hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Stationære pc'er fra HP – Computeren starter ikke og afgiver en LED- eller bipkode

En af de første ting, en computer gør, når den tænder, er at køre en hardwaretest for at sikre, at alting fungerer korrekt. Hvis din stationære computer finder en fejl, starter den måske ikke, og lysdioderne (LED) blinker, eller computeren udsender en biplyd.

Udfør en strømnulstilling af din computer

Udfør en strømnulstilling (eller total nulstilling) for at slette alle oplysninger fra computerens hukommelse uden at slette personlige data.

Strømnulstilling af din stationære computer

Udfør en strømnulstilling på din stationære computer.

 1. Sluk for computeren.

 2. Frakobl alle eksterne enheder, og frakobl derefter netledningen.

 3. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i ca. 15 sekunder, mens netledningen er frakoblet.

 4. Når du har drænet kondensatorerne, skal du tilslutte netledningen. Lad eksterne enheder være frakoblet.

 5. Tænd computeren.

Identificer den stationære computers LED- eller bipkode

Særlige mønstre af lange og korte blink med lysdioder (LED) eller hørbare korte bip kan hjælpe med at identificere en række problemer.

Bemærk:

Diagnostiske LED-indikatorer og hørbare bipkoder er ikke tilgængelige på alle modeller.

Gennemgå følgende for at finde sekvensen for LED-blink eller computerbip.

 • Den røde LED-indikator blinker for at repræsentere en større fejlkategori (lange blink).

 • Den hvide LED-indikator blinker for at repræsentere en mindre fejlkategori (korte blink).

 • Der er en pause på ét (1) sekund efter det sidste større blink.

 • Der er en pause på to (2) sekunder efter det sidste mindre blink.

 • Blinkfejlkodesekvenser fortsætter, indtil du tager stikket ud af computeren eller trykker på tænd/sluk-knappen.

 • Bipfejlkodesekvenser sker i de første fem (5) gentagelser af mønsteret og stopper derefter.

Den røde indikator blinker to gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at BIOS-hovedområdet (DXE) er blevet beskadiget, og at der ikke findes et tilgængeligt binært billede til genoprettelse. Det kan også opstå ved opdatering af BIOS.

 1. Giv systemet tid til at fuldføre sine opdateringer og eventuelle ændringer.

 2. Prøv Sikker startgenoprettelse, hvis opdateringerne ikke installeres som forventet.

Den røde indikator blinker to gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at politikken for den integrerede controller kræver, at du indtaster en tasterækkefølge.

 1. Følg eventuelle prompter.

 2. Prøv Sikker startgenoprettelse, hvis problemet fortsætter.

Den røde indikator blinker to gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at den integrerede controller kontrollerer eller gendanner startblokken.

 1. Lad systemet forsøge på at gendanne BIOS.

 2. Prøv Sikker startgenoprettelse, hvis problemet fortsætter efter et par minutter.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Det betyder, at der er en potentiel hukommelsesfejl.

Test computerhukommelsen

Brug BIOS-opsætningsprogrammet til at udføre en hukommelses-selvtest.

 1. Kontrollér at netledningen er sluttet til computeren.

 2. Sluk computeren, men lad netledningen være tilsluttet.

 3. Tænd for computeren, og tryk derefter straks gentagne gange på tasten F10, indtil BIOS-opsætningsmenuen åbnes.

 4. I BIOS-opsætningsmenuen skal du bruge piletasterne til at vælge Diagnostics og derefter vælge Memory Test.

 5. Tryk på Enter, og vælg derefter Yes.

 6. Vent på, at testen fuldføres.

 7. Når testen er fuldført, skal du notere resultaterne og derefter trykke på F10 for at gemme og afslutte.

 8. Tryk på Enter for at afslutte og gemme ændringer.

Genindsæt hukommelsesmodulet

Sæt hukommelsesmodulet i igen fra computerens inderside.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, og frakobl derefter netledningen og alle andre kabler.

 2. Fjern sideadgangspanelet.

  Fjernelse af sideadgangspanelet på en stationær computer
 3. Find hukommelsesmodulet.

