hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

Stationære computere fra HP – Oplysninger om BIOS Setup Utility og menuindstillinger

Se, hvordan du åbner og navigerer i generelle BIOS-menuer og -indstillinger. De specifikke menuer og funktioner varierer afhængigt af computermodel.

BIOS (Basic Input Output System) styrer kommunikationen mellem systemenheder som f.eks. diskdrevet, skærmen og tastaturet. Den gemmer også konfigurationsoplysninger om typer af eksterne enheder, startsekvensen, system hukommelse, udvidet hukommelsesmængde og meget mere. Hver BIOS-version er tilpasset baseret på computermodellens hardwarekonfiguration og indeholder et indbygget hjælpeprogram til adgang til og ændring af visse computerindstillinger.

Bemærk:

Hvis du har brug for at opdatere BIOS for at løse et specifikt problem, forbedre ydeevnen eller understøtte en ny hardwarekomponent eller Windows-opgradering, skal du gå til HP Consumer Desktop pc'er - Opdatering af BIOS (Basic Input Output System) (Windows). Du kan opdatere BIOS, uanset om Windows starter eller ikke starter.

File-menu i BIOS Setup Utility

Åbning af BIOS Setup Utility.

Få adgang til BIOS Setup Utility ved hjælp af en række tastetryk under opstartsprocessen.

 1. Sluk computeren, og vent 5 sekunder.

 2. Tænd computeren, og tryk straks på tasten Esc gentagne gange, indtil startmenuen åbnes.

 3. Tryk på F10 for at åbne BIOS Setup Utility.

  Tryk på F10 for at åbne BIOS Setup.

BIOS Setup Utility-menuer og -indstillinger

Den øverste menulinje bruges til at få adgang til computeroplysninger, sikkerhedsindstillinger og systemkonfigurationsmuligheder. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af computermodellen.

 • File: Gennemse systemoplysninger, indstil dato og klokkeslæt, og gem eller kasser ændringer.

 • Storage: Få oplysninger om lagerenheder, konfigurer og test lagerenheder og vælg startindstillinger.

 • Security: Angiv adgangskoder og sikkerhedsindstillinger for systemenheder, og få vist system-id'er for computeren.

 • Power: Konfigurerer strømstyringsfunktioner.

 • Advanced: Vælg Power-On-, bus- og enhedsindstillinger, f.eks. Num Lock-adfærd.

Pas på:

De oplysninger, der er lagret af BIOS Setup Utility, er essentielle. Vær forsigtig, når du foretager ændringer i BIOS. En fejl kan muligvis forårsage, at computeren ikke opfører sig som forventet.

BIOS Setup Utility File-menu

Gennemse systemoplysninger, en systemlogfil og indstillinger for, hvordan du gemmer ændringer i BIOS-indstillinger.

File-menu i BIOS Setup Utility
 • System Information: Viser BIOS-relaterede systemoplysninger, computermodel og serienumre samt en processortypen.

 • About: Læs oplysninger om BIOS Setup Utility.

 • System Log: Gennemse en logfil over BIOS-opdateringer.

 • Set Time and Date: Indstil computerens klokkeslæt og dato

 • Default Setup: Gem ændringer i BIOS-indstillinger som de nye standardindstillinger eller gendan indstillinger til fabriksindstillingerne.

 • Apply Defaults and Exit: Gendan standardindstillingerne på computeren, og afslut opsætningsprogrammet.

 • Ignore Changes and Exit: Ignorer eventuelle ændringer i indstillingerne, og afslut opsætningsprogrammet.

 • Save Changes and Exit: Gemmer eventuelle nye indstillinger og afslutter opsætningsprogrammet.

BIOS Setup Utility Storage-menu

Gennemse specifikationer for lagerspecifikationer og indstillinger, og foretag ændringer af konfigurationsindstillingerne.

Storage-menu i BIOS Setup Utility
 • Device Configuration: Brug piletasterne for at vælge en lagerenhed, og tryk derefter på Enter for at se oplysninger om modelnummer, firmwareversion og serienummer.

  Storage Device Configuration-menu
 • Storage Options: Ændring fra SATA-emulering til AHCI.

  Storage Options-menu
 • Boot Order: Rediger den rækkefølge, som computeren bruger startenhederne i. Brug piletasterne for at gå til det element, du vil ændre, og tryk derefter på Enter for at trække enheden til en ny placering.

  Skærmbilledet Boot Order

BIOS Setup Utility Security-menu

Administrer systemrelaterede sikkerhedsindstillinger og adgangskoder.

Security-menu i BIOS Setup Utility
 • Setup Password: Opret en adgangskode for at få adgang til BIOS Setup Utility.

 • Power-on Password: Opret en adgangskode, der bruges til at tænde for computeren.

 • Device Security: Vælg, om bestemte enheder, f.eks. systemlyd, netværkscontroller og SATA, er skjulte eller tilgængelige.

  Bemærk:

  Hvis computeren bruger integreret lyd på bundkortet, vises systemlyd ikke. Systemlyd vises kun, hvis der er installeret et separat lydkort.

  Device Security-menuen i BIOS Setup Utility
 • USB Security: Aktivér eller deaktiver computerens USB-porte.

 • Slot Security: Aktivér eller deaktiver computerens PCI Express-stik.

 • Network Boot: Aktivér eller deaktiver netværksstartfunktionen.

 • System IDs: Vis computerens system-id'er, herunder UUID (Universally Unique Identifier), SKU-nummer, funktionsbyte og build-id for hardware- og softwarekonfiguration.

