hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Windows 11

  Find ofte stillede spørgsmål og svar her.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Sprocket-fotoprintere – Første printeropsætning

Tag printeren ud af kassen, installer appen til HP sprocket, foretag en parring af din printer og din mobile enhed, læg papir i og kalibrer derefter printeren.

Tag sprocket ud af kassen

Pak sprocket ud og bortskaf emballagen på miljøvenlig vis.

 1. Tag printeren ud af æsken.

  Sådan tager du en Sprocket-printer ud af kassen
 2. Fjern al plastikemballage fra printeren.

 3. Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis.

Par Sprocket med din mobile enhed

Installer HP Sprocket-appen på din mobile enhed for at parre din sprocket ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Appen er nødvendig for at kunne udskrive fra din mobile enhed.

 1. Gå til HP Sprocket-siden (på engelsk), og følg vejledningen for at downloade og installere appen.

 2. Når appen er installeret, skal du tænde for printeren.

  Placering af tænd/sluk-knappen på printeren
 3. Åbn menuen Bluetooth-indstillinger på din mobile enhed, og tjek, at Bluetooth er aktiveret.

 4. Åbn HP Sprocket-appen.

 5. Hvis der vises et velkomstskærmbillede, skal du trykke på Opsætning og følge anvisningerne.

  Hvis meddelelsen Vis med AR vises, skal du trykke på Aktiver Vis eller Nej tak.

 6. Tryk på Menu ikonet , tryk på sprocket, og tryk derefter på Administrer printere for at få vist en liste over tilgængelige printere.

  • Hvis din printer vises, er printeren tilsluttet.

  • Hvis din printer ikke vises, skal du trykke på Tilføj ny printer. Tryk derefter på din printer.

Ilægning af HP Sprocket-fotopapir

Læg HP Sprocket-fotopapir på 5,0 cm x 7,6 cm (2 in x 3 in) i printeren.

 1. Sluk for Sprocket-enheden.

 2. Skub topdækslet væk fra udgangsåbningen for at fjerne det.

  Fjernelse af topdækslet

  Billedtekst

  Beskrivelse

  1.

  Skub topdækslet

  2.

  Fjern topdækslet

 3. Ilæg op til 10 ark HP Sprocket-fotopapir med det blå udskriftskvalitetskort (tidligere Smartsheet). Sørg for, at det blå kort ligger i bunden af stakken med stregkoden nedad, og at fotopapiret vender med HP-logoerne nedad.

  Bemærk:

  Behold det blå kort, indtil du er færdig med alle 10 ark, og kasser det derefter.

  Et eksempel på Ilægning af papir i printeren
 4. Placer topdækslet ved skinnerne på ydersiden af sprocket-enheden, og skub det derefter mod udgangsåbningen, indtil det er helt på plads.

  Udskiftning af topdækslet

  Billedtekst

  Beskrivelse

  1.

  Juster topdækslet

  2.

  Skub topdækslet

 5. Tænd Sprocket-enheden.

Kalibrer sprocket-enheden

Send et udskriftsjob med HP Sprocket-appen for at kalibrere printeren med udskriftskvalitetskortet.

 1. Åbn HP Sprocket-appen på din mobile enhed.

 2. Vælg det billede, du vil udskrive, fra startskærmen.

 3. Tryk på Rediger eller ikonet Rediger for at justere fotoets udseende, tilføje tekst eller mærkater og anvende filtre.

 4. Tryk på ikonet Flueben for at gemme eventuelle ændringer, og tryk derefter på ikonet Udskriv.

 5. Vent, indtil sprocket-enheden er inaktiv og lydløs, og fjern derefter det farvede kort.

 6. Når kalibreringen er færdig, udskrives fotoet.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...