solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

HP-printere – Fejlmeddelelsen "Brugerindgriben påkrævet" (Windows)

Fejlmeddelelsen Brugerindgriben påkrævet vises på computeren, og printeren udskriver ikke. Problemet kan skyldes en fejl i forbindelse med printeren, beskadigede udskriftsjob eller problemer med den trådløse forbindelse.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller, om der er blinkende lamper eller fejlbeskeder

Hvis printeren ikke reagerer eller ikke fungerer som forventet, skal du se efter en fejlmeddelelse for at få flere oplysninger.

 1. Kontroller printerens kontrolpanel: Hvis indikatorerne på printeren blinker, eller der vises en fejlmeddelelse, skal du følge vejledningen på printerens kontrolpanel eller printersoftwaren for at løse fejlen. Hvis der ikke vises nogen instruktioner, skal du gå til HP-kundesupport, indtaste printermodellen og derefter lede efter blinkende lamper eller en specifik fejl for detaljeret vejledning.

 2. Kontroller printersoftwaren eller HP Smart-appen: Fejl og meddelelser i HP-software og -programmer indeholder nogle gange instruktioner til at løse printerfejltilstande.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for printeren. Hvis printeren ikke slukkes, skal du tage netledningen ud af printeren.

 3. Træk strømkablet ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut netledningen direkte til en stikkontakt og til printeren.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Kør Diagnosticer & ret fra HP Smart-appen (Windows, macOS)

Kør værktøjet Diagnosticer og reparer i HP Smart-appen til Windows og macOS.

 1. Åbn HP Smart-appen, og klik derefter på ikonet Diagnosticer & reparer (Windows) eller Diagnosticer &fix fra rullemenuen Printere (macOS).

  Hvis du ikke har HP Smart-appen, skal du downloade den fra HP Smart – Microsoft Store (på engelsk) eller HP Smart – Mac App Store (på engelsk).

  Placering af ikonet Diagnosticer & reparer i nederste venstre hjørne (Windows) og fra printerrullemenuen i øverste menulinje (macOS)

  Åbning af Diagnosticer & reparer i HP Smart til Windows og macOS
 2. Klik på Start, og vent, til analysen er udført. Luk ikke HP Smart, mens fejlfindingsværktøjet kører.

  Klik på Start for Diagnose & Fix i HP Smart-appen
 3. På skærmbilledet med diagnosticeringsresultater skal du følge instruktionerne for at løse eventuelle problemer, der bliver fundet.

  Yderligere ressourcer i Diagnosticer og Ret

Nulstil Windows-udskrivningsmiljøet

Stop printspooleren, slet filerne for udskriftsjobbet, og genstart derefter computeren og printeren.

 1. Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikket.

 2. I Windows skal du søge efter og åbne Tjenester.

 3. I vinduet Tjenester skal du højreklikke på Printspooleren og derefter klikke på Stop.

  Sådan stoppes printspooleren fra vinduet Tjenester
 4. Når printspooleren stopper, skal du lukke vinduet Tjenester .

 5. I Windows skal du åbne Stifinder.

 6. Naviger til > C: > Spool-PRINTERE > > i Windows > System 32.

 7. Slet alle filer i mappen PRINTERS.

 8. Luk din computer ned.

 9. Sæt netledningen i printeren igen, og tænd derefter for den.

 10. Tænd for computeren.

Kørsel af fejlfindingsværktøjet til printer for Windows

Windows har et fejlfindingsværktøj, som kan hjælpe med at løse printerproblemer.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Indstillinger for fejlfinding.

 2. Klik på Printer > Kør fejlfinding.

  Kørsel af fejlfindingsværktøjet til printere i Windows
 3. Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge din printer på listen og derefter klikke på Næste.

Windows identificerer og fejlfinder problemer med din HP-printer.

Opret en manuel IP-forbindelse

Udskriv en netværkskonfigurationsside eller en side med resultater for test af det trådløse netværk, og brug derefter oplysningerne på den til at oprette trådløs forbindelse til printeren.

 1. Udskriv en netværkskonfigurationsrapport.

  • HP Smart-appen: Fra appens startskærmbillede skal du klikke på billedet af din printer, klikke på Printerrapporter under Værktøjer og derefter vælge Netværkskonfigurationsrapport.

  • Printere med et kontrolpanel for berøringsskærm: Åbn menuen Indstillinger fortrådløs eller netværk på kontrolpanelet, og vælg derefter Netværkskonfigurationsrapport eller Netværkskonfigurationsside.

