hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP-printere – der vises fejlbeskeden "Fejl i blæksystem" eller "Problem med systemforsyning"

Løs fejlbeskeden Fejl med blæksystemet eller Problem med systemforsyning.

Fejlfinding af disse fejl afhænger af den type blækpatroner, din printer bruger. Identificér din patrontype, så du får trin til at løse problemet.

Modeller af HP-blækpatroner

Løsning af fejlbeskederne "Fejl i blæksystem" og "Problem med systemforsyning" (blækpatronerne 178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Løs fejlbeskederne "Fejl i blæksystem" eller "Problem med systemforsyning" for printere, der bruger følgende HP-patroner: 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 og 935.

Eksempel på HP 904-blækpatroner

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Rens blækpatronens ventilationsåbninger

Limrester fra etiketten eller snavs på patronens ventilationsåbning kan forårsage en fejl.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Tryk tappen på en patron ind, og træk derefter patronen ud af holderen.

  Pas på:

  Lad ikke patroner ligge uden for printeren i mere end 30 minutter. Hvis du gør dette, kan det beskadige såvel printeren som patronerne.

  Sådan fjernes blækpatronen
 3. Hvis der sidder en orange træktap på patronen, skal du fjerne den.

  Fjernelse af den orange tape fra patronen
 4. Brug en pind eller papirclips til at fjerne evt. snavs eller overskydende klæbemiddel fra åbningen øverst på patronen.

  Rengøring af ventilationsåbningen på patronen
 5. Sæt patronen tilbage i dens farvekodede holder, og tryk ned på patronen, indtil den klikker på plads.

 6. Gentag disse trin for at rengøre ventilationsåbningen på de andre patroner.

Udskiftning af alle blækpatroner

Installér et nyt sæt patroner for at løse visse problemer med blæksystemet.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte alle patroner med originale HP-patroner. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis du har defekte HP-patroner, er de muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Tag en patron ud, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte de andre patroner.

Kontrollér, om skrivehovedet kan udskiftes

Hvis slæden til blækpatronen er forsynet med en lås, skal du bestille et nyt skrivehoved.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se efter en lås på slæden.

  Skrivehoved med en lås
  • Hvis der ikke er en lås, kan skrivehovedet ikke udskiftes. Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område. Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

  • Hvis der findes en lås, skal du fortsætte til næste trin.

 3. Gå til HP Parts Store, hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet. Webstedet fører dig videre til et servicecenter i dit område.

 4. Søg efter nummeret på dit skrivehoved.

  • Hvis din printer bruger fire blækpatroner, skal du søge efter CN643A.

  • Hvis din printer bruger fem blækpatroner, skal du søge efter CN642A.

 5. Følg trinnene for at bestille skrivehovedet.

  Bemærk:

  Hvis skrivehovedet er defekt, er det muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om den begrænsede HP-garanti.

 6. Installér det nye skrivehoved. Hvis problemet fortsætter, skal du servicere printeren.

Løsning af fejlbeskederne "Fejl i blæksystem" og "Problem med systemforsyning" (blækpatronerne 932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Løs fejlbeskederne "Fejl i blæksystem" eller "Problem med systemforsyning" for printere, der bruger følgende HP-patroner: 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 og 969.

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Eksempel på HP 950-blækpatroner

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen

Kontrollér, at patronerne sidder ordentligt i slæden.

 1. Tænd for printeren, og åbn derefter dækslet til blækpatronområdet.

 2. Vent, indtil slæden ikke bevæger sig og er stille, før du fortsætter.

 3. Skub blækpatronen ud for at fjerne den, og skub den derefter ind i sin holder, indtil den klikker på plads.

  Fjernelse og genindsættelse af patronen
 4. Gentag disse trin for at fjerne og genindsætte de andre patroner.

 5. Luk dækslet eller lågen til patronområdet.

Udskiftning af alle blækpatroner

Installér et nyt sæt patroner for at løse visse problemer med blæksystemet.

 1. Du får bedste resultater ved at udskifte alle patroner med originale HP-patroner. Hvis du vil finde dit patronnummer og købe HP-blækforbrugsvarer, skal du gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Bemærk:

  Hvis du har defekte HP-patroner, er de muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om sideantallet og den begrænsede HP-garanti.

 2. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 3. Tag en patron ud, og sæt derefter den nye patron i holderen.

 4. Gentag disse trin for at udskifte de andre patroner.

Udskiftning af skrivehovedet

Hvis printeren har et aftageligt skrivehoved, skal du bestille et nyt. Ellers skal du følge de angivne trin for at servicere printeren.

 1. Åbn dækslet til blækpatronområdet. Vent, indtil slæden stopper, før du fortsætter.

 2. Se efter en lås på slæden.

  Lås på slæden til blækpatronen
  • Hvis der ikke er en lås, kan skrivehovedet ikke udskiftes. Gå til Kontakt HP-kundesupport for at planlægge en reparation eller købe et nyt produkt. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, føres du til et lokalt servicecenter i dit område. Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter uden for garantien.

  • Hvis der findes en lås, skal du fortsætte til næste trin.

 3. Gå til HP Parts Store. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, fører webstedet dig videre til et servicecenter i dit område.

 4. Søg efter nummeret på dit skrivehoved.

  • For patronerne 950 og 951 skal du søge efter CR322A (Amerika), CR324A (Europa, Mellemøsten, Afrika) eller CR326A (Asien og Stillehavsområdet, Japan).

  • For patronerne 952-959 skal du søge efter M0H91A.

  • For patronerne 962-969 skal du søge efter 3JB16A.

 5. Følg trinnene for at bestille skrivehovedet.

  Bemærk:

  Hvis skrivehovedet er defekt, er det muligvis omfattet af garantien. Gå til Om originale HP-patroner for at få oplysninger om HP's begrænsede garanti.

 6. Installér det nye skrivehoved.

Løsning af fejlbeskederne "Fejl i blæksystem" og "Problem med systemforsyning" (blækpatronerne 02, 17, 363, 801)

Løs fejlbeskerne "Fejl i blæksystem" eller "Problem med systemforsyning" for printere, der bruger HP-patronerne: 02, 17, 363 og 801.

Udfør følgende opgaver i den angivne rærækkefølge. Prøv at bruge printeren efter hver opgave for at se, om problemet er løst.

Eksempel på en HP 02-blækpatron

Nulstil printeren

Nulstil printeren for at gendanne efter printerfejl.

 1. Træk netledningen ud af printeren, mens printeren er tændt.

 2. Træk netledningen ud fra strømkilden.

 3. Vent 60 sekunder.

 4. Slut strømledningen til en stikkontakt og printeren igen.

  Bemærk:

  HP anbefaler, at du slutter printeren direkte til en stikkontakt.

 5. Tænd for printeren for at fuldføre nulstillingen.

Udfør service på printeren

Udfør service eller udskift dit HP-produkt, hvis problemet fortsætter efter fuldførelse af alle de foregående trin.

Gå til Kontakt HP-kundesupportfor at planlægge en reparation eller udskiftning. Hvis du befinder dig i Asien og Stillehavsområdet, vil du blive ledt videre til et lokalt servicecenter i dit område.

Hvis du vil bekræfte din garantistatus, skal du gå til HP's produktgarantitjek. Der pålægges muligvis reparationsgebyrer for produkter, der ikke er dækket af garantien.


hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...