hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Bærbare computere fra HP - Computeren starter ikke og afgiver lys fra en lysdiode- eller bipkode

Når du tænder for din computer, udfører den en hardwaretest for at kontrollere komponentens ydeevne. Hvis computeren registrerer en fejl, starter den måske ikke, og lysdioderne (LED) blinker, eller den bærbare pc udsender en biplyd.

Udfør en strømnulstilling af din computer

Udfør en strømnulstilling (eller total nulstilling) for at slette alle oplysninger fra computerens hukommelse uden at slette personlige data.

Strømnulstilling af en bærbar computer med udtageligt batteri

Udfør en strømnulstilling af din bærbare computer med udtageligt batteri.

 1. Sluk computeren, og tag netledningen ud af stikket.

 2. Frakobl alle eksterne enheder, og fjern derefter computeren fra portreplikatorer og dockingstationer.

 3. Tag batteriet ud af computeren.

 4. Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen i ca. 15 sekunder, mens batteriet og netledningen er frakoblet.

 5. Når du har drænet kondensatorerne, skal du sætte batteriet i igen og derefter tilslutte netledningen. Lad eksterne enheder være frakoblet.

 6. Tænd computeren.

Strømnulstilling af en bærbar computer med et ikke-udtageligt batteri

Udfør en strømnulstilling af din bærbare computer med et ikke-udtageligt batteri.

 1. Sluk computeren, og tag netledningen ud af stikket.

 2. Frakobl alle eksterne enheder, og fjern derefter computeren fra portreplikatorer og dockingstationer.

 3. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i ca. 15 sekunder, mens netledningen er frakoblet.

 4. Når du har drænet kondensatorerne, skal du tilslutte netledningen. Lad eksterne enheder være frakoblet.

 5. Tænd computeren.

Identificér den bærbare pc’s LED- eller bipkode

Særlige mønstre af lange og korte lysdioder (LED) blinker, eller hørbare korte bip kan hjælpe med at identificere en række problemer.

Bemærk:

Hørbare bipkoder understøttes ikke på alle modeller.

Gennemgå følgende for at finde sekvensen for LED-blink eller computerbip.

 • Den blinkende røde LED for Caps Lock angiver en kategori for større fejl (lange blink).

 • Den blinkende hvide LED for Caps Lock angiver en kategori for mindre fejl (korte blink).

 • På systemer, der ikke har en tofarvet lysdiode, er både lange og korte blink hvide.

Den røde indikator blinker to gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Denne tilstand angiver, at BIOS'ens hovedområde (DXE) er blevet beskadiget, og at der ikke findes et tilgængeligt binært billede til genoprettelse. Gendan BIOS’en.

Find produktnummeret på computeren

Find dit produkts navn, nummer og serienummer på computeren eller på den emballage, den blev leveret i.

 • I bunden af den bærbare computer

  Identifikationsmærkat nederst til venstre på den bærbare computer
  Identifikationsmærkat øverst til højre på den bærbare computer
 • Inde i batterirummet

  Identifikationsmærkat i batterirummet
 • På den emballage, som computeren blev leveret i

  Identifikationsmærkat på forsendelsesemballagen
 • På holderen

  Identifikationsmærkat på holderen til den bærbare computer

Opret en BIOS-genoprettelsesfil på et USB-drev

Opret en BIOS-genoprettelsesfil på et USB-flashdrev til din bærbare computer.

Bemærk:

BIOS-konfigurationer varierer afhængigt af computermodel. For oplysninger om adgang til og navigation i menuen for BIOS skal du se i dokumentationen til din computermodel.

 1. Sørg for, at du har en anden fungerende computer med en aktiv internetforbindelse.

 2. Gå til siden Download af software og drivere fra HP.

 3. Gå til produktsiden for din computermodel.

 4. Vælg BIOS, og læs herefter oplysningerne for den nyeste tilgængelige version eller den specifikke version, som anbefales til genoprettelse. Bekræft, at det er den rigtige BIOS-opdatering, før du fortsætter.

  Pas på:

  Læs afsnittet Detaljer for at bekræfte, at det gælder for computeren. Hvis du installerer den forkerte BIOS, holder computeren muligvis op med at fungere.

