hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...
 • Oplysning
  Lær hvordan du kan opgradere til Windows 11

  Windows 11-opgraderingsvejledning.

 • Feedback

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

Bærbare HP-computere – Beskyttelse og pleje af din bærbare computer

Bærbare HP-computere er designet, så du kan flytte rundt på dem på steder, som f.eks. kontorer, skoler, boliger, mødeværelser og lufthavne. Forsigtig brug og transport af din bærbare computer sikrer optimal ydeevne og lang levetid.

Advarsel:

For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller for overophedning af computeren må du ikke sætte computeren direkte på skødet eller blokere computerens ventilationsåbninger. Brug kun computeren på en hård og flad overflade. Luftstrømningen må ikke blokeres af en anden hård overflade, som f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, som f.eks. puder, tæpper eller tøj. Vekselstrømsadapteren må ikke komme i kontakt med huden eller en blød overflade under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren opfylder de grænseværdier for temperatur af overflader, en bruger kan komme i kontakt med, der er angivet i den internationale sikkerhedsstandard for informationsteknologisk udstyr (International Standard for Safety of Information Technology Equipment) (IEC 60950).

Miljømæssigt råd

Træf miljømæssige forholdsregler for at reducere risikoen og sikre, at din bærbare computer fungerer efter hensigt. Brug eller opbevar din bærbare computer i omgivelser, der opfylder specifikationerne for temperatur og luftfugtighed.

Undgå for meget varme

For meget varme kan få den bærbare computer til at lukke ned, beskadige komponenter eller forvrænge den bærbare computer. Bærbare computere har ventilationsåbninger i bunden og på siderne, så luften strømmer ind for at afkøle interne komponenter. Hvis ventilationsåbninger bliver tilstoppet, eller varmeproducerende dele bliver dækket af støv, afkøler den bærbare computer ikke de interne dele effektivt.

Bemærk:

For at beskytte de interne komponenter er den bærbare computer designet til at køre langsommere eller slukke, hvis den indvendige temperatur overskrider foruddefinerede grænseværdier.

 • Brug og gem den bærbare computer i et rent miljø. Brug eller opbevaring af computeren under fugtige, støvede, sand- eller røgfyldte forhold kan medføre, at de interne komponenter bliver dækket af støv, hvilket kan medføre, at den bærbare computer bliver overophedet under brug.

 • Brug altid din bærbare computer på en hård og flad overflade. Brug et skrivebord, et bord eller computerbakke, og undgå at sætte den bærbare computer på bløde overflader, som f.eks. dyner, puder, tøj eller gulvtæpper. Disse overflader kan blokere luftstrømmen gennem ventilationsåbningerne og medføre, at varmen ophober sig i den bærbare computer.

  Bemærk:

  Du skal undgå at anbringe din bærbare computer direkte på skødet eller i direkte kontakt med huden. Hvis du vil sætte den bærbare computer på skødet, skal du hvile den på en hård og flad overflade, som f.eks. en bakke, der specifikt er designet til bærbare computere.

 • Den bærbare computer må ikke efterlades et varmt sted. Undgå at efterlade den bærbare computer i en parkeret bil eller i direkte sollys. Hold LCD-skærmen væk fra direkte sollys.

Find flere oplysninger på:

Undgå for lave temperaturer

Ved temperaturer under 10 °C oplader det typiske lithium-ion-batteri, der bruges i bærbare HP-computere, langsomt og opnår måske ikke en fuld opladning, før tiden for opladning løber ud. Hvis du vil oplade batteriet, skal du flytte den bærbare computer til et varmere sted, hvor temperaturen på det indvendige batteri kan stige over 10 °C.

Bemærk:

Hvis batteriet efterlades et sted med lav temperatur i 12 timer eller længere, skal du varme din bærbare computer og dit batteri op og derefter udføre en total nulstilling. Gå til Sådan nulstiller du din bærbare computer for at få flere oplysninger.

Yderligere miljømæssige råd

Hvis du ønsker, at din bærbare computer bliver ved med at fungere som designet, skal du undgå snavs og væsker, forsigtigt opbevare den bærbare computer og kun bruge de angivne inputenheder.

