hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Sådan sender du fax med en HP-printer eller en faxmaskine

Brug en HP-faxmaskine eller en faxkompatibel HP-printer til at sende dokumenter til en anden faxmaskine.

I de fleste tilfælde kræver fax en almindelig fastnettelefontjeneste. Faxning er en mere sikker kommunikationsform end at sende dokumenter via e-mail eller post.

Klargør printeren til faxning via en fastnetforbindelse

Forbind din HP-printer til en fastnetforbindelse, og konfigurer derefter faxindstillingerne.

 1. Anskaf en telefonledning. Kontroller, at ledningen har to wires, ikke fire.

  Eksempel på en telefonledning med to wires
 2. Slut telefonledningen til telestikket på væggen og til 1-LINE-stikket på bagsiden af printeren.

  Tilslutning af telefonledningen til 1-LINE-stikket på bagsiden af printeren
 3. Hvis du har en telefonsvarer, skal du slutte en telefonledning til maskinen og til 2-EXT-stikket på bagsiden af printeren, så telefonsvareren kan optage taleopkald uden faxlyde.

  Tilslutning af en telefonledning til 2-EXT-stikket på bagsiden af printeren og telefonsvareren

  Billedtekst

  Beskrivelse

  1

  Vægstik

  2

  Telefonledning med to ledningstråde

  3

  Telefonsvarer

  4

  Telefon med en enkelt linje

 4. Konfigurer faxindstillinger. HP-softwaren indeholder en vejledning til faxopsætning. Du kan også navigere til menuerne Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel for at ændre indstillingerne.

  • Faxhoved: Skriv den tekst, som modtagerne skal se øverst på faxen. Et almindeligt faxhoved indeholder dit navn, navnet på din virksomhed og dit komplette 10-cifrede faxnummer.

  • Svartilstand / Automatisk svar: Aktiver denne funktion, hvis du ønsker, at faxmaskinen skal svare dine telefonopkald efter et angivet antal ringninger og godkende faxer. Hvis denne funktion er slået fra, skal du manuelt acceptere indgående faxer fra printerens kontrolpanel.

  • Ringninger før svar: Når telefonen ringer, venter printeren og tæller antallet af telefonringninger, før den besvarer opkaldet.

   • Hvis telefonlinjen er delt med stemmeopkald, skal du vælge et antal ringninger, der giver dig tilstrækkelig tid til at besvare telefonopkaldet.

   • Hvis telefonlinjen er delt med en telefonsvarer, skal du indstille antallet af ringninger til to mere end telefonsvareren for at sikre, at telefonsvareren besvarer telefonen før printeren.

  • Ringningstype: Brug indstillingen Alle ringninger på en dedikeret faxlinje, eller vælg Nummerbestemt ringning, hvis du konfigurerer et specielt ringemønster for faxen.

  • Opkaldstype: Svarer til den type af analog telefontjeneste, du bruger, dvs. tone eller puls. Hvis opkaldstypen ikke er den samme, kan printeren ikke registrere ringninger og besvare indgående opkald.

   Den aktuelle industristandard er toneopkald i de fleste områder. Du kan have pulsopkald, hvis du bruger en roterende telefon. Hvis du ikke er sikker på opkaldstypen, skal du kontakte din telefonudbyder.

  • Lydstyrke for fax: Vælg lydstyrken for at høre lyde under opkaldet, såsom opkaldstoner og tonen for optaget linje. Indstil lydstyrken til slukket, hvis du ønsker faxning uden lyd.

 5. Test faxopsætningen.

  • Kør en faxtest fra kontrolpanelet: Find Kør faxtest eller Faxtesttapport i menuerne Fax eller Opsætning. Der udskrives en rapport med testresultaterne og eventuelle instruktioner til at løse problemer.

  • Send en testfax: Send en sort/hvid-testfax på én side til 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 U.S.). Tjenesten modtager og sender faxer tilbage inden for 5-7 minutter til nummeret i faxhovedet.

Send en fax

Læg et dokument i din printer, ring til modtagerens telefonnummer på printerens kontrolpanel, og send derefter din fax.

 1. Hvis du ved, at modtageren befinder sig på et hjemmekontor og deler telefonlinjen med hjemmets faxmaskine, skal du ringe til dem for at fortælle, at du sender en fax.

 2. Ilæg det dokument, du vil faxe.

  • Scannerglasplade: Løft scannerlåget, placer originalen med udskriftssiden nedad på glasset i overensstemmelse med styret på printeren, og luk derefter scannerlåget.