 5. Klik på Download, og klik derefter på Kør.

 6. Klik på Ja på skærmen Kontrol af brugerkonti.

 7. I vinduet Guiden InstallShield skal du klikke på Næste og derefter følge vejledningen for at installere opdateringen.

  Klik på Næste for at starte installationen af BIOS-opdateringen fra HP
 8. I vinduet HP-BIOS-opdatering og genoprettelse skal du klikke på Næste.

  Klik på Næste på skærmbilledet for HP-BIOS-opdatering og genoprettelse
 9. Vælg Opret genoprettelse på et USB-flashdrev, og klik derefter på Næste.

  Markering af afkrydsningsfeltet for at oprette gendannelsesfilen
 10. Vælg dit USB-flashdrev, og klik derefter på Næste.

  Valg af USB-flashdrev
 11. Vent, mens BIOS-filerne kopieres til USB-flashdrevet.

 12. Når meddelelsen Genoprettelsesflashdrevet blev oprettet vises, skal du klikke på Afslut.

  Valg af Afslut efter fuldførelsesmeddelelsen vises
 13. Luk opdateringsprogrammet, og fjern derefter flashdrevet fra computeren.

Installér en BIOS-genoprettelsesfil fra et USB-drev

Installér en BIOS-genoprettelsesfil på et USB-flashdrev til din bærbare computer.

 1. Sluk den bærbare computer, der kræver BIOS-gendannelse, og vent 5-10 sekunder.

 2. Kontrollér, at netledningen er tilsluttet den bærbare computer. Lad den fortsat været tilsluttet under hele genoprettelsesprocessen.

 3. Indsæt USB-flashdrevet med BIOS-filen i en ledig USB-port på den bærbare computer.

 4. Tryk og hold nede på Windows-tasten og B-tasten på samme tid, og tryk derefter og hold nede på Tænd/sluk-knappen i 2-3 sekunder. På nogle bærbare computermodeller kan det være nødvendigt at holde nede på Windows-tasten og V-tasten.

  Placering af Tænd/sluk-knappen og tastetryk på tastaturet
 5. Vælg Ja for at bekræfte.

 6. Slip Tænd/sluk-knappen, men fortsæt med at trykke på tasterne Windows og B eller V. Du kan høre en række biplyde.

  Der vises et skærmbillede med opdatering af HP BIOS, og genoprettelsen begynder automatisk.
 7. Følg vejledningen for at fortsætte start, og fuldfør genoprettelsen.

  • Hvis der vises en meddelelse om forkert nedlukning af computeren eller et startproblem, skal du følge vejledningen på skærmen for at løse fejlen.

  • Hvis HP BIOS-opdatering ikke vises, eller hvis problemet fortsætter, understøtter computeren muligvis ikke denne funktion, eller der er et problem med harddisken. Gå til HP-kundesupport for at få hjælp.

Den røde indikator blinker to gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Det betyder, at politikken for den integrerede controller/tastaturcontroller kræver, at du indtaster en tasterækkefølge. Nulstil den integrerede controller.

 1. Kobl vekselstrømskablet fra computeren.

 2. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i mere end 12 sekunder, og slip den så.

 3. Vent på, at computeren tændes og starter normalt.

 4. Slut igen vekselstrømskablet til computeren.

Den røde indikator blinker to gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Det betyder, at den integrerede controller/tastaturcontroller er ved at kontrollere eller gendanne systeminitieringsblokken. Nulstil den integrerede controller.

 1. Kobl vekselstrømskablet fra computeren.

 2. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i mere end 12 sekunder, og slip den så.

 3. Vent på, at computeren tændes og starter normalt.

 4. Slut igen vekselstrømskablet til computeren.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Det betyder, at der er en potentiel hukommelsesfejl. Sæt hukommelsesmodulet i igen fra computerens inderside.

Pas på:

Dette produkt indeholder komponenter, der kan beskadiges af elektrostatiske udladninger (ESD). HP anbefaler, at du anvender en antistatisk håndledsrem og arbejder på et gulv uden gulvtæppe og med en ledende skumpude for at reducere risikoen for skader på grund af elektrostatisk udladning (ESD).

