hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere og -faxmaskiner – Faxfejlkoder og -meddelelser

Definitioner og nyttig vejledning ved meddelelser, der kan blive vist ved faxafsendelse.

Numeriske koder ved modtagelse af faxer (200-292)

Fejlkoder, der kan blive vist ved modtagelse af en fax.

200: Faxen blev sendt. Der kræves ingen handling.

221: Afsenderen trykkede på Stop-tasten, før faxen blev sendt. Bed vedkommende om at sende faxen igen.

222: Flere årsager:

 • Faxmaskinen besvarede et indgående taleopkald. Sørg for, at det indgående opkald er en fax og ikke et taleopkald.

 • Afsenderen trykkede på Stop-tasten før eller på det tidspunkt, opkaldet besvares. Hvis afsenderfaxmaskinen afslutter opkaldet i samme øjeblik, som din maskine starter modtagelse, skal du reducere antallet af ring på indstillingen for svar. Ellers kan du bede om at få faxen sendt igen.

 • Faxmaskinen er en ældre, lydløs model. Slå indstillingen Lydløs registrering til, og kontroller derefter, at afsenderen ikke utilsigtet forsøger at forespørge din fax om et dokument i stedet for at sende det.

 • Afsenderfaxmaskinen afsluttede automatisk opkaldet før eller på det tidspunkt, opkaldet besvares. Vælg en langsommere modtagelseshastighed i faxindstillingerne.

 • Afsenderfaxmaskinen identificerede en ikke-kompatibel funktion mellem de to maskiner og blev afbrudt. Dette problem forekommer sjældent. Omkonfigurer din faxmaskine til at bruge andre konfigurationsindstillinger, og aktiver eller deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM) efter behov.

223 ECM, 224: Ufuldstændig side modtaget efter flere forsøg. Kontroller, om forbindelsen er svag. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), og vælg en langsommere modtagelseshastighed, hvis det er nødvendigt.

225: Afsenderfaxmaskinen iværksætter en fjerndiagnosticeringssession, når maskinen har fjerndiagnosticeringsadgang deaktiveret. Aktiver fjerndiagnosticering på din maskine, eller anmod om, at afsenderen deaktiverer funktionen for dit faxnummer.

226: Afsenderfaxmaskinen iværksatte en fjerndiagnosticeringssession, men din maskine er ikke kompatibel med deres diagnosticeringsversion. Anmod afsenderen om at deaktivere funktionen for dit faxnummer.

227: Fax sendt med en hastighed og modulation, som din maskine ikke understøtter. Konfigurer indstillingerne for hastigheden og modulationen med afsender- og modtagerfaxmaskinen, hvis det er nødvendigt.

228: Afsenderfaxmaskinen iværksatte en forespørgsel om transmission (Fax-on-Demand), men din maskine understøtter ikke eller er ikke konfigureret til forespørgsel om transmission. Hvis din maskine understøtter Fax-on-Demand, skal du sørge for, at dokumentet er indlæst, og at forespørgsel eller Fax-on-Demand er slået til i faxindstillingerne.

229: Afsenderfaxmaskinen iværksatte en sikker forespørgsel om transmission, men din maskine oplyste ikke en gyldig adgangskode. Kontroller, at maskinen understøtter forespørgsel/Fax-on-Demand, og at adgangskoden er korrekt og konfigureret korrekt.

230: Afsenderfaxmaskinen iværksatte en handling, der kræver fejlkorrektion, men fejlkorrektion blev ikke valgt. Aktiver fejlkorrektionstilstand (ECM) på både den lokale maskine og fjernmaskinen.

231: Faxen blev ikke modtaget på grund af forkert ilagt papir, papirstop eller en printerfejl.

232, 233, 234, 235 ECM, 236 ECM, 237: Flere årsager:

 • Muligvis svag forbindelse. Gamle telefonlinjer, støj på linjen, strømafbrydelser eller andre strømrelaterede problemer kan forårsage kommunikationsfejl. Ring til telefonudbyderen, hvis linjeforholdene ikke forbedres. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), og vælg en langsommere modtagelseshastighed, hvis det er nødvendigt.

 • Afsenderen trykkede på Stop-tasten, før faxen blev sendt. Indstil din faxmaskine til at modtage ved en langsommere transmissionshastighed.

 • Ventende opkaldstjeneste lavede en klik-lyd, der kunne høres ved et indgående opkald, hvilket midlertidigt afbrød opkaldet. Undlad at bruge ventende opkald-funktionen på en linje med en faxmaskine.

