hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere – Fejlmeddelelsen "Installation af netværk mislykkedes" (Windows)

Når du forsøger at installere printerdriveren og -softwaren (HP Printer Assistant) med fuld funktionalitet til et trådløst netværk, vises fejlmeddelelsen Installation af netværk mislykkedes.

Der vises et vindue med fejlbeskeden 'Installation af netværk mislykkedes'

Genstart printeren, routeren og computeren

Løs evt. fejltilstande ved at genstarte netværkstilsluttede enheder.

 1. Sluk for printeren.

 2. Træk stikket fra USB- eller Ethernet-kabler ud af printeren. Disse tilslutningstyper kan forhindre, at printeren opretter forbindelse til det trådløse netværk.

 3. Træk netledningen ud af Wi-Fi-routeren, vent femten sekunder, sæt nedledningen i igen, og vent så på, at indikatorerne viser en tilsluttet status.

 4. Genstart computeren.

 5. Tænd for printeren.

Afinstallation af HP-printersoftwaren (Windows)

Afinstaller HP-printersoftware, og fjern derefter printeren fra listen Enheder.

 1. Frakobl printeren fra computeren eller netværket.

 2. I Windows skal du søge efter og åbne Tilføje eller fjerne programmer.

 3. På listen over installerede programmer skal du klikke på navnet på HP-printeren og derefter klikke på Afinstallér. Hvis navnet på din printer ikke vises, skal du vælge HP Smart og derefter klikke på Afinstallér.

 4. Hvis meddelelsen Kontrol af brugerkonti vises, skal du klikke på Ja.

 5. Følg vejledningen for at fuldføre softwareinstallationen, og genstart derefter computeren.

  Bemærk:

  Hvis afinstallationen mislykkes, skal du bruge Fejlfinding ved installation og afinstallation af program (på engelsk) og derefter prøve at afinstallere igen.

 6. I Windows skal du søge efter og åbne Kontrolpanel.

 7. Klik på Enheder og printere.

 8. For hvert printerikon, der repræsenterer navnet på din HP-printer, skal du højreklikke på ikonet og derefter klikke på Fjern enhed eller Afinstallér enhed.

  Bemærk:

  Hvis der ikke vises nogen printerikoner, er printeren allerede fjernet.

Printersoftwaren og -driveren er afinstalleret.

Der er muligvis stadig en anden relateret HP-software på systemet. Hvis du ikke ønsker en bestemt softwaretitel, skal du afinstallere den fra Tilføj eller fjern programmer.

Brug af HP Print and Scan Doctor (Windows)

Brug HP Print and Scan Doctor på din Windows-computer til at hjælpe med at diagnosticere og løse problemer med udskrivning og scanning.

 1. Kontroller, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Hent HP Print and Scan Doctor, og følg derefter anvisningerne for at installere og åbne værktøjet.

 3. På velkomstskærmen skal du klikke på Start for at vælge din printer og køre diagnosticeringen.

 4. Hvis din printer ikke findes, skal du klikke på Mit produkt findes ikke på listen og derefter følge instruktionerne for at fejlfinde forbindelsen.

Reparér Windows-systemfiler

Brug Microsofts værktøj til kontrol af systemfiler (System File Checker (SFC)) til at reparere beskadigede eller ødelagte systemfiler.

 1. Luk alle åbne programmer og apps, der kører i Windows.

 2. Søg efter kommando i Windows, højreklik på Kommandoprompt på listen over søgeresultater, og vælg derefter Kør som administrator.

 3. Indtast sfc /scannow i kommandoprompten, og tryk derefter på Enter.

 4. Hvis meddelelsen Windows Ressourcebeskyttelse har fundet ødelagte filer og repareret dem vises, skal du geninstallere HP-driveren og -softwaren.

Andre installationsmetoder, du kan prøve

En af følgende installationsmetoder kan måske løse installationsproblemet.

