hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Problemer med scannerfunktioner

Gennemgå følgende oplysninger om løsning af problemer med scannerfunktioner.

Forbindelsesproblemer

Gennemgå følgende oplysninger om løsning af forbindelsesproblemer.

Kontroller USB-forbindelsen

Følg disse trin for at kontrollere USB-forbindelsen.
Kontroller den fysiske forbindelse til scanneren.
 • Brug det kabel, der fulgte med scanneren. Andre USB-kabler er muligvis ikke kompatible med scanneren.
 • Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt mellem scanneren og computeren. Det tregrenede ikon på USB-kablet vender nedad, når kablet er sluttet korrekt til scanneren.
Hvis problemet fortsætter efter kontrol af ovennævnte, kan du prøve følgende:
 1. Afhængigt af hvordan scanneren er tilsluttet computeren, kan du gøre et af følgende:
  • Hvis USB-kablet er sluttet til en USB-hub eller dockingstation til en bærbar computer, skal du trække USB-kablet ud af USB-hub'en eller dockingstationen og derefter sætte det direkte i en USB-port på bagsiden af computeren.
  • Hvis USB-kablet er sat direkte i computeren, skal du sætte det i en anden USB-port på bagsiden af computeren.
  • Fjern alle andre USB-enheder fra computeren bortset fra tastaturet og musen.
 2. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at slukke for scanneren, vent 30 sekunder, og tænd derefter for scanneren igen.
 3. Genstart computeren.
 4. Prøv at bruge scanneren, når computeren er genstartet.
  • Hvis scanneren virker, kan du til tilslutte andre USB-enheder en ad gangen. Afprøv scanneren, hver gang der er blevet tilsluttet yderligere enheder. Fjern alle USB-enheder, der forhindrer scanneren i at virke.
  • Windows: Hvis scanneren ikke fungerer, skal du afinstallere og derefter geninstallere HP ScanJet-driverne og -softwaren.

Kontroller Ethernet-forbindelsen (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Følg disse trin for at kontrollere Ethernet-forbindelsen.
 1. Kontrollér, at Ethernet-kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og en router, et Ethernet-stik eller en Ethernet-switch.
 2. Hvis Ethernet-kablet er tilsluttet en netværksrouter eller Ethernet-switch, kan du prøve at slutte det til en anden port på routeren eller switchen.
 3. Tryk på Tænd/sluk-knappen for at slukke for scanneren, vent 30 sekunder, og tænd derefter for scanneren igen.

Kontroller den trådløse forbindelse (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Gennemgå følgende for at kontrollere den trådløse forbindelse.
 • Kontrollér, at netværkskablet ikke er tilsluttet.
 • Kontrollér, at scanneren og den trådløse router er tændte og bliver forsynet med strøm. Kontroller samtidig, at den trådløse radio i scanneren er tændt.
 • Kontroller, at SSID (Service Set IDentifier) er korrekt. Hvis du ikke er sikker på, at SSID'en er korrekt, skal du køre den trådløse opsætning igen.
 • Kontroller, at sikkerhedsoplysningerne er korrekte for sikre netværk. Hvis sikkerhedsoplysningerne er forkerte, skal du køre den trådløse opsætning igen.
 • Hvis det trådløse netværk fungerer korrekt, skal du forsøge at få adgang til andre computere i det trådløse netværk. Hvis netværket har internetadgang, skal du prøve at oprette forbindelse til internettet via en trådløs forbindelse.
 • Kontrollér, at krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for scanneren som for det trådløse adgangspunkt (på netværk, der anvender WPA-sikkerhed).
 • Kontrollér, at scanneren er inden for rækkevidde af det trådløse netværk. For de fleste netværk skal scanneren højst være 30 m (100 fod) fra det trådløse adgangspunkt (trådløs router).
 • Kontroller, at det trådløse signal ikke er blokeret af forhindringer. Fjern alle store metalgenstande mellem adgangspunktet og scanneren. Kontrollér, at stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton, ikke står imellem scanneren og det trådløse adgangspunkt.
 • Kontrollér, at scanneren ikke befinder sig i nærheden af elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Mange enheder kan forstyrre det trådløse signal, herunder motorer, trådløse telefoner, sikkerhedskameraer, andre trådløse netværk samt nogle Bluetooth-enheder.
 • Kontrollér, at scannerdriveren er installeret på computeren.
 • Kontrollér, at computeren og scanneren er tilsluttet det samme trådløse netværk.
 • I macOS skal du kontrollere, at den trådløse router understøtter Bonjour.

