emailadresse", "e-mail" eller "e-mailadresse". Feltet "faxnummer" kan også kaldes "virksomhedsfax", "hjemmefax" eller "anden fax".

2 Feltet "speeddial" indeholder navnet på kortnummeret, f.eks. "Johnson Vicevært", og feltet "code" indeholder kortnummerkoden (et tal mellem 0 og 99), f.eks. 08. Der accepteres enten et- eller tocifrede tal; f.eks. kan enten 06 eller 6 bruges.

Sådan opretter du en importfil ved hjælp af Microsoft Outlook

Hvis kontaktpersoner er gemt i Microsoft Outlook, kan du eksportere dem i en .csv-fil og derefter bruge denne fil til at importere dem til printeren.

 1. Fra menuen Filer i Outlook skal du vælge Importér og Eksportér....

 2. I guiden Import og eksport skal du vælge Eksportér til en fil og derefter klikke på Næste.

 3. Vælg Semikolonseparerede værdier (DOS), og klik derefter på Næste.

 4. Vælg mappen Kontakter, og klik derefter på Næste.

 5. Indtast et navn på filen, og tilføj filtypenavnet .CSV. Klik på Gennemse for at vælge en placering på computeren, hvor du vil gemme filen. Klik på Næste.

 6. Klik på Udfør for at afslutte guiden og eksportere filen.

 7. Hvis du vil importere .csv-filen til printeren, skal du følge trin 4 og 5 i Import af et adressekartotek.

Eksporter en adressebog

Adressekartoteket eller de brugeroplysninger, der er gemt på printeren, kan eksporteres til en .csv-fil med formatet med én kolonneoverskrift efterfulgt af en række for hver bruger- eller adressekartotekspost.

Åbn eksportfilen i enten et regnearksprogram som Microsoft Excel eller i et tekstprogram som Notepad.

 1. Klik på knappen Eksporter alle....

 2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de objekter, du vil eksportere. Hvis filen var krypteret, skal du angive krypteringsnøglen. Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

  • Adressekartoteker

  • Faxkortnumre

  • Liste med brugeradgangskoder

 3. Klik på knappen Eksporter.

 4. Klik på knappen Gem fil.

 5. I den dialogboks, der vises, skal du klikke på Gem og derefter vælge den placering, hvor du vil gemme filen.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...