solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

HP-pc’er – Løsning af problemer og fejl med lav diskplads (Windows 10)

Når der er for lidt ledig plads på din computerharddisk, installeres opdateringer til Windows muligvis ikke, apps og filer kan ikke downloades og der kan blive vist fejl med manglende diskplads eller advarselsmeddelelser. Computerens eller tablettens ydeevne kan blive upålidelig. Brug disse procedurer til at løse disse problemer og fejl.

Bemærk:

Hvis du bruger en bærbar HP pc med en 32 GB harddisk og har problemer med opgradering på grund af manglende diskplads, skal du gå til HP bærbare pc'er - Frigørelse af lagerplads på en 32 GB harddisk i Windows 10.

Frigørelse af plads på harddisken

Tøm papirkurven, fjern uønskede filer og programmer, og tilpas indstillinger for Systemgendannelse for at frigøre plads på din harddisk.

Kørsel af HP Performance Tune-up Check for at frigøre diskplads

Løs problemer med manglende diskplads ved hjælp af HP Performance Tune-up Check.

 1. Søg efter og åbn HP Support Assistant i Windows, eller klik på ikonet for appen på proceslinjen.

  Hvis appen ikke er installeret på computeren, skal du hente den nyeste version fra webstedet for HP Support Assistant.

  Bemærk:

  HP Support Assistant er påkrævet for at køre HP Performance Tune-up Check.

 2. Gå til HP Performance Tune-up Check for at åbne værktøjet.

  Hvis værktøjet ikke åbnes automatisk, skal du søge efter og åbne HP Support Assistant. Vælg din enhed, og klik derefter på Optimer din ydeevne i afsnittet Rettelser og diagnosticering.

  Hvis du ikke kan køre værktøjet, skal du se Fjernelse af uønskede filer med Lagerplads.

 3. Vælg Tøm papirkurv og Ryd webbrowserens historik, cookies og cache under Yderligere muligheder, og klik derefter på Optimer.

  Værktøjet fjerner uønskede filer fra din harddisk.

  Startskærm til HP Performance Tune-up Check

Hvis problemet fortsætter, skal du fjerne uønskede filer med Lagerplads.

Fjernelse af uønskede filer med Lagerplads

Brug af Lagerplads frigør plads på din computer. Når Lagerplads er korrekt konfigureret, kan den automatisk slette uønskede filer, såsom midlertidige filer, gamle elementer i papirkurven og filer i mappen Downloads, der ikke er tilgået eller brugt for nylig, herunder gamle versioner af Windows.

 1. Søg efter og åbn Indstillinger for lage.

 2. Åbn vinduet Lagerplads, og vælg Midlertidige filer.

  Vælg Midlertidige filer i vinduet med indstillinger for Lagerplads
 3. Marker den størrelse, du ønsker at slette, og klik derefter på Fjern filer.

  Pas på:

  HP anbefaler, at du ikke vælger indstillingen Downloads. Hvis du gør dette, kan du muligvis slette personlige filer.

  Valg af midlertidige filer, der skal fjernes fra computeren
 4. Gå tilbage til vinduet Lager, vælg indstillingen Til under oplysningerne om Lagerplads, og vælg Konfigurer eller kør Lagerplads.

  Aktivering af Lagerplads og valg af Konfigurér Lagerplads, eller kør Lagerplads nu
 5. Åbn vinduet Konfigurér Lagerplads, eller kør Lagerplads nu, vælg, hvor ofte Lagerplads kører, sletter midlertidige filer og tømmer papirkurven og mappen Downloads.

  Konfiguration af indstillinger for Lagerplads
 6. Rul ned til Frigør plads nu, og klik derefter på Ryd nu for at køre Lagerplads med det samme med de tidligere valgte indstillinger.

  Brug af knappen Ryd nu til at køre Lagerplads med det samme med de tidligere valgte indstillinger

Sådan fjerner uønskede programmer med Windows 10

Du kan fjerne ubrugte eller uønskede programmer fra din computer for at øge pladsen på harddisken.

