hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Managed E65150, E65160 - Printervisninger

Printer set forfra

  Figur : Printer set forfra
 1. Udskriftsbakke
 2. Kontrolpanel med grafisk farvedisplay
 3. Hardwareintegrationsstik til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder
 4. Lettilgængelig USB-portIndsæt et USB-flashdrev til udskrivning uden en computer eller for at opdatere printerfirmwaren.En administrator skal aktivere denne port før brug.
 5. Højre dæksel (adgang til fikseringsenhed og til afhjælpning af papirstop)
 6. Bakke 1
 7. Tænd/sluk-knap
 8. Bakke 2
 9. Modelnavn
 10. Frontdæksel (adgang til tonerpatroner). Dækslet låser automatisk op, når en tonerpatron er næsten opbrugt.
 11. Udløserknap til patrondæksel (til at åbne frontdækslet)
 12. Nederste højre dæksel (adgang til afhjælpning af papirstop)
 13. 1 x 550-arks papirføder, bakke 3 (ekstraudstyr)

Printer set bagfra

  Figur : Printer set bagfra
 1. Processordæksel
 2. Stik til sikkerhedslås af kabeltypen
 3. Processorkort (med interfaceporte)
 4. Venstre dæksel (adgang til toneropsamlingsenheden)
 5. Strømforbindelse
 6. Etiket med serienummer og produktnummer

Interfaceporte

  Figur : Interfaceporte
 1. LAN (Local Area Network) Ethernet-netværksport 10/100/1000
 2. USB 2.0-højhastighedsprinterport
 3. USB-port til eksterne USB-enheder (denne port kan være dækket til)For nem adgang til USB-udskrivning skal du bruge USB-porten i nærheden af kontrolpanelet.

Visning af kontrolpanelet

Startskærmbilledet giver adgang til printerfunktionerne og angiver den aktuelle status for printeren.
Vend tilbage til startskærmbilledet ved at vælge knappen Hjem .
bemærk:
Find yderligere oplysninger om funktioner i printerens kontrolpanel ved at gå til www.hp.com/support/colorljE65150 eller www.hp.com/support/colorljE65160, vælge Brugervejledninger og derefter vælge Generel henvisning.
bemærk:
De funktioner, der vises på startskærmbilledet, kan variere alt efter printerkonfigurationen.
  Figur : Printerens kontrolpanel
 1. Knappen nulstil
 2. Knappen Log på eller Log af
 3. Knappen Oplysninger
 4. Knappen Hjælp
 5. Aktuel tid
 6. Programområde
 7. Skærmindikator for startside
 8. Knappen Hjem

Sådan bruges kontrolpanelet med berøringsskærm

Anvend følgende handlinger til at bruge printerens kontrolpanel med berøringsskærm.
Handling
Beskrivelse
Eksempel
Tryk
Tryk på et element på skærmen for at vælge elementet eller åbne den pågældende menu. Når du ruller igennem menuer, kan du kortvarigt trykke på skærmen for at standse rulningen.
Tryk på ikonet Indstillinger for at åbne appen Indstillinger.
Stryg
Berør skærmen, og flyt din finger vandret for at rulle sidelæns på skærmen.
Stryg, indtil appen Indstillinger vises.
Rul
Berør skærmen, og flyt din finger lodret for at rulle op og ned på skærmen. Når du ruller igennem menuer, kan du kortvarigt trykke på skærmen for at standse rulningen.
Rul igennem appen Indstillinger.

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...