  Du finder hukommelsesmodulets placering ved at gå til HP-kundesupport og derefter åbne vedligeholdelses- og servicevejledningen for oplysninger om installeret hukommelse på din computer.

 4. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 5. Sæt hukommelsesmodulerne i computeren igen, og sørg for, at hakkene på modulerne flugter med tapperne i hukommelsesstikket. Tryk ned på hukommelsesmodulet for at få det på plads.

 6. Sæt sideadgangspanelet på igen, og slut netledningen til igen.

 7. Tænd computeren.

 8. Bekræft, at computeren kan starte og køre i Windows-operativsystemet.

  Kontakt HP-kundesupport hvis computeren ikke starter i Windows.

Udskift den berørte komponent

Udskift den berørte del eller komponent, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en produktreparation eller -udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at der er en potentiel fejl i grafikchippen.

Kontakt HP-kundesupport for at få yderligere hjælp.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at der er en potentiel strømforsyningsfejl.

 1. Reducer til minimumkonfiguration (CPU, bundkort, strømforsyningsenhed, 1 DIMM-hukommelsesmodul), og isoler derefter fejlkomponenten.

 2. Reducer yderligere, hvis problemet fortsætter.

 3. Test systemet med en strømforsyningsenhed, du ved fungerer.

 4. Kontakt HP-kundesupport for at få yderligere hjælp til udskiftning af komponenten, systemkortet, processoren (CPU) eller strømforsyningsenheden, hvis problemet fortsætter.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker fem hvide lys kortvarigt

Det betyder, at computeren ikke registrerer processoren (CPU'en).

Kontakt HP-kundesupport for reparation pga. af fejl på systemkort eller på CPU.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker seks hvide lys kortvarigt

Det betyder, at processoren ikke understøtter en aktiveret funktion.

Find produktnummeret på den stationære computer

Find produktnavn, nummer og serienummer på computeren eller på den kasse, den blev leveret i.

 • På siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på siden af kassen
 • Øverst eller bag på kassen

  Lokalisering af produktmærkaten øverst og bag på kassen
 • På forsiden eller siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på forsiden og på siden af kassen
 • På den kasse, som computeren blev leveret i

  Lokalisering af produktmærkaten

Nulstil CMOS

Nulstil CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) for din computer.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, og frakobl derefter netledningen og alle andre kabler fra computeren.

 2. Kontrollér, at du har computerens modelnummer, gå til HP-kundesupport, og gå til produktsiden for din computermodel.

 3. Åbn dokumentet med specifikationer eller servicevejledningen for at få oplysninger om bundkortet, og find derefter trinnene til nulstilling af CMOS.

  Trinnene til nulstilling af CMOS kan hedde Rydning af CMOS eller lignende.

  • Hvis vejledningen angiver trin til nulstilling af CMOS: Følg instruktionerne.

  • Hvis vejledningen ikke angiver trin til nulstilling af CMOS: Fortsæt med disse trin.

 4. Mens computeren er slukket, skal du trykke på knappen Tænd/sluk ti (10) gange for helt at aflade elektriciteten fra systemet.

 5. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 6. Åbn computeren for at få adgang til bundkortet.

 7. Fjern eller frakobl CMOS-batteriet fra bundkortet.

  Eksempel på forskellige CMOS-batterityper
 8. Bekræft, at alle elektricitetskilder er fjernet eller koblet fra computeren, herunder CMOS-batteriet.

 9. Tryk på knappen Tænd/sluk i mindst 60 sekunder for at dræne al strøm fra computeren og nulstille CMOS-værdierne på bundkortet.

 10. Tilslut eller installer CMOS-batteriet igen, og luk derefter computeren.

 11. Tilslut netledningen til den stationære computer, og tænd derefter for computeren.

  Der vises en meddelelse, der bekræfter CMOS-nulstillingen. Meddelelsen afhænger af modellen.

