hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printer blev ikke fundet under opsætning af driver (Windows, Mac)

HP-softwaren kan ikke få adgang til din printer under forbindelsesopsætningen med en computer, der kører Windows eller macOS.

Der vises muligvis også en fejlmeddelelse.

 • Printer ikke fundet

 • Kunne ikke finde printeren

 • Ingen enheder fundet

 • Printeren blev ikke fundet på dit trådløse netværk

Løs problem med printer ikke fundet (Windows)

Fejlfindingen med Windows, hvis printeren ikke blev fundet under opsætning.

Brug af HP Print and Scan Doctor (Windows)

Brug HP Print and Scan Doctor på din Windows-computer til at hjælpe med at diagnosticere og løse problemer med udskrivning og scanning.

 1. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Hent HP Print and Scan Doctor, og følg derefter anvisningerne for at installere og åbne værktøjet.

 3. På velkomstskærmen skal du klikke på Start for at vælge din printer og køre diagnosticeringen.

 4. Hvis din printer ikke findes, skal du klikke på Mit produkt findes ikke på listen og derefter følge instruktionerne for at fejlfinde forbindelsen.

Geninstallation af HP-printdriver (Windows)

Afinstaller derefter printerdriveren på en Windows-computer.

 1. Tag alle USB-kabler ud af printeren.

 2. I Windows skal du søge efter og åbne Tilføje eller fjerne programmer.

 3. Søg efter din HP-printers navn i listen over programmer.

  • Hvis du finder din printer, skal du klikke på printernavnet, og derefter klikke på Afinstaller.

  • Hvis du ikke kan finde din printer, skal du søge efter og åbne Printere og scannere, klik på din printer, og klik derefter på Fjernenhed.

 4. Hvis meddelelsen Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja.

 5. Følg vejledningen for at fuldføre softwareinstallationen, og genstart derefter computeren.

 6. Gå til 123.hp.com for at downloade og installere den seneste printerdriver.

Fejlfinding af printerforbindelsen

Identificer og løs problemer med forbindelse til printeren.

Udfør fejlsøgning på printerens USB-forbindelse

Kontroller, om der er skader på USB-kablet. Indsæt kablet igen, og genstart printeren og computeren.

 1. Sluk printeren og computeren.

 2. Fjern USB-kablet fra computeren og printeren, og undersøg derefter kablet.

  • Hvis kablet er beskadiget eller længere end 3 meter (), skal det udskiftes.

  • Hvis kablet er ubeskadiget og kortere end 3 meter (), skal du tilslutte kablet til en anden USB-port på computeren. Porten skal være USB 2.0 eller nyere. Hvis du bruger en USB-hub eller dockingstation, skal du forbinde kablet direkte til computeren.

 3. Slut kablet til printeren, og kontroller, at kablet sidder helt fast på begge porte.

 4. Tænd for computeren, og vent derefter på, at computeren fuldfører opstarten.

 5. Tænd for printeren, og tilføj derefter printeren (Mac), eller vent på, at computeren installerer den nye enhed (Windows).

Fejlfinding af den trådløse printerforbindelse

Kontroller netværksproblemer og opsætningskrav, hvis printeren ikke vises under installation af softwaren, eller hvis trådløse udskriftsjob mislykkes.

 • Dårlig netværksforbindelse: Flyt printeren og computeren eller mobilenheden tættere til den trådløse router, og kontroller derefter, om signalet er blevet bedre. Prøv at åbne et websted for at se, om din internetforbindelse fungerer korrekt. Hvis Wi-Fi-forbindelsen er langsom eller uregelmæssig, skal du genstarte routeren ved at frakoble netledningen og vente 15 sekunder og derefter tilslutte netledningen igen.

 • Printeren er slukket, eller den er i slumretilstand: Tryk på printerens kontrolpanel, eller tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke for printeren. Nogle gange vises printerens status som Offline, selv om den faktisk er klar.

 • Kontroller status for printerforbindelsen: Sørg for, at det trådløse signal er tændt, og at printeren er tilsluttet det samme netværk som din computer eller mobilenhed. Hvis din printer har en indikator ved siden af et ikon for Trådløs, skal du kontrollere, om indikatoren lyser. Hvis den er slukket eller blinker, er printeren tilsluttet netværket.

 • Tilslut printeren til netværket på ny:

  • Printere med berøringsskærm: Åbn guiden Trådløs opsætning fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Netværksopsætning. Vælg navnet på dit netværk, og indtast herefter adgangskoden for at færdiggøre opsætningen af forbindelsen.

  • Printere uden berøringsskærm: Tryk og hold nede på knappen Trådløs på printeren, indtil lampen begynder at blinke. Inden for to minutter skal du trykke og holde nede på WPS-knappen på routeren. Indikatoren på printeren holder op med at blinke, når forbindelsen er gennemført.

 • Genstart enheder: Genstart printeren eller mobilenheden for at rydde mulige fejltilstande.

