hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Inkjet-printere – Blækpatronfejl

En af følgende fejl eller beskeder vises på printerens kontrolpanel eller på computeren, og printeren udskriver ikke.

 • Patronfejl

 • Patroner i forkert holder

 • Patron mangler

 • Problem med blækpatron

 • Udtømt blækpatron

 • Inkompatibel patron

 • Blækpatronfejl

 • Printerpatron(er) mangler eller er ikke registrerede

Identificér din patrontype, så du får trin til at løse disse fejl.

Typer af blækpatroner

Løs fejl med blækpatron (patronerne 21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Løs fejl som f.eks. "Manglende patron", "Udtømt blækpatron", og "Inkompatibel patron" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 og 901.

Disse trin gælder for printere med to patronholdere (sort og trefarvet). Hvis du ikke har en ny blækpatron til udskiftning, og du har brug for at udskrive, skal du fjerne patronen, som er angivet i fejlmeddelelsen. Godkend eventuelle meddelelser for at starte enkeltpatron-tilstand, og prøv derefter at udskrive. Sørg for at udføre følgende trin, før du installerer nye patroner.

Eksempel på HP 63-blækpatroner

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller blækpatronens numre

Kontroller, at patronens modelnummer passer til din printer og dit land/område.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se modelnummeret på hver enkelt patron.

 3. Gå til HP Store for at få bekræftet, at de er kompatible med printeren og dit land/område.

  Hvis nogle patronerne er inkompatible, skal de udskiftes.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rengør blækpatronen og slædens elektriske kontakter

Fjern eventuelle urenheder eller ophobning fra kontakterne på patronerne og i slæden.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Fjern patronen, som er angivet i fejlmeddelelsen, fra slæden.

  • Slæder med patronlåse: Åbn låsen, og træk derefter patronen op og ud af holderen.

   Sådan udtages blækpatroner med låse fra slæden
  • Slæder uden patronlåse: Tryk forsigtigt ned på patronen for at frigøre den, og træk den ud af holderen.

   Sådan udtages blækpatronerne fra slæden
 3. Hold i siderne af patronen og fjern enhver beskyttelsestape, der stadig måtte være på kontakterne.

  Pas på:

  Undlad at berøre blækdyserne eller det kobberfarvede elektriske stykke. Berøring eller forsøg på berøring kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.

  Sådan fjernes tape fra blækpatronen
 4. Fugt en fnugfri klud let med destilleret vand, og rens derefter de kobberfarvede kontakter på patronen.

  Rengøring af blækpatronens kontakter
 5. Fugt en fnugfri klud eller en vatpind let med destilleret vand, og rens derefter de elektriske kontakter på slæden.

  Rengøring af kontakterne på slæden
 6. Vent 10 minutter på, at kontakterne tørrer, og sæt derefter patronen i den farvekodede holder.

 7. Gentag disse trin med den anden patron, hvis det angives i fejlbeskeden.

 8. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

  Hvis fejlen fortsætter, skal du rengøre patronens og slædens kontakter en gang til.

Udskift den blækpatron, der giver problemer

Problemer med blæk kan løses ved at installere en ny patron.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte patronen med en original HP-patron. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis HP-patronen er defekt, er den muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Fjern den patron, der er angivet i fejlbeskeden, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte eventuelle patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

Løs fejl med blækpatron (patronerne 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Løs fejl som f.eks. "Manglende patron", "Udtømt blækpatron", og "Inkompatibel patron" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 og 969.

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Eksempel på HP 950-blækpatroner

Kontroller blækpatronens numre

Kontroller, at patronens modelnummer passer til din printer og dit land/område.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se modelnummeret på hver enkelt patron.

 3. Gå til HP Store for at få bekræftet, at de er kompatible med printeren og dit land/område.

  Hvis nogle patronerne er inkompatible, skal de udskiftes.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rens blækpatronens elektriske kontakter

Fjern eventuelle urenheder eller ophobning fra kontakterne på patronerne.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Tryk på den patron, som er angivet i fejlmeddelelsen, for at frigøre den fra slæden.

  Sådan fjernes blækpatronen
 3. Tør den kobberfarvede kontakt på patronen med en fnugfri klud.

  Rengøring af kontakten på blækpatronen
 4. Skub patronen ind i dens farvekodede holder, indtil den klikker på plads.

 5. Gentag disse trin for alle andre patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 6. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

Udskift den blækpatron, der giver problemer

Problemer med blæk kan løses ved at installere en ny patron.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte patronen med en original HP-patron. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis HP-patronen er defekt, er den muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Fjern den patron, der er angivet i fejlbeskeden, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte eventuelle patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

Løs fejl med blækpatron (patronerne 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Løs fejl som f.eks. "Manglende patron", "Udtømt blækpatron", og "Inkompatibel patron" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 og 935.

Eksempel på HP 904-blækpatroner

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller blækpatronerne

Kontroller, at patronens modelnumre svarer til din printer og dit land/område, og kontroller derefter, at de er korrekt installeret.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se efter modelnummeret på de enkelte patroner, og gå derefter til HP Store for at bekræfte, at de er kompatible med printeren og dit land/område.