   Eksempler på scannerglaspladens justeringsstyr
  • Automatisk dokumentfremfører (ADF): Ilæg et enkelt eller flersidet dokument i overensstemmelse med styret på bakken. For de fleste modeller skal du først lægge dokumentet med udskriftssiden opad og med den øverste kant forrest. Skub papirbreddestyrene helt ind, indtil de hviler let mod papirets kanter.

   Eksempler på indføringsstyr på automatiske dokumentfremførere
 3. Sørg for, at der er ilagt blankt papir papirbakken til eventuelle faxrapporter, der skal udskrives.

 4. Fra printeren skal du ringe til modtagerens faxnummer ved at indtaste adgangskoden til den eksterne linje, landekoden for langdistanceområdet og områdenummeret. Hvis du bruger hurtigopkald, skal du kontrollere, at det lagrede nummer medtager stregerne mellem tallene.

 5. Tryk på knappen Sort, Farve eller Send for at sende faxen.

  • Hvis du hører tonen for optaget linje, er modtagerens telefonlinje optaget. Prøv da at faxe igen senere.

  • Hvis du hører en persons stemme svare telefonen, skal du vente, indtil personen manuelt accepterer din fax, eller du kan annullere faxen fra kontrolpanelet, hvis du har mistanke om, at telefonnummeret er forkert.

  • Hvis du hører hylelyde, bliver din fax sendt.

  Der udskrives en faxrapport.

 6. Læs faxrapporten for at bekræfte, at faxen er fuldført, eller find ud af at løse problemet, hvis der er opstået en fejl.

Modtagelsen af en fax

Modtag en indgående fax manuelt ved at trykke på knappen Fax på printeren. Ellers modtager printeren eller faxmaskinen automatisk indkommende faxer og for derefter at udskrive dem, sende dem via e-mail eller gemme dem i en mappe på din computer afhængigt af indstillingerne for modtagelse af faxer.

Følgende indstillinger er tilgængelige i menuen Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel eller i HP-softwaren.

 • Svartilstand / Automatisk svar: Aktiver denne funktion, hvis du ønsker, at faxmaskinen skal svare dine telefonopkald efter et angivet antal ringninger og godkende faxer. Hvis denne funktion er slået fra, skal du manuelt acceptere indgående faxer fra printerens kontrolpanel.

 • Ringninger før svar: Indstil et antal gange, hvor telefonen skal ringe, før printeren besvarer opkaldet. Hvis telefonlinjen er delt med dine taleopkald, skal du vælge et antal, der giver dig mulighed for at besvare telefonen. Hvis telefonlinjen er delt med en telefonsvarer, skal du vælge et antal, der er to ringninger mere end telefonsvareren, så telefonsvareren svarer før printeren.

 • Dupleksudskrivning med fax: Afhængigt af printermodellen skal du aktivere indstillingen 2-sidet faxudskrivning for at udskrive indgående faxer på begge sider af papiret.

 • Gem fax på computeren eller e-mail: Konfigurer HP Digital fax fra HP-printersoftwaren for at gemme indgående faxer i en mappe på din computer eller på dit netværk eller sende dem til din e-mailindbakke.

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger HP Digital Fax, skal du gå til HP-printere – Brug HP Digital Fax til at modtage faxer til en computer eller e-mail.

Ofte stillede spørgsmål

Har du stadig spørgsmål? Find yderligere svar og hjælp.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan sende eller modtage faxer?

De fleste faxproblemer er relateret til fastnettelefonen, inkompatibelt telefonudstyr, dårlig linjekvalitet eller visse faxindstillinger.

En faxrapport kan identificere problemer med printeren, telefonlinjen eller faxindstillingerne. Du kan udskrive en faxrapport fra menuen Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel og derefter søge HP-kundesupport efter trin til at løse problemet.

Hvis printeren eller faxlograpporten viser en tekstadvarsel eller en numerisk fejl på 3, 12 eller 15 cifre, skal du søge efter fejlen efter trin til at løse problemet.

Kan jeg faxe, hvis jeg kun har mobiltelefontjeneste (trådløs fax)?

HP-faxmaskiner og faxkompatible printere kræver en traditionel telefontjeneste til fastnet. Det kan måske være muligt at sende fax med VoIP og DSL med den relevante opsætning og det relevante udstyr. Trådløse netværk understøtter på nuværende tidspunkt ikke faxning fra en printer.

Hvis du vil sende en fax fra din mobilenhed, skal du downloade og installere HP Smart-appen fra 123.hp.com og aktivere mobil fax.

