solution Contentsolution Content
Automatisk oversættelse af denne side er leveret af Microsoft Translator

Bærbare pc'er fra HP - Brug og fejlfinding af vekselstrømsadapteren

Korrekt brug og opbevaring af vekselstrømsadapteren sikrer den bedste ydeevne under opladning eller strømforsyning til den bærbare pc.

Hvis vekselstrømsadapteren ikke genoplader batteriet eller leverer strøm til den bærbare pc, skal du udføre fejlfinding af adapteren og om nødvendigt købe en ny.

Fejlfinding af vekselstrømsadapteren

Hvis din bærbare computer udviser et eller flere af følgende symptomer, skal du teste vekselstrømsadapteren efter følgende trin for at kontrollere, at adapteren fungerer korrekt.

 • Når den bærbare computer er tilsluttet til vekselstrømsadapteren, starter computeren ikke, og lamper eller dioder lyser ikke op.

 • Når den bærbare pc er tilsluttet vekselstrømsadapteren tænder skærmen ikke.

 • Når den bærbare pc er tilsluttet vekselstrømsadapteren, lader batteriet ikke op.

Pas på:

Vekselstrømsadapteren kan lukke ned og forblive uden udgang på grund af forhold, der kan udløse for stærk, overtemperature og kortslutning. For at genoprette vekselstrømsadapterens strømforsyning tager man vekselstrømsadapteren ud af den bærbare pc i fem minutter, og sætter den i igen.

Brug vekselstrømsadapteren, der fulgte med den bærbare computer

Brug kun den vekselstrømsadapter, der fulgte med din bærbare computer fra HP for at opnå den bedste ydeevne.

Watt-angivelsen er trykt på en mærkat, der er placeret på undersiden af vekselstrømsadapteren.

Find oplysninger om strømforsyningens watttal

Hvis man bruger en vekselstrømsadapter med lavere watttal end den bærbare pc kræver, vil man måske opleve følgende fejl:

 • CPU'ens taktfrekvens vil måske køre langsommere for at spare strøm, hvilket kan få programmer til at køre langsommere.

 • Batteriet oplades måske langsommere eller slet ikke.

 • Vekselstrømsadapteren kan blive varm at røre ved.

Se efter fysiske skader på vekselstrømsadapteren

Undersøg, om vekselstrømsadapteren, kabler og computeren er beskadiget.

 1. Træk netledningen ud af stikkontakten.

 2. Tag jævnstrømsstikket ud af computeren.

 3. Kontroller vekselstrømsadapterens etiket for at sikre, at den er mærket med HP-logoet.

  HP-logo på vekselstrømsadapteren
 4. Kontrollér vekselstrømsadapteren og kabler for revne, aktivering af plastic, brændemærker eller andre tegn på overophedning.

  Ridset og revnet vekselstrømsadapter og beskadiget ledning
 5. Kontrollér, at stikspidsen på ledningen til jævnstrømsadapteren ikke bøjes eller knækkes.

  Eksempler på knækkede stik
 6. Kontrollér indersiden af jævnstrømsstikket for at sikre, at benet er lige og ikke mangler.

  Eksempler på beskadigede patroner

  Eksempler på bøjede eller manglende id-ben

  Eksempel på ubeskadiget USB-type-C-stik

  Ubeskadiget USB-type-C-stik
 7. Kontrollér, at der ikke er forhindringer eller fremmedlegemer i computerens strømport, og at det midterste ben er lige.

  Strømport på computeren
 8. Hvis vekselstrømsadapteren, kablerne eller ledninger er beskadigede, skal du ikke bruge vekselstrømsadapteren. Du kan købe en ekstra vekselstrømsadapter fra HP.

Strømnulstilling af en bærbar computer med et ikke-udtageligt batteri

Udfør en strømnulstilling (eller total nulstilling) af din bærbare computer for at slette alle oplysninger fra computerens hukommelse uden at slette personlige data.

