solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

HP Desktop-pc’er til private - Opdatering af BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Download og installer opdateringer til computerens BIOS. Denne proces kaldes også at 'flashe BIOS'. Opdatering af BIOS anbefales som standardvedligeholdelse af computeren. Det kan også hjælpe med at forbedre computerens ydeevne, yde support til hardwarekomponenter eller Windows-opgraderinger eller installere specifikke BIOS-opdateringer.

Pas på:

Installer kun BIOS-opdateringer fra HP. En forkert installation af BIOS kan forhindre computeren i at starte eller blive gendannet. Hvis computeren administreres af en it-tjeneste, skal du kontakte dem for at få at vide, hvordan den opdateres korrekt.

For virksomhedscomputere som ProBook-, EliteBook- og Zbook-modeller kan virksomhedens it-afdeling eller lokale it-tjeneste administrere BIOS-indstillinger. Bekræft, at den opdaterede BIOS-version er kompatibel med virksomhedens implementeringsmiljø.

Opdater computeren med HP Support Assistant

Brug HP Support Assistant til at finde og installere opdateringer, herunder BIOS-opdateringer, til din computer med Windows.

 1. Søg efter og åbn HP Support Assistant i Windows, eller klik på ikonet for appen på proceslinjen.

  Hvis appen ikke er installeret på computeren, skal du hente den nyeste version fra webstedet for HP Support Assistant.

 2. På fanen Mit dashboard skal du finde din computer og derefter klikke på Opdateringer.

 3. Vent, mens HP Support Assistant analyserer systemet.

 4. Når analysen er færdig, skal du vælge de anførte opdateringer, hente og installere opdateringerne og derefter følge eventuelle skærminstruktioner.

 5. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om, og luk derefter værktøjet.

Opdater BIOS manuelt fra Windows

Du kan installere en BIOS-opdatering manuelt, når Windows åbnes, og du har adgang til internettet.

Indsamling af de nødvendige oplysninger om computerens BIOS

For at finde den korrekte BIOS-opdatering skal du hente computerens produktnavn og -nummer, bundkortets eller systemkortets id (kaldet 'ROM Family SSID' i BIOS-opdateringsnavnet), BIOS-versionen og processornavnet.

 1. Tryk på og hold tasterne Ctrl og Alt nede, og tryk derefter på tasten s for at åbne hjælpeprogrammet HP System Information.

  Bemærk:

  Hvis du vil have flere oplysninger, skal du gå til HP desktop-pc'er - Hvordan finder jeg model-, serie- eller produktnummeret?

  Vinduet HP System Information
 2. Skriv produktnavn, produktnummer, bundkort-id, BIOS-version og processornavn ned.

Forbered computeren til BIOS-opdateringen

For at undgå eventuelle problemer skal du lukke alle åbne programmer og midlertidigt deaktivere antivirussoftware og BitLocker før opdatering af BIOS.

 1. Luk eventuelle åbne programmer.

 2. Deaktiver antivirussoftwaren midlertidigt. Søg i Windows efter og åbn indstillingerne for Sikkerhed og vedligeholdelse, og klik derefter på Sikkerhed for at få adgang til indstillingerne for virusbeskyttelse.

 3. Deaktiver BitLocker Drive Encryption midlertidigt. I Windows skal du søge efter og åbne Administrer Bitlocker. Klik på Stop beskyttelse midlertidigt, og klik derefter på Ja. Vær forberedt og hav BitLocker-gendannelsesnøglen klar.

  Pas på:

  Hvis BitLocker ikke deaktiveres, bliver BitLocker-tasten muligvis ikke genkendt, næste gang du genstarter computeren. Hvis du ikke kender BitLocker-genoprettelsesnøglen, kan du miste data eller blive nødt til at geninstallere Windows.

  Stopper BitLocker-beskyttelse midlertidigt

Installer BIOS-opdateringen

Download og installer en BIOS-opdatering fra HP's websted.

 1. Gå til produktsiden for din computermodel.

 2. Vælg BIOS på den liste, der vises, og gennemse derefter eventuelle tilgængelige BIOS-opdateringer.

  Pas på:

  Læs afsnittet Detaljer for at bekræfte, at BIOS-opdateringen er nyere end den installerede, og at den gælder for din computer. Hvis du installerer den forkerte BIOS, holder computeren muligvis op med at fungere.

  • Hvis du ikke kan se en BIOS-opdatering til din computer, er der på nuværende tidspunkt ikke nogen tilgængelige opdateringer.

  • Hvis der er flere tilgængelige BIOS-opdateringer, skal du identificere det bundkort, der er installeret på din computer ved at bruge oplysningerne fra hjælpeprogrammet Systemoplysninger.

  • Hvis du finder en BIOS-opdatering, skal du klikke på Download. Hvis HP Download and Install Assistant vises, skal du vælge Kun download og derefter klikke på Næste. Klik på Gem for at gemme BIOS-opdateringsfilen i en mappe på computeren.

