solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

HP-printere – Fejlmeddelelse om Slædestop eller E3

Under et udskriftsjob standser blækpatronen i printeren, og der vises en fejmeddelelse om Slædestop eller E3 på printerens kontrolpanel.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller, om der er forhindringer i slædebanen

Fjern eventuelt løst papir eller forhindringer, der blokerer for slædens bane.

 1. Hvis knappen Annuller på kontrolpanelet lyser, skal du trykke på den og vente, indtil printeren er stille.

 2. Sluk for printeren, og frakobl netledningen.

 3. Åbn patrondækslet for at få adgang til slæden inde i printeren.

  Eksempler på et patrondæksel

  Eksempler på placeringer af printerdækslet
 4. Sørg for, at slæden ikke blokerer ved forsigtigt at skubbe slæden ud i siden.

 5. Se efter og fjern eventuelle forhindringer i slædebanen, som f.eks. krøllet papir eller løse mærkater.

  Pas på:

  Hæld ikke en blækprinter, når du forsøger at fjerne forhindringer, da der spilder blæk.

  Eksempel på en printer med en forhindring i slædebanen

  Eksempel på en printer med papiraffald i slædebanen
 6. Hvis slæden er forsynet med en lås, skal du forsigtigt trykke den ned for at sikre, at den er låst på plads.

  Pas på:

  Hvis printerpatronens låsegreb er sikret, skal du ikke trykke ned på den for at undgå printerskade.

  Eksempler på slædelåsen

  Eksempel på slædelåse
 7. Hvis slæden ikke sidder fast, skal du skubbe den lidt til hver side og fjerne eventuelle forhindringer, der blokerer dens bane.

  Pas på:

  Tving ikke slæden til at bevæge sig, hvis den er låst eller sidder fast. Dette kan beskadige printeren.

 8. Luk printerdækslet.

 9. Tilslut netledningen igen, og tænd for printeren.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.