hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Problemer med strømforsyningen

Gennemgå følgende oplysninger om løsning af problemer med strømforsyningen.

Kontroller, at der er strøm på scanneren

Strømkablet forbinder scanneren og en stikkontakt.
 • Kontroller, at strømkablet er placeret korrekt i scanneren og i en stikkontakt.
 • Hvis strømkablet er tilsluttet et overspændingsbeskyttet strømudtag, skal du kontrollere, at dette er tilsluttet en stikkontakt og er tændt.
 • Kontroller, at der er strøm på scanneren.

Scanneren kan ikke tændes

Hvis scanneren ikke tændes, når du trykker på Tænd/sluk-knappen , skal du kontrollere følgende:
 • Stikket til scanneren er muligvis taget ud. Kontrollér, at stikket fra strømforsyningen ikke er taget ud af scanneren eller stikkontakten.
 • Strømforsyningen virker muligvis ikke.

Scanneren er sat på pause eller slukket

Hvis scanneren ikke længere kan scanne, skal du gøre følgende. Start en scanning efter hvert trin for at se, om scanneren fungerer korrekt. Gå videre til næste trin, hvis problemet ikke er løst.
 1. Et kabel sidder muligvis løst. Kontroller, at både USB-kablet og ledningen til strømforsyningen sidder ordentligt fast.
  Brug det kabel, der fulgte med scanneren. Andre USB-kabler er muligvis ikke kompatible med scanneren.
 2. Kontroller, at der er strøm på scanneren.
  1. Kontrollér, at strømindikatoren på kontrolpanelet er tændt.
  2. Hvis strømindikatoren ikke lyser, skal du kontrollere, at stikkontakten eller det overspændingsbeskyttede strømudtag, som strømforsyningen er sat i, er tændt.
  3. Hvis stikkontakten eller det overspændingsbeskyttede strømudtag er tændt, men strømindikatoren stadig ikke lyser, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten, vente 30 sekunder og derefter sætte det i igen.
  4. Hvis problemet ikke er løst, kan strømforsyningen være defekt. Gå til startsiden for produktsupport for at få hjælp:
 3. Genstart computeren.
 4. Windows: Åbn kontrolpanel på computeren, og brug værktøjet Programmer og funktioner til at afinstallere følgende programmer:
  • Software til HP ScanJet-basisenhed
  • HP ScanJet ISIS-driver
  • HP ScanJet-plugin
  • HP Scan
 5. Sæt USB-kablet og strømforsyningen i scanneren igen, og tryk derefter på Tænd/sluk-knappen for at tænde for scanneren. Geninstaller HP ScanJet-softwaren og driverne.

Scanneren bliver ved med at slukke

Hvis scanneren bliver ved med at slukke, skal du prøve disse trin alt efter dit operativsystem.
Scanneren går som standard i dvale efter 15 minutters inaktivitet og slukkes automatisk efter 2 timers inaktivitet for at spare på strømmen.
Windows: For at ændre standardindstillingerne skal du gøre følgende:
 1. Åbn værktøjsprogrammet til HP-scanner.
 2. Klik på fanen Settings (Indstillinger), og vælg derefter de ønskede indstillinger for dvaletilstand og automatisk slukning.
  • Hvis du vil angive et tidsrum uden aktivitet, hvorefter scanneren går i dvaletilstand, skal du vælge 15 minutter eller 1 time under Sæt scanneren i dvaletilstand efter i rullelisten.
  • Hvis du vil angive et tidsrum uden aktivitet, hvorefter scanneren automatisk slukkes, skal du vælge en passende værdi (1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer) under Sluk scanneren efter i rullelisten.
 3. Klik på Anvend.
macOS: Du kan ændre disse standardindstillinger med HP Utility.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...