 • Udskriv en rapport for test af trådløs: Søg efter din printermodel på HP's kundesupportwebsted, og søg derefter efter side med selvtest for at finde dokumentet om, hvordan du udskriver og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under printeropsætning (kun Android, iOS): HP Smart-appen bruger Bluetooth til at hjælpe med at finde printeren og konfigurere den trådløse forbindelse til netværket.

Fejlfinding af kabelforbundet netværksforbindelse

Sørg for, at du bruger et ubeskadiget Ethernet-kabel, og kontroller, om en lampe lyser grønt i nærheden af Ethernet-porten på printeren. Udskriv derefter en netværkskonfigurationsside for at bekræfte forbindelsen.

 1. Sluk printeren, og tag derefter Ethernet-kablet ud af routeren og printeren.

 2. Kontroller, om kablet er beskadiget, og kontroller derefter, at det ikke er et telefonkabel.

  Bemærk:

  Ethernet- og telefonkabler ser ens ud, men Ethernet-kabler er som regel større og har otte synlige ledninger på enden.

 3. Slut kablet til en anden Ethernet- eller LAN-port på routeren, og sæt det derefter i printeren, og kontroller, at det sidder korrekt i begge porte.

 4. Tænd for printeren.

 5. Kontroller lamperne på printerens Ethernet-port for at sikre, at forbindelsen er fuldført. Den grønne lampe bør lyse konstant, og det orange aktivitetslys skal blinke.

 6. Udskriv en netværkskonfigurationsside eller en side med resultater for test af det trådløse netværk.

  • Printere med en kontrolpanelmenu: Udskriv siden fra menuen Trådløs, Netværksindstillinger eller Opsætning.

  • Printere uden en kontrolpanelmenu: Udskriv siden med knapkombinationerne på printerens kontrolpanel.

   På de fleste printere skal du trykke på knapperne Trådløs og Oplysninger på samme tid eller trykke på Trådløs og Start sort/hvid kopiering på samme tid.

   På printere af modellen HP DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-printere skal du trykke og holde nede på knappen Oplysninger, indtil alle knapper i kontrolpanelet lyser, og derefter trykke på knapperne Oplysninger og Genoptag på samme tid.

 7. Under afsnittet Generelle oplysninger skal du kontrollere, at Netværksstatus står som Klar.

  Under afsnittet Generelle oplysninger vises Netværksstatus som Klar

Løs problem med printer ikke fundet (Mac)

Fejlfindingen med din Mac, hvis printeren ikke blev fundet under opsætning.

Nulstil udskrivningssystemet (Mac)

Nulstilling af udskrivningssystemet kan slette alle fejltilstande ved at fjerne alle HP- og ikke-HP-printere, afventende udskriftsjob og foretrukne printerindstillinger.

Pas på:

Nulstilling af udskriftssystemet fjerner alle printere. Efter du har nulstillet udskriftssystemet, skal du igen føje printeren til køen.

 1. Klik på ikonet Apple, klik på Systemindstillinger, og klik derefter på Printere og scannere, Udskriv og scan eller Udskriv og fax.

 2. Højreklik eller control+klik et vilkårligt sted på printerlisten, og klik derefter på Nulstil udskrivningssystem.

  Klik på Nulstil udskrivningssystem
 3. Klik på Nulstil for at bekræfte.

 4. Indtast administratorens navn og adgangskode, og klik derefter på OK for at fuldføre nulstillingen.

 5. Når nulstillingen er færdig, skal du tilføje printeren igen. Klik på plustegnet, vælg din printer på listen, og klik derefter på Tilføj.

Afinstaller HP-printerdriveren, og tilføj din printer med AirPrint (Mac)

Fjern alle printdrivere og al software, der er installeret på din Mac, og tilføj derefter printeren ved hjælp af AirPrint.

 1. Download og åbn HP Easy Start.

 2. Fra HP Easy Start-rullemenuen skal du klikke på Afinstaller HP-Software.

  Klik på Afinstaller HP-software i HP Easy Start
 3. Følg anvisningerne for at afinstallere al software fra HP.

 4. Klik på ikonet Apple, klik på Systemindstillinger, og klik derefter på Printere og scannere, Udskriv og scan eller Udskriv og fax.

 5. Klik på plustegnet.

 6. Vælg printeren på listen.

 7. Klik på felterne Brug eller Udskriv med, vælg AirPrint fra rullemenuen, og klik derefter på Tilføj.

  Valg af din printer på listen, og åbning af feltet Brug
 8. Hvis AirPrint ikke er tilgængelig, eller hvis du har brug for en specifik funktion, som udelukkende er tilgængelige fra HP, skal du gå til Download af software og drivere fra HP for at downloade HP-softwaren til din printer.

Fejlfinding af printerforbindelsen

Identificer og løs problemer med forbindelse til printeren.

Udfør fejlsøgning på printerens USB-forbindelse

Kontroller, om der er skader på USB-kablet. Indsæt kablet igen, og genstart printeren og computeren.