  Eksempel på en meddelelse, der vises for at angive CMOS-nulstillingen
 12. Bekræft, at klokkeslættet i BIOS er sat til 00:00.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trinnene for at nulstille CMOS, men trykke på knappen Tænd/sluk og holde den nede i 120 sekunder, mens du dræner al strøm fra computeren.

Udskift den berørte komponent

Udskift den berørte del eller komponent, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en produktreparation eller -udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den røde indikator blinker fire gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Det betyder, at processoren (CPU'en) måske overophedes.

Bekræft, at ventilatorerne fungerer korrekt

Undersøg ventilatorerne indvendigt i computeren for at sikre, at de fungerer som forventet.

Pas på:

Hvis en ventilator ikke fungerer korrekt, skal du stoppe med at bruge computeren. Det kan beskadige indvendige dele, hvis de bliver udsat for konstant høje temperaturer.

 1. Tænd computeren.

 2. Find ventilatorerne inde i kabinettet. Placeringen varierer afhængigt af computermodellen.

  Pas på:

  Du kan bruge en lommelygte som hjælp til at finde hver enkelt ventilator, men undgå at bruge lommelygten inde i computeren for at undgå at beskadige de interne komponenter.

  Lokalisering af ventilatorer på stationære og Slimline-computere fra HP

  Ventilatortype

  1.

  Strømforsyningsventilator

  2.

  Grafikkortventilator

  3.

  Processorventilator

  4.

  Ventilationsåbning til strømforsyningsventilator

  5.

  Ventilationsåbning til kabinetventilator

  6.

  Kabinetventilator

 3. Se efter, om der eventuelt er ventilatorer, der ikke fungerer eller frembringer højlydt, brummende støj.

Rens ventilationsåbningerne i den stationære pc

Rens ventilationsåbningerne i den stationære pc for at fjerne støv og snavs, der kan have ophobet sig i og omkring ventilationsåbningerne over tid, og som blokerer for luftstrømmen og får ventilatorerne til at arbejde hårdere end normalt for at fjerne varmen.

 1. Sluk computeren, tag netledningen og kablerne ud af stikkontakten, og vent derefter på, at computeren køler ned.

 2. Brug en støvsuger til at rengøre de udvendige ventilationsåbninger, specielt ved strømforsyningen.

  Pas på:

  For at undgå at beskadige de indre dele skal du ikke bruge støvsugeren inden i computeren.

  Lokalisering af ventilationsåbningerne på bagsiden af computeren
 3. Fjern sidepanelet fra computeren.

  Fjernelse af sidepanelet fra en stationær computer
 4. Brug en trykluftsdåse til at rengøre ventilatorer og komponenter inden i computeren.

 5. Sæt sidepanelet på igen, tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Find produktnummeret på den stationære computer

Find produktnavn, nummer og serienummer på computeren eller på den kasse, den blev leveret i.

 • På siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på siden af kassen
 • Øverst eller bag på kassen

  Lokalisering af produktmærkaten øverst og bag på kassen
 • På forsiden eller siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på forsiden og på siden af kassen
 • På den kasse, som computeren blev leveret i

  Lokalisering af produktmærkaten

Nulstil CMOS

Nulstil CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) for din computer.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, og frakobl derefter netledningen og alle andre kabler fra computeren.

 2. Kontrollér, at du har computerens modelnummer, gå til HP-kundesupport, og gå til produktsiden for din computermodel.

 3. Åbn dokumentet med specifikationer eller servicevejledningen for at få oplysninger om bundkortet, og find derefter trinnene til nulstilling af CMOS.

  Trinnene til nulstilling af CMOS kan hedde Rydning af CMOS eller lignende.

  • Hvis vejledningen angiver trin til nulstilling af CMOS: Følg instruktionerne.

  • Hvis vejledningen ikke angiver trin til nulstilling af CMOS: Fortsæt med disse trin.

 4. Mens computeren er slukket, skal du trykke på knappen Tænd/sluk ti (10) gange for helt at aflade elektriciteten fra systemet.

 5. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 6. Åbn computeren for at få adgang til bundkortet.

