hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere – Forbedring af faxkvalitet

Sendte eller modtagne faxer har lodrette eller vandrette linjer, streger eller dårlig opløsning.

Eksempler på dårlig faxkvalitet
Bemærk:

Fax er en sikker metode til at sende dokumenter, men det er muligvis ikke det bedste valg, hvis du vil sende eller modtage fotos i høj kvalitet. Hvis kvaliteten af dine faxer konstant er dårlig, kan du overveje at scanne i stedet.

Du kan bruge printersoftwaren til at scanne med din printer, eller du kan bruge HP Smart-appen til at scanne med din printer eller din mobile enhed, og derefter sende scanningen via e-mail. Hvis du ikke har HP Smart-appen installeret, skal du downloade den fra 123.hp.com eller fra din foretrukne appbutik.

Forbedring af kvaliteten af modtagne faxer

Udfør fejlfinding af faxindstillinger, og opdater printerens firmware, hvis kvaliteten af dine modtagne faxer ikke er tilfredsstillende.

Bemærk:

Hvis det samme problem opstår, når du kopierer eller sender et udskriftsjob, er problemet ikke relateret til fax. Gå til HP-kundesupport, indtast din printermodel, og søg derefter efter dokumentet Udbedring af dårlig udskriftskvalitet med trin til at løse problemet.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Test faxoverførslen efter hver opgave for at se, om problemet er løst. Du kan sende en testfax til HP Fax Test-tjeneste på 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). Denne gratis tjeneste sender en returfax indenfor 5 til 7 minutter, hvis faxen virker korrekt. Dit faxnummer skal matche det nummer, du har angivet i faxhovedet, for at du kan få faxen retur.

Reducer hastigheden for faxoverførsel

Du kan reducere hastigheden af faxoverførslen for at øge sandsynligheden for en vellykket faxoverførsel og for at forbedre kvaliteten af faxer på bekostning af længere overførselstider.

 1. På printerens kontrolpanel skal du åbne menuen Grundlæggende faxindstillinger, Avancerede faxindstillinger eller Præferencer.

 2. Vælg Hastighed, og tryk derefter på Langsom.

Slå fejlkorrektionstilstand til

Fejlkorrektionstilstand (ECM) registrerer transmissionsfejl og anmoder automatisk om genoverførsel af fejlbehæftede data. Afhængigt af kvaliteten af telefonlinjerne kan ECM forbedre faxkvaliteten. Kontroller, at ECM er tændt.

 1. På printerens kontrolpanel skal du åbne menuen Grundlæggende faxindstillinger, Avancerede faxindstillinger eller Præferencer.

 2. Vælg Fejlkorrektionstilstand, og kontroller derefter, at indstillingen er slået til.

Opdatér printerens firmware

HP udsender jævnligt nye firmwareversioner med printerforbedringer eller rettelser af problemer. Opdatér firmware med jævne mellemrum for at sikre, at du får mest muligt ud af din printer.

 • Opdatér fra printerens kontrolpanel: Mange HP-printere med berøringsskærme eller menuer kan sluttes direkte til HP for at finde og installere opdateringer. Kontrollér, at printeren er på et netværk med en aktiv internetforbindelse. Hvis printeren er tilsluttet vha. et USB-kabel, skal du bruge en af de andre valgmuligheder.

  Find menuen Produktopdatering eller Søg efter opdateringer på printeren ved at trykke på ikonet eller knappen for HP ePrint ( eller ). Eller du kan åbne menuen Opsætning, Service eller Indstillinger, vælge Indstillinger, Printervedligeholdelse eller Værktøjer og derefter vælge Webtjenester, Printeropdatering eller LaserJet-opdatering.

 • Hent opdateringer fra HP's kundesupport: Mens printeren er tændt og sluttet til computeren eller et netværk, skal du gå til Download af software og drivere fra HP for at søge efter og installere tilgængelige opdateringer under Firmware.

 • Installér opdateringer via HP Smart-appen: Åbn HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, skal du downloade den fra 123.hp.com eller fra din app store. Når du har tilføjet printeren, skal du klikke på printerbilledet, klikke på Printerens hjemmeside (EWS) eller Avancerede indstillinger, klikke på Værktøjer eller Webtjenester og derefter klikke på Printeropdateringer.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

Forbedring af kvaliteten af sendte faxer

Rengør scanneren, udfør fejlfinding af faxindstillinger, opdater printerens firmware, hvis kvaliteten af dine afsendte faxer ikke er tilfredsstillende.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Test faxoverførslen efter hver handling, og kontroller derefter, om problemet er løst.

Rengør scannerglaspladen og dele

Fingeraftryk, urenheder, støv eller snavs på scannerglaspladen, under scannerlåget eller i åbningen til dokumentføderen kan forårsage linjer og farvebånd. Rengør disse dele med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med et rengøringsmiddel til glas.

Eksempler på scannertyper

Billedtekst

Beskrivelse

1.

Printer med flatbed-scannerglasplade og -låg

2.

