hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printeropsætning (indbygget Windows-driver)

Konfigurer din printer ved hjælp af den printerdriver, der er indbygget i Windows.

Bemærk:

HP anbefaler at installere HP Smart - Microsoft Store (på engelsk) eller fuldfunktionsdriveren fra 123.hp.com for at få mest muligt ud af printeren.

Tilføjelse af en netværksprinter til Windows

Vejledning til at konfigurere en trådløs eller kablet netværksprinter i Windows uden at installere yderligere drivere.

 1. Søg efter og åbn Rediger indstillinger for installationsenhed, og kontroller derefter, at Ja (anbefalet) er markeret.

  Tilladelse til, at Windows downloader producentdrivere
 2. Placer printeren tæt på netværksrouteren.

 3. Tænd printeren, og slut den til netværket.

  • Printere med en kontrolpanelmenu: Åbn guiden Trådløs opsætning fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Netværksopsætning. Vælg navnet på dit netværk, og indtast herefter adgangskoden for at færdiggøre opsætningen af forbindelsen.

  • Printere uden en kontrolpanelmenu: Tryk og hold nede på knappen Trådløs på printeren, indtil lampen begynder at blinke. Inden for to minutter skal du trykke og holde nede på WPS-knappen på routeren. Indikatoren på printeren holder op med at blinke, når forbindelsen er gennemført.

  • Printere, der er tilsluttet med et Ethernet-kabel: Slut kablet til porten på bagsiden af printeren og til en tilgængelig port på routeren.

 4. Kontroller, at computeren er sluttet til samme netværk som printeren.

 5. I Windows skal du søge efter og åbne Tilføj en printer eller scanner.

 6. Klik på Tilføj printer eller scanner. Vent på, at Windows finder printeren. Klik på printernavnet, når det er fundet, og klik derefter på Tilføj enhed for at fuldføre opsætningen.

  Hvis printeren ikke findes, skal du klikke på Den printer, jeg skal bruge, bliver ikke vist. Vælg en indstilling for at finde og tilføje printeren i vinduet Søg efter en printer ved hjælp af andre indstillinger.

  Indstillinger for åbning, hvis printeren ikke findes på listen

Tilføjelse af en USB-tilsluttet printer til Windows

Vejledning til at konfigurere en USB-printerforbindelse i Windows uden at installere yderligere drivere.

 1. Søg efter og åbn Rediger indstillinger for installationsenhed, og kontroller derefter, at Ja (anbefalet) er markeret.

  Tilladelse til, at Windows downloader producentdrivere
 2. Kontroller, at der er en åben, tilgængelig USB-port på din computer. Slut ikke printeren til en USB-hub eller en dockingstation, da printeren muligvis ikke vil modtage tilstrækkelig strøm til at fungere korrekt.

 3. Tænd printeren, og slut derefter USB-kablet til printeren og til computerporten.

 4. Hvis meddelelsen Der er fundet ny hardware vises, skal du følge anvisningerne for at installere printeren.

  • Hvis du kan udskrive, er installationen af driveren gennemført.

  • Hvis du ikke kan udskrive, skal du fortsætte med disse trin for at tilføje printeren i Windows-indstillingerne.

 5. I Windows skal du søge efter og åbne Tilføj en printer eller scanner.

 6. Klik på Tilføj en printer eller scanner, og vent derefter på, at Windows finder de tilgængelige printere.

  • Hvis printeren bliver fundet, skal du klikke på den og derefter klikke på Tilføj enhed for at fuldføre installationen af driveren.

  • Hvis ikke din printer findes, skal du fortsætte med disse trin.

 7. Klik på Den printer, jeg skal bruge, bliver ikke vist.

  Indstillinger for åbning, hvis printeren ikke findes på listen
 8. Vælg Tilføj en lokal printer eller en netværksprinter med manuelle indstillinger i vinduet Søg efter en printer ved hjælp af andre indstillinger, og klik derefter på Næste.

 9. I vinduet Vælg en printerport skal du vælge Brug en eksisterende port og vælge USB001: (Virtuel printerport til USB) i rullemenuen, og klik derefter på Næste.

 10. Følg instruktionerne for at installere driveren til din printermodel.

Ofte stillede spørgsmål

Har du stadig spørgsmål? Find yderligere svar og hjælp.

Hvordan bruger jeg printerens funktioner og indstillinger?

Windows understøtter de mest almindelige udskrivnings- og scanningsopgaver og indstillinger med den indbyggede driver.

 • Scanning af dokumenter og fotos: Udfør scanningsopgaver med en Windows-app, der fungerer sammen med den indbyggede driver.

  • Windows Fax og scanning: I Windows skal du søge efter og åbne Windows fax og scan. Klik på Ny Scanning, og vælg derefter din printer.

  • Windows Paint: I Windows skal du søge efter og åbne Paint. Klik på Filer > Fra scanner eller kamera.

  • Windows Scan-app: I Windows skal du søge efter og åbne Windows Scan-appen . Hvis den ikke findes på listen, skal du gå til Windows Scan (på engelsk) for at installere den.

 • Opsætning og indstillinger for udskriftsjobbet: Afhængigt af appen skal du klikke på menuikonet og derefter klikke på Udskriv, eller du kan klikke på Filer > Udskriv.

 • Kontroller de anslåede blækniveauer: Se indikatorerne for blækniveau på kontrolpanelet, hvis der er nogen. Eller udskriv en testside eller printerstatusrapport.

