hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere og faxmaskiner – Løs problemer med faxning

Løs problemer med faxning som f.eks. faxer, der ikke sender, printer, ikke modtages, er i dårlig kvalitet eller viser fejlmeddelelser.

Kan ikke sende faxer

Kontroller faxnummeret, forbindelsesopsætningen og indstillingerne, når det ikke er muligt at sende fax.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Test faxoverførslen efter hver opgave for at se, om problemet er løst. Du kan sende en testfax til HP Fax Test-tjeneste på 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). Denne gratis tjeneste sender en returfax indenfor 5 til 7 minutter, hvis faxen virker korrekt. Dit faxnummer skal matche det nummer, du har angivet i faxhovedet, for at du kan få faxen retur.

Udskriv en faxtestrapport

Kør en faxtest fra printerens kontrolpanel for at identificere problemer med printeren, telefonlinjeforbindelsen eller faxindstillingerne.

 1. På printerens kontrolpanel skal du vælge Kør faxtest eller Faxtestrapport i menuen Fax eller Opsætning.

 2. Gennemgå rapporten for eventuelle test, der ikke er bestået, og følg instruktionerne for at løse problemet.

Genopkald af faxnummer og rediger indstillinger

Hvis du vil øge sandsynligheden for, at en faxoverførsel er fuldført, skal du sende faxen igen, efter du har redigeret indstillingerne.

Faxindstillingerne findes i menuerne Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

 • Genopkald af faxnummer manuelt: Sørg for, at du medtager eventuelle eksterne adgangskoder, som f.eks. "9", landekoden for langdistanceområdet og områdenummeret. Hvis du bruger hurtigopkald, skal du kontrollere, at det lagrede nummer har de ønskede streger mellem tallene.

 • Reducer faxhastigheden: Brug af indstillingerne Langsom eller Standard kan forbedre afsendelsen.

 • Slå fejlkorrektionstilstand til: Hvis fejlkorrektionstilstanden er slået fra, skal du slå den til for at forbedre mulighederne for en vellykket afsendelse. Det tager måske længere tid at gennemføre faxoverførslen.

 • Send faxen i sort/hvid: Den modtagende faxmaskine understøtter måske ikke faxning i farver.

 • Bekræft opkaldstype (toner eller impuls): De fleste telefonlinjer bruger toneopkald.

 • Aktiver fejlrapportering: Funktionen Faxfejlrapporter udskriver en rapport, hvis der opstår en fejl. Hvis fejlen omfatter en numerisk fejlkode, skal du gå til HP-kundesupport og derefter søge efter fejlkoden.

Kontroller faxforbindelsen

Kontroller, om der er problemer med telefonlinjen.

 • Ring til faxnummeret fra en telefon: Hvis du ikke kan høre faxlyde, kan modtagerens faxmaskine være slukket eller afbrudt.

 • Bekræft, at ledningen er tilsluttet de korrekte porte: Telefonlinjen skal sluttes til 1-LINE-porten, og telefonsvareren skal, hvis den anvendes til telefoner, være sluttet til 2-EXT-porten på bagsiden af printeren.

 • Slut en telefon til telefonstikket på væggen, og prøv at foretage et opkald: Hvis opkaldet mislykkes, eller der ikke lyder en klartone, skal du kontrollere, om en anden telefon eller enhed bruger linjen. Hvis du hører statisk støj, kan der være interferens fra trådløse enheder i nærheden, f.eks. motorer, ventilatorer eller fjernsyn eller fra coax-kabler. Det kan også være et problem med linjens kvalitet, som kræver opmærksomhed fra din teleudbyder.

 • Brug den ledning, der blev leveret sammen med printeren: HP-printere, der understøtter fax, leveres med en telefonledning med to wires. Hvis du bruger en anden ledning, skal du kontrollere, at stikket ikke har fire wires. Kortere og bedre ledninger virker bedre end længere ledninger af dårligere kvalitet.