 1. Søg efter og åbn Apps og funktioner.

 2. I vinduet Apps og funktioner skal du vælge den app, du vil fjerne, og derefter klikke på Afinstaller.

  Klik på Afinstaller i indstillingerne for Apps og funktioner
 3. Klik på Afinstaller igen for at bekræfte.

Windows fjerner appen fra computeren.

Justering af indstillinger for Systemgendannelses for at frigøre diskplads

Systemgendannelse er en funktion i Windows, der kan sætte systemsoftware og indstillinger tilbage, som de var på en bestemt dato. Det gør Systemgendannelse ved at gemme ændringer af systemfiler i et gendannelsespunkt. Gendannelsespunkter bruger meget plads på harddisken. En justering af indstillingerne for systemgendannelse kan frigøre plads på harddisken.

 1. Søg efter og åbn Kontrolpanel.

 2. I kontrolpanelets søgefelt skal du skrive system og derefter vælge System.

  Valg af valgmuligheden System i appen Kontrolpanel
 3. Åbn startskærmen til System, og vælg Systembeskyttelse.

  Valg af Systembeskyttelse på startskærmen til System
 4. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Konfigurer.

  Klik på Konfigurer på fanen Systembeskyttelse
 5. Du kan reducere den mængde harddiskplads, systemet reserverer til systemgendannelser, ved at flytte skyderen Maks. diskplads til en mindre procentandel. Du kan vælge mere eller mindre, afhængigt af det ønskede antal gendannelsespunkter samt din harddisks kapacitet.

  Ændring af skyderen Maks. diskplads til en mindre procentdel
 6. Klik på OK for at gemme indstillingerne, og klik derefter på OK igen for at lukke vinduet Egenskaber.

Hvis problemet fortsætter, skal du bekræfte, at der er nok tilgængelig harddiskplads.

Kontrollér, at der er nok harddiskplads tilgængelig

Kontroller mængden af ledig plads på harddisken. Hvis den ledige plads er under 5 % af den samlede diskplads, skal du frigøre plads på disken.

 1. Åbn Stifinder, og navigér derefter til Denne computer.

 2. Under Enheder og drev skal du højreklikke på din primære harddisk (oftest C:). Vælg herefter Egenskaber.

  Valg af Egenskaber i rullemenuen for den primære harddisk
 3. Klik på fanen Generelt for at få vist mængden af ledig plads, som er tilgængelig på harddisken.

  Kontrol af mængden af ledig plads på den primære harddisk
 4. Hvis mindre end 5 % af den samlede harddiskplads er tilgængelig, skal du køre HP Performance Tune-up Check, fjerne filer med Lagerplads og fjerne uønskede programmer for at frigøre mere diskplads.

Flere tip til at frigøre plads

Brug følgende procedurer til at forhindre problemer med pladsmangel.

Brug af mere effektive lagerindstillinger i Windows 10

Hvis din computer har to eller flere drev, kan lagring af personlige filer på den primære disk få pc’en til at køre langsommere. For at forbedre ydeevnen kan du flytte dine personlige filer til en sekundær harddisk.

 1. Søg efter og åbn Indstillinger for lage.

 2. Åbn vinduet Lagerplads, kontrollér den resterende diskplads på den primære harddisk, og gennemgå de forskellige typer filer og den plads, de bruger. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at beslutte, hvilket indhold skal lagres på et andet drev. Klik på Vis flere kategorier for at få vist yderligere filer.

  Brugt plads sorteret efter type af indhold
 3. Rul ned til Flere indstillinger for lager, og vælg derefter Skift, hvor nyt indhold gemmes.

  Valg af Skift, hvor nyt indhold gemmes
 4. På listen skal du klikke på rullemenuen under den type indhold, du vil gemme på en anden harddisk. Vælg derefter det drev, hvor du vil have nyt indhold gemt.

  Pas på:

  Opbevar ikke indhold på gendannelsesdrevet. Hvis du gemmer indhold på dette drev, kan det medføre, at operativsystemet ikke kan genoprettes i tilfælde af et problem.

  Valg af valgmuligheder for harddisk for at spare plads på den primære harddisk
 5. Efter ændring af tildeling af drev skal du klikke på Anvend for at gemme ændringerne.