Knapperne fungerer ikke korrekt

Hvis knapperne ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende.
 1. Et kabel sidder muligvis løst. Kontroller, at USB-kablet og ledningen til strømforsyningen sidder ordentligt fast.
 2. Sluk scanneren, vent 30 sekunder, og tænd den så igen.
 3. Genstart computeren.
 4. Hvis problemet fortsætter, kan der være et problem med kontrolpanelet. Kontakt HP Support på:

LCD-problemer (5000 s5- og 7000 s3-modeller)

Gennemgå følgende oplysninger om løsning af LCD-problemer.

Der er problemer med LCD-displayet

Følgende symptomer indikerer et problem med scannerens kontrolpanel.
 • LCD-problemer: Displayet er tomt, eller en del af displayindholdet mangler.
 • Problemer med lysdioder: Lysdioder fungerer ikke, eller de bliver ved med at være i den forkerte tilstand.
Hvis du oplever nogle af disse problemer med scanneren, skal du kontakte HP-support på www.hp.com/support.

Scannerknapperne fungerer ikke som forventet

Følgende symptomer indikerer et problem med scannerens kontrolpanel.
 • Problemer med knapper: Knapperne reagerer ikke, eller en forkert handling udføres, når du trykker på en knap. Hvis du f.eks. får en enkeltsidet scanning, når du trykker på knappen Dupleksscanning .
 • Problemer med lysdioder: Lysdioder fungerer ikke, eller de bliver ved med at være i den forkerte tilstand.
Hvis du oplever nogle af disse problemer med scanneren, skal du kontakte HP-support på www.hp.com/support.

Problemer med det berøringsfølsomme panel (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Følgende symptomer indikerer et problem med scannerens berøringsfølsomme panel.
 • Problemer med berøringsfølsomt panel: Displayet er tomt, eller en del af displayindholdet mangler.
 • Problemer med knapper: Knapperne reagerer ikke, eller en forkert handling udføres ved tryk på en knap (du får f.eks. en enkeltsidet scanning, når du trykker på knappen Dupleksscanning .
Hvis du oplever nogle af disse problemer med scanneren, skal du kontakte HP-support på www.hp.com/support.

Problemer med scannerens funktion

Gennemgå følgende oplysninger om løsning af problemer med scannerens funktion.

Scanneren scanner ikke med det samme

Sørg for, at låget til dokumentføderen er lukket, og at scanneren er tændt.

Scanneren scanner elementer meget langsomt

Ved scanning med henblik på at redigere tekst får den optiske tegngenkendelse (OCR) scanneren til at arbejde langsommere, hvilket er helt normalt. Vent på, at originalen bliver scannet.
bemærk:
Windows: Den optiske tegngenkendelse (OCR) bliver bedst, når komprimeringen er minimal eller slået fra.
Hvis du scanner med en højere opløsning end nødvendigt, går scanningen langsommere, og filerne bliver større, men det giver ikke flere fordele. Hvis du scanner med en høj opløsning, kan det betale sig at sænke den, sådan at scanningshastigheden bliver hurtigere.

Kun den ene side af et tosidet dokument bliver scannet

Sørg for, at den valgte scanningsgenvej er for tosidet scanning.

Der mangler scannede sider

Når sider, der hænger sammen, bliver scannet som en enkelt side. Kontrollér, at de scannede sider ikke hænger sammen.

De scannede sider er ikke i den rigtige rækkefølge

Hvis de scannede sider ikke er i den rigtige rækkefølge ved scanningsdestinationen, skal du kontrollere følgende.
 • Kontrollér, at siderækkefølgen for de originale dokumenter er korrekt, inden du anbringer dem med forsiden nedad i inputbakken.
 • Sørg for, at materialet ikke har hæfteklammer, papirclips eller andet vedhæftet, f.eks. selvklæbende noter, der kan medføre, at siderne ikke indføres korrekt.
 • Kontroller, at siderne ikke hænger sammen.