 • Strømforsyningen ved afsendermaskinen blev afbrudt eller bevidst slukket. Bed vedkommende om at sende faxen igen.

238, 239 ECM, 240 ECM, 241 ECM: Afsenderfaxmaskinen sendte en uventet kommunikation, der som regel er en fejl i afsendermaskinen. Bed afsenderen om at sende faxen igen. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), og anmod derefter om, at faxen sendes fra en anden maskine, hvis problemet ikke er løst.

243, 244: Afsenderen trykkede på Stop-tasten, før faxen blev sendt, eller forespørgselsfunktionen er ikke kompatibel med modtagerfaxmaskinen. Kontakt afsenderen for at kontrollere, om vedkommende annullerer transmissionen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille din fax til at modtage ved en langsommere transmissionshastighed, kontrollere forespørgselsspecifikationerne og omkonfigurere efter behov eller aktivere eller deaktivere fejlkorrektionstilstand (ECM).

245 ECM, 246 ECM: Flere årsager:

 • Afsenderen trykkede på Stop-tasten, før faxen blev sendt. Kontakt afsenderen for at kontrollere, om vedkommende annullerer transmissionen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du indstille din fax til at modtage ved en langsommere transmissionshastighed og deaktivere fejlkorrektionstilstand (ECM).

 • Ventende opkaldstjeneste lavede en klik-lyd, der kunne høres ved et indgående opkald, hvilket midlertidigt afbrød opkaldet. Undlad at bruge ventende opkald-funktionen på en linje med en faxmaskine.

 • Stort eller komplekst dokument blev tilbageholdt som følge af manglende ledig hukommelse. Ventetiden er udløbet (typisk 60 sekunder), og faxen er blevet afbrudt. Send som to mindre dokumenter og om nødvendigt med en lavere opløsning.

247, 248, 249 ECM, 250 ECM, 251 ECM: Afsenderfaxmaskinen er holdt op med at reagere. Bed afsenderen om at nulstille deres maskine. Sluk for både afsender- og modtagermaskinen i 10 sekunder, og tænd dem derefter igen for at rette fejltilstanden. Indstil din fax til at modtage ved en langsommere transmissionshastighed, hvis det er nødvendigt.

252: Kontroller, om forbindelsen er svag. Ring til telefonudbyderen, hvis linjeforholdene ikke forbedres. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), og vælg en langsommere modtagelseshastighed, hvis det er nødvendigt. Hvis du modtog flere sider af et større dokument uden problemer, skal du bede afsenderen om at faxe dokumentet i flere mindre dele.

253: Afsenderfaxmaskinen anvender en sidebredde, der ikke understøttes af den lokale maskine. Få afsenderen til at bruge en standardsidebredde (letter eller A4).

281, 282 ECM, 283, 284, 285 ECM, 286, 290: Telefonlinjen blev afbrudt, eller der opstod en kommunikationsfejl med afsenderfaxmaskinen. Kontroller, om der er svag forbindelse, og få faxen sendt igen, når forholdene forbedres. Hvis det er nødvendigt, skal du indstille din fax til at modtage ved en langsommere transmissionshastighed og deaktivere fejlkorrektionstilstand (ECM).

291, 292: Den modtagne faxmeddelelse kunne ikke gemmes. Sluk for din faxmaskine i 10 sekunder. Tænd for den igen, og få derefter faxen sendt igen med en lavere opløsning. Hvis problemet ikke er løst, når du modtager fra flere faxmaskiner, er problemet sandsynligvis hardwarerelateret, og maskinen bør repareres eller udskiftes.

Numeriske koder ved afsendelse af fax (300-444)

Fejlkoder, der kan vises ved afsendelse af en fax.

300: Faxen blev sendt. Der kræves ingen handling.

311: Der blev trykket på Stop-tasten, før faxen blev sendt. Send faxen igen.

312: Den modtagende faxmaskine besvarede ikke opkaldet. Bekræft, at du har indtastet det korrekte nummer. Hvis det er korrekt, skal du kontakte ejeren af maskinen med henblik på, om den er konfigureret til at modtage fax-meddelelser, eller hvorvidt den er i fejltilstand.

313: Modtagertelefonlinjen er optaget. Send faxen, når linjen er ledig.

314: Afsenderfaxmaskinen aktiverede en fjerndiagnosticeringssession, men modtagermaskinen har deaktiveret diagnosticeringsadgang. Aktiver eller deaktiver fjerndiagnosticering afhængigt af, om du kan koordinere indstillingerne med ejeren.

