hp-support-head-portlet

Funktioner
Indlæser...
HP's kundesupport - Vidensbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-share-print-widget-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-concentra-wrapper-portlet

Funktioner
Indlæser...

HP Color LaserJet Managed E65050, E65060, E65150, E65160 - Udskift tonerpatronerne

Oplysninger om tonerpatron

Denne printer angiver, når niveauet i tonerpatronen er lavt og meget lavt. Tonerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel.
Printeren bruger fire farver og har en separat tonerpatron for hver farve: gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K). Tonerpatronerne er placeret på indersiden af frontdækslet.
bemærk:
Højtydende tonerpatroner indeholder mere toner end standardpatroner, så der kan udskrives flere sider. Yderligere oplysninger finder du på adressen www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal udskiftes.
  advarsel:
Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Dæk den grønne billedtromle til, hvis tonerpatronen skal fjernes fra printeren i en længere periode.
Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter.
  Figur : Tonerpatronens komponenter
 1. Håndtag
 2. Billedtromle
 3. Beskyttelsesdæksel
 4. Hukommelseschip
  advarsel:
Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet.
bemærk:
Du finder oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner på æsken til tonerpatronen.

Fjern og udskift patronerne

Når en printerpatrons status er meget lav, vises en meddelelse på kontrolpanelet, og udløserknappen til patrondækslet låses op for at give adgang til patronerne.
 1. Tryk på frigørelsesknappen til patrondækslet for at åbne dækslet.
  Figur : Adgangsknap til åbning af frontdæksel
 2. Åbn frontdækslet.
  Figur : Åbn dækslet
 3. Tag fat i håndtaget på den brugte tonerpatron, og træk den ud.
  Figur : Fjern tonerpatronen
 4. Tag den nye tonerpatron ud af emballagen ved at fjerne plastikendestykkerne, tage patronen ud af plastikposen og derefter fjerne det orange beskyttelsesdæksel. Gem al emballage til genbrug af den brugte tonerpatron.
  bemærk:
  Undgå at berøre den grønne billedtromle. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage fejl i udskriften.
  Figur : Ny tonerpatron
 5. Tag fat i begge sider af patronen, og ryst den 5-6 gange.
  Figur : Ryst tonerpatronen.
 6. Støt under tonerpatronen med den ene hånd, mens du holder i patronens håndtag med den anden. Juster tonerpatronen i forhold til åbningen på hylden, og skub den ind i printeren.
  bemærk:
  Undgå at berøre den grønne billedtromle. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage fejl i udskriften.
  Figur : Sæt tonerpatronen i
 7. Luk frontdækslet.
  Figur : Luk dækslet

hp-feedback-input-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-feedback-banner-portlet

Funktioner
Indlæser...

hp-country-locator-portlet

Funktioner
Indlæser...
Land/område: Flag Danmark

hp-detect-load-my-device-portlet

Funktioner
Indlæser...