hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Trådløst HP 975-tastatur med dobbelttilstand og Trådløst og programmerbart HP 970-tastatur – Brug af tastaturet

De følgende afsnit indeholder vigtige oplysninger om brug af en enkelt modtager til at slutte det trådløse HP 975-tastatur med dobbelttilstand eller det trådløse og programmerbare HP-tastatur og en mus til en computer, ved hjælp af tasten Mute og tastaturet med en Mac-computer.

Tilslutning af tastaturet og en understøttet mus til en computer ved hjælp af en enkelt modtager

Brug følgende fremgangsmåde til at parre en trådløs HP 93x Creator-mus, en trådløs HP 635 Multi-Device-mus eller en anden understøttet mus og et trådløst HP 973-tastatur med dobbelttilstand eller et trådløst og programmerbart HP 970-tastatur med din computer ved hjælp af tastaturmodtageren. Sørg for at bruge den korrekte modtager.

 1. Forbered musen ved hjælp af en af følgende muligheder.

  • Hvis musen ikke er sluttet til computeren, skal du gå videre til trin 2.

  • Hvis musen er sluttet til computeren, skal du koble modtageren til musen fra din computer.

   Fjern dækslet på musen (1), placer musemodtageren indeni musen (2) og sæt derefter dækslet på musen igen (3).

   Efter dette trin vises markøren ikke på skærmen, når du flytter musen.

   Tilbageføring af modtageren til musen
 2. Forbered tastaturmodtageren ved hjælp af en af følgende muligheder.

  • Hvis tastaturet er sluttet til computeren, skal du koble tastaturmodtageren fra din computer. Tastaturet fungerer ikke længere efter dette trin.

  • Hvis tastaturet ikke er tilsluttet computeren, skal du finde tastaturmodtageren, men ikke slutte den til computeren.

 3. Hvis tastaturet ikke er opladet, skal du slutte tastaturet til computeren med det USB-kabel, der fulgte med tastaturet, og oplade det i 3 timer.

  Opladning af det trådløse tastatur
 4. Flyt tastaturkontakten til positionen On.

  Aktivering af tastaturet
 5. Hold knappen til museparring nede, den findes enten i bunden eller på siden af musen, indtil lyset på modtageren tændes. Derefter skal du holde knappen nede i 3-10 sekunder, indtil lyset på modtageren blinker.

  Parring af musen med tastaturet
 6. Slut tastaturmodtageren til din enhed.

  Bemærk:

  For at identificere tastaturmodtageren skal du kontrollere, at både et tastatur- og et museikon vises på modtageren.

  Installation af tastaturmodtageren.

  Både tastaturet og den understøttede mus er sluttet til computeren ved hjælp af tastaturmodtageren.

Kompatibilitet med tasten Mute

Tasten Mute på tastaturet understøttes muligvis ikke på alle systemer og software.

Tastaturkompatibilitet i macOS

Nogle taster understøttes med macOS ved hjælp af HP Accessory Center-appen (HPAC). Nogle tastfunktioner understøttes ikke, men tasterne kan tildeles til andre funktioner ved hjælp af HPAC.

Taster, der understøttes på macOS-systemer med HPAC

Tast

Funktion

Identifikation af tasten til skærmudskrift

Skærmudskrift

Identifikation af tasten til Windows-søgning

Windows-søgning

Identifikation af tasten til vis/skjul skrivebord

Vis/skjul skrivebord

Identifikation af tasten til låsning af skrivebord

Låser skrivebordet

Taster, der ikke understøttes i macOS (med eller uden HPAC-appen)

Tast

Funktion

Identifikation af tasten Indstillinger

Åbner Indstillinger

Identifikation af tasten til skift af skærm

Skifter skærm

Identifikation af tasten Lommeregner

Åbner Lommeregner-appen

Identifikation af tasten Action Center

Åbner Action Center


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...