hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP LaserJet Managed MFP E62555-E62575, E62655-E62675 - Udskiftning af tonerpatronerne

Printeren angiver, når en tonerpatrons blækniveau er lavt. Printerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Det er ikke nødvendigt at udskifte tonerpatronen nu. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.

Oplysninger om tonerpatron

bemærk:
Højtydende tonerpatroner indeholder mere toner end standardpatroner, så der kan udskrives flere sider. Yderligere oplysninger finder du på adressen www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal bruges.
  advarsel:
Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den grønne billedtromle til, hvis tonerpatronen skal fjernes fra printeren i en længere periode.
Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter.
Patroner med almindelige kapacitet og ekstra høj kapacitet
Figur : Patroner med almindelige kapacitet og ekstra høj kapacitet
Tonerpatronkomponenter
Billedforklaring
Komponent
1
Indhak (patron med almindelig/høj kapacitet) eller håndtag (ekstra høj kapacitet) til at løfte patronen
2
Hukommelseschip
3
Billedtromle
  advarsel:
Rør ikke ved billedtromlen. Fingeraftryk kan give problemer med udskriftskvaliteten.
  advarsel:
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.
bemærk:
Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.

Fjern og udskift patronen

Når en printerpatron er næsten opbrugt, vises en meddelelse på kontrolpanelet.
bemærk:
På E62655-, E62665- og E62675-modeller låses frontdækslet op for at give adgang til patronen.
 1. Tryk på frigørelsesknappen til patrondækslet for at åbne dækslet.
  Figur : Åbn dækslet til patronen
 2. Træk skuffen til patronen ud.
  Figur : Åbn tonerpatronskuffen
 3. Tag fat i håndtaget eller indhakket på den brugte tonerpatron, og træk den ud.
  Figur : Fjern tonerpatronen
 4. Tag den nye tonerpatron ud af posen.
  Figur : Ny tonerpatron
 5. Fjern transportdækslet fra patronen.
  Figur : Fjerne transportdækslet
 6. Indsæt den nye tonerpatron i skuffen til patronen.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
 7. Luk skuffen til tonerpatronen.
  Figur : Luk skuffen til tonerpatronen
 8. Luk dækslet til patronen.
  Figur : Luk dækslet til patronen
 9. Pak den brugte tonerpatron ned i den æske, som den nye patron kom i. Sæt den forudbetalte etiket fast på æsken, og returner den brugte patron til HP med henblik på genbrug.
  Figur : Genbrug den brugte patron

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...