315: Afsenderfaxmaskinen aktiverede en fjerndiagnosticeringssession, men modtagermaskinen er ikke kompatibel med diagnosticeringsversionen. Der kan ikke foretages fjerndiagnosticering mellem maskiner med ikke-kompatible versioner.

317: Fax sendt med en hastighed og modulation, som modtagerfaxmaskinen ikke understøtter. Konfigurer indstillingerne for hastigheden og modulationen med afsender- og modtagerfaxmaskinen, hvis det er muligt.

318: Afsenderfaxmaskinen anvender en sidebredde, der ikke understøttes af modtagermaskinen. Anvend en standardsidebredde (letter eller A4).

319: Afsendermaskinen forsøgte en Binary File Transfer (BFT), men modtagermaskinen er ikke understøttet eller aktiveret. Aktiver eller deaktiver BFT afhængigt af, om du kan koordinere indstillingerne med ejeren.

320: Afsendermaskinen iværksatte en forespørgsel om modtagelse, men modtagermaskinen er ikke konfigureret til en forespørgsel om transmission. Konfigurer transmissionsindstillingerne med afsender- og modtagerfaxmaskinen afhængigt af, om forespørgsel er påkrævet.

321, 322, 323, 324: Telefonforbindelsen mislykkedes, eller der var en kommunikationsfejl med modtagerfaxmaskinen. Kontroller, om forbindelsen er svag, og send faxen igen, når forholdene forbedres. Hvis det er nødvendigt, skal du indstille en langsommere transmissionshastighed. Ved større dokumenter skal du sende som flere mindre dokumenter og med en lavere opløsning.

325, 326, 327, 328: Kontroller, om forbindelsen er svag. Ring til telefonudbyderen, hvis linjeforholdene ikke forbedres. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), hvis det er nødvendigt.

329, 330, 331: Modtagerfaxmaskinen rapporterede, at en eller flere sider blev modtaget i ikke-fejlkorrektionstilstand (ECM) med mange fejl. Kontroller, om forbindelsen er svag. Aktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), og vælg en langsommere indledende transmissionshastighed, hvis det er nødvendigt.

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ECM, 339 ECM, 340 ECM, 341 ECM, 342 ECM, 343: Modtagerfaxmaskinen kan være defekt. Prøv at sende en fax til en anden faxmaskine. Hvis fejlen stadig vises, skal du genstarte faxmaskinen og prøve igen.

344, 345, 346, 347, 348, 349 ECM, 350 ECM, 351 ECM, 352 ECM, 353 ECM, 354, 355: Flere årsager:

 • Kontroller, om forbindelsen er svag. Gamle telefonlinjer, støj på linjen, strømafbrydelser eller andre strømrelaterede problemer kan forårsage kommunikationsfejl. Ring til telefonudbyderen, hvis linjeforholdene ikke forbedres.

 • Der blev trykket på Stop-tasten på modtagerfaxmaskinen, før faxen blev sendt. Kontakt personen, der modtager faxen, for at se, om vedkommende afbryder transmissionen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du sende faxen igen med en langsommere transmissionshastighed.

 • Støj fra en ventende opkaldstjeneste har afbrudt opkaldet. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), hvis det er nødvendigt.

356, 357, 358, 359, 361, 362 ECM, 363 ECM, 364 ECM, 365 ECM, 366 ECM: Flere årsager:

 • Der blev trykket på Stop-tasten på modtagerfaxmaskinen, før faxen blev sendt. Kontakt personen, der modtager faxen, for at se, om vedkommende afbryder transmissionen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du sende faxen igen med en langsommere transmissionshastighed.

 • Afsendelsen af faxen blev ikke gennemført, da der ikke var papir, der var en fejltilstand eller papirstop i modtagerfaxen.

 • Ventende opkaldstjeneste lavede en klik-lyd, der kunne høres ved et indgående opkald, hvilket midlertidigt afbrød opkaldet. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), hvis det er nødvendigt.

 • En ikke-kompatibel funktion fik modtagerfaxmaskinen til at afslutte opkaldet.

367, 368, 369, 370, 371, 372 ECM, 373 ECM, 374 ECM, 375 ECM, 376 ECM, 377 ECM, 378, 379: Modtagerfaxmaskinen er muligvis låst. Prøv at sende en fax til en anden faxmaskine.

