hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Pro M304-M305, M404-M405, MFP M329, M428, M429 - Læg papir i bakke 2

Følgende oplysninger beskriver, hvordan du lægger papir i bakke 2.

Ilæg papir i bakke 2

Denne bakke kan rumme op til 250 ark 75 g/m2 papir.
  advarsel:
Udskriv ikke konvolutter, etiketter eller ikke-understøttede papirformater fra bakke 2. Udskriv kun disse typer papir fra bakke 1.
 1. Træk bakken ud, og løft den lidt op for at fjerne den helt fra printeren.
  bemærk:
  Åbn ikke denne bakke, mens den er i brug.
  Figur : Åbn bakken
 2. Juster papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsen på venstre styr sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, der bruges.
  Figur : Juster papirbreddestyr
 3. Juster papirlængdestyret ved at trykke justeringslåsen sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, du bruger.
  Figur : Juster papirlængdestyret
 4. Læg papiret i bakken. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 2.
  bemærk:
  Justér ikke papirstyrene for tæt op mod papirstakken. Justér dem efter indrykningshakkene eller markeringerne i bakken.
  bemærk:
  Justér papirstyrene til den rette størrelse, og undlad at overfylde bakken for at undgå papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatorerne for fuld bakke som vist i den forstørrede del af illustrationen.
  bemærk:
  Hvis bakken ikke er justeret korrekt, vises der muligvis en fejlmeddelelse under udskrivning, eller der kan opstå papirstop.
  Figur : Læg papir i
 5. Skub bakken helt ind i printeren.
  Figur : Luk bakken
 6. Start udskrivningsprocessen fra softwareprogrammet på computeren. Sørg for, at driveren er indstillet til den korrekte papirtype og -størrelse for det papir, der skal udskrives fra bakken.

Papirretning for bakke 2

Ved brug af papir, der kræver en bestemt papirretning, skal det ilægges i overensstemmelse med oplysningerne i følgende tabel.
Papirretning for bakke 2
Papirtype
Output
Sådan ilægges papir
Brevpapir eller fortrykt
1-sidet udskrivning
Forside nedad
Øverste kant imod bakkens forkant
Brevpapir eller fortrykt
2-sidet udskrivning
Forside opad
Øverste kant imod bakkens forkant

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...