 3. Naviger til den mappe eller stationære placering, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen, og dobbeltklik derefter på filnavnet (for eksempel: sp12345) for at starte installationen.

  Vent på, at computeren installerer opdateringen. Computeren bipper, slukker og tænder for skærm eller blæser eller viser en blinkende strømindikator. Det er normalt.

  Pas på:

  Undlad at lukke computeren eller genstarte den, før opdateringen er færdig.

  Placering af gemt BIOS-opdatering på computeren
 4. Klik på Ja på skærmen Kontrol af brugerkonti.

  Klik på Ja for at tillade, at opdateringen installeres
 5. Tryk på InstallShield guide-vinduet, og tryk på Næste.

  Klik på Næste i guiden InstallShield
 6. Vælg Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik på Næste.

  Accept af slutbrugerlicensaftale
 7. Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive placering af filer, skal du klikke på Næste.

 8. I vinduet HP-BIOS-opdatering og genoprettelse skal du klikke på Næste.

  Bemærk:

  De vinduer, der vises under opdateringsprocessen, kan variere afhængigt af din computer.

  Klik på Næste i vinduet for HP-BIOS-opdatering og genoprettelse
 9. Vælg Opdater, og klik derefter på Næste for at forberede opdateringen.

  Valg af opdatering i HP BIOS Update og Recovery
 10. Klik på Genstart nu for at installere opdateringen.

  Klik på Genstart nu for at installere opdateringen
 11. På skærmbilledet HP BIOS-opdatering skal du klikke på Anvend opdatering nueller vente på, at opdateringen starter automatisk.

  Klik på Apply Update Now
 12. Vent, mens BIOS-opdateringen bliver installeret. Computeren viser status for installationen.

  Skærmbillede, der viser status for installation af BIOS-opdatering
 13. Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Fortsæt starteller vente på, at computeren genstarter automatisk. Det kan tage nogle minutter, før computeren genstarter.

  Klik på Fortsæt start
  Bemærk:

  Hvis opdateringen mislykkes, vises et skærmbillede med en fejlmeddelelse med yderligere oplysninger. Systemet vil muligvis udføre en BIOS-gendannelse efter genstart. Forsøg ikke at slukke for computeren, hvis det sker.

  Bemærk:

  Hvis fejlmeddelelsen "251" eller CMOS-kontrolsum vises efter opdateringen, skal du gå til HP og Compaq Desktop PCer – Fejl: CMOS Checksum Bad for at løse fejlen.

 14. Når låseskærmen vises, skal du logge på computeren.

  Låseskærmen vises efter en vellykket BIOS-opdatering.
 15. Hvis Bitlocker er afbrudt midlertidigt, skal du søge i Windows efter bitlocker og derefter klikke på Fortsæt beskyttelse.

 16. Genaktiver din antivirussoftware.

Manuel opdatering af BIOS fra et USB-flashdrev (uden for Windows)

Hvis Windows ikke åbnes, skal du bruge en anden fungerende arbejdscomputer med internetadgang til at downloade BIOS-opdateringen. Kopier opdateringsfilen til et USB-flashdrev, og installer den på den oprindelige computer.

Pas på:

Hvis BitLocker-beskyttelsen er aktiveret på din computer, skal BitLocker-genoprettelsesnøglen bruges til at starte computeren efter BIOS-opdateringen. Windows skal muligvis geninstalleres, hvis du ikke har nøglen, eller nøglen ikke genkendes efter opdateringen.

Hentning af computerens BIOS-oplysninger, når Windows ikke starter

For at finde den korrekte BIOS-opdatering skal du hente computerens produktnavn, SKU-nummer, systemkort-id, BIOS-version/revision og processortype.

 1. Tænd for den oprindelige computer med problemet, og tryk derefter straks på tasten Esc gentagne gange, indtil opstartsmenuen åbnes.

  Opstartsmenu
 2. Tryk på tasten F1 for at åbne Systemoplysninger.

  Systemoplysninger viser produktoplysningerne.
 3. Skriv produktnavn, SKU-nummer systemkort-id, BIOS-version/revision og processortype ned.

Konfigurer BIOS-opdateringen på et USB-flashdrev

Brug en anden computer med internetadgang til at oprette et USB-flashdrev til gendannelse af BIOS.

 1. Indsæt et tomt USB-flashdrev i en ledig port på den anden computer.

 2. Gå til siden Download af software og drivere fra HP.

 3. Gå til produktsiden for din computermodel.

 4. Vælg BIOS på den liste, der vises, og gennemse derefter eventuelle tilgængelige BIOS-opdateringer.

  Pas på:

  Læs afsnittet Detaljer for at bekræfte, at det gælder for computeren. Hvis du installerer den forkerte BIOS, holder computeren muligvis op med at fungere.

  • Hvis du ikke kan se en BIOS-opdatering til din computer, er der på nuværende tidspunkt ikke nogen tilgængelige opdateringer.

