hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printeropsætning (trådløst netværk)

Slut en HP-printer til dit lokale Wi-Fi-netværk for at udskrive trådløst fra en personlig computer, smartphone eller tablet.

Trådløs printeropsætning

Gendan standardindstillinger for netværk på printeren

Forbered printeren til opsætning af trådløs forbindelse ved at gendanne standardindstillingerne for netværk.

 • De fleste printere med berøringsskærm: På printeren skal du vælge Gendan netværksindstillinger fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Gendan indstillinger.

 • De fleste printere uden berøringsskærm: Tryk og hold nede på knapperne Trådløs og Annuller, indtil den trådløse indikator og strømindikatoren begynder at blinke.

 • Laserprintere fra HP: Tryk og hold nede på knappen Trådløs, indtil OBS-indikatoren blinker. Printeren genstarter måske.

 • DeskJet 6000 og 6400, ENVY 6000 og 6400 og Tango-printere: Tryk på og hold knappen Trådløs på bagsiden af printeren nede, indtil Edge-lyset blinker blåt eller lilla.

Installer HP Smart-appen, og konfigurer printeren

Få HP Smart-appen til Android, Apple iOS og iPadOS, Windows 10 og Mac for at konfigurere og bruge din HP-printer til at udskrive, scanne, kopiere og administrere indstillingerne.

 1. Placer printeren tæt på Wi-Fi-routeren, hvis du opretter en trådløs forbindelse.

 2. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 3. Åbn HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, skal du downloade den fra 123.hp.com eller fra din app store.

 4. Følg derefter vejledningen for at fuldføre opsætningen af din forbindelsestype.

  Bemærk:

  Hvis din printer ikke vises, eller hvis du vil tilføje en anden printer til appen, skal du klikke på plustegnet , og derefter følge instruktionerne for at tilføje printeren.

Yderligere muligheder for trådløs forbindelse

Brug disse metoder til at oprette forbindelse til en trådløs printer, hvis du har skiftet router eller internetudbyder, eller hvis det lokale netværk ikke er tilgængeligt.

Tilslut printeren med guiden Trådløs opsætning (printere med berøringsskærm)

Brug guiden Trådløs opsætning fra printerens kontrolpanel til at slutte printeren til det lokale Wi-Fi-netværk.

 1. Placer printeren tæt på Wi-Fi-routeren.

 2. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 3. Vælg guiden Trådløs opsætning fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Netværksopsætning.

 4. Vælg navnet på dit trådløse netværk, og indtast derefter adgangskoden for at opnå forbindelse.

  Bemærk:

  Hvis guiden Trådløs opsætning ikke vises, skal du vælge Wi-Fi Protected Setup eller WPS og vælge Trykknap og derefter følge trinnene for at oprette forbindelse til netværket.

Tilslut printeren vha. Wi-Fi Protected Setup (printere uden berøringsskærm)

Brug knappen Wi-Fi Protected Setup (WPS) på din router for at slutte printeren til det trådløse netværk.

 1. Placer printeren tæt på Wi-Fi-routeren.

 2. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 3. På printerens kontrolpanel, skal du trykke på og holde knappen Trådløs nede i mindst 5 sekunder, eller indtil indikatoren begynder at blinke. For Tango-printere skal du trykke og holde nede på knapperne Trådløs og Tænd/sluk på bagsiden af printeren, indtil den blå bjælke blinker.

 4. Inden for to minutter skal du trykke og holde knappen WPS på routeren nede, indtil forbindelsen starter.

 5. Vent på, at lyset på printeren holder op med at blinke.

HP-printeropsætning (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct er en forbindelsesmulighed for de fleste trådløse HP-printere, der er lanceret i 2014 og senere. Brug Wi-Fi Direct, hvis der ikke er et lokalt trådløst netværk til rådighed.

Udskrivning med Wi-Fi Direct ved hjælp af HP Print Service Plugin (Android)

Send et udskriftsjob ved hjælp af en direkte trådløs forbindelse mellem din printer og en Android-telefon eller-tablet med HP Print Service Plugin. Gennemfør disse trin, mens du er ved siden af printeren.

 1. Gå til HP Print Service Plugin i Google Store på din mobile enhed, og sørg for, at den er installeret og opdateret.

 2. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 3. Åbn det element, du vil udskrive, og tryk derefter på Udskriv.

 4. Vælg printeren med DIRECT i navnet på forhåndsvisningsskærmen for udskrivning.

  Valg af printer med Wi-Fi Direct i navnet
 5. Indtast adgangskoden til Wi-Fi Direct, hvis du bliver bedt om det.

 6. For at bekræfte forbindelsen skal du gå til printeren og trykke på OK, den blinkene Wi-Fi Direct-knap eller den blinkende Oplysninger-knap .

 7. Vent på, at forbindelsen er fuldført, og tryk derefter på Udskriv på udskriftsforhåndsvisningen.

Udskriv med Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

Send et udskriftsjob ved hjælp af en Wi-Fi Direct-forbindelse. Gennemfør disse trin, mens du er ved siden af printeren.

