hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP DeskJet 2600-printere – Blinkende indikatorer

Find mønstret for de blinkende indikatorer, du oplever, for at få trinene til løsning af problemet.

Gennemgå følgende for at finde printerens knapper og indikatorer på kontrolpanelet.

Printerens kontrolpanel med billedtekster

Billedtekst

Beskrivelse

1.

Tænd/sluk-knap/-indikator

2.

Kontrolpanelets skærm

3.

Indikator for blækadvarsel

4.

Knappen Annullér

5.

Knap/indikator for Genoptag

6.

Knap/indikator for Trådløs forbindelse

7.

Informationsknap

8.

Knappen Start farvekopiering

9.

Knappen Start sort kopiering

Skærmen på printerens kontrolpanel med billedtekster

Billedtekst

Beskrivelse

1.

Ikonet for Antal kopier

2.

Ikonet for Papirfejl

3.

Ikonet for Fejl

4.

Ikonet for Wi-Fi Direct

5.

Ikoner for Blækniveau

6.

Ikoner for Trådløs forbindelse, Trådløs advarsel og signalbjælker

Indikator for trådløs forbindelse blinker, og ikonerne for trådløs forbindelse lyser eller blinker

Denne tilstand opstår, når det trådløse signal er tændt, men printeren kan ikke oprette forbindelse til netværket.

Blinkende indikator og ikoner for trådløs forbindelse

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Vent på, at printeren opretter en forbindelse

Indikatoren for Trådløs blinker, når printeren forsøger at oprette forbindelse til den trådløse router eller adgangspunktet. Vent et par minutter, og kontrollér derefter indikatoren igen.

Fejlfinding af den trådløse printerforbindelse

Kontroller netværksproblemer og opsætningskrav, hvis printeren ikke vises under installation af softwaren, eller hvis trådløse udskriftsjob mislykkes.

 • Dårlig netværksforbindelse: Flyt printeren og computeren eller mobilenheden tættere til den trådløse router, og kontroller derefter, om signalet er blevet bedre. Prøv at åbne et websted for at se, om din internetforbindelse fungerer korrekt. Hvis Wi-Fi-forbindelsen er langsom eller uregelmæssig, skal du genstarte routeren ved at frakoble netledningen og vente 15 sekunder og derefter tilslutte netledningen igen.

 • Printeren er slukket, eller den er i slumretilstand: Tryk på printerens kontrolpanel, eller tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke for printeren. Nogle gange vises printerens status som Offline, selv om den faktisk er klar.

 • Kontroller status for printerforbindelsen: Sørg for, at det trådløse signal er tændt, og at printeren er tilsluttet det samme netværk som din computer eller mobilenhed. Hvis din printer har en indikator ved siden af et ikon for Trådløs, skal du kontrollere, om indikatoren lyser. Hvis den er slukket eller blinker, er printeren tilsluttet netværket.

 • Tilslut printeren til netværket på ny:

  • Printere med berøringsskærm: Åbn guiden Trådløs opsætning fra menuen Trådløs, Indstillinger eller Netværksopsætning. Vælg navnet på dit netværk, og indtast herefter adgangskoden for at færdiggøre opsætningen af forbindelsen.

  • Printere uden berøringsskærm: Tryk og hold nede på knappen Trådløs på printeren, indtil lampen begynder at blinke. Inden for to minutter skal du trykke og holde nede på WPS-knappen på routeren. Indikatoren på printeren holder op med at blinke, når forbindelsen er gennemført.

 • Genstart enheder: Genstart printeren eller mobilenheden for at rydde mulige fejltilstande.

 • Udskriv en rapport for test af trådløs: Søg efter din printermodel på HP's kundesupportwebsted, og søg derefter efter side med selvtest for at finde dokumentet om, hvordan du udskriver og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under printeropsætning (kun Android, iOS): HP Smart-appen bruger Bluetooth til at hjælpe med at finde printeren og konfigurere den trådløse forbindelse til netværket.

Slut printeren til dit netværk

Nulstil indstillingerne for trådløs forbindelse på printeren, og opret derefter forbindelse til det lokale wi-fi-netværk.

Gå til Opret forbindelse til en trådløs HP-printer for at få flere oplysninger.