380 ECM: Det lykkedes ikke for modtagermaskinen at komme med et gyldigt svar på et CTC-billede. Dette forekommer ved afsendelse i fejlkorrektionstilstand (ECM) efter gentagne forsøg på at sende en fax. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), og prøv derefter igen. Hvis fejlen stadig vises, er modtagerfaxmaskinen muligvis defekt.

381 ECM, 383 ECM: Det lykkedes ikke for modtagermaskinen at besvare en faxkommando, fordi forbindelsen blev afbrudt. Der blev måske trykket på Stop-tasten på modtagerfaxmaskinen, før faxen blev sendt. Kontakt personen, der modtager faxen, for at se, om vedkommende afbryder transmissionen. Kontroller, om forbindelsen er svag. Ring til telefonudbyderen, hvis linjeforholdene ikke forbedres. Deaktiver fejlkorrektionstilstand (ECM), hvis det er nødvendigt.

382 ECM: Modtagerfaxmaskinen tilbageholdt transmissionen som følge af en midlertidig lav hukommelsestilstand. Forbindelsen afbrydes, hvis tilbageholdelsesperioden udløber. Send dokumentet som flere mindre dokumenter med en lavere opløsning.

384: Afsenderfaxmaskinen forsøgte at foretage en sort JPEG-transmission til en maskine, der ikke understøtter denne tilstand. Send faxen ved hjælp af en anden tilstand.

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395: For meget støj på telefonlinjen forhindrer en gyldig forbindelse mellem faxmaskinerne. Prøv at sende faxen igen, når der er bedre forbindelsesforhold.

396, 397, 398, 399: Under en V.34-transmission er afsenderfaxmaskinen ikke i stand til at oprette forbindelse med modtagermaskinen og kan derfor ikke sende et T30-billede. Fjern eventuelle pass-through-enheder fra telefonlinjen, og kontroller, at kablet ikke er længere end nødvendigt, og at det ikke er i nærheden af uafskærmede elmotorer som ventilatorer, varmeapparater eller husholdningsapparater. Derudover skal du kontrollere, om forbindelsen er svag og derefter sende igen, når betingelserne er forbedret.

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419: Under en V.34-transmission er afsenderfaxmaskinen ikke i stand til at oprette forbindelse med modtagermaskinen og kan derfor ikke sende et T30-billede. Fjern eventuelle pass-through-enheder fra telefonlinjen, og kontroller, at kablet ikke er længere end nødvendigt, og at det ikke er i nærheden af uafskærmede elmotorer som ventilatorer, varmeapparater eller husholdningsapparater. Derudover skal du kontrollere, om forbindelsen er svag og derefter sende igen, når betingelserne er forbedret.

420, 421, 422, 423: Svage forbindelsesforhold eller et inkompatibelt faxformat blev registreret med modtagerfaxen.

422, 423: Svage forbindelsesforhold eller et inkompatibelt faxformat som farvefax blev registreret med modtagerfaxen.

430: Afsenderfaxmaskinen kan ikke sende vedvarende toner efter afsendelse af kontroldata og før afsendelse af faxdata. Svage forbindelsesforhold eller et problem med faxmodemmet kan forårsage denne fejl. Ring til telefonudbyderen, hvis linjeforholdene ikke forbedres.

431: Afsenderfaxmaskinen modtog ikke svar efter afslutning af en transmission. Det kan som regel ske, når faxen med vilje afbrydes. Svage forbindelsesforhold kan have forhindret svaret.

440, 441, 442, 443, 444: Efter at en eller flere delvise sider blev sendt, blev kontrolkanalforbindelsen (handshake) ikke genstartet, før der blev sendt flere data. Dette sker, når modtagerfaxen afbrydes på grund af svage forbindelsesforhold efter modtagelse af en del af en side, eller hvis den bruger et ikke-kompatibelt faxformat som f.eks. farvefax.

Tekstfejlmeddelelser ved afsendelse af fax

Fejlmeddelelser og advarsler, der vises ved afsendelse af fax.

Bemærk:

Meddelelser vises midlertidigt og kan kræve, at du trykker på OK for at genoptage faxmeddelelsen, eller at du trykker på Annuller for at annullere meddelelsen. Faxmeddelelsen kan ikke sendes, eller den udskrevne fax kan være af utilfredsstillende kvalitet.

Komm. fejl (kommunikationsfejl): Kontroller, om forbindelsen er svag, og send faxen igen, når forholdene forbedres. Hvis det er muligt, skal du prøve at sende faxen via et andet vægstik og bruge det telefonkabel, der blev leveret sammen med faxmaskinen.