  • Hvis patronerne er inkompatible, skal de udskiftes.

  • Hvis blækpatronerne er kompatible, skal du fortsætte til næste trin.

 3. Sørg for, at mærkatet på blækpatronen passer til mærkatet på slæden.

  Sørg for, at patronen er i den korrekte holder
 4. Sørg for, at alle patronerne sidder godt fast. Hvis en patron stikker længere ud end de andre, skal du trykke den ned, indtil den klikker på plads.

 5. Hvis patronen ikke sidder ordentligt fast, skal du tage den ud af holderen og forsigtigt bøje tappen væk fra patronen – dog ikke mere end 1,27 cm, og derefter sætte den i igen.

  Bøjning af tappen på patronen
 6. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren, hvis du bliver bedt om.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rengør blækpatronen og printhovedets elektriske kontakter

Fjern eventuelle urenheder eller ophobning fra kontakterne på patronerne og i slæden.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Fjern patronen, som er angivet i fejlmeddelelsen, fra slæden.

 3. Tør den kobberfarvede kontakt på patronen med en fnugfri klud.

  Kobberkontakt på blækpatronen
 4. Anbring patronen på siden med kontakten opad.

 5. Tør kontakten inde i printhovedet med en fnugfri klud.

  Elektrisk kontakt i slæden
 6. Sæt patronen tilbage i dens farvekodede holder, og tryk ned på patronen, indtil den klikker på plads.

 7. Gentag disse trin for alle andre patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 8. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

Udskift den blækpatron, der giver problemer

Problemer med blæk kan løses ved at installere en ny patron.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte patronen med en original HP-patron. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis HP-patronen er defekt, er den muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Fjern den patron, der er angivet i fejlbeskeden, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte eventuelle patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

Løs fejl med blækpatron (patronerne 02, 17, 363, 801)

Løs fejl som f.eks. "Manglende patron", "Udtømt blækpatron", og "Inkompatibel patron" for printere, der bruger HP-patronerne: 02, 17, 363 og 801.

Eksempel på en HP 02-blækpatron

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller blækpatronens numre

Kontroller, at patronens modelnummer passer til din printer og dit land/område.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se modelnummeret på hver enkelt patron.

 3. Gå til HP Store for at få bekræftet, at de er kompatible med printeren og dit land/område.

  Hvis nogle patronerne er inkompatible, skal de udskiftes.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rens blækpatronens elektriske kontakter

Fjern eventuelle urenheder eller ophobning fra kontakterne på patronerne.

 1. Tænd for printeren, og åbn derefter dækslet til blækpatronområdet.

 2. Tryk på og løft låsen for den blækpatron, der er anført i fejlmeddelelsen for at få adgang til og fjerne patronen fra holderen.

  Pas på:

  Tag fat i blækpatronens håndtag. Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter med dine hænder. Lad ikke patroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter.

  Sådan fjernes blækpatronen
 3. Fugt en vatpind med destilleret vand, og rens derefter de kobberfarvede kontakter på patronen.

  Rengøring af patronens kontakter
 4. Vent 10 minutter på, at kontakterne tørrer, sæt patronen i den farvekodede holder igen og luk låsen.

 5. Gentag disse trin for alle andre patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 6. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

Udskift den blækpatron, der giver problemer

Problemer med blæk kan løses ved at installere en ny patron.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte patronen med en original HP-patron. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis HP-patronen er defekt, er den muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Fjern den patron, der er angivet i fejlbeskeden, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte eventuelle patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

Løs fejl med blækpatron (blækpatronerne 10–13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89 727, 728, 777 og 940)

Løs fejl som f.eks. "Manglende patron", "Udtømt blækpatron", og "Inkompatibel patron" på printere, der bruger følgende HP-patroner: 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 og 940.

Eksempel på en HP 10-patron

Udfør følgende opgaver i den angivne rækkefølge. Brug printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Kontroller blækpatronens numre

Kontroller, at patronens modelnummer passer til din printer og dit land/område.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se modelnummeret på hver enkelt patron.

 3. Gå til HP Store for at få bekræftet, at de er kompatible med printeren og dit land/område.

  Hvis nogle patronerne er inkompatible, skal de udskiftes.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Hvis printeren har et genopladeligt batteri, skal du fjerne det.

 2. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 3. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 4. Vent 60 sekunder.

 5. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 6. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen

Kontrollér, at patronerne sidder ordentligt i slæden.

 1. Åbn patrondækslet.

  Åbning af patrondækslet
 2. Træk patronen ud af dens holder.

 3. Skub patronen tilbage ind i dens farvekodede holder, indtil den stopper.

  Montering af patronen
 4. Gentag disse trin for at fjerne og genindsætte de andre patroner.

 5. Luk dækslet lågen til patronområdet.

Udskift den blækpatron, der giver problemer

Problemer med blæk kan løses ved at installere en ny patron.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte patronen med en original HP-patron. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis HP-patronen er defekt, er den muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Fjern den patron, der er angivet i fejlbeskeden, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte eventuelle patroner, der er angivet i fejlbeskeden.

 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet, og følg derefter evt. instruktioner for at justere printeren.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...