hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Kopiering med en HP-printer

Kopier dokumenter eller fotos, og skift kopieringsindstillinger, som f.eks. antal kopier, kopiformat og papirformat.

Skift indstillinger for kopiering

Vælg de bedste indstillinger for dit kopieringsjob. De tilgængelige kopieringsindstillinger afhænger af din printer.

Rediger kopieringsindstillinger på printere med en menu i kontrolpanelet

Åbn kopieringsindstillingerne på printerens kontrolpanel.

 1. På printerens kontrolpanel skal du trykke på Kopier, Kopier dokument eller Kopier foto.

 2. Rediger eventuelle grundlæggende indstillinger, som f.eks. antal kopier.

 3. Tryk på Indstillinger eller tandhjulsikonet for at åbne indstillingerne for kopiering.

 4. Rul for at få adgang til og ændre følgende kopieringsindstillinger.

  • 2-sidet kopiering: Afhængigt af din printermodel findes denne indstilling som regel under kopieringsindstillingerne for Dokument.

  • Kopi af id-kort: Udskriver begge sider af et id-kort eller kørekort på en enkeltsidet kopi. Printeren beder dig om at vende id-kortet for at færdiggøre kopieringsjobbet.

  • Størrelse eller Tilpas størrelse: Indstillingerne kan være en liste over forudindstillinger, brugertilpassede størrelser mellem 25 og 400 procent af den oprindelige størrelse, Tilpas til side og indstillingen Faktisk størrelse for at sikre kopiering uden kanter.

  • Papirstørrelse: Vælg papirformat til dine kopier, eller vælg Automatisk for at lade printeren registrere papiret i bakken.

  • Papirtype: Vælg den relevante papirtype til at foretage kopier. Forkert valg af papirtype kan resultere i langsommere kopiering.

  • Valg af bakke: Vælg papirbakken med det papir, du vil bruge til din kopier.

  • Kvalitet: Vælg et tilgængeligt niveau af kopikvalitet. Kopieringens varighed bliver måske længere med forbedrede indstillinger for kvalitet.

  • Lysere/mørkere: Hvis originalen er falmet eller for mættet i farven, skal du kopiere lysere eller mørkere.

  • Optimer eller Forbedringer: Vælg den type element, du vil kopiere, for at anvende automatiske forbedringer af udskriftskvaliteten, f.eks. skarphed af tekst og billedkanter eller forbedring af falmede farver i fotos.

  • HP-kopirettelse: Gør det muligt for printeren at forbedre kopieringen automatisk og justere skævheder.

  • Sorter: Slå funktionen til eller fra for flersidede kopier.

  • Indbindingsmargen eller Margenskift: Tryk på On for at kopiere sider med en margen, der er flyttet til venstre del af siden.

  • Gendan fabriksindstillinger: Gendanner alle kopieringsindstillinger til deres oprindelige standarder.

 5. Vælg Gem aktuelle indstillinger eller Indstil som nye standardindstillinger for at bevare indstillinger for fremtidige kopijob.

Rediger kopieringsindstillinger på printere, der kun har knapper på kontrolpanelet

Printere, der kun har knapper på kontrolpanelet, understøtter grundlæggende kopifunktioner med standardindstillingerne.

 • Inkjetprintere: Tryk på knappen Start farvekopiering eller Start sort/hvid kopiering for at starte et kopijob. Hvis du har brug for mere end en kopi, skal du trykke på knappen hurtigt efter hinanden for så mange kopier, som du har brug for. Kopieringsjobbet påbegyndes efter det sidste tryk på knappen.

  Eksempler på knapperne Start farvekopiering

  Eksempler på knapperne Start farvekopiering

  Eksempler på knapperne Start sort/hvid kopiering

  Eksempler på knapperne Start sort/hvid kopiering
 • LaserJet-printere: Tryk på knappen Antal kopier, Opsætning eller Kopiopsætning/Menu, vælg det ønskede antal kopier, og tryk derefter på knappen Start kopi for at starte kopijobbet.

Rediger kopieringsindstillinger fra printerens interne webside (kun netværksprintere)

Brug den integrerede webserver (EWS) til at skifte standardkopieringsindstillingerne. De tilgængelige indstillinger afhænger af din printermodel.

Printeren skal have forbindelse til et lokalt netværk for at få adgang til EWS.