  • HP-printere uden berøringsskærm: Tryk på knapperne for trådløs og information på kontrolpanelet, og hold dem nede. Udskrivning af rapporter fra kontrolpanelet kan variere afhængigt af printermodel.

   Afhængigt af din printer kan en anden metode være:

   • Tryk på knapperne Trådløs og Genoptag/Annuller på samme tid.

   • Tryk på og hold informationsknappen nede, indtil alle knapper lyser, og tryk derefter på knappen Genoptag og hold den nede eller trykke på knapperne Genoptag oplysninger .

   • Tryk på knappen Genoptag ( eller ), og hold den nede, indtil klar-indikatoren blinker

 2. Find den trådløse status, IP-adressen, undernetmasken, standard-gatewayen og URL-adressen på udskriften.

  • Trådløs status: Under 802.11 Trådløs skal Status være Tilsluttet. Hvis det ikke er tilfældet, er printeren ikke tilsluttet det trådløse netværk. Slut printeren til netværket. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Tilslut en trådløs HP-printer.

   Den trådløse status Tilsluttet på netværkskonfigurationssiden
  • IP-adresse, undernetmaske, standard-gateway: Under 802.11 Trådløs skal du finde printerens IP-adresse, undernetmaske og standard-gateway-numre. Hvis du ser forskellige numre til IPv4 og IPv6, skal du kun bruge IPv4-numrene.

   Sådan identificerer du IP-adressen, undernetmasken og standard-gatewayen i netværkskonfigurationsrapporten
  • URL-adresse(r): Under Generelle oplysninger, skal du finde URL-adresse(r) for Embedded Web Server. Din printer kan have mere end en URL-adresse.

   Find URL-adressen til den integrerede webserver på netværkskonfigurationssiden
 3. Fra en computer, der er forbundet til samme netværk som printeren, skal du åbne en internetbrowser, indtaste en af URL-adresserne i adressefeltet og derefter trykke på Enter for at åbne printerens EWS. Hvis EWS ikke vises, skal du prøve en anden browser.

 4. I EWS skal du klikke på Netværk eller fanen Netværk, åbne menuindstillingen Trådløs og derefter klikke på IPv4-konfiguration.

 5. Vælg Manuel IP, og angiv derefter printeroplysningerne.

  Manuel konfiguration af en printer-IP-adresse i EWS
  • Hvis du vil udfylde alle felter automatisk, skal du klikke på Foreslå en manuel IP-adresse og derefter kontrollere, at felterne for Manuel IP-adresse, Manuel undernetmaske og Manuel standard-gateway svarer til din printers oplysninger på netværkskonfigurationssiden.

  • Hvis Foreslå en manuel IP-adresse ikke er tilgængelig, skal du indtaste oplysningerne fra netværkskonfigurationssiden i felterne IP-adresse, Undernetmaske og Standard-gateway.

 6. Klik på Anvend, og vent, indtil ændringerne er bekræftet.

Opret en ny printer TCP/IP-port (Windows)

Tilføj en ny printerport ved hjælp af printerens IP-adresse.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Printere og scannere.

 2. Klik på navnet på din printer på listen, og vælg derefter Printeregenskaber.

  I Windows 10 skal du muligvis klikke på Administrer først.

 3. I vinduet med egenskaber skal du vælge fanen Porte og derefter klikke på Tilføj port.

 4. På listen over tilgængelige porttyper skal du vælge Standard TCP/IP-port og derefter klikke på Ny port.

  Oprettelse af en ny TCP/IP-standardport
 5. Fra guiden Tilføj standard TCP/IP Printerport skal du klikke på Næste.

 6. På skærmbilledet Tilføj port skal du indtaste printerens IP-adresse og derefter ændre portnavnet til noget, du nemt kan genkende.

  Angivelse af printerens IP-adresse og portnavn
 7. Klik på Næste , når du er færdig, og klik derefter på Afslut for at lukke guiden.

 8. I vinduet med printeregenskaber skal du vælge det portnavn, du har tildelt, og derefter klikke på OK.

 9. Klik på fanen Enhedsindstillinger , og vælg derefter Automatisk konfiguration.

 10. Klik på Opdater nu i menuen.

  Klik på Opdater nu

  Efter et par sekunder ændres indstillingen automatisk til Off.

 11. Klik på OK for at lukke vinduet med egenskaber for printeren.

  Pas på:

  Afinstaller ikke dublerede printere med samme modelnavn for at forhindre udskrivnings- og scanningsproblemer.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.