Printer med en dokumentføder til scanning

Rensning af en flatbed-scanner

Rengør scannerglaspladen og undersiden af scannerlåget med en blød, fnugfri klud fugtet med rengøringsmiddel.

 1. Sluk for printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Løft scannerlåget.

 3. Fugt en blød, fnugfri klud med rengøringsmiddel til glas, og rengør scannerglaspladen, glasrillen (hvis den findes), den hvide bagbeklædning under scannerlåget, og den hvide strimmel under låget (hvis den findes), indtil der er rent, tørt og frit for striber.

  Pas på:

  For at beskytte de indvendige printerdele, må der ikke sprøjtes rengøringsmiddel direkte på glaspladen eller på undersiden af låget.

  Rengør scannerglaspladen og under låget, samt andet glas eller hvide strimler (hvis de findes)

  Billedtekst

  Beskrivelse

  1.

  Hvid bagbeklædningen under scannerlåget

  2.

  Hvid strimmel i ADF-scannerlåget (hvis den findes)

  3.

  Strimmel i ADF-scannerglaspladen (hvis den findes)

  4.

  Hovedscannerglasplade

 4. Tilslut strømkablet igen, tænd printeren og luk derefter scannerlåget helt.

Rengøring af en dokumentføder til scanning

Rengør plastik- og glasstrimlerne inde i dokumentføderen med en blød, fnugfri klud fugtet med rengøringsmiddel til glas.

Bemærk:

Nogle printere leveres med en renseklud til dokumentføderen. Hvis du har kluden, skal du lægge den i dokumentføderen og starte et kopieringsjob for at rense scanningsmekanismen.

 1. Sluk printeren, tag strømkablet ud af stikkontakten, og fjern det genopladelige batteri, hvis din printer har et.

 2. Afhængigt af din printermodel, skal du åbne topdækslet, dokumentføderen og dækslet til dokumentføderen.

 3. Fjern eventuelt snavs såsom papirstumper eller papirclips inde i dokumentføderen.

 4. Fugt en blød, fnugfri klud med rengøringsmiddel til glas, og tør scannerglaspladen og den hvide strimmel på undersiden af dokumentføderen, indtil der er rent, tørt og frit for striber.

  Pas på:

  For at beskytte de indvendige printerdele, må der ikke sprøjtes rengøringsmiddel direkte på eller ind i printeren.

 5. Luk eventuelle dæksler og bakker, som du har åbnet.

 6. Tilslut strømkablet igen, genindsæt batteriet, hvis det er nødvendigt, tænd derefter printeren.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Reducer hastigheden for faxoverførsel

Du kan reducere hastigheden af faxoverførslen for at øge sandsynligheden for en vellykket faxoverførsel og for at forbedre kvaliteten af faxer på bekostning af længere overførselstider.

 1. På printerens kontrolpanel skal du åbne menuen Grundlæggende faxindstillinger, Avancerede faxindstillinger eller Præferencer.

 2. Vælg Hastighed, og tryk derefter på Langsom.

Slå fejlkorrektionstilstand til

Fejlkorrektionstilstand (ECM) registrerer transmissionsfejl og anmoder automatisk om genoverførsel af fejlbehæftede data. Afhængigt af kvaliteten af telefonlinjerne kan ECM forbedre faxkvaliteten. Kontroller, at ECM er tændt.

 1. På printerens kontrolpanel skal du åbne menuen Grundlæggende faxindstillinger, Avancerede faxindstillinger eller Præferencer.

 2. Vælg Fejlkorrektionstilstand, og kontroller derefter, at indstillingen er slået til.

Opdatér printerens firmware

HP udsender jævnligt nye firmwareversioner med printerforbedringer eller rettelser af problemer. Opdatér firmware med jævne mellemrum for at sikre, at du får mest muligt ud af din printer.

 • Opdatér fra printerens kontrolpanel: Mange HP-printere med berøringsskærme eller menuer kan sluttes direkte til HP for at finde og installere opdateringer. Kontrollér, at printeren er på et netværk med en aktiv internetforbindelse. Hvis printeren er tilsluttet vha. et USB-kabel, skal du bruge en af de andre valgmuligheder.

  Find menuen Produktopdatering eller Søg efter opdateringer på printeren ved at trykke på ikonet eller knappen for HP ePrint ( eller ). Eller du kan åbne menuen Opsætning, Service eller Indstillinger, vælge Indstillinger, Printervedligeholdelse eller Værktøjer og derefter vælge Webtjenester, Printeropdatering eller LaserJet-opdatering.

 • Hent opdateringer fra HP's kundesupport: Mens printeren er tændt og sluttet til computeren eller et netværk, skal du gå til Download af software og drivere fra HP for at søge efter og installere tilgængelige opdateringer under Firmware.

 • Installér opdateringer via HP Smart-appen: Åbn HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, skal du downloade den fra 123.hp.com eller fra din app store. Når du har tilføjet printeren, skal du klikke på printerbilledet, klikke på Printerens hjemmeside (EWS) eller Avancerede indstillinger, klikke på Værktøjer eller Webtjenester og derefter klikke på Printeropdateringer.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...