 7. Fjern eller frakobl CMOS-batteriet fra bundkortet.

  Eksempel på forskellige CMOS-batterityper
 8. Bekræft, at alle elektricitetskilder er fjernet eller koblet fra computeren, herunder CMOS-batteriet.

 9. Tryk på knappen Tænd/sluk i mindst 60 sekunder for at dræne al strøm fra computeren og nulstille CMOS-værdierne på bundkortet.

 10. Tilslut eller installer CMOS-batteriet igen, og luk derefter computeren.

 11. Tilslut netledningen til den stationære computer, og tænd derefter for computeren.

  Der vises en meddelelse, der bekræfter CMOS-nulstillingen. Meddelelsen afhænger af modellen.

  Eksempel på en meddelelse, der vises for at angive CMOS-nulstillingen
 12. Bekræft, at klokkeslættet i BIOS er sat til 00:00.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trinnene for at nulstille CMOS, men trykke på knappen Tænd/sluk og holde den nede i 120 sekunder, mens du dræner al strøm fra computeren.

Klargøring til udskiftning af computerens dele

Gør klar til udskiftning af en computerdel ved at kontrollere, at din computer, komponenterne og arbejdsområdet er parat.

 1. Sluk computeren, og vent derefter på, at komponenterne afkøles.

 2. Træk strømkablet ud af computeren, og træk derefter strømkablet ud af stikkontakten, overspændingsbeskyttelsen, forlængerledningen eller stikdåsen.

 3. Flyt computeren til en ren, flad og stabil overflade på et gulv uden gulvtæppe med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader som følge af elektrostatisk udladning (ESD). HP anbefaler at bruge anti-statiske håndledsremme.

 4. Opbevar dele eller komponenter i deres beskyttelsesemballage, indtil du er klar til at installere dem.

 5. Kontroller, at du har en skruetrækker med lige kærv, afhængigt af din computermodel.

Udskift termopastaen på processoren

Termopastaen kan udtørre og krakelere med tiden, så ventilatorerne inde i computeren skal arbejde hårdere, hvilket lægger ekstra pres på processoren. Hvis termopastaen mellem kølekappen og processoren udskiftes, kan det hjælpe computeren til at opretholde en optimal indvendig temperatur.

 1. Sluk for computeren, frakobl netledningen og eventuelle kabler, og vent derefter på, at komponenterne afkøles.

 2. Hav følgende materialer klar:

  • Termopasta

  • En fladhovedet eller TR15-skruetrækker

  • Vatpinde eller mikrofiberklud

  • En håndledsrem til elektrostatisk udladning (ESD) eller en ledende skumpude til korrekt jordforbindelse

  • Rengøringsopløsning som f.eks. isopropylalkohol eller et rengøringsmiddel til termiske forbindelser

   Pas på:

   Undgå at bruge standard 70 % sprit, da det kan forårsage korrosion og beskadige indvendige dele.

 3. Frakobl netledningen og eventuelle kabler fra computeren

 4. Skub sidepanelet bagud og væk fra computeren, og sæt derefter panelet til side.

  Advarsel:

  Kanterne på metalpaneler kan lave rifter i huden. Sørg for ikke at lade huden glide langs indvendige metalkanter på computeren.

 5. Anbring forsigtigt den stationære pc på siden, så bundkortet ligger parallelt med arbejdsoverfladen.

 6. Jord dig selv for at fjerne eventuelt opbyggede, elektrostatiske udladninger (ESD), før du rækker ind i computeren.

  Pas på:

  Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 7. Frakobl strømkablet til processorventilatoren fra bundkortet.

  Frakobling af strømkablet til processorventilatoren fra bundkortet
 8. Fjern de fire skruer rundt om processorventilatoren i et stjernemønster i stedet for med uret, så du undgår unødvendigt pres på bundkortet.

  Fjern de fire skruer i et stjernemønster
 9. Træk ventilatoren op og væk fra bundkortet, og sæt den med ventilatoren pegende nedad på en plan overflade.

