hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Smart Tank-printere – Første printeropsætning

Når du vil konfigurere en printer i serien HP Smart Tank 670, 720, 750, 790, 6000, 7000, 7300 eller 7600 for første gang, skal du tage printeren ud af kassen, tilslutte netledningen, fylde tankene, installere printhovedet, ilægge papir, justere printhovedet og derefter installere printersoftwaren.

Bemærk:

Hvis du leder efter printersoftwaren, skal du gå til 123.hp.com.

Tag printeren ud af kassen

Tag printeren ud af kassen, og fjern derefter al tape, mærkater og emballage.

 1. Tag printeren ud af kassen.

 2. Placer printeren på en jævn overflade, hvor du har til hensigt at bruge den.

 3. Fjern al tape fra printerens yderside.

  Fjernelse af tape fra printerens yderside
 4. Løft blækdækslet på venstre side af printeren.

  Bemærk:

  Løft ikke blækdækslet, mens scannerlåget er åbent. Hvis scannerlåget er åbent, skal du lukke det, og derefter løfte blækdækslet.

  Løft af blækdækslet
 5. Fjern tape og emballagemateriale fra blæktankens adgangsdør og andre områder.

  Fjernelse af tape og emballagemateriale fra blækadgang og andre områder
 6. Fjern alt emballagemateriale, og bortskaf det til genbrug.

 7. Tilslut netledningen bag på printeren, og tilslut den anden ende til en stikkontakt.

  Pas på:

  Tilslut ikke USB-kablet på dette tidspunkt. Forbindelsen til computeren oprettes under softwareinstallationen.

  Tilslutning af nedledningen
 8. Tænd printeren, og vent derefter, indtil printeren er inaktiv.

  Tænd for printeren
 9. Hvis din printer har et kontrolpanel med berøringsskærm, skal du følge anvisningerne på skærmen for at vælge et sprog.

Føj printeren til HP Smart

HP Smart-appen er påkrævet og hjælper med at forbinde din enhed til din printer. Den vejleder dig også gennem resten af opsætningsprocessen.

 • Hvis du endnu ikke har installeret HP Smart, skal du gå til 123.hp.com for at downloade og installere softwaren. Når den er installeret, skal du åbne HP Smart-appen og følge anvisningerne for at oprette forbindelse og konfigurere din printer.

 • Hvis din enhed allerede har HP Smart installeret, skal du åbne den og klikke på plustegnet for at tilføje din nye printer. Følg anvisningerne i HP Smart for at tilslutte og opsætte din printer.

De efterfølgende trin på denne side kan bruges sammen med instruktionerne i HP Smart til at fuldføre printeropsætningen.

Fyld blæktankene

Fyld tomme eller lave blækbeholdere med originale HP-blækbeholdere.

Vær opmærksom på følgende, når du arbejder med blækbeholdere:

 • Hold blækbeholderne uden for børns rækkevidde.

 • Åbn først blækbeholderen, når du skal påfylde blækket.

 • Opbevar blækbeholderne oprejst på et køligt, tørt sted.

Pas på:

For at undgå mulige skader på printhovederne, skal du ikke installere dem før du har fyldt blæktankene.

 1. Løft blækdækslet på venstre side af printeren.

  Løft af blækdækslet
 2. Åbn tankdækslet.

  Åbning af tankdækslet
 3. Åbn hætten på den blæktank, du vil fylde op.

  Åbning af hætten på blæktanken
 4. Åbning af blækbeholderen.

  • Hvis blækbeholderne har drejelåg, skal du dreje låget for at fjerne det og derefter lægge det til side.

   Åbning af en blækbeholder med drejelåg
  • Hvis blækbeholderne har vippelåg, skal du vippe låget for at fjerne det. Træk i forseglingstappen for at fjerne den, og kassér forseglingen væk. Sæt låget tilbage på beholderen og luk det. Åbn derefter låget.

   Åbning af en blækbeholder med vippelåg
 5. Sørg for blækbeholderens farve svarer til farven på blæktanken. Placer beholderen på tankens dyse, og sørg for, at spidsen på beholderen sidder korrekt på dysen, og lad blækket løbe ned i tanken, indtil tanken er fuld.