  Eksempel på en telefonledning med to wirer
 • Fjern andre enheder fra telefonlinjen: Enheder som telefonsvarere, modemmer eller andre telefoner kan forårsage problemer med faxning.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Kan ikke modtage faxer

Kontroller faxindstillingerne og telefonlinjens forbindelse, hvis der ikke modtages fax.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Test faxoverførslen efter hver opgave for at se, om problemet er løst. Du kan sende en testfax til HP Fax Test-tjeneste på 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963). Denne gratis tjeneste sender en returfax indenfor 5 til 7 minutter, hvis faxen virker korrekt. Dit faxnummer skal matche det nummer, du har angivet i faxhovedet, for at du kan få faxen retur.

Udskriv en faxtestrapport

Kør en faxtest fra printerens kontrolpanel for at identificere problemer med printeren, telefonlinjeforbindelsen eller faxindstillingerne.

 1. På printerens kontrolpanel skal du vælge Kør faxtest eller Faxtestrapport i menuen Fax eller Opsætning.

 2. Gennemgå rapporten for eventuelle test, der ikke er bestået, og følg instruktionerne for at løse problemet.

Kontroller indstillingerne for faxmodtagelse

Kontroller faxindstillingerne for at hjælpe med at identificere problemer, når faxer ikke modtages.

Faxindstillingerne findes i menuerne Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

 • Aktiver automatisk svar: Hvis denne funktion ikke er aktiveret, er du nødt til manuelt at besvare indgående faxopkald.

 • Indstil antallet af ringninger for at besvare indgående faxer: Hvis du har en telefonsvarer, skal du lade den besvare alle opkald først, så printeren kan registrere faxmeddelelserne, efter at computeren har besvaret opkaldet. Skift indstillingen Ringninger før svar til et større antal ringninger, end telefonsvareren er indstillet til.

 • Tilpas længde og tydelighed af beskeder for telefonsvareren: For at sikre at printeren kan registrere faxmeddelelser, skal du forkorte telefonsvareren med telefonsvareren til 10 sekunder eller mindre. Sørg for, at der ikke er baggrundsstøj, og lad der være 5 sekunders stilhed til slut.

 • Angiv klartonetype: Brug indstillingen Alle ringninger på en dedikeret faxlinje, eller vælg Nummerbestemt ringning, hvis du konfigurerer et specielt ringemønster for faxen.

 • Aktiver fejlrapportering: Funktionen Faxfejlrapporter udskriver en rapport, hvis der opstår en fejl. Hvis fejlen omfatter en numerisk fejlkode, skal du gå til HP-kundesupport og derefter søge efter fejlkoden.

Kontroller faxforbindelsen

Kontroller, om der er problemer med tilslutning af telefonlinje, der kan medføre, at faxen mislykkes.

 • Bekræft, at ledningen er tilsluttet de korrekte porte: Telefonlinjen skal sluttes til 1-LINE-porten, og telefonsvareren skal, hvis den anvendes, være sluttet til 2-EXT-porten på bagsiden af printeren.

 • Slut en telefon til telefonstikket på væggen, og prøv at foretage et opkald: Hvis opkaldet mislykkes, eller der ikke lyder en klartone, skal du kontrollere, om en anden telefon eller enhed bruger linjen. Hvis du hører statisk støj, kan der være interferens fra trådløse enheder i nærheden, f.eks. motorer, ventilatorer eller fjernsyn eller fra coax-kabler. Det kan også være et problem med linjens kvalitet, som kræver opmærksomhed fra din teleudbyder.

 • Brug den ledning, der blev leveret sammen med printeren: HP-printere, der understøtter fax, leveres med en telefonledning med to wires. Hvis du bruger en anden ledning, skal du kontrollere, at stikket ikke har fire wires. Kortere og bedre ledninger virker bedre end længere ledninger af dårligere kvalitet.

  Eksempel på en telefonledning med to wirer
 • Fjern andre enheder fra telefonlinjen: Enheder som telefonsvarere, modemmer eller andre telefoner kan forårsage problemer med faxning.