 10. Fugt en vatpind eller en mikrofiberklud med en rengøringsopløsning som f.eks. isopropylalkohol.

  Fugt en mikrofiberklud let med en renseopløsning
 11. Find termopastaen på processoren.

  Lokalisering af termopastaen på processoren

  1.

  Kølekappe

  2.

  Processor

 12. Rengør forsigtigt processorens overflade, indtil al termopasta er fjernet.

  Pas på:

  Fjern ikke processorchippen fra sin sokkel. Den har sarte ben, der nemt kan blive beskadiget.

  Rengøring af al termopastaen fra processoren
 13. Rens overfladen på kølekappen, indtil al termopastaen er fjernet.

  Rengøring af al termopastaen fra kølekappen
 14. Kontrollér kølekappen og processorens kanter for termopasta, og fjern derefter eventuelle rester af pasta.

 15. Påfør en mængde termopasta på størrelse med en ært på midten af processoren.

  Påføring af en mængde termopasta på størrelse med en ært
 16. Centrér kølekappen oven på processoren, og juster derefter skruerne efter de tilsvarende huller på bundkortet.

  Centrering af kølekappen oven på processoren
 17. Fastgør skruerne i et stjernemønster, indtil der mærkes modstand.

  Pas på:

  Overspænd ikke skruerne. Et overdrevent tryk kan beskadige processorsoklen og få bundkortet til at knække.

  Fastgørelse af kølekappen
 18. Tilslut ventilatorens strømkabel igen i stikket på bundkortet.

 19. Sæt sidepanelet på plads igen på computeren.

 20. Tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Udskift den berørte komponent

Udskift den berørte del eller komponent, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en produktreparation eller -udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den røde indikator blinker fire gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at computerens temperatur er for høj.

Bekræft, at ventilatorerne fungerer korrekt

Undersøg ventilatorerne indvendigt i computeren for at sikre, at de fungerer som forventet.

Pas på:

Hvis en ventilator ikke fungerer korrekt, skal du stoppe med at bruge computeren. Det kan beskadige indvendige dele, hvis de bliver udsat for konstant høje temperaturer.

 1. Tænd computeren.

 2. Find ventilatorerne inde i kabinettet. Placeringen varierer afhængigt af computermodellen.

  Pas på:

  Du kan bruge en lommelygte som hjælp til at finde hver enkelt ventilator, men undgå at bruge lommelygten inde i computeren for at undgå at beskadige de interne komponenter.

  Lokalisering af ventilatorer på stationære og Slimline-computere fra HP

  Ventilatortype

  1.

  Strømforsyningsventilator

  2.

  Grafikkortventilator

  3.

  Processorventilator

  4.

  Ventilationsåbning til strømforsyningsventilator

  5.

  Ventilationsåbning til kabinetventilator

  6.

  Kabinetventilator

 3. Se efter, om der eventuelt er ventilatorer, der ikke fungerer eller frembringer højlydt, brummende støj.

Rens ventilationsåbningerne i den stationære pc

Rens ventilationsåbningerne i den stationære pc for at fjerne støv og snavs, der kan have ophobet sig i og omkring ventilationsåbningerne over tid, og som blokerer for luftstrømmen og får ventilatorerne til at arbejde hårdere end normalt for at fjerne varmen.

 1. Sluk computeren, tag netledningen og kablerne ud af stikkontakten, og vent derefter på, at computeren køler ned.

 2. Brug en støvsuger til at rengøre de udvendige ventilationsåbninger, specielt ved strømforsyningen.

  Pas på:

  For at undgå at beskadige de indre dele skal du ikke bruge støvsugeren inden i computeren.

  Lokalisering af ventilationsåbningerne på bagsiden af computeren
 3. Fjern sidepanelet fra computeren.

  Fjernelse af sidepanelet fra en stationær computer
 4. Brug en trykluftsdåse til at rengøre ventilatorer og komponenter inden i computeren.

 5. Sæt sidepanelet på igen, tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Find produktnummeret på den stationære computer

Find produktnavn, nummer og serienummer på computeren eller på den kasse, den blev leveret i.