  System Id-menuen i BIOS Setup Utility
 • System Security: Rediger systemets sikkerhedsindstillinger som f.eks. virtualiseringsteknologi, udvidelser til softwarebeskyttelse og forhindring af datakørsel. Omfatter mulighed for at gendanne sikkerhedsindstillinger til fabriksindstillingerne.

  System Security-menuen i BIOS Setup Utility
 • Secure Boot Configuration: Aktivér eller deaktiver Secure Boot eller Legacy Boot, vælg nøgletypen Secure Boot.

  Secure Boot Configuration-menuen i BIOS Setup Utility

BIOS Setup Utility Power-menu

Administrer strømindstillinger for hardware og operativsystem, og få vist CPU-blæserhastigheden.

BIOS Power-menu
 • OS Power Management: Aktivér eller deaktiver runtime-strømstyring, og rediger indstillinger for inaktiv strømbesparelse.

  OS Power Management-menuen i BIOS Setup Utility
 • Hardware Power Management: Aktivér eller deaktiver strømstyringsindstillinger for enheder, herunder SATA, S4 og S5.

  Hardware Power Management-menuen i BIOS Setup Utility
 • Thermal: Se hastigheden for CPU-blæseren.

  Thermal-menuen i BIOS Setup Utility

BIOS Setup Utility Advanced-menu

Administrer avancerede strøm- og bus-indstillinger samt enhedsindstillinger, herunder Number Lock-tilstand ved opstart.

Advanced-menu i BIOS Setup Utility
 • Power-On Options: Rediger, hvad der sker, hvis strømmen til computeren afbrydes, og for at ændre funktionsmåden for POST (Power On Self Test).

  Menuen Power-On Options
 • BIOS Power-On: Vælg dage og tidspunkt, hvor computeren skal tænde automatisk.

  BIOS Power-On Options-menu
 • Bus Options: Aktiver eller deaktiver avancerede bus-indstillinger.

  Bus Options-menu
 • Device Options: Skift enhedsindstillinger, f.eks. adfærd for Number Lock-tasten.

  Device Options-menu

Navigering i BIOS Setup Utility-menuerne

Find den tastaturtast, der bruges til at navigere til, og vælg menuer og indstillinger i Setup Utility.

Tastaturtaster og funktioner

Tastaturtast

Beskrivelse af funktion

Pil til venstre eller højre

Vælger et andet menuskærmbillede (flytter markøren til venstre eller højre).

Pil op eller ned

Vælger et element (flytter markøren op eller ned).

Enter

Udfører en kommando eller vælger en undermenu.

F10

Gemmer de aktuelle værdier og vender tilbage til den forrige menu.

Esc

Afslutter menuen eller BIOS Setup Utility uden at gemme ændringer.

Find den aktuelle BIOS-version

Åbn BIOS Setup Utility System Information for at identificere versionen af den installerede BIOS.

 1. Sluk computeren, og vent 5 sekunder.

 2. Tænd computeren, og tryk straks på tasten Esc gentagne gange, indtil startmenuen åbnes.

 3. Tryk på F10 for at åbne BIOS Setup Utility.

 4. Vælg fanen File, brug pil ned for at vælge System Information, og tryk derefter på Enter for at finde BIOS-versionen og dato.

  Sådan finder du BIOS-versionen

Gendan standardindstillingerne i BIOS Setup Utility

Brug BIOS Setup Utility til at gendanne de fabriksinstallerede BIOS-indstillinger.

 1. Vælg fanen File i BIOS Setup Utility.

 2. Vælg Apply Defaults and Exit.

BIOS Setup Utility lukkes, og computeren starter i Windows.

Sådan opdateres BIOS

Du kan opdatere BIOS, både hvis Windows starter eller ikke starter.

Hvis du har brug for at opdatere BIOS for at løse et specifikt problem, forbedre ydeevnen eller understøtte en ny hardwarekomponent eller Windows-opgradering, skal du gå til HP Consumer Desktop pc'er - Opdatering af BIOS (Basic Input Output System) (Windows).

Løs problemer under en BIOS-opdatering

Hvis der opstår et problem i forbindelse med opdatering af BIOS, f.eks. at systemet fryser, eller der vises en fejlmeddelelse, forsøges en automatisk genoprettelse af BIOS.

Systemet er ikke beskadiget, hvis det kan starte i Windows. Hvis det sker, skal du downloade og installere den nyeste BIOS-opdatering fra Download af software og drivere fra HP.

Under en BIOS-opdatering genstart vises en sort skærm, og den automatiske gendannelse mislykkes

Hvis der vises en sort skærm, og automatisk gendannelse mislykkes under en genstart af BIOS-opdateringen, er der to metoder til at gendanne BIOS manuelt.

 • Brug den sikkerhedskopifil, der er gemt på harddisken: Tænd for computeren, og tryk straks og hold nede på Windows-tasten og B-tasten på samme tid, indtil du hører 8 bip. BIOS Update-hjælpeprogrammet åbnes for at udføre en BIOS-gendannelse.

 • Download den samme eller nyere BIOS-fil: Gå til stationære pc'er fra HP - Gendannelse af BIOS (Basic Input Output System), og følg derefter trinene til at oprette en USB-nøgle til BIOS-gendannelse på en anden computer. Indsæt USB-nøglen i den computer, hvor der er problemer med BIOS, for at starte gendannelsen. Hvis der ikke sker noget, efter du har indsat USB-nøglen, skal du genstarte computeren og derefter straks trykke og holde nede på Windows-tasten og B-tasten på samme tid for at starte gendannelsen.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...