En faxkomponent er blevet beskadiget og kan ikke udføre faxtesten: Udfør en komplet nulstilling, der kan løse problemer med hardwaren. Mens printeren er tændt, skal du koble netledningen fra printeren og fra stikkontakten. Vent 60 sekunder. Tilslut netledningen igen, og prøv derefter at faxe igen. Hvis fejlen vedbliver, skal du kontakte HP-kundesupport (på engelsk) for at få oplyst dine muligheder.

Forsinket fax/udbakke fuld: Tryk på knappen Annuller , og send derefter faxen igen. Hvis fejlen vedbliver, skal du sende faxen som flere mindre dokumenter.

Fax er optaget/send annulleret: Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar, og at du har det korrekte faxnummer. Kontroller, om forbindelsen er svag, og send faxen igen, når forholdene forbedres. Hvis det er muligt, skal du prøve at sende faxen via et andet vægstik og bruge en anden telefonledning. Aktiver funktionen Genopkald ved optaget på faxen.

Fax er optaget/genopkald venter: Vent på, at maskinen sender faxen igen. Hvis fejlen fortsætter, skal du ringe til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar, og at du har det korrekte faxnummer. Kontroller, om forbindelsen er svag, og send faxen igen, når forholdene forbedres. Hvis det er muligt, skal du prøve at sende faxen via et andet vægstik og bruge det telefonkabel, der blev leveret sammen med faxmaskinen.

Faxhukommelse fuld/annullerer rekv. eller Faxhukommelse fuld/annullerer send: Maskinen løb tør for hukommelse under faxsessionen. Send faxen som flere mindre dokumenter. Hvis det er nødvendigt, skal du annullere alle faxmeddelelser og slette hukommelsen.

Faxhukommelse fuld/annullerer send: Maskinen løb tør for hukommelse under faxsessionen. Anmod om, at faxen sendes som flere mindre dokumenter. Hvis det er nødvendigt, skal du annullere alle faxmeddelelser og slette hukommelsen.

Faxrekv. fejl eller Fejl ved faxafsendelse: Kontroller, om der er svage forbindelsesforhold ved at foretage et telefonopkald på den samme linje. Hvis linjen er stabil, skal du sende faxen igen eller bede afsenderen om at sende den igen. Hvis fejlen vedbliver, skal du forbinde faxmaskinen til et andet vægstik med det telefonkabel, der blev leveret sammen med faxmaskinen. Hvis det er nødvendigt, skal du deaktivere fejlkorrektionstilstand (ECM), bruge en langsommere transmissionshastighed og indstille en lavere faxopløsning.

Ugyldig indtastning: Oplysningerne blev indtastet forkert. Kontroller, at oplysningerne er indtastet, og prøv igen.

Ingen opkaldstone: En kablet analog telefonlinje er nødvendig for at faxe. Hvis du ikke kan høre en klartone, når du trykker på Send fax, skal du frakoble og tilslutte telefonledningen fra stikkontakten og 1-linje-porten på faxmaskinen. Tilslut en almindelig telefon til telefonlinjen, løft røret, og lyt for at kontrollere, at der er en klartone på telefonlinjen. Hvis problemet ikke er løst, kan du prøve at sende faxen via et andet vægstik og bruge det telefonkabel, der blev leveret sammen med faxmaskinen.

Intet dokument sendt: Ingen sider blev scannet, eller der blev ikke modtaget sider fra computeren. Prøv at sende faxen igen.

Intet faxsvar/send annulleret eller intet faxsvar/genopkald venter: Forsøg på at ringe op til et faxnummer igen mislykkedes, eller funktionen genopkald-intet svar er deaktiveret. Ring til modtageren for at sikre, at faxmaskinen er tændt og klar, og at du har det korrekte faxnummer. Hvis problemet ikke er løst, skal du frakoble og tilslutte telefonledningen fra vægstikket og fra 1-linje-porten på faxmaskinen. Hvis det er muligt, skal du prøve at sende faxen via et andet vægstik og bruge det telefonkabel, der blev leveret sammen med faxmaskinen.

Ingen fax fundet: Maskinen besvarede det indgående opkald men registrerede ikke, at der blev ringet op fra en faxmaskine. Hvis det ikke lykkes at vente på, at maskinen modtager faxen, skal du prøve at tilslutte faxen til et andet vægstik med telefonledningen, som blev leveret sammen med faxmaskinen.