 • Skift udskriftsindstillinger: I Windows skal du søge efter og åbne Printere og scannere. Klik på navnet på din printer, klik på Administrer, og klik derefter på Udskriftsindstillinger i venstre side.

 • Fax: Brug knapper og menuer på printerens kontrolpanel.

 • Gå til printerens webside (netværksprintere): Administrer præferencer, hent firmwareopdateringer og udfør vedligeholdelsesopgaver. Hvis du vil åbne websiden, skal du finde printerens IP-adresse og indtaste den i en internetbrowsers adresselinje og derefter trykke på Enter. IP-adressen vises på skærmen Indstillinger for trådløs forbindelse på printere med en kontrolpanelskærm. På de fleste printere, som ikke har en skærm, skal du trykke på knapperne Trådløs og Oplysninger på samme tid eller trykke på knapperne Trådløs og Start sort/hvid kopiering på samme tid. Der udskrives en rapport med en liste over adresserne.

  Eksempel på en skærm med oversigt over trådløse funktioner

Hvad hvis printeren ikke er tilsluttet netværket?

Kontroller, om der er netværksproblemer, og gennemse installationskravene, hvis printeren ikke kan oprette forbindelse.

 • Kontroller netværksforbindelsen: Flyt printeren og computeren eller mobilenheden tættere til den trådløse router, og kontroller derefter, om signalet er blevet bedre. Prøv at åbne et websted for at se, om din internetforbindelse fungerer korrekt. Hvis Wi-Fi-forbindelsen er langsom eller uregelmæssig, skal du genstarte routeren ved at frakoble strømkablet og vente 15 sekunder og derefter tilslutte det igen.

 • Printeren er slukket, eller den er i slumretilstand: Tryk på printerens berøringsskærm, eller tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren og skifte den til klar-tilstand. Nogle gange vises printerens status som Offline, selv om den faktisk er klar.

 • Genstart printeren: Genstart af printeren kan fjerne mulige fejlbetingelser og genoprette den trådløse forbindelse.

 • Kontroller printerens trådløse signal: Hvis din printer har en indikator ved siden af et ikon for Trådløs , skal du kontrollere, om indikatoren lyser. Kontroller de trådløse indstillinger for at sikre, at signalet er tændt.

 • Udskriv en rapport for test af trådløs: Søg efter din printermodel på HP's kundesupportwebsted, og søg derefter efter side med selvtest for at finde dokumentet om, hvordan du udskriver og evaluerer rapporten.

Hvad hvis min printer ikke bliver fundet, eller oprettelse af forbindelse mislykkes under USB-opsætning?

Kontroller, om der er skader på USB-kablet. Indsæt kablet igen, og genstart printeren og computeren.

 1. Sluk printeren og computeren.

 2. Fjern USB-kablet fra computeren og printeren, og undersøg derefter kablet.

  • Hvis kablet er beskadiget eller længere end 3 meter (), skal det udskiftes.

  • Hvis kablet er ubeskadiget og kortere end 3 meter (), skal du tilslutte kablet til en anden USB-port på computeren. Porten skal være USB 2.0 eller nyere. Hvis du bruger en USB-hub eller dockingstation, skal du forbinde kablet direkte til computeren.

 3. Slut kablet til printeren, og kontroller, at kablet sidder helt fast på begge porte.

 4. Tænd for computeren, og vent derefter på, at computeren fuldfører opstarten.

 5. Tænd for printeren, og tilføj derefter printeren (Mac), eller vent på, at computeren installerer den nye enhed (Windows).

Hvad hvis min printer ikke findes, eller den kabelforbundne netværksforbindelse ikke oprettes?

Sørg for, at du bruger et ubeskadiget Ethernet-kabel, og kontroller, om en lampe lyser grønt i nærheden af Ethernet-porten på printeren. Udskriv derefter en netværkskonfigurationsside for at bekræfte forbindelsen.

 1. Sluk printeren, og tag derefter Ethernet-kablet ud af routeren og printeren.

 2. Kontroller, om kablet er beskadiget, og kontroller derefter, at det ikke er et telefonkabel.

  Bemærk:

  Ethernet- og telefonkabler ser ens ud, men Ethernet-kabler er som regel større og har otte synlige ledninger på enden.

 3. Slut kablet til en anden Ethernet- eller LAN-port på routeren, og sæt det derefter i printeren, og kontroller, at det sidder korrekt i begge porte.

 4. Tænd for printeren.

 5. Kontroller lamperne på printerens Ethernet-port for at sikre, at forbindelsen er fuldført. Den grønne lampe bør lyse konstant, og det orange aktivitetslys skal blinke.

 6. Udskriv en netværkskonfigurationsside eller en side med resultater for test af det trådløse netværk.

  • Printere med en kontrolpanelmenu: Udskriv siden fra menuen Trådløs, Netværksindstillinger eller Opsætning.

  • Printere uden en kontrolpanelmenu: Udskriv siden med knapkombinationerne på printerens kontrolpanel.

   På de fleste printere skal du trykke på knapperne Trådløs og Oplysninger på samme tid eller trykke på Trådløs og Start sort/hvid kopiering på samme tid.

   På printere af modellen HP DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-printere skal du trykke og holde nede på knappen Oplysninger, indtil alle knapper i kontrolpanelet lyser, og derefter trykke på knapperne Oplysninger og Genoptag på samme tid.

 7. Under afsnittet Generelle oplysninger skal du kontrollere, at Netværksstatus står som Klar.

  Under afsnittet Generelle oplysninger vises Netværksstatus som Klar

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...