 • Fjern modstridende telefonlinjetjenester: Tjenester som f.eks. talebeskeder og ventende opkald eller tjenester, der er designet til at forhindre uønskede opkald som f.eks. afvisning af anonyme opkald og beskyttelse af personlige oplysninger, kan forstyrre indgående faxer. Kontakt telefonselskabet, hvis disse tjenester afbryder faxkommunikationen.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Der vises en fejlmeddelelse ved faxning

Fejlfinding af fejlkoder og meddelelser, der forhindrer faxoverførsel.

 • Alarmer og numeriske fejlkoder: Hvis printeren eller faxlograpporten viser en tekstadvarsel eller en numerisk fejl på 3, 12 eller 15 cifre, skal du gå til HP-kundesupportog søge efter fejlkoden.

 • Fejlmeddelelsen Scannerfejl: Fejlen skyldes problemer med scannerhardwaren eller strøm. Nulstil printeren, og kontroller derefter, at strømkilden og scannerlinje virker.

 • Fejlmeddelelsen Telefonrør taget af: Denne fejlmeddelelse angiver, at telefonrøret er taget af, og telefonlinjen er åben. Kontroller telefonlinjen, og nulstil derefter printeren eller faxmaskinen.

 • Fejlmeddelelsen Faxlogfil eller faxhukommelse er fuld: De fleste printere har indstillingen Ryd faxlog i menuen Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel. Hvis du vil gemme lagrede faxer, før faxloggen ryddes, skal du udskrive dem eller bede afsenderen om at sende dem igen.

Hvis du ikke kan løse fejlen, skal du sende printeren til service.

Faxkvaliteten er uacceptabel

Sendte eller modtagne faxer har streger, er utydelige eller med dårlig opløsning.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

 1. Bekræft problemet: Udskriv et dokument eller billede for at kontrollere, om problemet er relateret til en fax, og at det ikke er et udskrivningsproblem.

  • Hvis problemer opstår, når du modtager en fax, skal du gå til trinet for at ændre faxhastigheden.

  • Hvis problemet opstår, når du sender en fax, skal du fortsætte til trinet for at rengøre scannerkomponenterne.

 2. Rengøring af scannerkomponenter: Sluk for printeren, og brug derefter en ren, fnugfri klud, glasrens samt destilleret eller filtreret vand eller vand på flaske til at rengøre scannerens glasplade, glasstrimlen (hvis den findes) og den hvide bagside under scannerlåget. Hvis printeren har en automatisk dokumentføder (ADF), skal du bruge en fugtig klud til at aftørre papiropsamlingsvalserne og separationspuden. Vent på, at alle delene tørrer, før du tænder for printeren.

  Pas på:

  For at beskytte de indvendige komponenter må der ikke sprøjtes rengøringsmiddel direkte på glaspladen eller på undersiden af låget. Sprøjt på kluden, og aftør derefter scannerens komponenter.

 3. Nulstil printeren: Træk strømkablet ud af printeren og strømkilden, mens printeren er tændt, og vent mindst 60 sekunder, før du igen sætter kablet til printeren og strømkilden.

 4. Reducer faxhastigheden: Skift hastigheden til Langsom i faxindstillingerne på printerens kontrolpanel.

 5. Slå fejlkorrektionstilstand til: Hvis fejlkorrektionstilstanden er slået fra, skal du slå den til for at forbedre kvaliteten af faxen. Det tager måske længere tid at gennemføre faxoverførslen.

 6. Opdater printerens firmware: Søg efter firmwareopdateringer i menuen ePrint, Opsætning, Service eller Indstillinger på printerens kontrolpanel, eller gå til Download af software og drivere fra HP for at installere den nyeste version af printerens firmware.

Hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende, skal du sende printeren til service.

Kan ikke faxe med mobiltelefontjeneste og ingen fastnet

HP-faxmaskiner og faxkompatible printere kræver en traditionel telefontjeneste til fastnet. Det kan måske være muligt at sende fax med VoIP og DSL med den relevante opsætning og det relevante udstyr. Trådløse netværk understøtter på nuværende tidspunkt ikke faxning fra en printer.