  • Hvis der er flere tilgængelige BIOS-opdateringer, skal du identificere det bundkort eller systemkort, der er installeret på din computer ved at bruge oplysningerne fra hjælpeprogrammet Systemoplysninger.

  • Hvis du finder en BIOS-opdatering, skal du klikke på Download. Hvis HP Download and Install Assistant vises, skal du vælge Kun download og derefter klikke på Næste. Klik på Gem for at gemme BIOS-opdateringsfilen i en mappe på computeren.

 5. Naviger til den mappe eller stationære placering, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen, og dobbeltklik derefter på filnavnet (for eksempel: sp12345) for at starte installationen.

  Computeren bipper, slukker og tænder for skærm eller blæser eller viser en blinkende strømindikator. Det er normalt.

  Pas på:

  Undlad at lukke computeren eller genstarte den, før opdateringen er færdig.

  Åbning af BIOS-opdateringsfilen
 6. Klik på Ja på skærmen Kontrol af brugerkonti.

 7. Klik på Næste i vinduet Guiden InstallShield.

 8. Vælg Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen, og klik på Næste.

  Placering af gemt BIOS-opdatering på computeren
 9. Hvis der vises et vindue, hvor du kan angive placering af filer, skal du klikke på Næste.

 10. I vinduet tilHP-BIOS-opdatering og genoprettelse skal du klikke på Næste.

  Bemærk:

  De vinduer, der vises under opdateringsprocessen, kan variere afhængigt af din computer.

  Klik på Næste i vinduet til HP-BIOS-opdatering og genoprettelse
 11. Vælg at oprette genoprettelse på et USB-flashdrev, og klik derefter på Næste.

  Opret genoprettelses-USB-flashdrev i HP System BIOS Update Utility
 12. Vælg dit USB-flashdrev, og klik derefter på Næste.

  Valg af USB-flashdrevet
 13. Vent, mens BIOS-filerne kopieres til USB-flashdrevet.

  Kopiering af BIOS-filer til USB-flashdrevet
 14. Når der vises en meddelelse om,. at genoprettelsesflashdrevet blev oprettet, skal du klikke på Afslut.

  Klik på Afslut
 15. Klik på Annuller om nødvendigt for at lukke opdateringsværktøjet.

  Klik på Annuller for at lukke opdateringsværktøjet
 16. Fjern flashdrevet fra computeren.

Opdater BIOS med et USB-flashdrev

Brug Hardware Diagnostics UEFI på den oprindelige computer til at opdatere BIOS.

 1. Tænd for den oprindelige computer, og tryk derefter omgående på Esc-tasten gentagne gange, ca. en gang i sekundet, indtil Startmenu åbnes.

 2. Tryk på tasten f2 for at åbne menuen HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

  Tryk på tasten f2 i Startmenuen
 3. Indsæt det USB-flashdrev, der indeholder BIOS-opdateringen, i en ledig USB-port på computeren.

 4. Vælg dit sprog, hvis du bliver bedt om det.

 5. Klik på Firmware Management eller BIOS Management.

  Klik på Firmware Management
 6. Klik på BIOS Update.

  Klik på BIOS Update i vinduet BIOS Management
 7. Klik på Select BIOS Image To Apply.

  Vælg på det BIOS-billede, der skal anvendes
 8. Klik på HP_TOOLS-USB Drive.

  Klik på HP_TOOLS – USB Drive
 9. Klik på Hewlett-Packard.

  Standardeksempel på skærmbilledet Filnavigator

  Klik på Hewlett-Packard
 10. Klik på BIOS.

  Klik på BIOS
 11. Klik på Current.

  Klik på Current
 12. Vælg den BIOS-opdateringsfil, der passer til systemkort ID'et. ID'et har et "0" foran kort-ID'et (eksempelvis: 02291.bin).

  Valg af BIOS-opdateringsfil
 13. Klik på Apply Update Now. Indtast administratoradgangskoden, hvis du bliver bedt om det.

  Klik på Apply Update Now
 14. Vent, mens BIOS-opdateringen bliver installeret. Computeren viser status for installationen.

  Pas på:

  Lad være med at lukke computeren ned eller genstarte den, før opdateringen er færdig.

  Skærmbillede, der viser status for installation af BIOS-opdatering
 15. Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Restart System eller vente på, at computeren genstarter automatisk. Det kan tage nogle minutter, før computeren genstarter.

  Bemærk:

  Hvis opdateringen mislykkes, vises et skærmbillede med en fejlmeddelelse med yderligere oplysninger. Systemet vil muligvis udføre en BIOS-gendannelse efter genstart. Forsøg ikke at slukke for computeren, hvis det sker.

  Bemærk:

  Hvis fejlmeddelelsen "251" eller CMOS-kontrolsum vises efter opdateringen, skal du gå til HP og Compaq Desktop PCer – Fejl: CMOS Checksum Bad for at løse fejlen.

  Klik på Restart System
 16. Når låseskærmen vises, skal du logge på computeren.

  Låseskærmen vises efter en vellykket BIOS-opdatering.