Hvordan sender og modtager jeg fax med min computer?

Du skal bruge den computer, der er tilsluttet din HP-printer eller din faxmaskine, til at sende og modtage faxer.

Send og modtag faxer med en Windows-computer

Send faxer fra menuen Document Print eller med HP Printer Assistant, og modtag fax med HP Digital Fax.

Før du begynder, skal du kontrollere, at printeren er sluttet til telefonlinjen, at den kan sende og modtage faxer, og at fuldfunktionsdriveren fra HP og den tilhørende software er installeret på computeren. Gå til 123.hp.com (på engelsk), hvis du ikke allerede har installeret softwaren.

 • Send faxer fra menuen Document Print (Windows): Åbn det dokument, der skal faxes, klik på Filer > Udskriv > Printer, og vælg derefter den printer, der indeholder Fax i navnet (f.eks.: Fax – HP OfficeJet Pro 6970), og klik derefter på Udskrift for at åbne vinduet Send fax.

  Send en fax fra menuen Document Print
 • Send faxer fra HP Printer Assistant (Windows): Klik på fanen Udskriv, scan og fax, og klik derefter på Fax > Send en fax for at åbne vinduet Send fax. Her skal du indtaste faxnummeret og ændre indstillinger og præferencer.

  Send en fax fra HP Printer Assistant
 • Gem fax på computeren eller e-mail: Konfigurer HP Digital fax fra HP-printersoftwaren for at gemme indgående faxer i en mappe på din computer eller på dit netværk eller sende dem til din e-mailindbakke.

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger HP Digital Fax, skal du gå til HP-printere – Brug HP Digital Fax til at modtage faxer til en computer eller e-mail.

Send og modtag faxer med en Mac-computer

Send faxer fra menuen Document Print, og modtag fax med HP Digital Fax.

Før du begynder, skal du kontrollere, at printeren er sluttet til telefonlinjen, at den kan sende og modtage faxer, og at fuldfunktionsdriveren fra HP og den tilhørende software er installeret på computeren. Gå til 123.hp.com (på engelsk), hvis du ikke allerede har installeret softwaren.

 • Send faxer fra indstillingsmenuen Document Print (Mac): Åbn det dokument, der skal faxes, klik på Filer > Udskriv > Printer, og vælg derefter den printer, der indeholder Fax i navnet (f.eks.: HP OfficeJet Pro 8600 [C4150D] (Fax)). Indtast faxnummeret i feltet Til, og klik derefter på rullemenuen i midten af vinduet for at få adgang til yderligere indstillinger.

  Bemærk:

  Hvis faxen ikke står på listen, skal du gå til menuen Apple > Systempræferencer > Printere og scannere og klikke på plustegnet for at tilføje printeren til din Mac. Vend derefter tilbage til dokumentet for at vælge din printer.

  Send et dokument fra menuen Udskriftsindstillinger
 • Gem fax på computeren eller e-mail: Konfigurer HP Digital fax fra HP-printersoftwaren for at gemme indgående faxer i en mappe på din computer eller på dit netværk eller sende dem til din e-mailindbakke.

  Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du bruger HP Digital Fax, skal du gå til HP-printere – Brug HP Digital Fax til at modtage faxer til en computer eller e-mail.

Kan jeg sende eller modtage en testfax?

Ja. Send en fax til HP, og vent derefter på en returfax for at sikre, at du kan sende og modtage faxer.

 1. Opret en sort/hvid-tekstfax på én side.

 2. Føj faxnummeret til faxen. Tjenesten bruger faxhovednummeret til at sende faxen retur. Kontroller, at dit 10-cifrede faxnummer findes i faxhovedet, og at det svarer til nummeret på den telefonlinje, der er tilsluttet faxen.

 3. Afbryd midlertidigt eller deaktiver eventuelle modstridende telefonlinjetjenester som f.eks. talebeskeder, ventende opkald, afvisning af anonyme opkald og beskyttelse af personlige oplysninger og opkalds-id, da disse kan forstyrre indgående faxer. Ved tryk på *82, før du ringer til HP Fax Test-tjenestens nummer, ophæves blokeringen af opkalds-id i de fleste områder. Kontakt telefonselskabet, hvis nogen af disse tjenester afbryder faxkommunikationen.

 4. Send en testfax til 1-888-HPFaxme (1-888-473-2963 U.S.).

 5. Vent 5 til 7 minutter, før tjenesten sender en returfax.

Hvis du ikke har modtaget en fax efter 10 minutter, skal du kontrollere faxindstillingerne og prøve igen.

