hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

OMEN X by HP Compact Desktop VR Backpack – Konfiguration af VR Backpack

Konfigurer og brug OMEN X by HP Compact Desktop VR Backpack, herunder konfiguration ved første brug, anbringelse af bæreselen og udskiftning af batterierne uden at lukke computeren ned.

Den fuldførte konfiguration set forfra og bagfra

Oplad computeren og de eksterne batterier

Oplad computeren ved at sætte den i dockingstationen, og oplad derefter de eksterne batterier.

 1. Tilslut strømadapteren til bagsiden af dockingstationen, tilslut netledningen til strømadapteren, og sæt derefter den anden ende af netledningen i en stikkontakt.

  Tilslutning af strømadapteren til dockingstationen og en stikkontakt
 2. Indsæt computeren i dockingstationen, så den klikker på plads.

  Indsættelse af computeren i dockingstationen
 3. Når du har sikret computeren, skal du observere LED-indikatorerne på dockingstationen for at identificere status for det indvendige batteri.

  • Indikator lyser hvidt: Computeren er sikker, og det indvendige batteri er opladet.

  • Indikator lyser gult: Computeren er sikker, og det indvendige batteri oplader.

  • Indikator er slukket: Computeren er ikke sikker, eller strømforsyningen er ikke sluttet til dockingstationen.

 4. Vent, til batteriet er fuldt opladet, før du bruger computeren for første gang.

 5. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tænde for computeren, mens den er i dockingstationen.

 6. Observer LED-indikatorerne for knappen Tænd/sluk for at identificere computerens status.

  • Strømindikator lyser konstant rødt: Computeren er tændt.

  • Strømindikator blinker rødt: Computeren er i slumretilstand og inaktiv.

  • Strømindikator er slukket: Computeren er slukket.

 7. Du kobler computeren fra dockingstationen ved at trykke på knappen Skub ud og derefter fjerne computeren.

 8. Sæt de to eksterne batterier i den eksterne batterioplader.

  Indsættelse af de to eksterne batterier i batteriopladeren
 9. Kobl strømadapteren fra bagsiden af dockingstationen, slut strømadapteren til bagsiden af batteriopladeren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt.

  Tilslutning af strømadapteren til bagsiden af batteriopladeren
 10. Observer LED-indikatorerne på batterierne for at identificere batteriernes status.

  • Fire indikatorer lyser: Batteriet er mere end 95 % opladet.

  • Tre indikatorer lyser: Batteriet er mere end 75 % opladet.

  • To indikatorer lyser: Batteriet er mere end 50 % opladet.

  • Én indikator lyser: Batteriet er mere end 25 % opladet.

Fastgør computeren til bæreselen

Fastgør computeren til bæreselen, indsæt de eksterne batterier, og slut derefter computeren til et Virtual Reality-headset (VR).

 1. Indsæt computeren i bæreselen, og lås derefter udløserknappen.

  Fastgørelse af computeren i bæreselen
 2. Monter batteriholderen i højre side på computeren, og indsæt derefter det eksterne batteri i batteriholderen. Gentag dette trin for batteriholderen i venstre side og det eksterne batteri.

  Montering af batteriholderen på computeren og derefter indsættelse af batteriet i holderen
 3. Slut et VR-headset til computeren.

  Tilslutning af et VR-headset
 4. Tænd computeren.

 5. Anbring bæreselen på din ryg, og fastgør derefter alle clips, og juster remmene for at holde bæreselen på plads.

  Fastgørelse af clips og justering af remmene

Du kan nu bruge HP VR Backpack G2.

Udskift de eksterne batterier

Udskift de eksterne batterier uden at slukke for computeren.

 1. Frakobl batteriholderen i højre side fra computeren, og fjern derefter det eksterne batteri fra batteriholderen. Gentag dette trin for batteriholderen i venstre side og det eksterne batteri.

  Fjernelse af et eksternt batteri
 2. Isæt et nyt batteri i højre og venstre batteriholder, og slut derefter begge batteriholdere til computeren igen.

  Montering af batteriholderen på computeren og derefter indsættelse af batteriet i holderen
 3. Sæt de to afladede batterier i den eksterne batterioplader.