 • Sørg for, at hænderne er rene, når du bruger den bærbare computer: Brug af tastaturet med klæbrige, snavsede eller fedtede fingre kan efterlade urenheder, der kan forurene computerens interne komponenter. Urenheder på tastaturet kan også ridse eller plette LCD-skærmen, når den bærbare computer lukkes.

 • Hold altid væsker væk fra tastaturet: Undlad at spise eller drikke, når du bruger en bærbar computer. Hold alle væsker, som f.eks. kaffe, cola, vand eller rengøringsopløsninger, væk fra tastaturet. Undgå at bruge computeren i våde omgivelser, som f.eks. en swimmingpool eller brusebad, og beskyt komponenterne mod flydende kilder, herunder regn og plænevandere.

 • Opbevar den bærbare computer på en hård og flad overflade: Opbevar ikke en bærbar computer under noget, der kan belaste etuiet eller skærmen i den grad, at de går i stykker. For eksempel nederst i et skab eller i en taske, der er fyldt med bøger. Du må ikke stable ting oven på den bærbare computer.

 • Brug kun den korrekte inputenhed: Brug ikke en kuglepen, blyant eller andre genstande til at indtaste data på skærmen. Brug kun en finger med bærbare HP TouchSmart-computere. Brug kun en pen eller inputenhed, hvis du har en HP-tablet.

Elektrisk råd

Beskyt de elektriske komponenter på den bærbare computer ved at bruge den korrekte strømadapter til din model af bærbar computer. Pas på, når du bruger og gemmer strømadapteren og netledningen, så du og din bærbare computer holdes væk fra potentielle skader. Undlad at gøre noget med den bærbare computer eller dens komponenter, som du ikke vil gøre med anden slags elektriske apparater.

Brug kun den strømadapter, der fulgte med din bærbare HP-computer

For at opnå bedste ydeevne skal du kun bruge den strømadapter, der fulgte med din bærbare HP-computer.

De fleste bærbare HP-computere bruger intelligent strømadapterteknologi og kan bruge strømadaptere fra andre bærbare HP-computere, som kan have forskellige spændingskrav. Hvis du bruger en strømadapter med lavere wattforbrug end, hvad din bærbare computer kræver, kan det påvirke adapterens eller din bærbare computers ydeevne.

Hvis du bruger en adapter med lavere spændingskrav, kan det få programmer til at køre langsomt, eller batteriet kan oplades langsommere eller slet ikke, ligesom selve strømadapteren kan blive varm.

Du finder strømadapterens oplysninger om wattforbrug på undersiden af adapteren. Gå til Brug og test af vekselstrømsadapteren for at få flere oplysninger.

Mærkat på strømadapteren med oplysninger om wattforbrug fremhævet

Råd til brug af vekselstrømsadapteren

Korrekt brug af vekselstrømsadapteren giver den bedste ydeevne.

Tilslutning til en strømkilde: Strømledningen skal sættes i en lettilgængelig vekselstrømsstikkontakt.

Pas på:

Alle test for certifikation af strømadaptere til bærbare HP-computere udføres med en jordforbundet strømadapter. Der kan forekomme skader, hvis en ikke-jordforbundet strømadapter bliver udsat for overspænding eller elektrostatisk afladning.

 • Slut altid strømadapteren til en stikkontakt med jordforbindelse.

  Pas på:

  Hvis du ikke bruger en stikkontakt med jordforbindelse, kan du måske mærke en elektrisk sitrende eller prikkende fornemmelse, når håndfladen rører ved computeren, mens du arbejder på den.

 • Hvis netledningen har en stikprop med tre ben, skal ledningen tilsluttes en trefaset stikkontakt med jordforbindelse. Du må ikke sætte netledningens jordforbindelsesben ud af spil ved eksempelvis at tilslutte en tofaset stik-adapter. Jordforbindelsesbenet har en vigtig sikkerhedsmæssig funktion.

 • Slut strømadapteren til en overspændingsbeskytter af god kvalitet, hvis den lokale strømforsyning er ustabil.

Brug af strømadapteren: Når der er forbindelse til ekstern vekselstrømforsyning, ændrer ikonet for batteriopladning og ikonet for batterimåler udseende på proceslinjen.

 • Brug kun den strømadapter, der fulgte med computeren, en ny HP-strømadapter eller en kompatibel strømadapter, der er købt fra HP.

 • Brug strømadapteren på en hård og flad overflade.

