hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-computere – Fejlfinding af problemer med kabelforbundet tastatur

Hvis et tastatur med kabeltilslutning ikke svarer eller fungerer som forventet, skal du kontrollere tilslutningen, installere opdateringer og bekræfte indstillinger for at løse problemet.

Kontroller, om der er problemer med forbindelsen til det kablede tastatur

Hvis tastaturet ikke virker, kan det være et problem med forbindelsen.

 1. Sluk for computeren.

 2. Frakobl tastaturkablet.

 3. Tænd computeren.

 4. Slut tastaturet til computeren igen.

  • Hvis tastaturet har et USB-stik, skal du bruge en port direkte på computeren i stedet for en USB-hub. Prøv en anden port, hvis tastaturet ikke reagerer med den første port, du prøvede.

  • Hvis tastaturet har en PS/2-forbindelse (et rundt stik for enden af kablet), skal du sørge for, at tastaturet er sluttet til tastaturporten og ikke porten på musen. Farverne på kabelstikket og den modtagende stikforbindelse på computeren skal passe sammen.

Slut tastaturet til en anden computer

Hvis tastaturet ikke fungerer som forventet, skal du slutte tastaturet til en anden computer.

 1. Sluk for computeren.

 2. Frakobl tastaturkablet.

 3. Sørg for, at du har en anden computer til brug under test.

 4. Slut tastaturet direkte til den anden computer.

 5. Brug tastaturet sammen med den anden computer.

  • Hvis problemet ikke forekommer: Problemet kan være relateret til softwaren.

  • Hvis problemet fortsætter: Tastaturet kan være defekt.

Test af tastatur med diagnoseværktøj

Hvis tastaturet ikke fungerer som forventet, skal du bruge værktøjet HP PC Hardware Diagnostics til Windows for at identificere eventuelle problemer.

 1. I Windows skal du søge efter HP PC Hardware Diagnostics til Windows. Højreklik på appen, og vælg derefter Kør som administrator.

  Hvis appen ikke er installeret på computeren, skal du hente den nyeste version fra webstedet HP PC Hardware Diagnostics til Windows.

 2. Vælg Komponenttest i hovedmenuen.

  Valg af Komponenttest i hovedmenuen
 3. Vælg Inputenheder, vælg tastaturtesten, og klik på Kør én gang.

 4. Følg vejledningen for at teste tastaturets funktion.

  Når du fuldfører testene, vises resultaterne på skærmen.

  • Bestået: Tastaturet fungerer korrekt og som forventet.

  • Fejl (med et id-nummer): Tastaturet har registreret en hardwarefejl. Notér batteristatus og fejl-id. Opbevar batteriets status og fejl-id, så du har oplysningerne tilgængelige, hvis du skal kontakte HP's kundesupport.

Kør Windows Update (Windows 10)

Opdater din computer med Windows 10 ved hjælp af Windows Update.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Søg efter opdateringer.

  Hvis der er tilgængelige opdateringer, begynder de automatisk.
 2. Når opdateringerne er installeret, skal du genstarte computeren, når du bliver spurgt om det.

Løsning af specifikke problemer med tastaturet

Løs problemer med tastaturet såsom langsom indtastning, gentagne tegn, forkert sprog eller fastsiddende taster.

Langsom reaktion på tastetryk eller gentagne tegn

Kontroller indstillingen Filtertaster, hvis indtastningen er langsom, eller der vises flere tegn, når der trykkes på en tast.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Kontrolpanel.

 2. Vælg Funktioner til øget tilgængelighed, og vælg derefter Gør tastaturet lettere at bruge.

 3. Ryd afkrydsningsfeltet ud for Aktiver filtertaster, og klik derefter på OK.

  Aktiver filtertaster med markering fjernet

Tryk på en enkelt tast resulterer i flere tegn

Juster tastens ventetid før gentagelse, hvis der vises to eller flere tegn, når du trykker på en tast.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Kontrolpanel.

 2. Vælg Tastatur, og vælg derefter fanen Hastighed.

 3. Under Ventetid før gentagelse skal du flytte skyderen til Lang og derefter klikke på OK.

  Ændring af tastaturets hastighedsindstillinger

Det numerisk tastatur fungerer ikke som forventet

Kontroller status for tasten Number Lock, og kontroller indstillingerne i Windows for at bruge tastaturet som en mus.

 1. Kontroller, at tasten Num Lock er aktiveret eller deaktiveret, afhængigt af hvordan du vil bruge den. Denne tast er som regel placeret i nærheden af eller på det numeriske tastatur.

  Hvis problemet fortsætter, skal du fortsætte med disse trin.

 2. I Windows skal du søge efter og åbne Kontrolpanel.

 3. Vælg Funktioner til øget tilgængelighed, og vælg derefter Gør tastaturet lettere at bruge.

 4. Ryd afkrydsningsfeltet ud for Aktiver musetaster, og klik derefter på OK for at gemme dine ændringer.

  Aktiver musetaster med markering fjernet

Tastatursprog og layout er anderledes end forventet

Rediger tastatursproget og -layoutet, så det svarer til Windows-grænsefladesproget.