 • På siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på siden af kassen
 • Øverst eller bag på kassen

  Lokalisering af produktmærkaten øverst og bag på kassen
 • På forsiden eller siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på forsiden og på siden af kassen
 • På den kasse, som computeren blev leveret i

  Lokalisering af produktmærkaten

Nulstil CMOS

Nulstil CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) for din computer.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, og frakobl derefter netledningen og alle andre kabler fra computeren.

 2. Kontrollér, at du har computerens modelnummer, gå til HP-kundesupport, og gå til produktsiden for din computermodel.

 3. Åbn dokumentet med specifikationer eller servicevejledningen for at få oplysninger om bundkortet, og find derefter trinnene til nulstilling af CMOS.

  Trinnene til nulstilling af CMOS kan hedde Rydning af CMOS eller lignende.

  • Hvis vejledningen angiver trin til nulstilling af CMOS: Følg instruktionerne.

  • Hvis vejledningen ikke angiver trin til nulstilling af CMOS: Fortsæt med disse trin.

 4. Mens computeren er slukket, skal du trykke på knappen Tænd/sluk ti (10) gange for helt at aflade elektriciteten fra systemet.

 5. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 6. Åbn computeren for at få adgang til bundkortet.

 7. Fjern eller frakobl CMOS-batteriet fra bundkortet.

  Eksempel på forskellige CMOS-batterityper
 8. Bekræft, at alle elektricitetskilder er fjernet eller koblet fra computeren, herunder CMOS-batteriet.

 9. Tryk på knappen Tænd/sluk i mindst 60 sekunder for at dræne al strøm fra computeren og nulstille CMOS-værdierne på bundkortet.

 10. Tilslut eller installer CMOS-batteriet igen, og luk derefter computeren.

 11. Tilslut netledningen til den stationære computer, og tænd derefter for computeren.

  Der vises en meddelelse, der bekræfter CMOS-nulstillingen. Meddelelsen afhænger af modellen.

  Eksempel på en meddelelse, der vises for at angive CMOS-nulstillingen
 12. Bekræft, at klokkeslættet i BIOS er sat til 00:00.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trinnene for at nulstille CMOS, men trykke på knappen Tænd/sluk og holde den nede i 120 sekunder, mens du dræner al strøm fra computeren.

Udskift den berørte komponent

Udskift den berørte del eller komponent, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en produktreparation eller -udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den røde indikator blinker fire gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at MXM-grafikkortets temperatur er for høj.

Bekræft, at ventilatorerne fungerer korrekt

Undersøg ventilatorerne indvendigt i computeren for at sikre, at de fungerer som forventet.

Pas på:

Hvis en ventilator ikke fungerer korrekt, skal du stoppe med at bruge computeren. Det kan beskadige indvendige dele, hvis de bliver udsat for konstant høje temperaturer.

 1. Tænd computeren.

 2. Find ventilatorerne inde i kabinettet. Placeringen varierer afhængigt af computermodellen.

  Pas på:

  Du kan bruge en lommelygte som hjælp til at finde hver enkelt ventilator, men undgå at bruge lommelygten inde i computeren for at undgå at beskadige de interne komponenter.

  Lokalisering af ventilatorer på stationære og Slimline-computere fra HP

  Ventilatortype

  1.

  Strømforsyningsventilator

  2.

  Grafikkortventilator

  3.

  Processorventilator

  4.

  Ventilationsåbning til strømforsyningsventilator

  5.

  Ventilationsåbning til kabinetventilator

  6.

  Kabinetventilator

 3. Se efter, om der eventuelt er ventilatorer, der ikke fungerer eller frembringer højlydt, brummende støj.

Rens ventilationsåbningerne i den stationære pc

Rens ventilationsåbningerne i den stationære pc for at fjerne støv og snavs, der kan have ophobet sig i og omkring ventilationsåbningerne over tid, og som blokerer for luftstrømmen og får ventilatorerne til at arbejde hårdere end normalt for at fjerne varmen.