  Bemærk:

  Kontrollér, at strømforsyningen IKKE er anbragt et sted, f.eks. under et skab, tæt på en ventilator eller varmekilde, eller at den ikke er dækket af noget, f.eks. en bog, et tæppe eller tøj, hvorved den omgivende temperatur kan blive højere end 35 °C, og den derfor ikke kan køle af. Strømadapteren kan blive varm og gå i en tilstand for beskyttelse mod overophedning. Lad strømadapteren køle af i fem (5) minutter, før den atter tages i brug.

 • Tilslut en ekstern vekselstrømforsyning, når du oplader eller kalibrerer batteriet, installerer eller ændrer systemsoftware (såsom drivere og opdateringer) og ved brænding af cd'er eller dvd'er.

 • Hvis du altid bruger en ekstern strømadapter, bør du kalibrere batteriet hyppigt, eller, når batteriet er fuldt opladet, fjerne det, inden du fortsætter med at bruge en ekstern vekselstrømforsyning. Hvis man konstant oplader batteriet uden at aflade det, kan man forringe batteriets styrke og forkorte dets levetid.

 • Hvis der er mange programmer, der kører, eller hvis batteriet lader op, kan strømadapteren føles varm, når den når sin maksimale ydeevne.

 • Der kan være begrænsninger for funktionen af dockingstationer, hvis man anvender andre strømadaptere. Brug en dockingstation, som er kompatibel med den aktuelle bærbare computer. Brug den strømadapteren, der blev leveret sammen med dockingstationen.

 • Når den eksterne vekselstrømforsyning ikke er tilsluttet, bruger computeren strøm fra batteriet, og skærmens lysstyrke dæmpes automatisk for at spare på batteriet. For at øge skærmens lysstyrke i Windows skal du søge efter og åbne Skift lysstyrkeniveau og derefter bruge skyderen til at justere lysstyrkeniveauet.

Sådan frakobler og flytter du adapteren: Strømadapterledning, mus og andre eksterne enheder skal frakobles, når den bærbare computer flyttes.

 • Sluk altid for strømmen til computeren ved først at trække ledningen ud af stikkontakten og derefter trække ledningen ud af computeren.

 • Lad ikke tilbehør eller strømadaptere være tilsluttet, mens du flytter på en bærbar computer. Du kan ødelægge stikkene ved at trække, vride eller klemme ledningerne.

Opbevaring af vekselstrømsadapteren

Opbevar vekselstrømsadapteren med ledningen bundtet løst sammen for at forlænge vekselstrømsadapterens levetid og reducere risici.

Bundt strømadapterens ledning løst sammen til opbevaring eller transport. Det er lettere at opbevare strømadapteren, hvis du bundter ledningen sammen i et 8-tals mønster. Dette forhindrer også, at de interne kobbertråde går i stykker, og at ledningen bliver viklet ind.

Strømadapter og ledning bundtet ordentligt sammen til opbevaring
Advarsel:

Vikl aldrig netledningen rundt om strømadapteren eller andet, da dette kan få de interne tråde til at gå i stykker. Knækkede tråde kan kortslutte både strømadapteren og den bærbare computers interne strømforsyning. Knækkede tråde kan give stød til den, der rører ledningen, og kan også udgøre en brandfare.

Nedledning viklet rundt om adapter og beskadiget adapterledning

Råd til transport af en bærbar computer

Udvis forsigtighed, når du bærer og transporterer din bærbare computer for at reducere risikoen for ulykker.

 • Fjern alle strømkabler og eksterne enheder, før du flytter den bærbare computer. Hvis du flytter en bærbar computer med tilsluttet strømadapter eller tilbehør, kan det beskadige disse enheder og ødelægge stikkene på den bærbare computer. Man kan ødelægge stikkene ved at trække, vride eller klemme ledningerne.

  Hvis du bruger et udvidet eller eksternt batteri, skal du bekræfte, at det sidder godt på plads, for at forhindre, at de ikke løsnes under transport.

 • Luk den bærbare computer fuldstændigt, før den skal bæres. Hvis du bærer den bærbare computer, mens den er åben, er den mere sårbar over for skader, hvis du taber den på gulvet. Hvis du bærer en åben bærbar computer ved at holde i hængslerne eller LCD-skærmen. kan det beskadige den bærbare computer, da hængslerne ikke er designet til at bære den bærbare computers fulde vægt.