  Hvis beholderen ikke tømmes, skal du fjerne den og derefter sætte den på tanken igen. Tryk ikke på beholderen.

  Påfyldning af blæk i tanke
 6. Når blæktanken er fyldt op, skal du vende beholderen, så den står oprejst, og derefter lukke låget.

 7. Luk hætten på blæktanken.

  Lukning af hætten på blæktanken
 8. Gentag de foregående trin for at fylde andre blæktanke.

 9. Luk tankdækslerne og blækdækslet, og vent 30 sekunder.

  Printeren udfører blækrensning og kalibrering.

  Lukning af tankdækslerne og derefter dækslet til blækket
 10. Opbevar beholderne med resterende blæk i oprejst stilling på et køligt, tørt sted.

Installer printhovederne

Installer de printhoveder, der fulgte med printeren.

 1. Løft blækdækslet fra venstre side af printeren, og vent derefter på, at slæden flyttes ind til midten og stopper.

  Løft af blækdækslet
 2. Tryk på den blå knap for at åbne printhovedets dæksel.

  Tryk på den blå knap for at åbne printhovedets dæksel
 3. Fjern og kassér den orange hætte.

  Bemærk:

  Håndter den orange hætte forsigtigt for at undgå blækpletter.

  Fjernelse af den orange hætte
 4. Tag printhovederne ud af emballagen.

  Fjernelse af printhovederne fra emballagen
 5. Fjern den orange hætte og beskyttelsestapen fra begge printhoveder.

  Pas på:

  Rør ikke ved de kobberfarvede kontaktflader eller blækdysen. Udskift ikke beskyttelsestapen på kontaktfladen. Håndtering af disse dele kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.

  Fjernelse af den orange hætte og beskyttelsestapen
 6. Isæt printhovederne.

  Isættelse af printhovederne
 7. Luk printhovedets dæksel.

  Lukning af printhovedets dæksel
 8. Luk blækdækslet.

  Lukning af blækdækslet

Ilæg papir

Ilæg et stykke almindeligt hvidt papir i papirbakken.

 1. Åbn papirbakken.

  Åbning af papirbakken
 2. Tryk og hold knappen på et af papirbreddestyrene nede.

  Hold knappen på et af papirbreddestyrene
 3. Skub styrene til papirbakkens kanter.

  Skubning af styrene
 4. Ilæg en stabel almindeligt papir med udskriftssiden nedad i papirbakken.

  Ilægning af papir i papirbakken
 5. Sørg for, at stablen er justeret med de korrekte papirstørrelseslinjer og ikke overskrider markeringen for stabelhøjde i bakken.

  Sørg for, at stablen er justeret og ikke overstiger stabelhøjden
 6. Juster papirbreddestyrene, indtil de rører papirstablens kanter.

  Justering af papirbreddestyrene
 7. Luk papirbakken.

  Lukning af papirbakken
 8. Træk udskriftsbakkens forlænger ud.

  Udtrækning af udskriftsbakkens forlænger

Juster printhovederne

Udskriv en justeringsside, og scan derefter siden for at justere printhovederne.

Udskriv en justeringsside

Afhængigt af din printer skal du udskrive en justeringsside, eller hente justeringssiden automatisk.

 • Hvis din printer har et kontrolpanel med berøringsskærm, skal du følge kontrolpanelets anvisninger til at udskrive en justeringsside.

 • Hvis din printer ikke har et kontrolpanel med berøringsskærm, vil A blinke på kontrolpanelet, og der udskrives automatisk en justeringsside.

Scan justeringssiden

Scan justeringssiden for at fuldføre justeringen af printhovedet.

 1. Placér justeringssiden med udskriftssiden nedad på scannerglaspladen, og læg den i overensstemmelse med det angivne hjørne.

  Placering af justeringssiden på scannerglaspladen
 2. Luk scannerlåget.

  Lukning af scannerlåget
 3. Afhængigt af din printermodel skal du trykke på knappen Kopier, som blinker på printerens kontrolpanel, eller følge anvisningerne på skærmen for at scanne siden.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...