 1. Sluk for computeren, fjern netledningen, og fjern derefter batteriet.

 2. Vend computeren, og fjern derefter dækslet for at få adgang til hukommelsen.

  Nogle computere har muligvis ikke et dæksel, der giver adgang til hukommelsen. Send computeren til eftersyn, hvis du ikke kan få adgang til hukommelsen.

  Sådan fjerner du dækslet fra hukommelsesmodulrummet
 3. Find hukommelsesmodulet.

  Du finder hukommelsesmodulets placering ved at gå til HP-kundesupport og derefter åbne vedligeholdelses- og servicevejledningen for oplysninger om installeret hukommelse på din computer.

 4. Sørg for at have jordforbindelse for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at placere en hånd på computerens kabinet og røre med den anden hånd på metaloverfladen eller den genstand, som har jordforbindelse, f.eks. en metaldel på en lampe.

 5. Sæt hukommelsesmodulerne i computeren igen, og sørg for, at hakkene på modulerne flugter med tapperne i hukommelsesstikket. Tryk ned på hukommelsesmodulet for at få det på plads.

  Genmontering af hukommelsesmodul
 6. Udskift dækslet og batteriet, og tilslut derefter netledningen.

 7. Tænd computeren.

 8. Bekræft, at computeren kan starte og køre i Windows-operativsystemet.

  Kontakt HP-kundesupport hvis computeren ikke starter i Windows.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Det betyder, at der er en potentiel fejl i grafikchippen.

Kontakt HP-kundesupport for reparation på grund af fejl på grafik eller video.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Det betyder, at der er en potentiel strømforsyningsfejl.

 1. Kontrollér strømkabeltilslutningerne.

 2. Kontrollér, at alle eksterne strømadaptere har tilstrækkelig kapacitet til systemet.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker fem hvide lys kortvarigt

Det betyder, at computeren ikke registrerer processoren (CPU'en).

Kontakt HP-kundesupport for reparation pga. af fejl på systemkort eller på CPU.

Den røde indikator blinker tre gange, og derefter blinker seks hvide lys kortvarigt

Det betyder, at processoren ikke understøtter en aktiveret funktion.

 1. Ryd CMOS, og brug derefter ikke den valgte indstilling.

 2. Hvis du bekræfter, at CPU'en understøtter indstillingerne, skal du udskifte CPU'en.

Den røde indikator blinker fire gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Det betyder, at processoren (CPU'en) måske overophedes. Når temperaturen inden i computeren stiger til over 35 °C (95 °F), forøges risikoen for skader på vigtige interne komponenter. Reducer risikoen ved at reducere varmen inde i computeren.

Rens ventilationshullerne i den bærbare pc

Rens ventilationshullerne i den bærbare pc for at fjerne eventuelt støv og eventuelle urenheder, der over tid har samlet sig ved blæserens ventilationshuller, og som blokerer for luftstrømmen og får blæseren til at arbejde hårdere end normalt for at aflede varmen.

 1. Sluk computeren, tag netledningen og kablerne ud af stikkontakten, og vent derefter på, at computeren køler ned.

 2. Fjern eventuelle genstande i nærheden af computeren.

 3. Find ventilationsåbningerne på din bærbare computer. De findes som regel nedenunder og på siderne af computeren.

  Lokalisering af ventilationshullerne på ydersiden af en bærbar pc
 4. Brug luft på dåse til at fjerne støv fra ventilationshullerne.

  Rengøring af ventilationshullerne med luft på dåse
 5. Vent ca. 10 minutter, til computeren er afkølet.

 6. Tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Den røde indikator blinker fire gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Det betyder, at den omgivende temperatur kan være for høj. Når temperaturen inden i computeren stiger til over 35 °C (95 °F), forøges risikoen for skader på vigtige interne komponenter. Reducer risikoen ved at reducere varmen inde i computeren.

Rens ventilationshullerne i den bærbare pc

Rens ventilationshullerne i den bærbare pc for at fjerne eventuelt støv og eventuelle urenheder, der over tid har samlet sig ved blæserens ventilationshuller, og som blokerer for luftstrømmen og får blæseren til at arbejde hårdere end normalt for at aflede varmen.

