hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ProBook x360 11 G1, G2, G3 – Konfiguration af en HP Active-pen

Konfigurer en HP Active-pen med din kompatible bærbare computer med berøringsskærm, og brug derefter pennen til at skrive, tegne eller navigere i operativsystem og programmer.

Installer batteriet

Installer batteriet for at strømforsyne din HP Active-pen.

 1. Tag pennen ud af emballagen.

 2. Drej hætten for at fjerne den, og læg derefter hætten til side.

  Fjernelse af pennens hætte
 3. Sæt batteriet i pennen, så den positive ende af batteriet vender mod pennens tomme kabinet, og den negative ende vender mod dig.

  Indsættelse af batteriet i pennen
 4. Sæt hætten på pennen, og drej derefter hætten, så den sidder fast.

Fastgør snoren og penneløkken

Fastgør snoren på pennen og den bærbare computer, og installer derefter penneløkken for at opbevare pennen, når du ikke bruger den.

 1. Find snorens monteringspunkt på pennens hætte.

  Lokalisering af snorens monteringspunkt på pennens hætte
 2. Med snoren i den ene hånd trækkes snorens løkke igennem hullet i hætten, indtil cirka halvdelen af snoren er gennem hullet.

 3. Træk den modsatte ende gennem den første løkke, og stram derefter snoren, indtil den sidder godt fast rundt om pennen.

  Montering af snoren på pennen
 4. Vend computeren om, og find derefter skruen, der er forbeholdt snoren.

 5. Fjern skruen fra computeren, anbring den tomme løkke over skruen, og fastgør derefter skruen til den bærbare computer.

  Montering af snoren på computerens bunddæksel
 6. Find et sted på bunddækslet, hvor du kan fastgøre penneløkken. Kontrollér, at placeringen ikke forstyrrer den bærbare computers balance, når du opbevarer pennen i løkken.

 7. Fjern den klæbende bagside på penneløkken.

  Fjernelse af den klæbende bagside på penneløkken
 8. Anbring penneløkken på bunddækslet, og tryk derefter på den for at fastgøre klæbemidlet.

  Fastgørelse af penneløkken på computerens bunddæksel
 9. Vend computeren normalt igen, og brug derefter penneløkken til at opbevare pennen, når den ikke er i brug.

  Opbevaring af pennen, når den ikke er i brug

Kalibrer berøringsskærmen

Kalibrer berøringsskærmen for øget nøjagtighed ved brug af pennen.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Kalibrer skærmen for penne- eller touchinput.

 2. Vælg Kalibrer, og vælg derefter Penneinput.

  Valg af Penneinput for at starte kalibrering
 3. Brug pennen til at trykke på de sigtekorn, der vises på skærmen.

  Du får det bedste resultat ved hurtigt at trykke på alle sigtekornene på skærmen, før pennen deaktiveres.

  Tryk på de sigtekorn, der vises på skærmen
 4. Klik på Ja for at gemme kalibreringsdatoen.

Brug af pennen

Tryk pennens spids mod berøringsskærmen. Berøringsskærmen registrerer automatisk pennen, deaktiverer funktionen til fingerberøring og giver dig anvisninger på, hvor du skal sætte pennen.

Bemærk:

I Windows 10 og Windows 8.1 kan du skrive, tegne og male på skærmen uden at konfigurere pennen, når du bruger Windows Ink-arbejdsområde eller Microsoft OneNote eller Fresh Paint.

 • Venstreklik: Tryk pennen én gang mod skærmen for at venstreklikke på et element.

 • Højreklik: Tryk på højreklikknappen på pennen, og tryk derefter spidsen mod skærmen for at højreklikke på et element.

 • Dobbeltklik: Tryk pennen to gange mod skærmen for at dobbeltklikke på et element.

 • Vælg flere elementer: Tryk pennens spids mod skærmen, og træk den henover de elementer eller den tekst, du vil vælge.

 • Vælg: Vælg, hvilken hånd der skal skrives med, og aktivér eller deaktiver visuelle effekter, markøren og en indstilling for at ignorere berøringsinput, når du bruger pennen.

 • Slet: Tryk pennens spids mod det element på skærmen, du vil slette, hold den inde, og klik derefter på viskelæderknappen. Du kan slette et enkelt element eller bruge en swipe-handling til at slette flere elementer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Har du stadig spørgsmål? Find yderligere svar og hjælp.

Hvorfor virker min pen ikke?

Der kan være flere årsager til, at pennen ikke virker, f.eks. et afladet batteri, en løs eller ødelagt pennespids eller en berøringsskærm, der ikke er konfigureret til at modtage input fra pennen.

 1. Udskift AAAA-batteriet, hvis det er nødvendigt. Sørg for at indsætte den positive ende af batteriet, så den vender mod pennens spids.

 2. Inspicer pennens spids, og kontrollér, at spidsen ikke er ødelagt, beskadiget eller sidder løst i hulrummet. Udskift spidsen, hvis den er ødelagt eller beskadiget.

 3. Kontrollér, at din berøringsskærm er konfigureret til at modtage input fra pennen.

  • Chromebooks: Bekræft, at den bærbare computer har en digitaliseringsenhed. Find servicekoden, og kontrollér derefter, at servicekoden angiver Understøtter EMR Active Pen.

  • Windows 10: Søg efter og åbn Kontrolpanel. Skriv Pen i søgefeltet, og vælg derefter Pen og touch på listen med resultater. Bekræft, at indstillingerne er korrekte til input fra pennen.

   Eksempel på egnede penneindstillinger for berøringsskærmen

Hvordan udskifter jeg pennens spids?

Udskift spidsen af pennen, hvis den bliver beskadiget eller ødelagt.

Bemærk:

Din pen kan se anderledes ud end den, der er vist på billederne, men fremgangsmåden er den samme.

 1. Sørg for at have en pincet og en ny spids.

  HP anbefaler, at du bruger en rund pincet til at fjerne spidsen.

  Udskiftningsspidser og rund pincet
 2. Anbring pincetten rundt om spidsen, og træk derefter forsigtigt spidsen ud af pennen.

  Fjernelse af spidsen fra hulrummet i pennen
 3. Indsæt en udskiftningsspids i hulrummet, og tryk derefter forsigtigt på spidsen, indtil den klikker på plads.

  Indsættelse af en udskiftningsspids i hulrummet i pennen

Hvordan ændrer jeg stregtykkelsen for pennen?

Pennen er trykfølsom. Hvis du vil øge stregtykkelsen, skal du trykke hårdere med spidsen, mens du bruger pennen. Tryk mindre hårdt for at få en tyndere streg.

Hvorfor er pennemarkeringerne upræcise eller forkert vist?

Afhængigt af din pen er spidsen af pennen muligvis nedslidt eller beskadiget, eller batteriet er muligvis ved at miste strøm. Udskift pennens spids eller batteri.

Hvorfor reagerer berøringsskærmen ikke på berøring ved brug af pennen?

Berøringsskærmen reagerer ikke på et samtidigt input fra berøring og pen. Når du har brugt pennen, kan du genoptage brug af berøring.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...