hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP ScanJet - Sådan sender du til en destination

Funktionen Send til i HP Scan-softwaren gør det muligt at sende et scannet dokument til følgende destinationer:
 • En lokal mappe eller en netværksmappe
 • E-mail
 • Google Drev
 • Dropbox
 • OneDrive
 • SharePoint
 • FTP
 • SFTP

Send til dialoglayout

Den nederste del af fanen Destination er panelet Send til. Panelets indhold og format er baseret på, hvilken Send til-destination der vælges. Panelet indeholder både almindelige og unikke elementer. Knappen Konfigurer vises, når destinationen kræver opsætning eller godkendelse én gang. Konfigurationsværdier, der kan ændres hurtigt, vises i området med destinationsspecifikke kontrolfunktioner. Eksempler på disse konfigurationsværdier er stinavne og e-mailmål.
Figur : Send til dialoglayout
Afkrydsningsfeltet Gem en lokal kopi og knappen Opsæt lokal kopi vises for alle destinationer undtagen Lokalt og netværk. Denne funktion gør det også muligt at gemme en nøjagtig kopi af den fil, der sendes til den primære destination, lokalt.
Når du har trykket på Opsæt lokal kopi, vises dialogboksen Konfigurer lokal kopi. Vælg den lokale mappe, hvor filen skal kopieres til. Filnavnet er baseret på destinationsfilnavnet ud fra de samme regler, der gælder for tilføjelse af filtællere.
Hvis du vælger Vis dialogboksen Gem som, vises en dialogboks, inden filen gemmes. Dette gør det muligt at redigere placeringen eller filnavnet, før filen gemmes endegyldigt.
Brug følgende Når filerne er gemt-radioknapper til at vælge, hvad der skal ske, når filen er gemt:
 • Åbn filen
 • Start Windows Stifinder
 • Gør intet
Figur : Konfigurer lokal kopi

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...