 1. Find printerens IP-adresse.

  • Printere med en kontrolpanelmenu: Find IP-adressen i menuen Trådløs eller under netværksindstillingerne.

   Eksempel på et skærmbillede med oversigt over trådløse funktioner
  • Printere uden en kontrolpanelmenu: Udskriv en netværkskonfigurationsside eller en side med resultater for test af det trådløse netværk for at finde IP-adressen.

   På de fleste printere skal du trykke på knapperne Trådløs og Oplysninger på samme tid eller trykke på Trådløs og Start sort/hvid kopiering på samme tid.

   På printere af modellen HP DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-printere skal du trykke og holde nede på knappen Oplysninger, indtil alle knapper i kontrolpanelet lyser, og derefter trykke på knapperne Oplysninger og Genoptag på samme tid.

   Eksempel på printerens IP-adresse vist i en netværkskonfigurationsrapport
 2. Indtaste printerens IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser, og tryk derefter på Enter, eller klik på ikonet Søg.

  Indtastning af IP-adressen i en webbrowser
 3. Hvis der vises et sikkerhedscertifikat, skal du klikke på Fortsæt.

 4. Rediger standardkopieringsindstillinger på fanen Indstillinger eller Kopieringsindstillinger.

  Kopieringsindstillinger i EWS
  • Reducer/forstør eller Tilpas størrelse: Skift størrelsen på kopien. Indstillingerne kan være en liste over forudindstillinger, brugertilpassede størrelser mellem 25 og 400 procent af den oprindelige størrelse, Tilpas til side og indstillingen Faktisk størrelse for at sikre kopiering uden kanter.

  • Lysere/mørkere: Gør kopieringen lysere eller mørkere, hvis originalen er utydelig eller for mættet.

  • Tosidet kopiering: Kopier på begge sider af papiret. Vælg en tilgængelig mulighed på rullemenuen.

  • Kvalitet: Vælg et tilgængeligt niveau af kopikvalitet. Kopieringens varighed bliver måske længere med forbedrede indstillinger for kvalitet.

  • Medie- eller papirstørrelse: Vælg det papirformat, du foretager kopier på, eller vælg Automatisk for at lade printeren registrere papiret i bakken.

  • Medie- eller papirtype: Vælg den relevante papirtype, f.eks. almindeligt papir eller fotopapir. Forkert valg af papirtype kan resultere i langsom kopiering eller dårlig udskriftskvalitet.

  • Standardbakke: Vælg papirbakken med det papir, du vil bruge til din kopier.

  • Standardforbedring: Vælg typen af element, du vil kopiere, for at forbedre kvaliteten, f.eks. gøre teksten og billedkanterne skarpere eller forbedre falmede farver i fotos.

  • Sorter: Slå funktionen til eller fra for flersidede kopier.

  • Margen slået fra: Aktiver denne funktion for at fjerne margener fra kopier.

 5. Klik på Anvend for at gemme indstillingerne.

Ilæg originalen for at kopiere

Ilæg originalen på scannerglaspladen eller i dokumentføderen, mens printeren er tændt.

 • Scannerglasplade: Løft scannerlåget, placer originalen med udskriftssiden nedad på glasset i overensstemmelse med styret på printeren, og luk derefter scannerlåget.

  Eksempler på, hvordan du placerer et element med forsiden nedad på scannerglaspladen
 • Automatisk dokumentfremfører (ADF): Ilæg et enkelt eller flersidet dokument i overensstemmelse med styret på bakken. For de fleste modeller skal du først lægge dokumentet med udskriftssiden opad og med den øverste kant forrest. Skub papirbreddestyrene helt ind, indtil de hviler let mod papirets kanter.

  Pas på:

  ADF-mekanismen kan beskadige fotos. Du kan bruge en anden metode til at kopiere fotos, f.eks. med scannerglaspladen eller på din mobilenhed med HP Smart-appen.

  Ilægning af et dokument i ADF'en, så det flugter med printerstyret
 • Dokumentføder: Læg originalen i overensstemmelse med styret på printeren. I de fleste printere skal dokumentet lægges med udskriftssiden opad, men i mobile printere skal du lægge dokumentet med udskriftssiden nedad. Hvis du vil undgå problemer med papirstop eller kvalitet, skal du ikke kopiere tykke eller stive elementer, der ikke kan bøjes uden at skabe folder.