 1. Sluk for computeren.

 2. Frakobl vekselstrømsadapteren.

 3. Fjern eventuelle diske fra diskdrevet.

 4. Tag hukommelseskort ud af kortlæserstikket.

 5. Frakobl ikke-væsentlige eksterne enheder som printere, scannere, eksterne harddiske og USB-flashdrev.

 6. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i ca. 15 sekunder, mens vekselstrømsadapteren er frakoblet.

 7. Tilslut vekselstrømsadapteren igen, og tænd derefter for computeren.

Kontroller, at den bærbare computer er tilsluttet en strømkilde

Undersøg, om der er tegn på, at systemet får strøm fra stikkontakten, vekselstrømsadapteren og computeren.

 1. Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten.

 2. Kontroller stikkontakten ved at tilkoble en lampe eller andet, som du ved virker.

  Hvis stikkontakten ikke leverer strøm, skal du kontrollere lampen eller en anden enhed på andre stikkontakter, indtil du finder en strømførende stikkontakt.

 3. Sørg for, at vekselstrømsadapterens ledninger er korrekt tilsluttet vekselstrømsadapteren og den bærbare computer.

 4. Sæt vekselstrømsadapteren i stikkontakten igen, og kontroller derefter, at lampen på vekselstrømsadapteren er tændt. Hvis lampen ikke er tændt, kan der være et problem med vekselstrømsadapteren.

  Bemærk:

  Nogle vekselstrømsadaptere har ikke en lysindikator.

 5. Kontroller strømporten på computeren for at sikre, at indikatoren lyser. Hvis lampen ikke lyser, virker vekselstrømsadapteren måske ikke korrekt, eller computerens systemkort kan være beskadiget. Kontakt HP's kundesupport for at få mere assistance.

  Batterilampe på vekselstrømsadapterens port
 6. Hvis du har en netledning, som du ved virker, kan du prøve at bruge denne ledning sammen med vekselstrømsadapteren. Hvis det virker, skal netledningen udskiftes og ikke din vekselstrømsadapter.

 7. Find batteriikonet i Windows.

  Bemærk:

  Windows har på proceslinjen et ikon for et batteri, der oplader. Du kan finde dette ikon ved siden dato- og tidsangivelsen på Windows-skrivebordet.

  • Hvis ikonet for batteriopladning vises, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt og den bærbare pc.

   Ikon for opladning af batteri
  • Hvis ikonet for batterimåleren vises, virker vekselstrømsadapteren ikke korrekt og skal udskiftes.

   Ikon for batterimåler

Test vekselstrømsadapteren med værktøjet HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Brug værktøjet HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at identificere problemer med vekselstrømsadapteren.

Hvis appen ikke er installeret på din computer, skal du hente den nyeste version fra webstedet HP Hardware Diagnostics.

 1. Hold tænd/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at slukke computeren.

 2. Tænd for computeren, og tryk straks på Esc gentagne gange, ca. en gang i sekundet. Når menuen vises, skal du trykke på F2-tasten.

 3. Vælg Komponenttest i hovedmenuen.

  Menuen Komponenttests kan være anderledes afhængigt af de komponenter, der er installeret på computeren.

  Menuen Komponenttest
 4. Klik på Strøm i menuen Komponentteste, klik på AC-adaptertest, og klik derefter på Kør en gang. Test af vekselstrømadapter starter.

  Når testen er fuldført, vises en skærm som indeholder resultaterne.

 5. Hvis vekselstrømsadapteren ikke består en test, skal du klikke på Fejlfinding.

 6. Følg vejledningen på skærmen for at forsøge at løse problemet, og klik derefter på Ja.

 7. Hvis problemet ikke er løst, skal du klikke på Ja for at kontakte HP's kundesupport.

 8. Scan QR-koden, eller noter eller kopier fejl-id'et (24-cifret kode) og produkt-id'et, når du kontakter HP Kundesupport. Oplysningerne er også tilgængelige under Testlogge i hovedmenuen.

 9. Hvis din computer er online, skal du klikke på NÆSTE for at gå til webstedet for HP's kundesupport.

Brug og forståelse af vekselstrømsadaptere

Brug af vekselstrømsadapteren, som ikke er beregnet til computeren, kan give problemer med computeren.