Konfiguration af Lagerplads for at frigøre plads automatisk

Brug af Lagerplads frigør plads på din computer. Når det er korrekt konfigureret, kan Lagerplads automatisk slette uønskede filer, såsom midlertidige filer, gamle elementer i papirkurven og filer i mappen Downloads, der ikke er tilgået eller brugt for nylig.

Lagerplads fjerner ikke alle de unødvendige filer. Ud over de filer, der automatisk slettes, skal du muligvis slette andre filer, såsom opdateringslogfiler.

 1. Søg efter og åbn Indstillinger for lage.

 2. I vinduet Lager skal du vælge indstillingen Til under oplysningerne om Lagerplads, og vælg Konfigurer eller kør Lagerplads.

  Aktivering af Lagerplads og valg af Konfigurér Lagerplads, eller kør Lagerplads nu
 3. Åbn vinduet Konfigurér Lagerplads, eller kør Lagerplads nu, vælg, hvor ofte Lagerplads kører, sletter midlertidige filer og tømmer papirkurven og mappen Downloads.

  Bemærk:

  Valgmuligheder for Lagerplads kan variere alt efter din version af Windows.

  • Kør Lagerplads: Brug rullemenuen til at vælge, hvornår du vil køre Lagerplads.

  • Midlertidige filer: Marker afkrydsningsfeltet for at slette midlertidige filer og apps, du ikke bruger. Brug rullemenuerne til at beslutte, hvornår filer skal slettes fra papirkurven og mappen Downloads.

  • Frigør plads nu: Vælg Ryd nu for at køre Lagerplads med det samme med de tidligere valgte indstillinger.

  Konfiguration af indstillinger for Lagerplads

Lagring af filer til en ny placering på et sekundært drev

For at gemme filer på en ny placering på en sekundær eller ekstern harddisk skal du ændre placeringen af mapperne til den nye destination, så du undgår forvirring, når du gemmer filer.

Hvis du bruger en flytbar lagerenhed, f.eks. et USB-drev, skal du sørge for at sætte enheden i computeren, hver gang du gemmer noget på den.

 1. Åbn Stifinder, og navigér derefter til Denne computer.

 2. Højreklik på mappen Dokumenter, og vælg derefter Egenskaber.

  Valg af Egenskaber i rullemenuen i mappen Dokumenter
 3. Vælg fanen Placering i vinduet Dokumentegenskaber, og klik derefter på Find destination.

  Valg af Fnd destination på fanen Placering
 4. Gennemse placeringen af den nye dokumentmappe, klik på adresselinjen og kopier derefter den nye adresse.

 5. Ryd feltet i vinduet Dokumentegenskaber, indsæt den nye adresse i feltet, og klik derefter på Anvend.

  Sådan indsættes den nye adresse i feltet Placering
 6. I feltet Flyt mappen skal du klikke på Ja for at flytte filer og indhold fra den gamle placering til den nye placering.

  Du kan gentage denne procedure for at ændre mappernes placering for at undgå forvirring, når du gemmer filer.

Flytning af filer til en ekstern harddisk

Hvis du har data eller filer, du ønsker at gemme, men du ikke behøver dem ret ofte, kan du gemme dem på et flytbart drev. Du kan derefter tilslutte drevet, når du har brug for filerne, og de optager ikke plads på den primære harddisk.

Sørg for, at den eksterne lagerenhed har tilstrækkelig ubrugt plads til at kunne opbevare de filer, du flytter til den.

 1. Tilslut det eksterne drev, åbn lagerplaceringen på din computer, og opret derefter en ny mappe på drevet.

 2. Åbn C:\Brugere\ditnavn på computerens harddisk.

 3. Højreklik på mappen Mine dokumenter eller Dokumenter, og vælg derefter Egenskaber.

 4. Vælg fanen Placering i vinduet Dokumentegenskaber, og klik derefter på Flyt.

 5. I dialogboksen skal du gå til den nye mappe, du har oprettet på den eksterne harddisk, og derefter oprette en ny mappe kaldet Dokumenter. Vælg denne mappe.

 6. Klik på Vælg mappe, og klik derefter på OK for at flytte filerne.

 7. Klik på Ja for at bekræfte, og vent, mens filerne flyttes.