Ikonet for fejl, ikonet for papirfejl og indikatoren for Genoptag lyser

Denne tilstand opstår, når der ikke er papir i papirbakken.

Ikonet for fejl, ikonet for papirfejl og indikatoren for Genoptag lyser
 1. Løft papirbakken.

  Sådan løftes papirbakken
 2. Skub papirbreddestyret helt ud til venstre.

  Sådan skubbes papirbreddestyret til venstre
 3. Læg almindeligt hvidt papir i papirbakken.

  Sådan ilægges papir i printeren
 4. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det hviler mod papirets kant.

  Sådan skubbes papirbreddestyret til højre
 5. Sænk udskriftsbakken, og træk derefter bakkeforlængeren ud.

  Sådan sænkes udskriftsbakken og trækkes bakkeforlængeren ud

Et eller begge ikoner for tomt blækniveau blinker, blækadvarselsindikatoren er tændt, og indikatoren for Genoptag og fejlikonet blinker

Denne tilstand opstår, når mindst én blækpatron ikke er kompatibel, eller når blækniveauet er lavt.

Lysmønstret for lavt blækniveau eller inkompatible patroner

Kontrollér, at blækpatronerne er kompatible med printeren, og at der er tilstrækkeligt blæk i patronerne. Gå til Fejl på blækpatroner for at få flere oplysninger.

En eller begge ikoner for tomt blækniveau blinker, ikonet for fejl blinker, og indikatoren for blækadvarsel lyser eller blinker

Der er mindst én blækpatron, der ikke er kompatibel, eller blækniveauet er lavt.

Ét ikon for blækniveau og ét ikon for fejl blinker, og indikatoren for blækadvarsel lyser

Ét ikon for blækniveau og ét ikon for fejl blinker, og indikatoren for blækadvarsel lyser

Begge ikoner for blækniveau samt ikonet for fejl og ikonet for blækadvarsel blinker

Begge ikoner for blækniveau samt ikonet for fejl og ikonet for blækadvarsel blinker

Kontrollér, at blækpatronerne er kompatible med printeren, og at der er tilstrækkeligt blæk i patronerne. Gå til Fejl på blækpatroner for at få flere oplysninger.

"E2" eller "E1" og indikatoren for Genoptag blinker

En E1-eller E2-fejl angiver, at indstillingen for papirstørrelse ikke svarer til den papirstørrelse, der er isat.

E1 vises, og indikatoren for Genoptag blinker
E2 vises, og indikatoren for Genoptag blinker

Ilæg den korrekte papirstørrelse

Fjern alt papir fra papirbakken, og ilæg derefter den korrekte papirstørrelse.

 1. Fjern eventuelt papir fra papirbakken.

  Fjernelse af papirstakken fra papirbakken
 2. Skub papirbreddestyret så langt ud som muligt.

  Sådan skubbes papirbreddestyret til venstre
 3. Læg en stak papir af den korrekte papirstørrelse i papirbakken.

  Sådan ilægges papir i printeren
 4. Skub papirbreddestyret til højre, indtil det hviler mod papirets kant.

  Sådan skubbes papirbreddestyret til højre
 5. Sænk udskriftsbakken, og træk derefter udskriftsbakkeforlængeren ud.

  Sådan sænkes udskriftsbakken og trækkes bakkeforlængeren ud

Ændring af papirstørrelsen i udskrivningsindstillingerne

Skift papirstørrelsen i Windows- eller Mac-operativsystemet.

Kontrollér indstillingerne for papirstørrelse og -kilde (Windows)

Kontrollér indstillingerne for papirstørrelse og -kilde for dit udskriftsjob i Windows.

 1. I det program, du forsøger at udskrive fra, skal du klikke på Filer og derefter klikke på Udskriv.

 2. Kontrollér, at din printer er valgt, og åbn derefter dialogboksen Egenskaber.

  Afhængigt af programmet kan knappen hedde Egenskaber, Indstillinger, Printeropsætning, Printer eller Præferencer.

  • For de fleste HP-printere skal du klikke på fanen Papir/kvalitet og derefter fortsætte med disse trin.