12- og 15-cifrede faxlogkoder

Faxlograpporter indeholder en diagnosticeringskode for at hjælpe med at identificere faxafsendelses- og modtagelsesstatus samt faxproblemer. Udskriv rapporten fra menuen Fax, Opsætning eller Rapporter på printeren eller faxmaskinen.

Brug nedenstående liste til at finde betydningen af de enkelte numre i forskellige diagnosticeringskoder.

1. ciffer: Ingen betydning; altid indstillet til 0

2. ciffer: Sådan blev faxen afbrudt

 • [1] Der blev trykket på stop-knappen

 • [2] Faxmodtagelse afbrudt

 • [4] Hukommelsen er fuld, og sessionen afsluttes muligvis

 • [8] Der blev anmodet om en operatøradvarsel

3. ciffer: Faxsessionstype

 • [1] Modtaget fra en fjernsender

 • [2] Sendt til en fjernmodtager

 • [4] Forespurgt modtagelse, systemet blev en sender

 • [8] Forespurgt afsendelse, systemet blev en modtager

4. ciffer: Træningsindstillinger, der er blevet anmodet om eller indstillet

 • [1] TSID og CSID blev modtaget

 • [2] Retrain/fallback anmodet

 • [4] ECM (fejlkorrektionstilstand) blev valgt

 • [5] ECM blev ikke valgt

5. ciffer:

 • [1] Forsinket drift

 • [2] Broadcast-drift

 • [4] Hurtigkald blev brugt af afsenderen

 • [8] Der blev anvendt automatisk dokumentfremfører. Dokumentet blev ikke sendt fra hukommelsen

6. ciffer: Metoder til opløsning og kodning

 • [0] Kodning for standardopløsning/MH (modified Huffman)

 • [1] Kodning for standardopløsning/MR (modified Read)

 • [2] Kodning for standardopløsning/MMR (modified Read)

 • [4] Kodning for fin opløsning/MH (modified Huffman)

 • [4] Kodning for fin opløsning/MR (modified Read)

 • [6] Kodning for fin opløsning/MMR (modified Read)

 • [8] Kodning for 300 DPI/MH (modified Huffman)

 • [9] Kodning for 300 DPI/MR (modified Read)

 • [A] Kodning for 300 DPI/MMR (modified Read)

7. ciffer: Hastighed og datatype

 • [0] 0 ms/linje

 • [1] 5 ms/linje

 • [2] 10 ms/linje

 • [4] 20 ms/linje

 • [7] 40 ms/linje

 • [8] 0 ms/linje (halvtone)

 • [9] 5 ms/linje (halvtone)

 • [C] 20 ms/linje (halvtone)

 • [F] 40 ms/linje (halvtone)

8. ciffer: Modemmets baudratehastighed

 • [0] 2400 bps

 • [1] 4800 bps

 • [2] 7200 bps

 • [3] 9600 bps

 • [4] 12000 bps

 • [5] 14400 bps

9. ciffer: Ingen betydning; altid indstillet til 0

10. ciffer: Diverse

 • [1] Journalindtastning skal udskrives

 • [2] Fjerndiagnosticering

 • [4] PC-send

11. ciffer: Fejl ved afsendelse af en fax

 • [0] NULL XMT (transmit)

 • [1] MPS XMT (Multi-page signal transmit)

 • [2] EOP XMT (End of procedure transmit)

 • [3] EOM XMT (End of message transmit)

 • [4] NULL XMT/RR REC

 • [5] MPS XMT/RR REC

 • [6] EOP XMT/RR REC

 • [7] EOM XMT/RR REC

 • [8] NULL XMT/CTC REC

 • [9] MPS XMT/CTC REC

 • [A] EOP XMT/CTC REC

 • [B] EOM XMT/CTC REC

12. ciffer: Fejl ved afsendelse af en fax

 • [1] PRI (Procedure Interrupt)

 • [2] PPS (Partial Page Signal)

 • [3] PPS-PRI

 • [4] EOR (End of Retransmission)

 • [5] EOR-PRI [8] RTN (Retrain Negative) er modtaget, angivelse af efterfølgende støj på linjen

 • [9] PRI/RTN modtaget. Siderne skal sendes ved en lavere baudrate

Fejlkoder (sidste tre cifre): Trecifrede koder tilføjes efter den 12-cifrede kode for at identificere fejl, der er opstået under faxsessionen.

 • 401: Faxmaskinen forespørger, og DCS (Digital Command Signal) har svaret, at der ikke er nogen dokumenter, der skal sendes. Afsendelsen af faxen blev afbrudt.