  Ilægning af et dokument i dokumentføderen

Skift indstillingerne for papirformat og papirtype

Ilæg papiret i igen, så printeren kan registrere papirformatet, og kontroller derefter, at papirformatet er korrekt.

Ilægning af papir igen

Sørg for, at papiret er lagt korrekt i printeren.

 1. Tag papirstakken ud af papirbakken.

 2. Genindlæs papiret, og sørg for, at papirbreddestyrene hviler omhyggeligt mod stakkens kanter.

 3. Hvis der vises en meddelelse på printerens kontrolpanel for at bekræfte papirtype og -format, skal du trykke på OK, hvis størrelsen er korrekt, eller trykke på Skift eller trykke på Ændr for at foretage ændringen.

Skift indstillinger for kopiformat

Juster indstillingerne for kopi og papirformat i printerens kontrolpanelmenu for at forstørre eller formindske størrelsen på kopierne.

Bemærk:

Mange printere, der ikke har en kontrolpanelmenu, bruger standardindstillinger for kopiering, som ikke kan ændres. Hvis du vil forbedre udskrivningshastigheden eller udskriftskvaliteten eller ændre størrelsen på dine kopier, skal du scanne originalen, redigere indstillingerne med HP-scanningssoftware og derefter udskrive flere kopier af det scannede dokument eller foto.

 1. Tryk på Kopier, Kopier dokument eller Kopi foto på printerens kontrolpanel, og vælg derefter de tilgængelige grundlæggende indstillinger, der gælder for dit kopijob.

 2. Tryk på Indstillinger eller tandhjulsikonet for at åbne indstillingerne for kopiering.

 3. Rul for at få adgang til og ændre følgende kopieringsindstillinger.

  • Skift størrelse eller Størrelse: Skift størrelsen på kopien. Indstillingerne kan være en liste over forudindstillinger, brugertilpassede størrelser mellem 25 og 50 procent af den oprindelige størrelse, Tilpas til side og indstillingen Faktisk størrelse for at sikre kopiering uden kanter.

  • Papirstørrelse: Vælg almindeligt eller fotopapirformat til dine kopier, eller vælg Automatisk for at lade printeren registrere papiret i bakken.

  • Papirtype: Vælg almindeligt papir eller fotopapir til dine kopier.

  • Valg af bakke: Vælg papirbakken med det papir, du vil bruge til dine kopier.

 4. Vælg Gem aktuelle indstillinger eller Indstil som nye standardindstillinger for at bevare indstillinger for fremtidige kopijob.

Foretag tosidede kopier (printere med en menu i kontrolpanelet)

Foretag tosidede kopier fra scannerglaspladen eller den automatiske dokumentføder (ADF). Printeren beder dig om at vende siderne.

Bemærk:

Hvis din printer ikke understøtter tosidet kopiering, kan du manuelt kopiere på begge sider. Lav en kopi af den første side, og læg derefter kopien i papirbakken. Lav en testkopi af den anden side for at bekræfte, hvilken kant af kopien der skal indlæses først, og hvilken side der vender opad.

 1. Læg originalen i scanneren.

  • Scannerglasplade: Løft scannerlåget, placér originalen med udskriftssiden nedad på glasset i overensstemmelse med anvisningen på printeren, og luk derefter scannerlåget.

   Eksempler på justeringsstyrene på scannerglaspladen
  • Automatisk dokumentfremfører (ADF): Ilæg et enkelt eller flersidet dokument i overensstemmelse med anvisningen på bakken. I de fleste modeller skal dokumentet placeres med udskriftssiden opad og den øverste kant først. Skub papirbreddestyrene helt ind, indtil de hviler let mod papirets kanter.

   Pas på:

   ADF-mekanismen kan beskadige fotos. Hvis du vil kopiere eller scanne fotos, skal du bruge en anden metode, f.eks. scannerglaspladen eller kameraet i din mobile enhed med HP Smart-appen.

   Eksempler på ilægningsstyr på automatiske dokumentfødere
 2. På printerens kontrolpanel skal du trykke på Kopier eller Kopier dokument.

 3. Tryk på Indstillinger eller Tandhjulsikonet for at få vist flere indstillinger.

 4. Åbn menuen 2-sidet kopiering, og aktiver derefter funktionen.