 1. Sluk computeren, tag netledningen og kablerne ud af stikkontakten, og vent derefter på, at computeren køler ned.

 2. Fjern eventuelle genstande i nærheden af computeren.

 3. Find ventilationsåbningerne på din bærbare computer. De findes som regel nedenunder og på siderne af computeren.

  Lokalisering af ventilationshullerne på ydersiden af en bærbar pc
 4. Brug luft på dåse til at fjerne støv fra ventilationshullerne.

  Rengøring af ventilationshullerne med luft på dåse
 5. Vent ca. 10 minutter, til computeren er afkølet.

 6. Tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Den røde indikator blinker fire gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Det betyder, at den grafiske behandlingsenhed (GPU) overophedes. Når temperaturen inden i computeren stiger til over 35 °C (95 °F), forøges risikoen for skader på vigtige interne komponenter. Reducer risikoen ved at reducere varmen inde i computeren.

Rens ventilationshullerne i den bærbare pc

Rens ventilationshullerne i den bærbare pc for at fjerne eventuelt støv og eventuelle urenheder, der over tid har samlet sig ved blæserens ventilationshuller, og som blokerer for luftstrømmen og får blæseren til at arbejde hårdere end normalt for at aflede varmen.

 1. Sluk computeren, tag netledningen og kablerne ud af stikkontakten, og vent derefter på, at computeren køler ned.

 2. Fjern eventuelle genstande i nærheden af computeren.

 3. Find ventilationsåbningerne på din bærbare computer. De findes som regel nedenunder og på siderne af computeren.

  Lokalisering af ventilationshullerne på ydersiden af en bærbar pc
 4. Brug luft på dåse til at fjerne støv fra ventilationshullerne.

  Rengøring af ventilationshullerne med luft på dåse
 5. Vent ca. 10 minutter, til computeren er afkølet.

 6. Tilslut netledningen igen, og tænd derefter computeren.

Den røde indikator blinker fem gange, og derefter blinker to hvide lys kortvarigt

Det betyder, at den integrerede controller/tastaturcontroller ikke kan finde gyldig firmware. Nulstil den integrerede controller.

 1. Kobl vekselstrømskablet fra computeren.

 2. Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i mere end 12 sekunder, og slip den så.

 3. Vent på, at computeren tændes og starter normalt.

 4. Slut igen vekselstrømskablet til computeren.

Den røde indikator blinker fem gange, og derefter blinker tre hvide lys kortvarigt

Det betyder, at den integrerede controller ikke kan få adgang til BIOS inden for den fastsatte tidsfrist.

 1. Frakobl alle tilbehørsenheder fra den bærbare computer.

 2. Kontakt HP-kundesupport hvis problemet fortsætter.

Den røde indikator blinker fem gange, og derefter blinker fire hvide lys kortvarigt

Det betyder, at den integrerede controller har nået sin tidsgrænse og venter på, at BIOS vender tilbage fra systemkortets initialisering.

 1. Frakobl alle tilbehørsenheder fra den bærbare computer.

 2. Kontakt HP-kundesupport hvis problemet fortsætter.

Indikatoren for batterikapaciteten i den bærbare pc er slukket eller blinker

Lysdioden for batterikapaciteten, som er slukket eller blinker, angiver strømforsyningens tilstand.

Tilslutning af vekselstrømsadapteren

Slut HP-vekselstrømsadapteren til en bærbar HP-computer for at oplade batteriet og levere strøm til den bærbare computer.

 1. Bekræft, at både strømadapteren og den bærbare computer er originale HP-dele.

  Pas på:

  Brug ikke en HP-strømadapter på udstyr, der ikke er fra HP, og brug ikke en strømadapter, der ikke er fra HP, på HP-udstyr.

  Vekselstrømsadapter med HP-logo fremhævet
 2. Slut jævnstrømsstikket til strømporten på den bærbare computer, og kontrollér, at stikket er sat helt ind i strømporten.

  Vekselstrømsadapter, der er sat helt ind i strømporten
  Vekselstrømsadapter, der ikke er sat helt ind i strømporten
 3. Sæt netledningen i strømadapteren, og slut derefter nedledningen i en strømførende stikkontakt.

  Bemærk:

  Netledninger varierer i udseende afhængigt af område og land.