  • For HP Laser-printere skal du klikke på fanen Papir og klikke på rullemenuen Oprindelig størrelse, hvorefter du skal kontrollere, at papirstørrelsen matcher den papirtype, der er lagt i printeren. Klik på rullemenuen Outputstørrelse, vælg Samme som oprindelig størrelse, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Papirkilde, og kontrollér derefter, at der er valgt den korrekte papirbakke.

 4. Klik på Avanceret, og klik derefter i rullemenuen Papirstørrelse.

 5. Kontrollér, at papirstørrelsen passer til den papirtype, der er lagt i printeren.

  Bemærk:

  Hvis den præcise papirstørrelse mangler på listen, skal du vælge den størrelse, der ligger tættest på det papir, der er lagt i papirbakken.

 6. Klik på OK.

Kontrollér indstillingerne for papirstørrelse og -kilde (Mac)

Kontrollér indstillingerne for papirstørrelse og -kilde for dit udskriftsjob i macOS.

 1. I det program, du forsøger at udskrive fra, skal du klikke på Filer og derefter klikke på Udskriv.

 2. Kontrollér, at din printer er valgt, og klik derefter på Vis oplysninger.

 3. Vælg Papirtype/kvalitet eller Medie og kvalitet.

 4. Klik på Fød fra eller Kilde, og kontrollér derefter, at den korrekte papirbakke er valgt.

 5. Kontrollér indstillingerne for papirstørrelse.

  • Hvis indstillingen for papirstørrelse vises, skal du klikke på den.

  • Hvis indstillingen for papirstørrelse ikke vises, skal du klikke på Annullér, klikke igen på Filer og derefter vælge Sideopsætning.

 6. Kontrollér, at papirstørrelsen passer til den papirtype, der er lagt i printeren.

  Bemærk:

  Hvis den præcise papirstørrelse mangler på listen, skal du vælge den størrelse, der ligger tættest på det papir, der er lagt i papirbakken.

 7. Klik på OK.

"E3," indikator for Genoptag og indikatoren for blækadvarsel blinker

En E3-fejl angiver en fastklemt slæde.

E3, indikatoren for Genoptag og indikatoren for blækadvarsel blinker

Find og fjern eventuelle papirstop eller blokeringer, eller nulstil printeren, hvis der ikke findes noget. Gå til En fejlmeddelelse af typen ' E3' (fastklemt slæde) vises for at få en detaljeret fejlfinding.

'E4' og indikatoren for Genoptag blinker

En E4-fejl angiver et papirstop.

E4 og indikatoren for Genoptag blinker

Find og fjern evt. fastklemt papir fra printeren, eller nulstil printeren, hvis der ikke er fastklemt papir i printeren. Gå til En fejlbesked af typen "E4" (papirstop) vises for at få en detaljeret fejlfinding.

'E5' og alle indikatorer på kontrolpanelet blinker

Der opstår en E5-fejl, når scanneren ikke fungerer, og du forsøger at kopiere ved hjælp af printerens kontrolpanel.

Bemærk:

Du kan stadig udskrive, når denne fejl vises.

E5 blinker på skærmen på printerens kontrolpanel

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Fejlen 'E6' vises

Der opstår en E6-fejl, når printeren er i fejltilstand.

E6 blinker på printerens kontrolpanel

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.

Alle indikatorer er slukkede, og printeren svarer ikke

Denne tilstand opstår, når printeren er slukket, eller der er et problem med strømforsyningen.

Kontrollér, at der er strøm til printeren

Kontrollér netledningen og stikkontakten for at sikre, at printeren modtager strøm.

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

 1. Kontrollér, at netledningen er sluttet ordentligt til printeren og en stikkontakt eller strømskinne.

 2. Fjern netledningen fra en eventuel strømskinne eller spændingsbeskytter eller forlængerledning, og slut den derefter direkte til stikkontakten.

 3. Træk netledningen ud af stikkontakten, og sæt derefter et andet apparat i stikkontakten for at sikre, at stikkontakten fungerer.

 4. Hvis du har en netledning til en anden printer, som er kompatibel med din printermodel, skal du slutte ledningen til printeren og stikkontakten for at sikre, at ledningen fungerer korrekt.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...