  • Tryk på On, eller marker feltet ved siden af indstillingens navn.

  • Tryk på menuen for at få vist en liste over indstillinger for tosidet kopiering.

 5. Start kopieringsjobbet. Ilæg den næste side eller vend dokumentet, hvis du bliver bedt om det.

Forbedring af kopieringskvalitet

Hvis dine kopier er utydelige, slørede eller har en forkert farve i forhold til originalen, kan det skyldes forkerte kopieringsindstillinger, problemer med strøm eller blæk- eller tonerpatroner.

Bemærk:

Kontroller, at det originale eksemplar er af tilstrækkeligt høj kvalitet. Hvis den oprindelige kopi har lav opløsning eller er af dårlig kvalitet, kan du bruge HP-scanningssoftware til at scanne kopien til computeren, redigere den for at forbedre kvaliteten af billedet og derefter udskrive det antal kopier, som du har brug for.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Rediger kopieringsindstillinger for at forbedre udskriftskvaliteten

Juster indstillinger for farver, kontrast og forbedring fra printerens kontrolpanel for at forbedre kopiernes kvalitet.

Bemærk:

Mange printere, der ikke har en kontrolpanelmenu, bruger standardindstillinger for kopiering, som ikke kan ændres. Hvis du vil forbedre udskrivningshastigheden eller udskriftskvaliteten eller ændre størrelsen på dine kopier, skal du scanne originalen, redigere indstillingerne med HP-scanningssoftware og derefter udskrive flere kopier af det scannede dokument eller foto.

 1. På printerens kontrolpanel skal du trykke på Kopier, Kopier dokument eller Kopier foto.

 2. Tryk på Indstillinger eller tandhjulsikonet for at åbne indstillingerne for kopiering.

 3. Rul for at få adgang til og ændre følgende kopieringsindstillinger.

  • Papirtype: Vælg almindeligt papir eller fotopapir til dine kopier.

  • Kvalitet: Vælg et tilgængeligt niveau af kopikvalitet.

  • Lysere/mørkere eller Kontrast: Hvis originalen er falmet eller for mættet i farven, skal du kopiere lysere eller mørkere.

  • Optimer eller Forbedringer: Vælg den type element, du vil kopiere, for at anvende automatiske forbedringer af udskriftskvaliteten, f.eks. skarphed af tekst og billedkanter eller forbedring af falmede farver i fotos.

  • HP-kopirettelse: Gør det muligt for printeren at forbedre kopieringen automatisk og justere skævheder.

 4. Vælg Gem aktuelle indstillinger eller Indstil som nye standardindstillinger for at bevare indstillinger for fremtidige kopijob.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Kontroller scannerbjælkens funktion

Hvis du har en flatbed-scanner, skal du se på scannerlinjen, mens scanningen er i gang, for at se om den fungerer korrekt.

 1. Fjern eventuelle dokumenter og fotos fra scannerens glasplade.

 2. Løft scannerlåget lidt, og tryk derefter på knappen eller ikonet for Kopier.

 3. Se på scanneren. Scannerbjælken skal lyse op og bevæge sig på tværs af glassets længde.

  Hvis scannerens lys ikke lyser eller bevæger sig, Kontakt HP-kundesupport for at udføre service på printeren.

Fejlfinding af problemer med udskriftskvaliteten

Find ud af, hvordan du løser problemer med udskriftskvaliteten, på HP's websted.

For at finde metoder til at forbedre udskriftskvaliteten skal du gå til HP's kundesupport og derefter indtaste din printermodel og derefter indtaste din printermodel i søgelinjen. Søg efter dokumentet Udskriftskvalitet på din printerside.

Kopiering fra printere uden en kontrolpanelmenu

Printere med grundlæggende kontrolpanel (ingen berøringsskærme eller tekstmenuvisning) understøtter grundlæggende kopifunktioner som f.eks. antal kopier eller kopiering i farve eller sort/hvid.

 1. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Læg originalen i scanneren.

  • Scannerglasplade: Løft scannerlåget, placér originalen med udskriftssiden nedad på glasset i overensstemmelse med anvisningen på printeren, og luk derefter scannerlåget.