  Komponenter i en vekselstrømsadapter

  Nummer

  Beskrivelse

  1.

  Vekselstrømsadapter

  2.

  Jævnstrømsstik

  3.

  Netledning

Kontrollér, at den bærbare computer er tilsluttet en strømkilde

Kontrollér stikkontakten, vekselstrømsadapteren og den bærbare computer for tegn på, at systemet er tilsluttet en strømkilde.

 1. Træk strømadapteren ud af stikkontakten.

 2. Kontrollér stikkontakten ved at tilkoble en lampe eller andet, som du ved virker.

  Hvis stikkontakten ikke leverer strøm, skal du kontrollere lampen eller en anden enhed på andre stikkontakter, indtil du finder en strømførende stikkontakt.

 3. Kontrollér, at netledningen på strømadapteren er sluttet korrekt til strømadapteren og den bærbare computer.

 4. Slut strømadapteren til stikkontakten igen, og bekræft derefter, at LED'en på strømadapteren lyser. Hvis LED'en ikke lyser, kan der være et problem med strømadapteren.

  Bemærk:

  Nogle strømadaptere har ikke nogen LED-indikator.

 5. Kontrollér strømporten på computeren for at sikre, at LED'en lyser. Hvis LED'en ikke lyser, fungerer strømadapteren muligvis ikke korrekt, eller systemkortet på den bærbare computer kan være beskadiget. Kontakt HP-kundesupport for at få yderligere hjælp.

  Eksempel på LED'en på en vekselstrømsadapter, der lyser
 6. Kontroller batteriikonet i Windows.

  Bemærk:

  Windows har på proceslinjen et ikon for et batteri, der oplader. Ikonet sider ved siden af dato- og tidsangivelsen på Windows-skrivebordet.

  • Hvis ikonet for opladning af batteri vises, fungerer strømadapteren korrekt og forsyner den bærbare computer med strøm.

   Ikon for opladning af batteri
  • Hvis ikonet for måling af batteristrøm vises, fungerer strømadapteren ikke korrekt og skal udskiftes.

   Ikon for batterimåler

Bestilling af en vekselstrømsadapter

Vekselstrømsadaptere er designet til bestemte modeller af bærbar computer. Find dit produktnummer, og brug det til at bestille en vekselstrømsadapter fra HP Parts Store.

Bemærk:

Nogle lande eller områder understøttes muligvis ikke, når du bestiller reservedele fra HP.com. Besøg din lokale HP-forhandler, eller kontakt HP direkte for at købe yderligere strømadaptere eller andre reservedele.

 1. Find produktnummeret på din bærbare computer. Søg efter et mærke med produktoplysninger på den bærbare computer, eller tryk på Fn og Esc for at åbne vinduet HP System Information. I Windows 10 er du måske nødt til at hente HP System Information fra Windows Store.

 2. Gå til HP Parts Store.

 3. I feltet Find din del skal du indtaste dit produktnummer og derefter trykke på Enter.

  Bemærk:

  Fjern suffikset fra produktnummeret. For eksempel indtastes DZ357U#ABA som DZ357U.

 4. Vælg dit modelnummer, hvis du bliver bedt om.

 5. I søgefeltet Kategori skal du vælge Batterier og adaptere i rullemenuen. Der vises en eller flere kompatible strømadaptere på en liste med reservedele.

  Bemærk:

  Medmindre andet udtrykkeligt er skrevet i beskrivelsen, kommer strømadapteren ikke med en netledning (det kabel, der sluttes til strømadapteren og stikkontakten).

 6. For at vælge en strømadapter skal du indtaste antallet og derefter sætte kryds i afkrydsningsfeltet i sidste kolonne.

 7. Klik på Fortsæt til kassen for at afslutte bestillingen af delen, eller klik på Føj til indkøbsvogn for at tilføje delen og fortsætte med at shoppe efter andre dele.

Kontakt HP's kundesupport

Kontakt HP’s kundesupport for yderligere hjælp, hvis problemet ikke er løst.

 1. Gå til HP's kundesupport – Kontakt.

 2. Indtast produktets serienummer for at få vist garantistatus og om nødvendigt ændre din placering.

 3. Vælg en supportmulighed. Supportmulighederne varierer afhængigt af land/område.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...