hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ENVY 7800-printere - "Ikke mere papir" vises, printeren opsamler ikke papir

Printeren fremfører ikke papir fra papirbakken eller fotobakken eller fra den automatiske dokumentføder (ADF).

Papiret fremføres ikke fra papirbakken eller fotobakken

Printeren opsamler ikke papir under udskrivning. Der kan også blive vist en meddelelse om "Læg papir i bakke" eller "Ikke mere papir".

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Undersøg papiret, og læg det derefter i igen

Kontroller, om der er problemer med i papirstakken, f.eks. krøllet, iturevet eller bukket papir, der kan forårsage opsamlingsproblemer.

 1. Fjern papir fra papirbakken.

 2. Fjern eventuelt meget bukket, krøllet eller iturevet papir fra stakken.

 3. Kontroller, om der findes blokeringer inde i papirbakken. Sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer papiret i at få kontakt med valserne.

 4. Kontroller, at papirstakken er lige på alle sider.

 5. Læg papirstakken i papirbakken, indtil papiret stopper, og skub derefter papirbreddestyrene ind, indtil de hviler mod på kanterne af papiret.

  Indskubning af papirbreddestyrene og papirbakken
 6. Skub papirbakken, indtil den klikker på plads.

 7. Vælg papirformat på kontrolpanelets display.

Rengør papirbakkevalserne

Fjern støv fra papirbakkevalserne under printeren.

 1. Løft forsigtigt printeren, og placer den på siden.

 2. Mens du understøtter printeren med den ene hånd, skal du trække papirbakken ud, så papirvalserne under printeren bliver tilgængelige.

  Placering af papiropsamlingsvalserne
 3. Fugt en fnugfri klud let med destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.

 4. Rengør alle valserne med den fugtige klud.

 5. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).

 6. Luk papirbakken, og rejs printeren op igen.

Rengør dupleksenhedens valser

Fjern støv fra dupleksenhedens valser bag området for blækpatronerne.

 1. Sluk for printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Åbn dækslet til blækpatronerne.

  Åbning af dækslet til blækpatronerne
 3. Træk papirgangsdækslet ud.

  Udtrækning af papirgangsdækslet
 4. Fugt en fnugfri klud let med destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.

 5. Rengør valserne med den fugtige klud.

  Placering af dupleksenhedens valser
 6. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).

 7. Sæt papirgangsdækslet tilbage i printeren.

 8. Luk dækslet til blækpatronerne.

 9. Tilslut netledningen igen til bagsiden af printeren, og tænd derefter for printeren.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Den automatiske dokumentføder opsamler ikke papir eller fremfører for mange ark

Når du scanner eller kopierer, opsamler den automatiske dokumentføder (ADF) for mange ark papir eller fremfører ikke originalen. Fejlen "Ilæg originalen" eller "Dokumentføderopsamlingsfejl" vises muligvis.

Rengøring af ADF-valserne og separationspuden

Rengør papirindføringsvalserne og separationspuden inde i ADF'en.

 1. Fjern originalerne fra ADF'en.

 2. Løft ADF-dækslet.

  Løft af ADF-dækslet
 3. Kontrollér, om der er forhindringer inde i ADF'en, f. eks. små stykker papir.

 4. Fugt en fnugfri klud let med destilleret vand, og pres eventuel overskydende væske ud af kluden.

 5. Rengør valserne med den fugtige klud.

  Billedtekst, der viser ADF-papirvalserne og separationspuden

  Billedtekst

  Beskrivelse

  1.

  Valser

  2.

  Separationspude

 6. Lad valserne tørre helt (cirka 10 minutter).

 7. Luk ADF-dækslet fast i begge ender.

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...