Hvis du vil sende en fax fra din mobilenhed, skal du downloade og installere HP Smart-appen fra 123.hp.com og aktivere mobil fax.

Opkald afbrydes af faxmeddelelser

Løs problemer med faxmeddelelser, som afbryder stemmeopkald eller beskeder på en delt telefonlinje.

Faxindstillingerne findes i menuerne Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

 • Brug et andet ringemønster. Hvis tjenesten til nummerbestemt ringning er tilgængelig fra din teleudbyder, skal du bruge en separat ringning til faxer. Tjenesten tildeler et andet telefonnummer til den samme linje, der ringer med et andet mønster end det primære antal.

 • Aktiver automatisk svar. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, er du nødt til manuelt at besvare indgående faxopkald. Hvis du bruger en bestemt ringetone, skal du indstille din fax til automatisk at besvare det nummerbestemte ringemønster.

 • Indstil antallet af ringninger for at besvare indgående faxer. Hvis du har en telefonsvarer, skal du lade den besvare alle opkald først, så printeren kan registrere faxmeddelelserne, efter at computeren har besvaret opkaldet. Skift indstillingen Ringninger før svar til et større antal ringninger, end telefonsvareren er indstillet til.

 • Brug den faxledning, der fulgte med printeren. HP-printere, der understøtter fax, leveres med en telefonledning med to wires. Hvis du bruger en anden ledning, skal du kontrollere, at stikket ikke har fire wires. Kortere og bedre ledninger virker bedre end længere ledninger af dårligere kvalitet.

  Eksempel på en telefonledning med to wirer
 • Fjern andre enheder fra telefonlinjen. Enheder som telefonsvarere, modemmer eller andre telefoner kan forårsage problemer med faxning.

 • Deaktiver computerbaseret faxsoftware. Faxsoftware kan afbryde opkald til din printer eller din faxmaskine.

Faxmeddelelser med IP-telefoni (VoIP)

Kontroller indstillingerne for forbindelse og fax, hvis du oplever problemer under faxoverførsel via en VoIP-telefonforbindelse.

Faxindstillingerne findes i menuerne Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

 • Reducer faxhastigheden: Brug af indstillingerne Langsom eller Standard kan forbedre afsendelsen.

 • Slå fejlkorrektionstilstand til: Hvis fejlkorrektionstilstanden er slået fra, skal du slå den til for at forbedre mulighederne for en vellykket afsendelse. Det tager måske længere tid at gennemføre faxoverførslen.

 • Kontroller forbindelsen: Det telefonkabel, der fulgte med printeren, skal sættes i 1-LINE-porten bag på printeren og i VoIP-gatewayen.

 • Reducer netværkstrafik: Hvis der bruges en computer eller en enhed til at streame indhold eller spil via webstedet, kan det forstyrre VoIP-fax.

 • Genstart af router og modem: En genstart kan løse problemer med internettjenesten.

Faxmeddelelser med en digital abonnentledning (DSL)

Kontroller indstillingerne for forbindelse og fax, hvis du oplever problemer under faxoverførsel via en DSL-forbindelse.

Faxindstillingerne findes i menuerne Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

 • Brug et DSL-mikrofilter: En mikrofilter gør det muligt for faxen at sende data i standard analogt format via en DSL-forbindelse med høj bredbåndshastighed. Tilslut den telefonledning, som mikrofilteret forbinder til 1-LINE-porten på bagsiden af printeren.

  Eksempel på et DSL-mikrofilter
 • Reducer faxhastigheden: Brug af indstillingerne Langsom eller Standard kan forbedre afsendelsen.

 • Slå fejlkorrektionstilstand til: Hvis fejlkorrektionstilstanden er slået fra, skal du slå den til for at forbedre mulighederne for en vellykket afsendelse. Det tager måske længere tid at gennemføre faxoverførslen.

 • Reducer faxopløsningen: Hvis du bruger standardindstillingen, kan det forbedre faxoverførslen.

 • Genstart af router og modem: En genstart kan løse problemer med internettjenesten.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...