hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Opsætning af printere fra HP (Apple AirPrint for Mac)

AirPrint er en indbygget udskrivningsløsning til Mac-computere. Du kan udskrive fra de fleste apps, der har en udskrivningsfunktion.

Bemærk:

Hvis du vil have adgang til yderligere printerfunktioner såsom scanning og HP-printerværktøjer, skal du downloade og installere HP Smart - Mac App Store (på engelsk).

Tilføjelse af printeren i macOS med AirPrint

Hvis du vil konfigurere en HP-printer med AirPrint, skal du føje printeren til udskriftskøen under Systemindstillinger.

 1. Sørg for, at printeren er sluttet til din Mac eller det samme trådløse netværk, som din Mac har forbindelse til.

  • USB-forbindelse: Slut kablet til USB-porten på bagsiden af printeren og til en tilgængelig port på din Mac.

  • Trådløs forbindelse til printere med menuer i kontrolpanelet: Åbn menuen Opsætning, Netværk eller Trådløs på printeren, vælg Guide til trådløs opsætning, og følg derefter vejledningen på skærmen for at tilslutte printeren.

  • Trådløs forbindelse til printere uden menuer i kontrolpanelet: Tryk og hold på Trådløs-knappen i tre sekunder, indtil indikatoren for trådløs blinker. Tryk på WPS-knappen på din router, og vent derefter, mens printeren opretter forbindelse til netværket.

   Hvis din router ikke har en WPS-knap, skal du downloade HP Smart-appen på din Mac eller mobilenhed og derefter følge instruktionerne i appen for at konfigurere printeren på Wi-Fi-netværket.

  • Kabelforbundet (Ethernet) netværksforbindelse: Slut netværkskablet til printerens Ethernet-port og til en tilgængelig port på routeren eller adgangspunktet. Det grønne lys bør lyse konstant på printerporten, og det orange aktivitetslys bør blinke.

 2. Åbn Apple-menuen , klik på Systemindstillinger, og klik derefter på Udskriv og scan eller Printere og scannere.

 3. Led efter din printer på listen Printere.

  • Hvis printeren er findes på listen, skal du fjerne printeren, før du tilføjer den med AirPrint. Klik på printernavnet, klik på minustegnet, klik på Slet printer, og klik derefter på plustegnet for at åbne vinduet Tilføj.

  • Hvis printeren ikke findes på listen, skal du klikke på plustegnet.

 4. Vælg din printer i vinduet Tilføj, og vælg derefter AirPrint eller Secure AirPrint i feltet Brug.

  Tilføjelse af en printer til Systemindstillinger vha. AirPrint
 5. Klik på Tilføj for at fuldføre opsætningen.

 6. Send et udskriftsjob for at sikre, at printeropsætningen lykkedes.

Ofte stillede spørgsmål

Har du stadig spørgsmål? Find yderligere svar og hjælp.

Hvordan bruger jeg printerens funktioner og indstillinger med AirPrint?

Apple understøtter alle standardudskrivnings- og scanningsfunktioner og -indstillinger med AirPrint.

 • Opsætning og indstillinger for udskriftsjobbet: Klik på Filer > Udskriv. Vælg et tastaturlayout til appen Fotos, og klik derefter på Udskriv. Klik på Vis oplysninger for at få vist alle muligheder og indstillinger.

 • Scanning af dokumenter og fotos: Klik på Apple-menuen , klik på Systemindstillinger, og klik derefter på Udskriv og scan eller Printere og scannere. Klik på Scan, klik på Åbn scanner, og klik derefter å Vis oplysninger for at få vist alle muligheder og indstillinger.

  Ændring af scanningsindstillinger i vinduet Scan

  Yderligere scanningsindstillinger:

  • HP Easy Scan-app: Gå til 123.hp.com for at installere fuldfunktionsdriver og -software. Når du har fuldført printeropsætningen, skal du gå til programmer for at finde og åbne HP Easy Scan. Afhængigt af din printer understøtter denne app scanning fra printerens kontrolpanel til computeren eller til en e-mailkonto, tosidet scanning (dupleks) og oprettelse af redigerbare scanningsfiler.

  • HP Smart-appen: Installer HP Smart - Mac App Store (på engelsk). Åbn appen, og klik derefter på plustegnet for at konfigurere din printer. Klik på feltet Scan på startskærmbilledet for at få vist indstillinger til at scanne fra printeren, importere en eksisterende fil eller bruge computerens kamera eller et webkamera til at optage og redigere et foto eller dokument.

  • Apple Billedoverførsel: Åbn Image Capture fra listen Programmer, klik på dit printernavn i listen Enheder eller Delt, og klik derefter på Vis oplysninger for at få vist alle muligheder og indstillinger.

 • Kontroller de anslåede blækniveauer: Se indikatorerne for blækniveau på kontrolpanelet, hvis der er nogen. Eller udskriv en testside eller printerstatusrapport.

 • Gå til printerens webside (netværksprintere): Åbn vinduet Udskriv og scan eller Printere og scannere, vælg din printer, klik på Indstillinger og forbrugsvarer, og klik derefter på Vis printerens webside.

  Klik på Vis printerens webside
 • Fax: Brug knapper og menuer på printerens kontrolpanel.

Hvad hvis min Mac ikke kan finde min printer?

Prøv disse trin til fejlfinding, hvis din Mac ikke finder AirPrint-printeren.

 • Kontroller printerforbindelsen. Kontroller menuen Trådløs eller Indstillinger på printerens kontrolpanel, eller udskriv en netværkskonfigurationsside, og kontroller derefter, om printeren er tilsluttet det trådløse netværk.

 • Kontroller computerforbindelsen. På din Mac skal du klikke på ikonet Netværk og derefter kontrollere, at din Mac har forbindelse til det trådløse netværk.

 • Kontroller, om der er opdateringer til Mac. Åbn Apple-menuen , klik på Om denne Mac, og klik derefter på Softwareopdatering for at opdatere din Mac.

 • Opdater printerens firmware. Gå til Download af software og drivere fra HP for at søge efter og hente firmwareopdateringer til din printer.

 • Genstart routeren, printeren og din Mac. Frakobl routeren, sluk printeren, og luk derefter alle programmer på din Mac, og luk den ned. Tænd routeren, vent på, at internetforbindelsen oprettes, tænd printeren, og tænd derefter for din Mac.

 • Nulstil udskrivningssystemet. Åbn Apple-menuen , klik på Systemindstillinger, og klik derefter på Udskriv og scan eller Printere og scannere. Højreklik eller Ctrl og klik et vilkårligt sted på printerlisten, og klik derefter på Nulstil udskrivningssystem. Genstart printeren, og tilføj derefter printeren igen på listen.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...