Bemærk:

Hvis du er erhvervsbruger, styres sprogindstillingerne muligvis af en administrator. Kontakt din IT-afdeling for at få hjælp.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne Indstillinger for sprog.

 2. Bekræft eller skift grænsefladesproget i Windows.

  Ændring af grænsefladesproget i Windows
 3. I Windows skal du søge efter og åbne Indstillinger for indtastning.

 4. Vælg Avancerede tastaturindstillinger.

 5. Vælg sproget fra rullemenuen under Ignorer standardindtastningsmetode.

  Valg af tastatursprog
 6. I Windows skal du søge efter og åbne Indstillinger for sprog.

 7. Vælg dit sprog, og klik derefter på Indstillinger.

  Klik på knappen Indstillinger for det valgte sprog
 8. Under Tastaturer skal du klikke på Tilføj et tastatur og derefter vælge et tastaturlayout, der passer til det valgte tastatur og det valgte skærmsprog.

  Skift af tastaturlayout, så det svarer til grænsefladesproget
 9. Tryk på Windows-tasten og mellemrumstasten for at skifte mellem tastaturlayout.

  Bemærk:

  Skift mellem tastaturlayout ændrer kun indtastningssproget.

En tast på tastaturet sidder fast

Fjern en fastsiddende tast, og rengør området under og omkring den.

Bemærk:

Hvis tastaturet ikke fungerer som forventet og stadig er omfattet af garantien, skal du kontakte HP for at finde ud af, om tastaturet kan udskiftes. Hvis tasten sidder fast, fordi der er spildt væske eller andre substanser i tastaturet, er rengøring muligvis den eneste løsning.

 1. Kobl tastaturet fra computeren. Hvis det bruger batterier, skal du fjerne dem.

 2. Indsæt en smørkniv (eller lignende værktøj) under tasten, og lirk den forsigtigt op.

  Bemærk:

  Det kan være sværere at fjerne taster på tynde tastaturer. Overvej at udskifte tastaturet, hvis du ikke kan fjerne tasten.

  Fjernelse af en tast, som sidder fast
 3. Brug en vatpind med sprit til at rense undersiden af tasten og dens åbning på tastaturet.

 4. Fjern støv eller urenheder fra tastens åbning.

 5. Sæt tasten på igen, til den klikker på plads. Lange taster kan have en lille metalstang, der også skal monteres.

Computeren bipper under indtastning

Kontroller indstillingen for Til/fra-taster eller Træge taster i Windows, hvis computeren nogle gange bipper, mens du skriver.

Taster kan bippe, når du trykker på Lock-tasterne. Træge taster kan bippe, når du trykker på tasterne Ctrl + Alt + Shift og Lock.

 1. I Windows skal du søge efter og åbne indstillinger for Øget tilgængelighed.

 2. Sørg for, at Brug træge taster er slået Fra.

  Sådan deaktiveres indstillingen for Træge taster

Gendan computeren med Microsoft Systemgendannelse

Brug Microsoft Systemgendannelse til at gendanne computeren til en tidligere tilstand, hvor computeren fungerede normalt.

Hvis du ikke har mulighed for at gendanne computeren, fordi du har en erhvervscomputer, skal du kontakte virksomhedens IT-afdeling eller din lokale IT-support.

Gendan din computer, når Windows starter normalt

Gendan computeren til et tidligere tidspunkt.

 1. Gem alle åbne filer, og luk herefter alle åbne programmer.

 2. I Windows skal du søge efter og åbne Opret et gendannelsespunkt.

 3. På fanen Systembeskyttelse skal du klikke på Systemgendannelse.

  Valg af Systemgendannelse i vinduet Systemegenskaber
 4. I vinduet Systemgendannelse skal du klikke på Næste.

 5. Vælg det gendannelsestidspunkt, som du ønsker at bruge, og klik derefter på Næste.

  Valg af et gendannelsespunkt
 6. Gennemse dit valg, og klik herefter på Afslut.

 7. Læs advarslen om ikke at afbryde systemgendannelsen, og klik derefter på Ja.

  Pas på:

  Tillad, at systemgendannelsen fuldføres uafbrudt for at undgå at beskadige harddisken eller forårsage yderligere skader på computeren.

  Bekræftelse af Systemgendannelse kan ikke afbrydes
  Systemgendannelse returnerer computerkonfigurationen til et tidligere punkt i tiden og genstarter computeren.

Kontakt HP's kundesupport

Hvis de foregående trin ikke løste problemet, skal du kontakte HP's kundesupport for at få yderligere hjælp.

 1. Gå til HP's kundesupport – Kontakt.

 2. Indtast produktets serienummer for at få vist garantistatus og om nødvendigt ændre din placering.

 3. Vælg en suppportmulighed. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du videre til et lokalt servicecenter i dit område.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...