 • 402: Ved afsendelse af en fax blev sessionen afbrudt efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 403: Faxsessionen udløb, hvis der ikke blev fundet nogen faxtoner under et indgående opkald (ikke et faxopkald), forbindelsesgrænsefladeenheden er defekt, eller det indgående faxopkald kom fra en "lydløs" faxmaskine. Aktiver Lydløs registrering på din maskine.

 • 404: Din maskine forespurgte en maskine, der ikke har et dokument, der kan forespørges. Forekommer med ældre HP Officejets og Ricoh FAX 800- samt Canon B200-modeller.

 • 411: Der er udfald på telefonlinjen, eller opkaldsfaxen afbrydes under reguleringsfasen. For minimum den første side, Tilsluttede skærme.

 • 412: HDLC-bufferen (High Level Data Link Control) udløb. Hvis HDLC-bufferen udløber som følge af et forbindelsesudfald og tab af data, venter systemet på, at meddelelsen udløber for at synkronisere og gensende dataene. Sessionen blev afbrudt efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 413: Du forespurgte den modtagende faxmaskine, men den blev afbrudt i stedet for at sende en side. Afsendermaskinen kunne ikke hente næste side i scanneren, eller der blev trykket på Stop, da transmissionen startede.

 • 414: Der er ikke nogen dokumenter, du kan forespørge.

 • 415: Et ugyldigt DCS (Digital Command Signal) er modtaget i kommandobilledet. Et gyldigt DCS skal svare til anmodningen om fejlkorrektionstilstand (ECM) som tændt eller slukket.

 • 416: DCS-billedet (Digital Command Signal), som modtages fra afsenderfaxen, indeholder en minimumsscanningshastighed, som ikke er kompatibel med modtagermaskinen.

 • 417: I ikke-fejlkorrektionstilstand (ECM) sender maskinen en RTN (Retrain Negative), som angiver, at den modtagne fax havde ulæselige linjer på grund af en støjende telefonlinje. I ECM-tilstand kunne maskinen ikke modtage en fuldstændig korrekt side efter samtlige forsøg på at få afsenderen til at gensende de beskadigede billeder.

 • 419: Faxmodtagelsen blev afbrudt, normalt på grund af begrænset hukommelse.

 • 421: En telefonlinje blev afbrudt efter en talesession uden at genoptage faxsessionen.

 • 422: I ikke-fejlkorrektionstilstand (ECM) var den modtagne kommando uventet.

 • 431: Intet lokalt svar på fjernafbrydelsen. Indstilles af en modtager i fejlkorrektionstilstand (ECM). Stemmeanmodningskommandoen efter meddelelsen blev modtaget, og der var ingen lokal forbindelsesanmodning under en T3-timeout.

 • 441, 451: Intet lokalt svar på fjernafbrydelsen. Indstilles af en modtager i fejlkorrektionstilstand (ECM). Stemmeanmodningskommandoen efter meddelelsen blev modtaget, og der var ingen lokal forbindelsesanmodning under en T3-timeout.

 • 461: T2-timer udløb, mens den afventede en kommando efter en RNR (Receiver Not Ready).

 • 462: DCN (Disconnect) er modtaget i et kommandobillede på grund af en RNR (Receiver Not Ready). Den lokale maskine løb tør for hukommelse under modtagelsen.

 • 463: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 464: I fejlkorrektionstilstand (ECM) var den modtagne kommando uventet.

 • 471: T2-timer udløb, mens den afventede en kommando efter en RNR (Receiver Not Ready).

 • 472: I fejlkorrektionstilstand (ECM) sender den modtagende maskine en ERR efter fire mislykkede forsøg og efter mulige fallbacks i modemhastigheden.

 • 473: DCN (Disconnect) er modtaget i et kommandobillede på grund af en RNR (Receiver Not Ready).

 • 474: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 475: I fejlkorrektionstilstand (ECM) var den modtagne kommando uventet.

 • 481: I fejlkorrektionstilstand (ECM) var den modtagne kommando ikke RR (Receiver Ready).

 • 501: Telefonlinjen er optaget.

 • 502: DCN (Disconnect) er modtaget i et kommandobillede på grund af en CNG (Calling Tone). Dette signal har en frekvens på 1100 Hz.

 • 503: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 504: Kommando efter CNG (Calling Tone) var ugyldig.

 • 505: T1-timer udløbet, og der blev ikke modtaget svar. 'Intet svar' vises i journal-rapporten.

 • 511: Modtageren er ikke-kompatibel med funktioner, der kan tilpasses.