Kan jeg faxe med en DSL-telefontjeneste?

Hvis du har et DSL/ADSL-modem tilsluttet telefonlinjen til internettet, kan du muligvis faxe over den samme telefonlinje.

Du kan forbedre chancen for at få vellykkede faxoverførsler ved at slutte et mikrofilter til det samme telefonkabel, der er sluttet til printerens 1-LINE-stik. Få et mikrofilter fra din internetudbyder. Hvis DSL-modemmet er delt på samme telefonlinje som printeren, skal du bruge en telefonsplitter til at tilslutte de to enheder.

Tilslutning af en faxserver med et SDL-mikrofilter

Billedtekst

Beskrivelse

1

Vægstik

2

DSL/ADSL-mikrofilter

3

Parallelsplitter

4

DSL/ADSL-modem

Kan jeg faxe med VoIP-internettelefontjeneste?

Denne mulighed kan være afhængig af din tjenesteudbyder og telefonsystemets lydkvalitet.

Sandsynligheden for, at data går tabt via internettet (tabte pakker) er meget højere end en standardtelefonlinje. Du får den største chance for en vellykket faxoverførsel ved at aktivere fejlkorrektionstilstand (ECM) og indstille faxtransmissionshastigheden til den mest langsomme indstilling. Disse faxindstillinger kan ændres fra printerens kontrolpanel.

Du skal have en analog telefonadapter (ATA) for at konfigurere din fax til VoIP. En ATA giver mulighed for, at analoge telefonsignaler (f.eks. fax-signaler) konverteres til digitale systemer. Du kan købe en ATA fra en elektronik- eller kontorforsyningsforhandler.

Din faxopsætning afhænger af dit specifikke ATA- eller bredbåndsmodem. Benyt fremgangsmåden i ATA-brugervejledningen for at tilslutte hardwaren.

Tilslutning af en faxmaskine med en analog telefonadapter til opsætning af fax med VoIP

Billedtekst

Beskrivelse

1

Vægstik

2

Bredbåndsmodem

3

Telefon

4

Analog telefonadapter

Hvordan ændrer jeg indstillingerne for faxbekræftelsesrapport?

Indstillingerne for faxrapport findes i menuen Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

Hvor finder jeg min faxhistorik?

Du kan udskrive en faxtransaktionslog fra menuen Fax eller Opsætning på printerens kontrolpanel.

Hvordan modtager jeg en fax, når min telefonsvarer altid besvarer mine opkald?

Du kan ikke modtage faxer automatisk, hvis telefonlinjen er indstillet med en telefonsvarer.

For at kunne modtage fax skal du først besvare opkaldet fra telefonen og derefter godkende faxen fra printerens kontrolpanel.

Bemærk:

Hvis du har planer om at modtage mange faxer, kan du overveje at få endnu en telefonlinje uden telefonsvarer.

Hvorfor kan jeg ikke sende farvefax?

Du kan kun sende farvefax, hvis farvefax understøttes af både afsenderens og modtagerens faxmaskine.

Hvis du vil sende en fax, skal du trykke på indstillingen Farve i stedet for Sort, efter du har ringet til faxnummeret.

Kan jeg sende fax via et PBX-telefonsystem?

Hvis du befinder dig i en stor virksomhed, bruger du muligvis et PBX-telefonsystem (privat filialcentral).

PBX-systemer har mange lokale linjer i virksomheden, men kun nogle få delte eksterne telefonlinjer. Du skal have en PBX-konverter/terminaladapter for at konfigurere faxen på et PBX-telefonsystem.

Oprettelse af forbindelse til en PBX-telefonsystem

Billedtekst

Beskrivelse

1

Telefon

2

Terminaladapter

3

Vægstik

 1. Sørg for, at PBX-konverteren/terminaladapteren er indstillet til den korrekte switchtype til landet/området. Hvis du ikke kender switchtypen for dit land/område, skal du tjekke med det lokale telefonselskab.

 2. Sæt den ene ende af telefonledningen, der fulgte med printerens leveringsomfang, til 1-LINE-porten på bagsiden af printeren.

  Bemærk:

  Du skal muligvis tilslutte den telefonledning til adapteren for dit land/område, der fulgte med din printer.

 3. Tilslut den anden ende af telefonledningen, der fulgte med printerens leveringsomfang, til porten på PBX-konverteren/terminaladapteren, der er beregnet til telefon og fax.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...