 1. Sluk computeren, tag netledningen og kablerne ud af stikkontakten, og vent derefter på, at computeren køler ned.

 2. Brug en støvsuger til at rengøre de udvendige ventilationsåbninger, specielt ved strømforsyningen.

  Pas på:

  For at undgå at beskadige de indre dele skal du ikke bruge støvsugeren inden i computeren.

  Lokalisering af ventilationsåbningerne på bagsiden af computeren
 3. Fjern sidepanelet fra computeren.

  Fjernelse af sidepanelet fra en stationær computer
 4. Brug en trykluftsdåse til at rengøre ventilatorer og komponenter inden i computeren.

 5. Sæt sidepanelet på igen, tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Find produktnummeret på den stationære computer

Find produktnavn, nummer og serienummer på computeren eller på den kasse, den blev leveret i.

 • På siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på siden af kassen
 • Øverst eller bag på kassen

  Lokalisering af produktmærkaten øverst og bag på kassen
 • På forsiden eller siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på forsiden og på siden af kassen
 • På den kasse, som computeren blev leveret i

  Lokalisering af produktmærkaten

Nulstil CMOS

Nulstil CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) for din computer.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, og frakobl derefter netledningen og alle andre kabler fra computeren.

 2. Kontrollér, at du har computerens modelnummer, gå til HP-kundesupport, og gå til produktsiden for din computermodel.

 3. Åbn dokumentet med specifikationer eller servicevejledningen for at få oplysninger om bundkortet, og find derefter trinnene til nulstilling af CMOS.

  Trinnene til nulstilling af CMOS kan hedde Rydning af CMOS eller lignende.

  • Hvis vejledningen angiver trin til nulstilling af CMOS: Følg instruktionerne.

  • Hvis vejledningen ikke angiver trin til nulstilling af CMOS: Fortsæt med disse trin.

 4. Mens computeren er slukket, skal du trykke på knappen Tænd/sluk ti (10) gange for helt at aflade elektriciteten fra systemet.

 5. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 6. Åbn computeren for at få adgang til bundkortet.

 7. Fjern eller frakobl CMOS-batteriet fra bundkortet.

  Eksempel på forskellige CMOS-batterityper
 8. Bekræft, at alle elektricitetskilder er fjernet eller koblet fra computeren, herunder CMOS-batteriet.

 9. Tryk på knappen Tænd/sluk i mindst 60 sekunder for at dræne al strøm fra computeren og nulstille CMOS-værdierne på bundkortet.

 10. Tilslut eller installer CMOS-batteriet igen, og luk derefter computeren.

 11. Tilslut netledningen til den stationære computer, og tænd derefter for computeren.

  Der vises en meddelelse, der bekræfter CMOS-nulstillingen. Meddelelsen afhænger af modellen.

  Eksempel på en meddelelse, der vises for at angive CMOS-nulstillingen
 12. Bekræft, at klokkeslættet i BIOS er sat til 00:00.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trinnene for at nulstille CMOS, men trykke på knappen Tænd/sluk og holde den nede i 120 sekunder, mens du dræner al strøm fra computeren.

Udskift den berørte komponent

Udskift den berørte del eller komponent, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en produktreparation eller -udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den røde indikator blinker fem gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at den integrerede controller mangler gyldig firmware.

Fjern nyligt installeret hardware

Fjern eventuel nyligt installeret hardware, hvis computeren ikke fungerer som forventet.

 1. Kontrollér, om der er nyligt installeret hardware på din computer.

 2. Fjern eventuel nyligt installeret hardware.

Find produktnummeret på den stationære computer

Find produktnavn, nummer og serienummer på computeren eller på den kasse, den blev leveret i.

 • På siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på siden af kassen
 • Øverst eller bag på kassen

  Lokalisering af produktmærkaten øverst og bag på kassen
 • På forsiden eller siden af kassen

  Lokalisering af produktmærkaten på forsiden og på siden af kassen
 • På den kasse, som computeren blev leveret i

  Lokalisering af produktmærkaten

Nulstil CMOS

Nulstil CMOS-data (Complementary Metal Oxide Semiconductor) for din computer.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, og frakobl derefter netledningen og alle andre kabler fra computeren.