De scannede filer er for store

Hvis scanningsfilerne er for store, skal du kontrollere følgende.
 • I de fleste scanningsprogrammer, kan du vælge en mindre filstørrelse, når du vælger filtype. Der er flere oplysninger i hjælpen til det scanningsprogram, der bruges.
 • Kontrollér indstillingen for scanningsopløsning (der er flere oplysninger i hjælpen til det scanningsprogram, der bruges):
  • 200 dpi er nok, hvis dokumenterne gemmes som billeder.
  • 300 dpi er nok til de fleste skrifttyper, når der bruges optisk tegngenkendelse til at scanne til redigerbar tekst.
  • Til asiatiske og små skrifttyper anbefales det at vælge en højere opløsning.
  bemærk:
  Ved nogle særlige baggrundsscanninger med sorte prikker kan billedet gøres mindre ved at gemme det som en .tif-fil.
  Hvis du scanner med en højere opløsning end nødvendigt, bliver filerne større, men det giver ikke flere fordele.
 • Farvescanninger giver større filer end sort-hvid-scanninger.
 • Hvis du scanner mange sider på én gang, kan du eventuelt nøjes med at scanne nogle få sider ad gangen. Det giver flere, men mindre filer.

Problemer med tekstgenkendelse (OCR) (Windows)

Scanneren bruger optisk tegngenkendelse (OCR) til at konvertere tekst på en side til tekst, som kan redigeres på en computer.
 • Hvis teksten kan scannes, men ikke redigeres, kan du foretage følgende valg inden scanning:
  • Vælg en scanningsgenvej, som understøtter OCR. Følgende scanningsgenveje understøtter OCR:
   • Gem som PDF
   • E-mail som PDF
   • Gem som redigerbar tekst (OCR)
   • Send til skyen
   • Almindelig scanning
  • Vælg en af følgende typer OCR-baserede outputfiler på rullelisten Filtype:
   • Tekst (.txt)
   • RTF (.rtf)
   • Word (.doc, .docx)
   • Excel (.xls, .xlsx)
   • CSV (.csv)
   • XML (.xml)
   • PDF, der kan søges efter (.pdf)
   • PDF/A (.pdf)
bemærk:
Hvis en OCR-baseret outputfiltype ikke er markeret, scannes dokumentet som grafik, og teksten kan ikke redigeres.
 • Kontroller originalerne
  • Softwaren genkender muligvis ikke tekst, der står tæt sammen. Hvis teksten, som softwaren konverterer, har manglende eller kombinerede tegn, kan "rn" f.eks. vises som "m".
  • Softwarens præcision afhænger af billedkvaliteten, tekstens størrelse samt originalens struktur og selve scanningens kvalitet. Sørg for, at originalen har god billedkvalitet.
  • Farvede baggrunde kan få billeder i forgrunden til at smelte for meget sammen.
 • Hvis scannerstrimlerne er beskidte, er den scannede fil ikke helt tydelig. Kontrollér, at scannerstrimlerne er rene.

E-mailproblemer (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Prøv følgende for at løse e-mailproblemer.

Kontrollér SMTP-gatewayadressen

Åbn den Integrerede webserver for at bekræfte, at SMTP-gatewayadressen er korrekt. Kontroller også, at den e-mailadresse, der bruges, er gyldig.

Valider LDAP-gateway (Windows)

Brug følgende fremgangsmåde til at validere LDAP-gatewayen i Windows.
 1. Åbn Windows Stifinder. Skriv LDAP:// umiddelbart efterfulgt af LDAP-gatewayadressen i adresselinjen. Indtast f. eks. LDAP://12.12.12.12, hvor "12.12.12.12" er LDAP-gatewayadressen.
 2. Tryk på tasten Enter. Hvis LDAP-gatewayadressen er gyldig, åbnes dialogboksen Find personer .
 3. Hvis LDAP-gatewayadressen ikke er gyldig, skal du kontakte netværksadministratoren.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...