  Tilslutning af strømadapteren til bagsiden af batteriopladeren

Tag computeren ud af bæreselen

Tag computeren ud af bæreselen, og sæt derefter computeren i dockingstationen, når den ikke er i brug.

 1. Frakobl alle tilsluttede enheder (f.eks. VR-headsettet), åbn alle clips, og tag derefter selen af ryggen.

 2. Tryk på udløserknappen på bæreselen for at fjerne computeren.

  Fjernelse af computeren fra bæreselen
 3. Indsæt computeren i dockingstationen, så den klikker på plads.

  Indsættelse af computeren i dockingstationen

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Har du stadig spørgsmål? Find yderligere svar og hjælp.

Hvorfor genstarter computeren gentagne gange efter overclocking af CPU'en?

Hvis computeren ikke starter op i operativsystemet efter overclocking og genstarter gentagne gange efter visning af skærmbilledet med HP-logoet, skal du indlæse BIOS-standardindstillingerne for din computer.

 1. Sluk for computeren.

 2. Tænd for computeren, og tryk derefter straks på tasten F10 for at åbne BIOS-opsætningsprogrammet.

 3. Tryk på F9 for at indlæse BIOS-standardindstillingerne.

 4. Gem ændringerne, og afslut derefter BIOS-opsætningsprogrammet.

  Computeren bør starte normalt.

Hvordan ændrer jeg lysene på pc'en?

Brug OMEN Command Center til at ændre lysene på computeren.

Bemærk:

Lysindstillinger varierer afhængigt af computeren. Gå til HP OMEN Command Center for at få flere oplysninger.

 1. Åbn OMEN Command Center.

 2. Vælg Lys, og vælg derefter den del af computeren, der skal ændres, f.eks. tastaturet eller ydersiden, hvis indstillingen er vist.

 3. Under Tilstand skal du vælge en lyssekvens.

  • Statisk farve: Vælg en enkelt, statisk farvesammensætning og lysstyrke for hver zone.

  • Farvesløjfe: Konfigurer lysene til at skifte mellem en brugerdefinerbar farvesammensætning.

  • Vitale systemegenskaber: Konfigurer lysene til at ændre farver baseret på systemanvendelse og temperatur.

  • Lydpuls: Konfigurer lysene til at skifte baseret på lydoutput.

  • Tastaturanimation: Vælg en animationseffekt for tastaturet. Effektmulighederne varierer.

  • Lys i tastaturzoner: Konfigurer lysene for zoner på tastaturet.

  • Slukket: Sluk lysene.

Hvor er serienummeret på computeren?

Serienummeret findes på servicemærkaten, der sidder på bagsiden af computeren. Mærkaten indeholder også produkt- og modelnummeret.

Lokalisering af mærkaten med serie- og produktnumre

Hvad gør jeg, hvis computeren ikke tænder?

Der er en sikkerhedsfunktion, der forhindrer computeren i at blive tændt ved et uheld under forsendelse. Computeren skal være i dockingstationen og bruge vekselstrøm, når du tænder computeren for første gang. Kontrollér, at computeren sidder forsvarligt fast i dockingstationen, og kontrollér derefter forbindelserne mellem strømadapteren, netledningen og dockingstationen for at sikre, at de er korrekt tilsluttet.

Hvordan kan jeg forbedre pc'ens ydeevne?

Brug OMEN Command Center til at ændre computerens ydeevnetilstand.

Bemærk:

De tilgængelige tilstande varierer afhængigt af computeren. Gå til HP OMEN Command Center for at få flere oplysninger.

 1. Åbn OMEN Command Center.

 2. Vælg Kontrol af ydeevne, og vælg derefter den tilstand, der fungerer bedst til den opgave, du udfører.

  • Komforttilstand: Sænker CPU- og GPU-temperaturen, hvilket gør den velegnet til almindelige opgaver og til at holde computeren køligere efter behov.

  • Ydeevnetilstand: Optimerer spilydeevnen ved dynamisk tildeling af strøm mellem CPU'en og GPU'en.

   Bemærk:

   Ydeevnetilstanden kan øge varme- og støjniveauet.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...