 1. Sluk printeren og computeren.

 2. Fjern USB-kablet fra computeren og printeren, og undersøg derefter kablet.

  • Hvis kablet er beskadiget eller længere end 3 meter (), skal det udskiftes.

  • Hvis kablet er ubeskadiget og kortere end 3 meter (), skal du tilslutte kablet til en anden USB-port på computeren. Porten skal være USB 2.0 eller nyere. Hvis du bruger en USB-hub eller dockingstation, skal du forbinde kablet direkte til computeren.

 3. Slut kablet til printeren, og kontroller, at kablet sidder helt fast på begge porte.

 4. Tænd for computeren, og vent derefter på, at computeren fuldfører opstarten.

 5. Tænd for printeren, og tilføj derefter printeren (Mac), eller vent på, at computeren installerer den nye enhed (Windows).

Fejlfinding af den trådløse printerforbindelse

Kontroller netværksproblemer og opsætningskrav, hvis printeren ikke vises under installation af softwaren, eller hvis trådløse udskriftsjob mislykkes.

 • Dårlig netværksforbindelse: Flyt printeren og computeren eller mobilenheden tættere til den trådløse router, og kontroller derefter, om signalet er blevet bedre. Prøv at åbne et websted for at se, om din internetforbindelse fungerer korrekt. Hvis Wi-Fi-forbindelsen er langsom eller uregelmæssig, skal du genstarte routeren ved at frakoble netledningen og vente 15 sekunder og derefter tilslutte netledningen igen.

 • Printeren er slukket, eller den er i slumretilstand: Tryk på printerens kontrolpanel, eller tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke for printeren. Nogle gange vises printerens status som Offline, selv om den faktisk er klar.

 • Kontroller status for printerforbindelsen: Sørg for, at det trådløse signal er tændt, og at printeren er tilsluttet det samme netværk som din computer eller mobilenhed. Hvis din printer har en indikator ved siden af et ikon for Trådløs, skal du kontrollere, om indikatoren lyser. Hvis den er slukket eller blinker, er printeren tilsluttet netværket.

 • Tilslut printeren til netværket på ny:

  • Printere med berøringsskærm: Åbn guiden Trådløs opsætning fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Netværksopsætning. Vælg navnet på dit netværk, og indtast herefter adgangskoden for at færdiggøre opsætningen af forbindelsen.

  • Printere uden berøringsskærm: Tryk og hold nede på knappen Trådløs på printeren, indtil lampen begynder at blinke. Inden for to minutter skal du trykke og holde nede på WPS-knappen på routeren. Indikatoren på printeren holder op med at blinke, når forbindelsen er gennemført.

 • Genstart enheder: Genstart printeren eller mobilenheden for at rydde mulige fejltilstande.

 • Udskriv en rapport for test af trådløs: Søg efter din printermodel på HP's kundesupportwebsted, og søg derefter efter side med selvtest for at finde dokumentet om, hvordan du udskriver og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under printeropsætning (kun Android, iOS): HP Smart-appen bruger Bluetooth til at hjælpe med at finde printeren og konfigurere den trådløse forbindelse til netværket.

Fejlfinding af kabelforbundet netværksforbindelse

Sørg for, at du bruger et ubeskadiget Ethernet-kabel, og kontroller, om en lampe lyser grønt i nærheden af Ethernet-porten på printeren. Udskriv derefter en netværkskonfigurationsside for at bekræfte forbindelsen.

 1. Sluk printeren, og tag derefter Ethernet-kablet ud af routeren og printeren.

 2. Kontroller, om kablet er beskadiget, og kontroller derefter, at det ikke er et telefonkabel.

  Bemærk:

  Ethernet- og telefonkabler ser ens ud, men Ethernet-kabler er som regel større og har otte synlige ledninger på enden.

 3. Slut kablet til en anden Ethernet- eller LAN-port på routeren, og sæt det derefter i printeren, og kontroller, at det sidder korrekt i begge porte.

 4. Tænd for printeren.

 5. Kontroller lamperne på printerens Ethernet-port for at sikre, at forbindelsen er fuldført. Den grønne lampe bør lyse konstant, og det orange aktivitetslys skal blinke.

 6. Udskriv en netværkskonfigurationsside eller en side med resultater for test af det trådløse netværk.

  • Printere med en kontrolpanelmenu: Udskriv siden fra menuen Trådløs, Netværksindstillinger eller Opsætning.

  • Printere uden en kontrolpanelmenu: Udskriv siden med knapkombinationerne på printerens kontrolpanel.

   På de fleste printere skal du trykke på knapperne Trådløs og Oplysninger på samme tid eller trykke på Trådløs og Start sort/hvid kopiering på samme tid.

   På printere af modellen HP DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-printere skal du trykke og holde nede på knappen Oplysninger, indtil alle knapper i kontrolpanelet lyser, og derefter trykke på knapperne Oplysninger og Genoptag på samme tid.

 7. Under afsnittet Generelle oplysninger skal du kontrollere, at Netværksstatus står som Klar.

  Under afsnittet Generelle oplysninger vises Netværksstatus som Klar

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...