 1. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Hvis du vil udskrive webindhold, f.eks. en e-mail eller et cloudbaseret dokument, skal du åbne elementet, før du fortsætter.

 3. Åbn Wi-Fi-netværksmenuen på din mobile enhed, og vælg derefter din printer med DIRECT i navnet.

  Valg af Wi-Fi Direct-printernavn på listen
 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste Wi-Fi Direct-adgangskoden og derefter trykke på Tilslut.

  Tryk på Tilslut
 5. Åbn det element, du vil udskrive, og klik derefter på indstillingen Udskriv.

 6. Vælg AirPrint, hvis du bliver bedt om det.

 7. Vælg din printer, og tryk derefter på Udskriv.

 8. Når udskriftsjobbet er færdigt, skal du åbne netværksmenuen for Wi-Fi og derefter oprette forbindelse til dit lokale netværk igen.

Udskriv med Wi-Fi Direct (Windows 10)

Send et udskriftsjob ved hjælp af en direkte trådløs forbindelse mellem din printer og en Windows-computer.

 1. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. I Windows skal du søge efter og åbne Printere og scannere.

 3. Klik på Tilføj printer eller scanner.

 4. Klik på Vis Wi-Fi Direct-printere.

  Klik på Vis Wi-Fi Direct-printere
 5. Valg af printer med DIRECT i navnet.

  Valg af printer med Wi-Fi Direct i navnet
 6. Klik på Tilføj enhed.

 7. Når du bliver bedt om at angive en pinkode på computeren, skal du lede efter en pinkode på printerens kontrolpanel eller det informationsark, der blev udskrevet under opsætningen.

 8. Indtast pinkoden inden for 90 sekunder, og klik derefter på Næste for at fuldføre forbindelsen.

  Bemærk:

  Hvis pinkoden udløber, skal du genstarte computeren og udføre printeropsætningsprocessen igen.

  Indtastning af WPS-pinkode, når du tilføjer en Wi-Fi Direct-printer i Windows 10
 9. Hvis statusmeddelelsen Driver ikke tilgængelig vises, skal du gå til 123.hp.com for at downloade og installere printerdriveren.

  Eksempel på Driver ikke tilgængelig
 10. Åbn det element, du vil udskrive, klik på Fil, og klik derefter på Udskriv.

 11. Vælg din printer på listen, og klik derefter på Udskriv.

Udskriv med Wi-Fi Direct (Mac)

Send et udskriftsjob ved hjælp af en direkte trådløs forbindelse mellem din printer og en Mac. Gennemfør disse trin, mens du er ved siden af printeren.

 1. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Hvis du vil udskrive webindhold, f.eks. en e-mail eller et cloudbaseret dokument, skal du åbne elementet, før du fortsætter med disse trin.

 3. På computeren skal du klikke på ikonet for trådløs forbindelse . Vælg derefter printeren med DIRECT i navnet.

  Valg af dit Wi-Fi Direct-printernavn på listen
 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste Wi-Fi Direct-adgangskoden og derefter trykke på Tilslut.

  Valg af dit Wi-Fi Direct-printernavn på listen
 5. Åbn det element, du vil udskrive, klik på Fil, og klik derefter på Udskriv.

 6. Vælg din printer, og tryk derefter på Udskriv.

 7. Når udskriftsjobbet er færdigt, skal du åbne netværksmenuen for Wi-Fi og derefter oprette forbindelse til dit lokale netværk igen.

Udskriv med Wi-Fi Direct (Chromebook)

Send et udskriftsjob ved hjælp af en direkte trådløs forbindelse mellem din printer og en Chromebook. Gennemfør disse trin, mens du er ved siden af printeren.

 1. Kontrollér, at der er lagt papir i hovedbakken, og tænd derefter for printeren.

 2. Hvis du vil udskrive webindhold, f.eks. en e-mail eller et cloudbaseret dokument, skal du åbne elementet, før du fortsætter med disse trin.

 3. På computeren skal du klikke på Wi-Fi-ikonet , derefter vælge printeren med DIRECT i navnet.

  Valg af Wi-Fi Direct-printer
 4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste Wi-Fi Direct-adgangskoden og derefter trykke på Forbind.

 5. Gå tilbage til hovedindstillingsmenuen, og klik derefter på Indstillinger.

 6. Rul ned til bunden af skærmen, og klik derefter på Avanceret.

 7. Under afsnittet Udskrivning skal du klikke på Printere og derefter klikke på Tilføj printer.

 8. Vælg din printer, og klik derefter på Tilføj.

  Klik på Tilføj
 9. Åbn det element, du vil udskrive, og klik på ikonet for Chrome-browseren, og vælg derefter Udskriv.

 10. Vælg din printer, og tryk derefter på Udskriv.

 11. Når udskriftsjobbet er færdigt, skal du åbne netværksmenuen for Wi-Fi og derefter oprette forbindelse til dit lokale netværk igen.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...