Installer HP Smart-appen, og konfigurer printeren

Få HP Smart-appen til Android, Apple iOS og iPadOS, Windows 10 og Mac for at konfigurere og bruge din HP-printer til at udskrive, scanne, kopiere og administrere indstillingerne.

 1. Placer printeren tæt på Wi-Fi-routeren.

 2. Kontroller, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 3. Download HP Smart-appen fra 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows 10) eller HP Smart - Mac App Store.

 4. Åbn appen for at konfigurere din printer.

  • Hvis din printer vises, skal du følge vejledningen for at fuldføre opsætningen.

  • Hvis din printer ikke vises, eller hvis du vil tilføje en anden printer til appen, skal du klikke på plustegnet og derefter følge instruktionerne for at tilføje printeren.

  • Fortsæt til næste trin, hvis printeren ikke vises.

 5. Gendan netværksstandarderne fra printeren for at skifte til tilstanden for første opsætning af trådløs forbindelse.

  • De fleste HP-printere med berøringsskærm: På printeren skal du vælge Gendan netværksindstillinger fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Gendan indstillinger.

  • De fleste HP-printere uden berøringsskærm: Tryk på og hold nede på knapperne Trådløs og Annuller, indtil den trådløse indikator og strømindikatoren begynder at blinke.

  • Laserprintere fra HP: Tryk og hold nede på knappen Trådløs, indtil OBS-indikatoren blinker. Printeren genstarter måske.

  • HP Tango-printere: Tryk på og hold knappen Trådløs på bagsiden af printeren nede, indtil Edge-lyset blinker blåt.

 6. Inden for to timer skal du klikke på plustegnet i HP Smart-appen for at tilføje printeren og konfigurere den på dit trådløse netværk.

Installér printeren ved at tilføje en ny TCP/IP-port

Tilføj en ny TCP/IP-port med appen Enheder og printere i Windows for at installere printeren.

 1. Tænd for printeren.

 2. Søg efter kontrolpanel i Windows, og vælg derefter Kontrolpanel på listen med resultater.

 3. Klik på Hardware og lyd, og klik derefter på Enheder og printere.

 4. Klik på Tilføj en printer.

  Tilføj en printer med Enheder og printere
 5. Klik på Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer, hvis det er tilgængeligt.

 6. Klik på Den printer, jeg skal bruge, bliver ikke vist.

 7. Vælg Tilføj en printer ved hjælp af TCP/IP-adresse eller værtsnavn, og klik derefter på Næste.

 8. Vælg TCP/IP-enhed i rullemenuen Enhedstype.

 9. Indtast printerens IP-adresse i feltet Værtsnavn eller IP-adresse.

 10. Fjern krydset fra afkrydsningsfeltet Forespørg printeren, og vælg automatisk den driver, du vil bruge, og klik derefter på Næste.

  Fjern krydset fra afkrydsningsfeltet Forespørg printeren
 11. Klik på Windows Update i vinduet Installér printerdriveren.

 12. Når opdateringen er fuldført, skal du vælge HP på listen Producent, vælge din printer på listen Printere og derefter klikke på Næste.

Installation af printeren med en Universal-printerdriver (LaserJet-printere)

Overførsel og installation af en Universal-printerdriver (UPD) løser muligvis fejlen med installation af trådløs forbindelse for LaserJet-printere.

 1. Tænd for printeren.

 2. Gå til Download af software og drivere fra HP, og indtast derefter navnet på din printermodel og dit printernummer.

 3. Klik på Hent ved siden af Driver – Universal-printerdriver.

 4. Når overførslen er udført, skal du åbne filen og følge instruktionerne.

Kontakt HP's kundesupport

Hvis de foregående trin ikke løste problemet, skal du kontakte HP's kundesupport for at få yderligere hjælp.

 1. Gå til HP's kundesupport – Kontakt.

 2. Indtast produktets serienummer for at få vist garantistatus og om nødvendigt ændre din placering.

 3. Vælg en suppportmulighed. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...