 2. Kontrollér, at du har computerens modelnummer, gå til HP-kundesupport, og gå til produktsiden for din computermodel.

 3. Åbn dokumentet med specifikationer eller servicevejledningen for at få oplysninger om bundkortet, og find derefter trinnene til nulstilling af CMOS.

  Trinnene til nulstilling af CMOS kan hedde Rydning af CMOS eller lignende.

  • Hvis vejledningen angiver trin til nulstilling af CMOS: Følg instruktionerne.

  • Hvis vejledningen ikke angiver trin til nulstilling af CMOS: Fortsæt med disse trin.

 4. Mens computeren er slukket, skal du trykke på knappen Tænd/sluk ti (10) gange for helt at aflade elektriciteten fra systemet.

 5. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 6. Åbn computeren for at få adgang til bundkortet.

 7. Fjern eller frakobl CMOS-batteriet fra bundkortet.

  Eksempel på forskellige CMOS-batterityper
 8. Bekræft, at alle elektricitetskilder er fjernet eller koblet fra computeren, herunder CMOS-batteriet.

 9. Tryk på knappen Tænd/sluk i mindst 60 sekunder for at dræne al strøm fra computeren og nulstille CMOS-værdierne på bundkortet.

 10. Tilslut eller installer CMOS-batteriet igen, og luk derefter computeren.

 11. Tilslut netledningen til den stationære computer, og tænd derefter for computeren.

  Der vises en meddelelse, der bekræfter CMOS-nulstillingen. Meddelelsen afhænger af modellen.

  Eksempel på en meddelelse, der vises for at angive CMOS-nulstillingen
 12. Bekræft, at klokkeslættet i BIOS er sat til 00:00.

  Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage trinnene for at nulstille CMOS, men trykke på knappen Tænd/sluk og holde den nede i 120 sekunder, mens du dræner al strøm fra computeren.

Opdater computeren med HP Support Assistant

Brug HP Support Assistant til at finde og installere opdateringer, herunder BIOS-opdateringer, til din computer med Windows.

 1. Søg efter og åbn HP Support Assistant i Windows, eller klik på ikonet for appen på proceslinjen.

  Hvis appen ikke er installeret på computeren, skal du hente den nyeste version fra webstedet HP Support Assistant.
 2. På fanen Mine enheder skal du finde din computer og derefter klikke på Opdateringer.

 3. Klik på Søg efter opdateringer og beskeder for at få de nyeste opdateringer.

 4. Vent, mens HP Support Assistant analyserer systemet.

 5. Når analysen er færdig, skal du vælge de anførte opdateringer, hente og installere opdateringerne og derefter følge eventuelle skærminstruktioner.

 6. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om, og luk derefter værktøjet.

Udskift den berørte komponent

Udskift den berørte del eller komponent, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en produktreparation eller -udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den røde indikator blinker fem gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Dette betyder, at BIOS ikke kan få forbindelse til komponenten inden for den fastsatte tidsfrist.

 1. Sæt komponenten i igen.

 2. Test systemet med en komponent, du ved fungerer.

 3. Kontakt HP-kundesupport for at få yderligere hjælp til udskiftning af komponenten eller systemkortet, hvis problemet ikke er løst.

Den røde indikator blinker fem gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Denne tilstand angiver, at bundkortet ikke kan initialisere hurtigt nok til komponenten.

 1. Kontrollér, at den korrekte strømforsyning anvendes på computeren.

 2. Nulstil CMOS.

 3. Sæt komponenter på plads igen.

 4. Test systemet med en komponent, du ved fungerer.

 5. Kontakt HP-kundesupport for at få yderligere hjælp til udskiftning af fundne defekte dele.

Kontakt HP's kundesupport

Kontakt HP’s kundesupport for yderligere hjælp, hvis problemet ikke er løst.

 1. Indtast produktets serienummer for at få vist garantistatus og om nødvendigt ændre din placering.

 2. Vælg en supportmulighed. Supportmulighederne varierer afhængigt af land/område.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...