hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Windows 11

  Find ofte stillede spørgsmål og svar her.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Stationære OMEN by HP Obelisk 875-0xx-, 870-xxx-computere – Udskiftning af harddisken

Hvis det interne harddiskdrev (HDD) går i stykker, bliver beskadiget eller skal opgraderes, kan du udskifte harddisken.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du bruger antistatiske håndledsremme og arbejder på et gulv uden gulvtæppe med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader som følge af elektrostatisk udladning (ESD).

Hvis du selv udfører service på interne komponenter, øges risikoen for, at computeren ikke er dækket af garantien. Sæt dig ind i risikoen, og gennemse garantien for produktet, før du forsøger at udføre service på computeren.

Klargøring til udskiftning af computerens dele

Gør klar til udskiftning af en computerdel ved at kontrollere, at din computer, komponenterne og arbejdsområdet er parat.

 1. Sluk computeren, og vent derefter på, at komponenterne afkøles.

 2. Træk strømkablet ud af computeren, og træk derefter strømkablet ud af stikkontakten, overspændingsbeskyttelsen, forlængerledningen eller stikdåsen.

 3. Flyt computeren til en ren, flad og stabil overflade på et gulv uden gulvtæppe med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader som følge af elektrostatisk udladning (ESD). HP anbefaler at bruge anti-statiske håndledsremme.

 4. Opbevar dele eller komponenter i deres beskyttelsesemballage, indtil du er klar til at installere dem.

 5. Kontroller, at du har en skruetrækker med lige kærv, afhængigt af din computermodel.

Fjern adgangspanelet

Fjern sideadgangspanelet for at fjerne og udskifte computerens interne komponenter.

 1. Tryk på udløserknappen på bagsiden af tårnet.

  Tryk på udløserknappen på bagsiden af computeren
 2. Tag fat i adgangspanelet på begge sider af toppen, og tryk derefter adgangspanelet en anelse mod kabinettet.

  Panelet trykkes mod kabinettet
 3. Løft adgangspanelet op og væk, og sæt det derefter til side til senere brug.

  Fjernelse af adgangspanelet

Fjern den interne harddisk

Fjern den interne harddisk fra kabinettet indvendigt i computeren.

 1. Frakobl harddiskens strøm- og SATA-kabler fra foden af harddiskkabinettet.

  Lokalisering af kablerne fra foden af harddiskkabinettet
 2. Frakobl harddiskens strøm- og SATA-kabler fra harddisken.

  Lokalisering af kablerne, der skal frakobles fra harddisken
 3. Skub tapperne på harddiskkabinettet ind, hold dem inde, og fjern derefter kabinettet fra computeren.

  Brug de samme trin til at fjerne det sekundære harddiskkabinet, hvis det er nødvendigt.

  Tapperne på harddiskkabinettet trykkes ind for at fjerne det fra computeren
 4. Tag fat i kabinettet på begge sider for at frigøre harddisken, og sæt derefter kabinettet til side til senere brug.

  Frigørelse af harddisken fra kabinettet
 5. Fjern harddisken.

Udskift den interne harddisk

Udskift den interne harddisk, fastgør den i kabinettet, og genindsæt den i computeren.

 1. Tag den nye harddisk ud af emballagen.

 2. Mens du holder harddisken i én hånd, skal du justere bøsningsbenene i den ene side af harddiskbakken, så de passer i hullerne på den ene side af harddisken.

  Justering af hullerne på siderne på den nye harddisk efter benene i bakken
 3. Sæt bøsningsbenene i den ene side af harddisken, og indsæt derefter benene i den anden side.

 4. Skub tapperne i harddiskbakken ind, hold dem inde, og genindsæt derefter kabinettet i harddiskkabinettet.

  Genindsættelse af harddisken i computeren
 5. Tilslut strøm- og SATA-kablerne til harddisken igen.

  Gentilslutning af kablerne til harddisken
 6. Tilslut strøm- og SATA-kablerne til foden af harddiskkabinettet igen.

  Gentilslutning af kablerne til foden af harddiskkabinettet

Luk adgangspanelet

Luk sideadgangspanelet for at beskytte computerens interne komponenter.

 1. Tag fat i adgangspanelet på en af de to sider af toppen, juster adgangspanelet ind efter kabinettet, og sænk derefter forsigtigt adgangspanelet ned i bunden af kabinettet.

  Sidepanelet justeres efter bunden af kabinettet, og panelet skubbes derefter på plads
 2. Skub adgangspanelet mod kabinettet, og tryk derefter på panelet i hver side, indtil det klikker på plads.

  Sidepanelet trykkes på plads

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...