   Eksempler på justeringsstyrene på scannerglaspladen
  • Automatisk dokumentfremfører (ADF): Ilæg et enkelt eller flersidet dokument i overensstemmelse med anvisningen på bakken. I de fleste modeller skal dokumentet placeres med udskriftssiden opad og den øverste kant først. Skub papirbreddestyrene helt ind, indtil de hviler let mod papirets kanter.

   Pas på:

   ADF-mekanismen kan beskadige fotos. Hvis du vil kopiere eller scanne fotos, skal du bruge en anden metode, f.eks. scannerglaspladen eller kameraet i din mobile enhed med HP Smart-appen.

   Eksempler på ilægningsstyr på automatiske dokumentfødere
 3. Konfigurer og start kopieringsjobbet.

  • Inkjetprintere: Tryk på knappen Start farvekopiering eller Start sort/hvid kopiering for at starte et kopijob. Hvis du har brug for mere end en kopi, skal du trykke på knappen hurtigt efter hinanden for så mange kopier, som du har brug for. Kopieringsjobbet påbegyndes efter det sidste tryk på knappen.

   Eksempler på knapperne Start farvekopiering

   Eksempler på knapperne Start farvekopiering

   Eksempler på knapperne Start sort/hvid kopiering

   Eksempler på knapperne Start sort/hvid kopiering
  • LaserJet-printere: Tryk på knappen Antal kopier, Opsætning eller Kopiopsætning/Menu, vælg det ønskede antal kopier, og tryk derefter på knappen Start kopi for at starte kopijobbet.

Hvis kopieringskvaliteten ikke er acceptabel ved brug af de grundlæggende kopiindstillinger, der er tilgængelige på din printer, kan du bruge HP-scanningssoftware som f.eks. HP Smart-appen til at scanne originalen til computeren og derefter bruge redigeringsværktøjerne til at forbedre kvaliteten af originalen. Herefter kan du udskrive kopier af den scannede fil.

Gem standardkopieringsindstillinger

Juster kopieringsindstillingerne, og gem dem som standardindstillingerne til fremtidige kopieringsopgaver. Gem indstillingerne fra printerens kontrolpanelmenu eller i printerens integrerede webserver (EWS) for netværkstilsluttede printere.

Gem kopieringsindstillingerne på printerens kontrolpanel

Juster og gem standardkopieringsindstillinger ved hjælp af kontrolpanelets menu.

 1. På printerens kontrolpanel skal du trykke på Kopier, Kopier dokument eller Kopier foto.

 2. Tryk på Indstillinger eller tandhjulsikonet for at få adgang til og ændre foretrukne indstillinger.

 3. Rul ned til bunden af listen, og vælg derefter Gem aktuelle indstillinger eller Vælg som nye standarder for at gemme indstillingerne til fremtidige kopieringsjobs.

Gem kopieringsindstillinger med EWS (kun netværksprintere)

Brug den integrerede webserver (EWS) til at skifte standardkopieringsindstillingerne.

Printeren skal have forbindelse til et lokalt netværk for at få adgang til webstedet.

 1. Find printerens IP-adresse.

  • Printere med en kontrolpanelmenu: Find IP-adressen i menuen Trådløs eller under netværksindstillingerne.

   Eksempel på et skærmbillede med oversigt over trådløse funktioner
  • Printere uden en kontrolpanelmenu: Udskriv en netværkskonfigurationsside eller en side med resultater for test af det trådløse netværk for at finde IP-adressen.

   På de fleste printere skal du trykke på knapperne Trådløs og Oplysninger på samme tid eller trykke på Trådløs og Start sort/hvid kopiering på samme tid.

   På printere af modellen HP DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-printere skal du trykke og holde nede på knappen Oplysninger, indtil alle knapper i kontrolpanelet lyser, og derefter trykke på knapperne Oplysninger og Genoptag på samme tid.

   Eksempel på printerens IP-adresse vist i en netværkskonfigurationsrapport
 2. Indtaste printerens IP-adresse i adresselinjen i en webbrowser, og tryk derefter på Enter, eller klik på ikonet Søg.

  Indtastning af IP-adressen i en webbrowser
 3. Hvis der vises et sikkerhedscertifikat, skal du klikke på Fortsæt.

 4. Rediger standardkopieringsindstillinger på fanerne Kopier eller Indstillinger.

 5. Klik på Anvend for at gemme indstillingerne.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...