 • 512: Modtageren er ikke-kompatibel, eller forespørgslen blev sendt og afvist.

 • 513: Forespørgselsadgangskode er forkert. Der blev sendt en forespørgsel til maskinen, og der blev ikke sendt noget dokument.

 • 514: Der er ingen dokumenter, du kan forespørge. Forespørgselsmaskinen kontrollerer ikke DIS (Digital Identification Signal), som angiver, at der ikke er noget dokument, der kan forespørges, og anmoder om at sende et alligevel.

 • 515: Timeren udløb.

 • 521: DCN (Disconnect) blev modtaget i et svarbillede efter reguleringsfasen.

 • 522: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 523: Der blev ikke modtaget noget svar ved de tre forsøg på at oprette forbindelse til DCS (Digital Command Signal) på grund af en mistet linje, eller modtageren lagde på.

 • 524: Fejl ved synkronisering med afsendermaskinen. Forbindelsen er muligvis defekt og forhindrer fjernenheden i at se DCS-kommandoen (Digital Command Signal).

 • 525: Modemhastighedsfallback påkrævet men ikke muligt (f.eks.: modtageren understøtter v.29, men v.27 er påkrævet). Alle forsøg på at regulere med fjernenheden mislykkedes.

 • 526: Svaret, som blev modtaget efter DCS+ reguleringen (Digital Command Signal) var ugyldigt (forventet bekræftelse på modtagelse).

 • 531: Svaret, som blev modtaget efter afsendelse af MPS (Multipage Signal), EOP (End of Procedure), EOM (End of Message), var ukorrekt. Kontroller diagnosticeringskodecifrene 11 og 12.

 • 532: DCN (Disconnect) blev modtaget i et svar på det afsendte signal. Kontroller diagnosticeringskodecifrene 11 og 12.

 • 533: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 534: Intet svar på alle forsøg. Forbindelsen blev afbrudt som følge af en mistet linje, eller modtageren lagde på.

 • 535: Fallback i transmissionen af eftermeddelelse er ikke mulig. Fjernmodtageren svarer ikke med en RTP (Retrain Positive) eller RTN (Retrain Negative), eller senderen kan ikke sende igen.

 • 536: Mindst én side er ikke bekræftet. Det sker i en ikke-fejlkorrektionstilstand (ECM), når der er mange fejl på en side. Den modtagne side kan ikke læses.

 • 541: En telefonlinje blev afbrudt efter en talesession uden at genoptage faxsessionen.

 • 542: T3-operatørens interventionstimer udløb.

 • 543: Svaret, som blev modtaget efter afsendelse af en taleanmodning til fjernsenderen, var ikke et DIS (Digital Identification Signal).

 • 551: DCN (Disconnect) blev modtaget i et svar på det afsendte signal. Kontroller diagnosticeringskodecifrene 11 og 12.

 • 552: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 553: Intet svar på alle forsøg. Forbindelsen blev afbrudt som følge af en mistet linje, eller modtageren lagde på.

 • 554: Svaret, som blev modtaget efter afsendelse af PPS-NULL, PPS-MPS og PPS-EOM, var ukorrekt. Kontroller diagnosticeringskodecifrene 11 og 12.

 • 555: Fallback mislykkes. Systemet kan ikke modtage en gyldig fejlkorrektionstilstand (ECM) ved en hvilken som helst baudrate.

 • 561: DCN (Disconnect) blev modtaget i et svar på det afsendte signal. Kontroller diagnosticeringskodecifrene 11 og 12.

 • 562: Den modtagende faxmaskine sendte en DCN (Disconnect) efter at have ventet i 3 sekunder på et modtaget billede fra senderen, eller forbindelsessignalet forsvandt i mere end 0,2 sekunder.

 • 563: Intet svar på alle forsøg. Forbindelsen blev afbrudt som følge af en mistet linje, eller modtageren lagde på.

 • 564: Svaret, som blev modtaget efter afsendelse af PPS-NULL, PPS-MPS og PPS-EOM, var ukorrekt. Kontroller diagnosticeringskodecifrene 11 og 12.

 • 565: Intet indhold med næste besked. Indstillet af en afsendermaskine med fejlkorrektionstilstand (ECM) aktiveret, da den afbrød retransmissioner efter fire mislykkede forsøg og mulige modemhastighedsfallbacks.

 • 566: Mindst én side er ikke bekræftet. ERR (End of Retransmission Response) modtaget som svar på EOR-MPS, -EOP, -EOM eller -NULL.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...