 • Vær forsigtig, når du bærer den bærbare computer. Hvis det er muligt, skal du bruge en rejsetaske eller en rygsæk til at transportere den bærbare computer. Hvis der ikke bruges en bæretaske, skal du holde den bærbare computer med begge hænder eller bære den under armen, når du transporterer den. Du må ikke kaste, tabe eller slå noget med den bærbare computer eller bæretasken. Du må ikke sætte genstande, som f.eks. kuglepenne eller papir, mellem tastaturet og skærmen og derefter forsøge at bære en delvist lukket bærbar computer. Hvis genstandene flytter sig, eller der trykkes på den bærbare computer, kan LCD-skærmen blive ridset eller ødelagt.

 • Sluk den bærbare computer, før den transporteres. Kontroller, at den bærbare computer er slukket, og at alle LED'er er slukkede, før du transporterer den i en bæretaske, som f.eks. en computertaske eller rygsæk. Hvis du efterlader en bærbar computer i en bæretaske, mens den er tændt eller i standby- eller dvaletilstand, kan den bærbare computer blive varm, og de interne komponenter kan tage skade.

  Bemærk:

  Den bærbare computer lukkes muligvis ikke fuldstændigt ved blot at lukke den. Du skal enten slukke den bærbare computer ved hjælp af Tænd/sluk-knappen eller ved at aktivere dvaletilstand.

 • Undlad at overbelaste bæretasken eller rygsækken. Beskyt LCD-skærmen mod potentielle skader som følge af tryk på den bærbare computer. Brug en bæretaske eller rygsæk af passende størrelse, og undlad at overbelaste den. Du må ikke sætte tunge genstande i bæretasken sammen med den bærbare computer.

  Hvis der er mulighed for, at den bærbare computer udsættes for voldsomme bevægelser (den tabes på gulvet eller støder mod andre ting), skal du bære den i en stødsikker taske.

 • Brug en sikkerhedsanordning, når du bruger en bærbar computer et offentligt sted. Når du bruger en bærbar computer et offentligt sted, som f.eks. på en café eller et bibliotek, skal du bruge en sikkerhedsanordning, som f.eks. en lås, til at hjælpe med at forhindre tyveri. Gå til Bærbare pc'er fra HP – Brug af en Kensington-lås.

Råd til batteriet

Ydeevnen af en bærbar computers batteri afhænger af modellen af bærbar computer, din brugsprofil og batterivedligeholdelse. Kapaciteten for batterier til bærbare computere bliver mindre med tiden. Batteriets kapacitet og holdbarhed kan også påvirkes alt efter, hvordan batteriet bruges.

 • Tilslut strømforsyningen for at oplade batteriet natten over. Dette giver dig et fuldt opladet batteri, når du er klar til at bruge den bærbare computer.

  Bemærk:

  Undlad at holde en bærbar computer tilsluttet i længere tid. Dette kan få batteriet til at miste sin kalibrering og evne til at oplade korrekt.

 • Brug HP's anbefalede strømstyring, når du kører på batteristrøm. HP's anbefalede muligheder for strømstyring kan reducere batteriafladningen og minimere strømbelastningen på CPU'en. Dette bevarer batteriets samlede levetid og afskærmer varmeophobning i den bærbare computer.

 • Lad den bærbare computers batteri aflades helt regelmæssigt. Når batteriet er afladet, skal du fuldt oplade batteriet for at holde det kalibreret.

Gå til Forbedring af batteriydeevne for at få flere oplysninger.

Råd til rengøring

Der kan samles støv, skidt, dyrehår og andre partikler på eller i den bærbare computer, som medfører ridser eller overophedning. Forlæng din bærbare computers levetid ved regelmæssigt at fjerne potentielt skadelig opsamling.

HP anbefaler følgende rengøringsmaterialer, som kan fås hos de fleste computerforhandlere:

 • Trykluftspray

 • Renseopløsning eller papirservietter til skærmen, der er beregnede til brug på LCD-skærme

 • En ikke-slibende klud eller håndklæde

 • En mikrofiberklud til rengøring af objektivet på et HP-webkamera

Gå til Rengøring af bærbar computer for at få flere oplysninger.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...